Jak poznat toxický a špatný vztah

toxicky-vztah

Nezdravé a toxické vztahy mohou mít značný negativní dopad na zdraví, štěstí a celkovou pohodu. Problém je v tom, že zatímco některé vztahy jsou jasně toxické nebo dokonce zneužívající, jiné nezdravé vztahové vzorce mohou být mnohem subtilnější a těžko rozpoznatelné.

Často se říká, že vztahy jsou tvrdá práce. Hádky jsou normální a těžké chvíle jsou na denním pořádku. Tyto fráze však mohou odvádět pozornost od oprávněných důvodů k obavám v sociálním a milostném životě – včetně známek toho, že vztah se mohl stát nebo vždy byl toxický.

Nefunkční vztah

Každý vztah je jiný a může se v průběhu času měnit. Existuje několik důležitých vlastností, které charakterizují nezdravé vztahy.

Vztahy, které se vyznačují touto dynamikou a problémy, mají tendenci přispívat k většímu napětí, konfliktům a stresu. To se může týkat romantických vztahů, ale nezdravými vzorci mohou být ovlivněny i jiné typy vztahů, včetně vztahů s rodinnými příslušníky, přáteli a spolupracovníky.

Co je toxický vztah?

Ve zdravém vztahu všechno tak nějak funguje. Jistě, občas se partneři neshodnou nebo narazí na jiné překážky, ale většinou rozhodují společně, otevřeně diskutují o problémech, které se objeví, a mají se upřímně rádi.

Toxické vztahy jsou něco jiného. Člověk se v toxickém vztahu může po čase stráveném s toxickým partnerem neustále cítit vyčerpán nebo nešťastný, což může naznačovat, že je třeba některé věci změnit.

Možná někomu vztah už vůbec nepřipadá příjemný, přestože svého partnera stále miluje. Z nějakého důvodu se zdá, že se pár nemůže přestat hádat kvůli drobným problémům. Možná partnera dokonce děsí pomyšlení na to, že se setká se svým partnerem, místo aby se na to těšil jako v minulosti.

Jak poznat nefunkční vztah – toxický partner

Vztahy se často vyvíjejí, mění, posouvají a někdy i rozpadají. Když se věci vyvíjejí dobře, může být vztah většinou zdravý, ale přidání stresorů může způsobit napětí. Lidé mohou reagovat tím, že se vrátí k nezdravým mechanismům zvládání nebo se začnou chovat způsobem, který v konečném důsledku zdraví jejich vztahu škodí. V toxických vztazích lze také často pozorovat znaky psychického týrání.

TIP: Víte, jak poznat narcismus u žen?

Jak poznat nefunkční vztah? Nezdravé a nefunkční vztahy se často vyznačují:

 • přehnaná žárlivost
 • nadměrné kontrolování partnera
 • nedostatek důvěry
 • neupřímnost
 • zesměšňování
 • váznoucí komunikace
 • strach

Dalším znakem, jak poznat špatný vztah, je pocit, že věci nejsou v rovnováze. Jednostranné vztahy jsou takové, ve kterých jedna osoba investuje do udržování vztahu více úsilí, energie a emocí. Takové vztahy mohou být nezdravé a často zanechávají v osobě, která odvádí veškerou práci, pocit nepodpory, izolace a pocit psychického vyčerpání.

Jak poznat toxický vztah?

Jen člověk, který je součástí vztahu, může říct, zda ve vztahu převažuje to špatné nad dobrým. Pokud však někdo soustavně ohrožuje jeho pohodu tím, co říká, dělá nebo nedělá, jedná se pravděpodobně o toxický vztah. Vztahy, které zahrnují fyzické nebo slovní násilí, jsou rozhodně klasifikovány jako toxické.

V některých případech lze tyto problémy řešit pomocí svépomocných strategií nebo s pomocí odborníka na duševní zdraví. Pokud je však vztah ovlivněn zneužíváním, ať už fyzickým, slovním nebo sexuálním, mělo by být prvořadým zájmem zajistit své vlastní bezpečí.

Nadměrné kontrolování partnera

V nezdravých vztazích se jede toxický partner může snažit ovládat život druhé osoby. To se může dít prostřednictvím zastrašování, ale může jít i o jiné druhy manipulace. Manipulace je jednoznačně prvním znakem, jak poznat toxický vztah.

Někdy se dotyčná osoba může chovat tak, že se zdá být extrémně láskyplná a milující. Ve skutečnosti je cílem tohoto jednání mít druhého člověka pod dohledem a zabránit mu v tom, aby dělal věci nebo chodil na místa, která jsou mimo kontrolu druhé osoby.

Kontrolující chování může také zahrnovat izolaci osoby od jejích přátel a rodiny. Může také znamenat přerušení komunikace, odříznutí přístupu k financím nebo ztížení odchodu z dané situace.

Kontrola může mít také podobu majetnického chování a žárlivosti. Ačkoli obojí jsou normální lidské emoce, které mohou lidé čas od času prožívat. Je nezdravé, když se někdo snaží kontrolovat, co dělá druhý, když se na druhého vrhá, když se rozčílí, nebo když partnera obviňuje z nevěry ve vztahu.

nadmerna-kontrola-4393441
Nadměrné kontrolování se nemusí projevit pouze v romantickém vztahu.

Nedostatek důvěry

Nezdravé vztahy se často vyznačují nedostatkem důvěry. Někdo může mít pocit, že před svým partnerem musí něco skrývat, nebo může mít často pocit, že on skrývá něco před ním.

Aby se rozvinula zdravá důvěra, musí se oba lidé ve vztahu vzájemně a oboustranně odhalovat. To zahrnuje odhalování věcí o sobě v průběhu času, jak se vztah prohlubuje a roste. Proces sdílení a naslouchání přispívá k pocitům citové intimity a blízkosti.

Pokud však má někdo pocit, že druhému člověku nemůže svěřit své nejniternější pocity, pravděpodobně se mu nesvěří se svými pocity, myšlenkami nebo vzpomínkami.

To, jak důvěřiví jsou oba partneři ve vztahu může být částečně utvářeno celkovým stylem připoutání. Tyto vzorce chování se často vytvářejí v dětství na základě interakcí a zkušeností s pečovateli, ale i v dospělosti utvářejí to, jak člověk reaguje v romantických vztazích.

Pokud se někdo v minulosti nedokázal spolehnout na lidi, kterým by měl nejvíce důvěřovat, může být pro něj obtížné důvěřovat svým romantickým partnerům. Proto je důležité se neunáhlit a nebrat tento stav jako znát toho, jak poznat nefunkční vztah. Důležité je si s partnerem o tom dobře promluvit.

Neúcta

Neúcta může mít v nezdravých vztazích různé podoby. Někdy může znamenat, že se někdo k druhému chová odmítavě. V jiných případech může jít o přímé zesměšňování nebo zesměšňování názorů či zájmů druhé osoby.

Toto nerespektování může často působit jako odmítnutí, což může vést k celé řadě emocí včetně zranění, studu, viny, osamělosti, rozpaků a sociální úzkosti.

Špatná komunikace

Dobrá komunikace je základem každého zdravého vztahu. Nezdravé vztahy se často vyznačují neefektivní komunikací. Může se jednat o nemluvení o problémech, vyhýbání se obtížným otázkám, očekávání, že druhá osoba umí číst myšlenky, nenaslouchání, bránění se nebo vyhýbání se konfrontaci s problémy ve vztahu.

Ukázalo se, že styl komunikace je klíčovým prediktorem rozvodu a má větší vliv na úspěch manželství než závazky, stres a osobnost. Komunikace je první věc, jak poznat vyhořelý vztah, nebo toxický vztah.

Kdy ukončit toxický vztah?

Ne každý vztah stojí za záchranu. Pokud člověk již udělal, co měl, ale druhá osoba není ochotná se změnit nebo pomoci, možná je čas odejít a investovat své úsilí do zdravějších, solidárnějších vztahů s jinými lidmi.

Jestli se partner rozhodl, že je čas vztah ukončit, tyto strategie pomohou bezpečně to udělat:

 1. Získání podpory terapeuta nebo obhájce domácího násilí. Mohou pomoci sestavit bezpečnostní plán a získat přístup ke zdrojům další podpory.
 2. Otevření se svým blízkým. Nemusí to člověk dělat sám. Rodina a přátelé mohou nabídnout emocionální podporu, ale mohou nabídnout i hmatatelnější podporu, například místo k přespání nebo pomoc se stěhováním v době, kdy je toxický partner mimo domov.
 3. Necítí se někdo bezpečně, když vede rozhovor o rozchodu s partnerem sám? Může požádat důvěryhodnou blízkou osobu, aby šla s ní. Vědomí, že má jeho podporu, mu může pomoci setrvat na svém rozhodnutí odejít, i když se ho toxický partner bude snažit přesvědčit o opaku.
 4. Změnit si telefonní číslo. Pokud to není možné, nejlepší je si zablokovat partnerovo číslo a účty na sociálních sítích, aby nevzniklo pokušení reagovat na partnerovo oslovení
 5. Postarat se o sebe. Odchod z jakéhokoli vztahu může být bolestivý a stresující. Je třeba ctít své potřeby a věnovat čas odpočinku, spánku a péči o sebe spolu s časem na uzdravení před navázáním nového vztahu.

Pokud druhá osoba nemá zájem se změnit nebo pokud situace zahrnuje zneužívání v jakékoli formě, je ukončení vztahu často nejlepším způsobem, jak ochránit své blaho.

Jak poznat špatný vztah od dobrého?

Je důležité rozpoznat příznaky toxicity – ať už se projevují u jedné, nebo u druhé osoby. Zde je několik příznaků toxického chování i zdravého chování, podle kterých se dá určit, jak poznat špatný vztah:

 • bezpečí vs. nejistota
 • pozitivita vs. negativita
 • soucit vs. zneužití
 • respekt vs. neúcta
 • podpora vs. ponížení
 • nesobeckost vs. sobeckost
 • důvěra vs. nedůvěřivost

Při přemýšlení, jak poznat toxický vztah, je důležité se podívat na to, jaké chování se ve vztahu projevuje nejčastěji. Jinými slovy, pokud se jeden z páru nebo oba chovají soustavně sobecky, negativně a neuctivě, můžou ve vztahu vytvářet toxicitu. Pokud se však většinou chovají povzbudivě, soucitně a s respektem, pak je možné, že toxicitu vytvářejí jen určité problémy, které je třeba řešit.

Jak poznat vyhořelý vztah?

Termín „vyhořelý vztah“ obvykle označuje dva jedince v romantickém vztahu, u nichž se postupně objevují pocity vyčerpání, deprese a pesimismu ohledně jejich partnera nebo dynamiky. Kromě toho může vyhoření ovlivnit i neromantické vztahy, včetně přátelství, vztahů s rodinnými příslušníky a blízkými osobami a vztahů se spolupracovníky.

Vzhledem k tomu, že každý vztah je jiný, vypadá vyhoření ve vztahu u každého jinak. Zde jsou však některé tipy, jak poznat vyhořelý vztah:

 1. Přisuzování viny: Nejzřetelnějším příznakem, jak poznat vyhořelý vztah, je zvýšená míra hádek a sporů, kdy jeden z partnerů často ukazuje na svého partnera za něco negativního. Terapeuti tomu říkají „hra na obviňování“ – když si páry promítají své problémy ve vztahu navzájem, místo aby zhodnotily dynamiku a své vlastní emocionální zdraví.
 2. Vyhýbání se budoucnosti: Když se partneři vyhýbají přemýšlení o plánech do budoucna nebo diskusi o nich. Ať už jde o tak jednoduchou věc, jako je krátký výlet, nebo tak důležitou, jako je kariérní plán. Může to signalizovat, že se cítí vyčerpaní nebo nemotivovaní k přijímání dlouhodobých závazků.
 3. Snížená komunikace a méně kvalitního času: Jedním z prvních varovných signálů vyhoření je pokles kvality komunikace a společně stráveného času. Oba partneři mohou přestat vést rozhovory, zanedbávat se nebo se aktivně vyhýbat jeden druhému (často ze strachu z hádky) a omezit fyzickou intimitu.
 4. Nedostatek motivace ke zlepšení: Všechny vztahy vyžadují práci a každý pár si projde těžkými obdobími, která jejich dynamiku uvedou do perspektivy a odhalí oblasti, které je třeba zlepšit. Pár, který je ve vyhořelém vztahu, však může pociťovat tlak a úzkost z toho, že by měl vynaložit úsilí na zlepšení dynamiky prostřednictvím cest, jako je terapie. To může současné problémy ještě zhoršit.

Běžně k němu dochází, když vztahy překonaly fázi líbánek; pokud zůstane bez kontroly, může vyústit ve velké napětí, nelibost a rozchod.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang