Příčiny, příznaky a projevy deprese – jak poznat a zbavit se?

deprese muž držící masku smutného smajlíka

Odborníci se domnívají, že depresi způsobuje více faktorů, včetně genů, změn v chemii mozku, osobnosti a prostředí. Mnohdy je to kombinace dvou nebo více těchto faktorů, které depresi vyvolávají nebo zhoršují. Jak poznat depresi u dospělých a dětí? 14 spouštěčů deprese, o kterých by měl člověk vědět. Jak se dostat z deprese? Co pomáhá?

Deprese může negativně ovlivnit pocity, myšlení a jednání. Může způsobovat pocity smutku, ztrátu zájmu o činnosti, které člověka dříve bavily, nebo neschopnost fungovat v práci a doma.

Může ji také vyvolat prožití traumatu, smutek, finanční problémy (nezvládání splácení půjčky), ztráta zaměstnání a velké životní změny (například rozvod, smrt maminky nebo osamostatnění). Jak poznat depresi a jaké jsou příznaky?

Endogenní deprese a exogenní deprese: Jaké jsou příznaky a rozdíly?

 • Jaké jsou příznaky endogenní deprese?

Mezi příznaky endogenní deprese patří pocity smutku, bezcennosti, viny a neschopnosti užívat si běžně příjemných věcí. Člověk také může zaznamenat změny chuti k jídlu, spánku a hladiny energie. 

Pokud člověk trpí endogenní depresí, může mu svět připadat jako temné a smutné místo, protože se tak cítí sám v sobě.

 • Jaké jsou příznaky exogenní deprese?

Exogenní deprese může vypadat a cítit se podobně jako endogenní deprese. Rozdíl je v tom, že tyto příznaky se objeví poté, co se v životě člověka něco stane. Například člověk se může cítit trvale smutný po smrti milované osoby nebo bojovat s pocitem viny a bezcennosti po ztrátě zaměstnání.

Exogenní deprese může způsobit, že se svět zdá temný a smutný spíše kvůli tomu, co se děje kolem, než uvnitř člověka.

Dalším rozdílem je, že lidé s exogenní depresí nemají vždy fyzické příznaky deprese, jako jsou problémy se spánkem nebo změna chuti k jídlu, což je běžné u jiných forem tohoto onemocnění.

Endogenní deprese a její znaky:

 • Příznaky nejsou vázány na identifikovatelnou příčinu.
 • Zdá se, že příznaky vycházejí zevnitř.
 • Často zahrnuje fyzické příznaky.

Znaky exogenní deprese:

 • Symptomy jsou vázány na vnější události.
 • Napodobuje situační depresi.
 • Nemá vždy fyzické příznaky.

Psychické a fyzické projevy deprese: Jak poznat depresi?

Ačkoli se deprese může objevit pouze jednou za život, lidé obvykle prodělávají více epizod. Během těchto epizod se příznaky objevují po většinu dne, téměř každý den. Jak poznat depresi?

Projevy deprese mohou zahrnovat i:

 • Pocity smutku, plačtivosti, prázdnoty nebo beznaděje.
 • Výbuchy hněvu, podrážděnost nebo frustrace, a to i z maličkostí.
 • Ztráta zájmu nebo potěšení z většiny nebo všech běžných činností, jako je sex, koníčky nebo sport.
 • Úzkost, agitovanost nebo neklid.
 • Pocity bezcennosti nebo viny, fixace na minulá selhání nebo sebeobviňování.
 • Problémy s myšlením, soustředěním, rozhodováním a zapamatováním si věcí.
 • Časté nebo opakující se myšlenky na smrt, sebevražedné myšlenky, pokusy o sebevraždu nebo sebevraždu.
 • Přejídání se

Fyzické projevy deprese:

 • Zpomalené myšlení, mluvení nebo pohyby těla.
 • Snížená chuť k jídlu a úbytek hmotnosti nebo zvýšená chuť na jídlo a přibývání na váze.
 • Zácpa.
 • Únava a nedostatek energie, takže i drobné úkoly vyžadují zvýšené úsilí.
 • Nízký sexuální apetit (ztráta libida).
 • Změny menstruačního cyklu.
 • Poruchy spánku, včetně nespavosti nebo příliš dlouhého spánku.

U mnoha lidí s depresí jsou projevy obvykle natolik závažné, že způsobují znatelné problémy v každodenních činnostech, jako je práce, škola, společenské aktivity nebo vztahy s ostatními lidmi. Někteří se mohou cítit celkově mizerně nebo nešťastně, aniž by věděli proč.

deprese-priznaky smutná žena a ruka co nabízí pomoc
U mnoha lidí s depresí jsou projevy obvykle natolik závažné, že způsobují znatelné problémy v každodenních činnostech, jako je práce, škola.

Příznaky deprese u dětí: Jak poznat deprese u dětí a dospívajících?

Běžné příznaky deprese u dětí jsou podobné jako u dospělých, ale mohou se od sebe i lišit. Jak poznat deprese u dětí a dospívajících?

U mladších dětí mohou příznaky deprese zahrnovat:

 • smutek
 • podrážděnost
 • ulpívavost
 • obavy
 • bolesti
 • odmítání chodit do školy
 • nebo podváhu

U dospívajících dětí mohou projevy zahrnovat:

 • smutek
 • podrážděnost
 • negativní a bezcenný pocit
 • hněv
 • špatný výkon nebo špatnou docházku do školy (chybí motivace k učení)
 • pocit nepochopení a mimořádné citlivost
 • užívání rekreačních drog nebo alkoholu
 • nadměrné jídlo nebo spánek
 • sebepoškozování
 • ztrátu zájmu o běžné činnosti
 • a vyhýbání se sociálním kontaktům

Jak bojovat s depresí? 14 spouštěčů

Existuje několik dobře známých spouštěčů deprese, ale existují i další, které jsou méně zřejmé. Zde jsou některé spouštěče, které by člověk měl mít na paměti, zejména pokud se mu nedaří určit příčinu deprese.

1. Sezónní změny

Sezónní afektivní porucha (SAD) je typ deprese, který souvisí se změnami ročních období. SAD začíná a končí každý rok přibližně ve stejnou dobu a obvykle trvá čtyři až pět měsíců v roce.

Ačkoli je tato porucha nejčastěji spojována se zimním obdobím, někteří lidé ji zažívají i v teplejších měsících.

Deprese z teplého počasí vzniká, když se organismus „opožděně přizpůsobuje novým ročním obdobím“. Místo toho, aby se tělo probudilo a užívalo si svítání, má problém se aklimatizovat, což může být způsobeno nerovnováhou v chemii mozku a hormonu melatoninu.

2. Kouření

Vědci nedávno analyzovali 148 studií a zjistili, že zatímco téměř polovina studií prokázala, že deprese vede ke kouření, více než třetina našla důkazy, že kouření vede k depresi. Přesná souvislost je tedy stále nejasná.

Jakmile člověk přestane kouřit, tělo si musí zvyknout na absenci nikotinu. Toto období, známé jako odvykání, může být doprovázeno smutkem, podrážděností a změnami nálad. Odvykání kouření je také spojeno s nárůstem deprese, ale vědci zjistili, že deprese se může spíše zlepšovat, když se člověk drží abstinence od cigaret.

3. Onemocnění štítné žlázy

Když štítná žláza (žláza ve tvaru motýla na krku) neprodukuje dostatek hormonů štítné žlázy, označuje se to jako hypotyreóza, a je jedním z jejích příznaků deprese. Obecně platí, že čím závažnější je onemocnění štítné žlázy, tím závažnější jsou změny nálad. Deprese způsobená hypotyreózou se také může časem stát závažnější.

Vědci uvedli, že na základě důkazů je rozumné vyšetřovat dysfunkci štítné žlázy u pacientů s depresí. Pokud se u člověka objeví nové příznaky deprese – zejména spolu s dalšími příznaky nedostatečné činnosti štítné žlázy, jako je citlivost na chlad, zácpa a únava – test štítné žlázy nemůže uškodit. Hypotyreóza je léčitelná léky.

4. Špatné spánkové návyky

Není žádným překvapením, že nedostatek spánku může vést k podrážděnosti. Může však také zvyšovat riziko deprese.

Nespavost, neboli potíže s usínáním nebo udržením se ve spánku, je jednou z poruch spánku, která je spojována s depresí. Hypersomnie – pocit extrémní ospalosti během dne – a obstrukční spánková apnoe – když člověk během spánku na krátkou dobu nedobrovolně přestane dýchat – jsou také spojeny s depresí.

Pokud člověk nespí, nemá čas na doplnění (mozkových buněk) mozek přestává dobře fungovat a jedním z mnoha faktorů, které mohou vést k depresi.

5. Co pomáhá na deprese? Omezení sociálních sítí

Co když tráví člověk na sociálních sítích příliš mnoho času? Řada studií nyní naznačuje, že to může být spojeno s depresí.

Systematický přehled z roku 2020 zjistil, že dlouhodobé používání sociálních médií, stejně jako neustálá kontrola vlastního profilu na sociálních sítích a používání sociálních médií více pasivně (čtení příspěvků) než aktivně (vytváření příspěvků), může způsobit depresi.

Používání čtyř a více platforem sociálních médií, pocit intenzivního citového propojení se sociálními médii anebo pocit, že je člověk na sociálních médiích závislí, jsou spojeny se zvýšeným rizikem deprese.

Co pomáhá na depresi? Chtělo by to omezit čas, kdy se člověk věnuje sociálním sítím, aby neustále nekontroloval, co je nejnovější nejskandálnější zpráva nebo nejnovější bitva na sociálních sítích.

Určitá míra zapojení do tohoto materiálu je v pořádku, ale pro mnoho lidí může být pohled na sociální média nebo čtení zpráv nesmírně spouštěcím faktorem. V takovém případě je nutné přemýšlet o tom, zda by to pro člověka mělo smysl omezit.

co pomáhá depresi
Určitá míra zapojení do tohoto materiálu je v pořádku, ale pro mnoho lidí může být pohled na sociální média nebo čtení zpráv nesmírně spouštěcím faktorem.

6. Konec televizního pořadu nebo filmu

Dosažení závěrečného dílu televizního pořadu nebo konce filmu vyvolává u některých lidí deprese. Například v roce 2009 někteří fanoušci Avatara hlásili, že se cítí v depresi, a dokonce mají sebevražedné sklony, protože fiktivní svět filmu nebyl skutečný.

Podle časopisu Entertainment Weekly byla podobná reakce i na závěrečné díly filmů o Harrym Potterovi.

Lidé zažívají úzkost, když se dívají především kvůli společnosti. U Avatara se předpokládá, že lidé byli „pohlceni vyprávěním a zapomněli na skutečný život a (své) vlastní problémy.“

Konce rozsáhlých projektů, jako je velká rekonstrukce domu, nebo konec zážitků, jako je dovolená, mohou také vést k depresi.

7. Místo, kde člověk žije

O tom, zda je lepší život ve městě nebo na venkově, se vedou nekonečné debaty. Výzkum však zjistil, že lidé žijící ve městech mají skutečně o 12 –20 % vyšší riziko deprese než lidé v méně obydlených oblastech.

Podle studie z roku 2017 to může být způsobeno fyzikálními faktory, které s sebou život v městské oblasti přináší, včetně vyšší míry znečištění životního prostředí a hluku (například troubení aut), a také designem města (například vyšší budovy, které člověka zazdí) a mírou nehod a násilí.

Stejná studie také zjistila, že k depresi může přispívat i život v chudších čtvrtích, kde je etnická skupina obyvatel a kde je horší přístup k zeleni nebo místům pro procházky.

8. Příliš mnoho možností volby

Množství dostupných možností – ať už jde o to, jak ušetřit, kde bydlet nebo co si koupit – může být ohromující. To není problém pro ty, kteří si vyberou první věc, která odpovídá jejich potřebám.

Někteří lidé však na přetížení výběrem reagují tak, že při hledání té nejlepší možnosti vyčerpávajícím způsobem přezkoumávají své možnosti. Výzkum naznačuje, že tento styl zvládání je spojen s perfekcionismem a depresemi.

Jde o téma, o kterém se poprvé rozpovídal profesor psychologie Barry Schwartz před více než deseti lety ve své knize Paradox volby. V ní napsal, že příliš mnoho možností volby:

Vás může přimět zpochybňovat rozhodnutí, která učiníte, ještě než je učiníte, může vás nastavit na nerealisticky vysoká očekávání a může vás přimět obviňovat se z jakýchkoli neúspěchů.

Z dlouhodobého hlediska to může vést k rozhodovací paralýze, úzkosti a neustálému stresu. A v kultuře, která nám říká, že neexistuje žádná omluva pro to, že nedosáhnete dokonalosti, když jsou vaše možnosti neomezené, může příliš velký výběr vést ke klinické (těžké) depresi.“

9. Jídlo

Podle studie z roku 2020 zveřejněné v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health byla pravidelná strava obsahující přidaný cukr, limonády a nezdravé potraviny spojena se zvýšeným rizikem deprese.

Riziko může zvýšit také konzumace velkého množství potravin, které způsobují záněty, jako je zpracované maso a alkohol.

Na druhou stranu potraviny, které působí protizánětlivě, jako jsou ořechy a olivový olej, mohou podle výzkumu také snížit pravděpodobnost deprese.

Omega-3 mastné kyseliny z mořských plodů a mononenasycené tuky z ořechů, avokáda a olivového oleje se zdají být obzvláště důležité a prospěšné pro duševní a mozkové zdraví.

psychicke-problemy láhev olivový olej
Omega-3 mastné kyseliny z mořských plodů a mononenasycené tuky z ořechů, avokáda a olivového oleje se zdají být obzvláště důležité a prospěšné pro duševní a mozkové zdraví.

10. Napětí v rodině

Rodiny mohou být, no, komplikované a napětí v rodinných vztazích s přibývajícím věkem může skutečně vést k depresi ve středním věku. Podle studie z roku 2017 platí, že čím větší napětí máme ve vztazích s matkami, sourozenci nebo manželi, tím větší je pravděpodobnost, že budeme mít příznaky deprese.

Výzkum napětí v manželských vztazích není nový, ale deprese ve středním věku pramenící z napětí s rodinnými příslušníky je novou oblastí studia. Napětí mezi sourozenci ve středním věku často pramení z toho, že musí brát ohled na péči o rodiče, připravovat se na ni a orientovat se v ní.

11. Antikoncepční pilulky

Jako každý lék může mít i antikoncepční pilulka vedlejší účinky. Ačkoli je to neobvyklé, je možným a potenciálně závažným vedlejším účinkem pilulky deprese. Příčina této souvislosti je zatím neznámá.

Nestává se to každému, ale pokud ženy v minulosti trpěly depresí nebo jsou k ní náchylné, mají zvýšenou šanci, že se u nich příznaky deprese během užívání antikoncepčních pilulek objeví.

Pokud žena užívá perorální antikoncepci a objeví se u ní deprese, zejména pokud má také problémy se spánkem, únavou, ztrátou energie nebo jiné změny nálady, měla by se poradit se svým lékařem, který může zvážit změnu na jinou verzi pilulky nebo jiný typ antikoncepce.

12. Léky na předpis

Pilulka není jediným lékem, který může způsobit depresi; je to vedlejší účinek mnoha léků. Mezi léky na srdce, jako jsou beta-blokátory a blokátory vápníkových kanálů, statiny snižující hladinu cholesterolu, antikonvulziva, opioidy a kortikosteroidy, patří některé typy léků, které jsou spojovány s depresí.

Při užívání nových léků by si měl člověk přečíst informace o možných nežádoucích účincích a znát vzájemné ovlivňování potravin s léky. A vždy se poradit se svým lékařem, zda nehrozí riziko.

13. Deprese v těhotenství a změny po porodu

Jak častá je deprese během těhotenství?

Těhotenství může být obdobím radosti a stresu. Výzkumy naznačují, že přibližně 7 % těhotných žen zažívá během těhotenství depresi. V zemích s nízkými a středními příjmy může být tento podíl vyšší.

Proč deprese v těhotenství často zůstává nerozpoznána?

Některé příznaky deprese, včetně změn spánku, únavy v těhotenství, hladiny energie, chuti k jídlu a libida, jsou podobné příznakům těhotenství. V důsledku toho může žena nebo lékař tyto příznaky přisuzovat spíše těhotenství než depresi.

Ženy se také mohou zdráhat hovořit se svými poskytovateli zdravotní péče o změnách nálad během těhotenství kvůli stigmatu spojenému s depresí. Existuje také tendence zaměřovat se během těhotenství spíše na fyzické zdraví žen než na zdraví duševní.

Mezi rizikové faktory deprese v těhotenství patří například:

 • Úzkost
 • Životní stres
 • Deprese v anamnéze
 • Špatná sociální podpora
 • Neplánované těhotenství
 • Násilí ze strany intimního partnera

Po porodu se u nových maminek běžně objevují pocity smutku a úzkosti. V závažnějších případech však tyto pocity trvají déle než několik dní a může se jednat o formu deprese nazývanou poporodní deprese.

Studie odhadují, že poporodní deprese postihuje 10 – 15 % novopečených matek, ale to může být až 25 %.

14. Neuspokojivý sexuální život

Čím méně člověk sexuálně spokojený, tím více mu může hrozit deprese.

Vědci publikovali v roce 2020 v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health studii, která ukázala, že nižší úroveň sexuálního uspokojení u mladých dospělých je spojena s výrazně vyšší mírou deprese, a to bez ohledu na to, zda jsou ve vztahu. Ti, kteří měli vyšší úroveň sexuálního uspokojení, měli nižší úroveň deprese.

Autoři této studie uvádějí, že jejich zjištění naznačují, že „sexuální spokojenost má význam pro stav duševního zdraví dospívajících a mladých dospělých a sexuální problémy mohou vést k úzkosti a depresi.“

Jak se dostat z deprese?

Deprese není slabost a nelze se z ní jednoduše dostat. Deprese může vyžadovat dlouhodobou léčbu. Člověk by se neměl nechat ale odradit. Většina lidí s depresí se cítí lépe díky lékům, psychoterapii nebo obojímu.

Pokud se člověk cítí v depresi, může vyzkoušet tyto strategie, jak se dostat z deprese:

 • Zůstat v kontaktu s rodinou, přáteli

Společenský život může zlepšit náladu. Udržování kontaktu s přáteli a rodinou znamená, že si člověk má s kým promluvit, když se cítíte špatně.  

 • Být aktivnější

Člověk by se měl věnovat nějaké formě pohybu. Existují důkazy, že cvičení může pomoci zlepšit náladu. Pokud člověk již delší dobu necvičil, může začít jemnou chůzí po dobu 20 minut každý den.

 • Nepít příliš mnoho alkoholu

Pro některé lidi se alkohol může stát problémem. Může pít více než obvykle jako způsob, jak se vyrovnat s emocemi nebo je skrýt, nebo jen proto, aby vyplnil čas. Alkohol však nepomůže vyřešit problémy a mohl by také způsobit, že se člověk bude cítit ještě depresivněji.

 • Vyhledání pomoci při depresi

Pokud se po několika týdnech stále člověk cítí sklesle nebo v depresi, měl by vyhledat pomoc. Léčba deprese zahrnuje psychologické terapie a antidepresiva.

Deprese a její souvislost s OCD

Deprese je jako temná clona, která obklopuje naši duši a duševní zdraví. Často je spojována s pocitem nekonečného smutku a ztráty zájmu o životní radosti. Co však mnoho lidí nepostřehne, je skutečnost, že depresi často doprovází další duševní poruchy, jako je například obsedantně-kompulzivní porucha (OCD). I když je nemoc OCD často vnímáno jako jedinečný stav, jeho přítomnost může zesílit úzkost a beznaděj spojené s depresí, čímž se zvyšuje zátěž a obtíže, kterým jedinec čelí.

Vzájemné působení depresí a OCD vytváří složitou spletitost emocionálních a psychických stavů, které mohou značně ovlivnit kvalitu života postižených jednotlivců.

Je zásadní hledat pomoc od odborníků, kteří mohou poskytnout vhodnou léčbu a podporu, aby se jedinec mohl naučit zvládat a překonávat tyto výzvy a znovu nalézt rovnováhu a radost ve svém životě. Případně udělat si test OCD poruchy.

Jak léčit depresi a jak se vyléčit z deprese? Kdy navštívit lékaře

 • Jak léčit depresi?

Pokud se člověk cítí v depresi, měl by se objednat co nejdříve k lékaři nebo odborníkovi na duševní zdraví. Jestli se člověk zdráhá vyhledat léčbu, je dobré se poradit s přítelem nebo milovanou osobou, s jakýmkoli zdravotníkem, s knězem nebo s někým jiným, komu důvěřuje.

 • Jak se vyléčit depresi?

Je nutná návštěva lékaře, psychologa či psychiatra.

Lékař může stanovit diagnózu deprese na základě:

 • Fyzikálního vyšetření

Lékař může provést fyzikální vyšetření a klást otázky týkající se zdravotního stavu. V některých případech může být deprese spojena se základním fyzickým zdravotním problémem.

 • Laboratorních testů

Lékař může například provést krevní test zvaný kompletní krevní obraz nebo vyšetřit štítnou žlázu, aby se ujistil, že správně funguje.

 • Psychiatrického vyšetření

Odborník na duševní zdraví se zeptá na příznaky, myšlenky, pocity a vzorce chování. Může požádat o vyplnění dotazníku, který pomůže tyto otázky zodpovědět.

Naléhavou pomoc musí člověk vyhledat, pokud si myslí, že by si mohl ublížit nebo se pokusit o sebevraždu, okamžitě musí volat 112 nebo místní tísňovou linku 155.

jak-lecit-depresi smutná žena u psycholožky
Pokud se člověk cítí v depresi, měl by se objednat co nejdříve k lékaři nebo odborníkovi na duševní zdraví.

Existují antidepresiva bez předpisu?

Antidepresiva nepatří mezi volně prodejné léky. Prášky na depresi může předepsat pouze lékař. Existují však na trhu volně prodejné léky na stres a úzkost. Člověk by se měl poradit s odborníkem či lékárníkem, jaké jsou pro něj vhodné.

Léky na stres a úzkost jako antidepresiva bez předpisu obsahují rostlinné směsi, které mají uklidňující účinek a mohou pomoci, když člověka trápí příznaky stresu a deprese.

Jaká jsou přírodní lehká antidepresiva?

Člověk může vyzkoušet, jak bojovat s depresí pomocí lehkých přírodních antidepresiv.

Co patří mezi nejúčinnější lehká přírodní antidepresiva?

 • třezalka
 • heřmánek
 • levandule
 • bazalka
 • kozlík lékařský
 • mučenka pletní
 • rozchodnice růžová
 • třapatka nachová
 • maca peruánská
 • ašvaganda
 • ženšen pravý

Bylinky umí působit přímo na nervovou soustavu. Člověk musí mít na paměti, že třezalka se nesmí užívat současně s antidepresivy na předpis, antikoncepcí a antibiotiky. Jako přírodní antidepresivum se používá i CBD olej.

prirodni-antidepresiva třezalka květy a sušená
Bylinky umí působit přímo na nervovou soustavu. Člověk musí mít na paměti, že třezalka se nesmí užívat současně s antidepresivy na předpis, antikoncepcí a antibiotiky.

Antidepresiva na předpis

Prášky na depresi vždy musí předepsat lékař. Antidepresiva může lékař předepsat i u jiných duševních onemocnění jako jsou například úzkostné poruchy. Léky zvyšují dostupnost neurotransmiterů, které ovlivňují náladu.

Antidepresiva na předpis zasahují do metabolismu těmito mechanismy:

 • Blokují zpětné vychytávání neurotransmiterů ze synaptické štěrbiny do presynaptického zakončení nervové buňky.
 • Blokují odbourávání (degradaci) neurotransmiterů.
 • Způsobují zvýšené uvolňování (sekreci) neurotransmiterů.

Antidepresiva se rozdělují do několika skupin:

 • Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) – prášky na depresi, které bývají první volbou.
 • Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI).
 • Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI).
 • Agonisté melatoninových receptorů a antagonisté 5-HT2C receptorů (agomelatin).
 • Antagonisté alfa-2-adrenergních receptorů – zejména u depresí, jež má příznaky „vnitřní“ neklid a poruchy spánku.
 • Neselektivní inhibitory zpětného vychytávání monoaminů – mohou se předepsat v případě těžkých depresí.
 • Lithium – zejména při léčbě bipolární poruchy.

Psychické problémy: Jak se zbavit deprese a úzkosti? Nutná léčba

Je možné mít depresi a úzkost zároveň?

Psychické problémy jako deprese a úzkost jsou různé stavy, ale běžně se vyskytují společně. Mají také podobnou léčbu.

Cítit se čas od času sklesle nebo mít splín je normální. A každý se čas od času cítí úzkostně a má svoje osobní psychické problémy – je to normální reakce na stresové situace. Ale závažné nebo trvalé pocity deprese a úzkosti mohou být známkou základní duševní poruchy.

Úzkost se může vyskytovat jako příznak těžké deprese. Časté jsou také deprese, které jsou vyvolány úzkostnou poruchou, například generalizovanou úzkostnou poruchou, panickou poruchou nebo separační úzkostnou poruchou. Mnoho lidí má diagnózu jak úzkostné poruchy, tak těžké deprese.

Jaká je léčba těžké a středně těžké deprese?

Těžká deprese se musí léčit, zvláště pokud převládají sebevražedné myšlenky, a nejčastěji zavede pacienta do léčebny. U středně těžké deprese se člověk izoluje od okolí, nemá energii a chuť cokoliv dělat. Léčba středně těžké deprese probíhá v pracovní neschopnosti a pacient dochází do denního sanatoria.

Co je úzkostně depresivní porucha?

Pokud pacient má přítomné příznaky úzkosti i deprese, ale žádný z nich nepřevažuje a není dominantní natolik, aby mohl být základem pro samostatnou diagnózu.

Jak se zbavit deprese a úzkosti?

Příznaky obou stavů se obvykle zlepšují pomocí psychologického poradenství (psychoterapie), léků, jako jsou antidepresiva, nebo obojího.

Pomoci může také změna životního stylu, například zlepšení spánkových návyků, zvýšení sociální podpory, používání technik snižování stresu nebo pravidelné cvičení doma či v posilovně. Pokud člověk trpí některým z těchto stavů, měl by se vyhnout alkoholu, kouření a rekreačním drogám. Mohou oba stavy zhoršit a narušit léčbu.

jak-se-zbavit-deprese-a-uzkosti smutná žena co se dívá pohledem dolů
Těžká deprese se musí léčit, zvláště pokud převládají sebevražedné myšlenky.

Neléčená těžká deprese je závažný problém

Deprese, porucha nálady, která způsobuje trvalý pocit smutku a ztráty zájmu, je nejčastější poruchou nálady v běžné populaci. Tento stav se vyskytuje dvakrát častěji u žen než u mužů a počáteční nástup deprese vrcholí v reprodukčním věku ženy.

Příznaky způsobené těžkou depresí se mohou u jednotlivých osob lišit. Pro upřesnění typu deprese, kterou pacient trpí, může lékař přidat jeden nebo více specifikátorů. Specifikátor znamená, že pacient má depresi se specifickými rysy například úzkostná tíseň, smíšené rysy, melancholické a atypické rysy.

Pokud se člověk cítí, že má depresivní poruchu, měl by se obrátit na někoho ke komu má důvěru a vyhledat lékařskou pomoc. Někdy člověk nemusí poznat, že je nemocný a trápí ho deprese. Pak je důležité, aby nejbližší okolí „diagnostikovalo“ depresi a zavedli ho k lékaři včas.

 • Co se stane, když člověk nebude léčit depresi?

Neléčená těžká deprese je závažný problém. Neléčená deprese zvyšuje pravděpodobnost rizikového chování, jako je závislost na drogách nebo alkoholu. Může také zapříčinit toxicitu ve vztahu, způsobit problémy v práci a ztížit překonání závažných onemocnění.

Stres, nebo deprese?

Stres se týká všech. Příznaky stresu může člověk zaznamenat při výchově dětí, v náročném období v práci, při správě financí nebo při řešení náročného vztahu. Stres je všude. A i když je trocha stresu v pořádkuněkterý stres je dokonce prospěšnýpříliš mnoho stresu může ale vést k psychickému vyčerpání a způsobit i fyzické potíže.

Prvním krokem ke zvládnutí stresu je poznat jeho příznaky. Rozpoznat příznaky stresu však může být těžší, než si člověk myslí. Většina lidí je tak zvyklá být ve stresu, že často neví, že jsou ve stresu, dokud se nedostanou do bodu zlomu.

Jaké jsou rozdíly v příznacích stresu a deprese?

 • Jaké jsou příznaky stresu?

Stres může ovlivnit všechny oblasti života, včetně emocí, chování, myšlení a fyzického zdraví. Žádná část těla není imunní.

Protože se však lidé se stresem vyrovnávají různě, mohou se příznaky stresu lišit. Příznaky mohou být neurčité oproti depresi, a mohou být stejné jako příznaky způsobené zdravotními potížemi a depresivní poruchou. Proto je důležité probrat je se svým lékařem.

Emoční příznaky stresu:

 • Snadné rozrušení, frustrace a náladovost.
 • Pocit přetížení, jako by člověk ztrácel kontrolu nad situací nebo ji potřeboval převzít.
 • Obtížné uvolnění a zklidnění mysli.
 • Špatný pocit ze sebe sám (nízké sebevědomí), pocit osamělosti, bezcennosti a deprese.
 • Vyhýbání se ostatním.

Mezi fyzické příznaky stresu patří:

 • nízká energie
 • bolesti hlavy
 • žaludeční nevolnost, včetně průjmu, zácpy a nevolnosti
 • bolesti a napětí ve svalech
 • bolest na hrudi a zrychlený srdeční tep
 • nespavost
 • časté nachlazení a infekce
 • ztráta sexuální touhy anebo schopnosti
 • nervozita a třes, zvonění v uších a studené nebo zpocené ruce a nohy
 • sucho v ústech a potíže s polykáním
 • sevřená čelist a skřípání zubů

Příklady kognitivních příznaků stresu:

 • neustálé obavy
 • překotné myšlenky
 • zapomnětlivost a dezorganizace
 • neschopnost soustředit se
 • špatný úsudek
 • pesimismus nebo vidění pouze negativních stránek

Mezi behaviorální příznaky stresu patří:

 • změny chuti k jídlu – buď člověk nejí, nebo jí příliš mnoho
 • odkládání a vyhýbání se povinnostem
 • častější užívání alkoholu, drog nebo cigaret
 • časté nervózní chování, jako je kousání nehtů, nervozita a chůze

Stres jako součást života

Stres je součástí života. Nejdůležitější je, jak se s ním člověk vypořádá. Nejlepší věc, kterou může člověk udělat, aby předešel přetížení stresem a s ním spojeným zdravotním následkům, je znát své stresové příznaky.

Pokud se člověk nebo někdo z blízkých cítí stresem přetížen, měl by se poradit svým lékařem. Mnoho příznaků stresu může být také známkou jiných zdravotních problémů, včetně deprese. Lékař může příznaky vyhodnotit a vyloučit další onemocnění.

Pokud je na vině stres, může lékař doporučit terapeuta nebo poradce, který pomůže stres lépe zvládat.

Lékařská pomoc

Člověk, pokud má psychické problémy, cítí příznaky stresu a deprese, měl by se obrátit na někoho blízkého a vyhledat lékařskou pomoc. Neléčená deprese nebo dlouhodobý stres povede k závažnějším problémům, které značně ovlivní jeho život.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang