Proč jen 3 % populace uspěje a zbytek žije s psychickými problémy?

V tomto článku ti odhalím tajemství, která stojí za mým osobním úspěchem i úspěchem nejúspěšnějších lidí naší doby. 

Ukážu ti, jak se vymanit z destruktivních pastí nezdravého dopaminu a jak proměnit každý aspekt svého života – od vztahů, přes duševní zdraví a pohodu až po kariéru – v zdroj radosti, štěstí a naplnění. 

Svůj příběh, který ti budu vyprávět, není jen teorií. Je to moje osobní zkušenost, cesta od nejnižších hlubin deprese a úzkosti k vrcholům sebevědomí, úspěchů a životní síly. 

Zjistíš, proč je důležité přesměrovat svůj dopamin od laciných, krátkodobých zdrojů potěšení k činnostem, které tě skutečně naplňují a vedou k osobnímu růstu. 

Nejenže se dotkneme skutečně hlubokých témat jako je pravda o tom, že deprese a úzkost nejsou poruchy, nemoci ani žádné duševní problémy, ale také ti poskytneme praktické rady a strategie, jak tyto nástrahy překonat. 

Tento článek není jen čtením, je to výzva k akci, ke změně, která může navždy transformovat tvůj život. Připrav se na cestu plnou objevů a připoj se k nám na cestě k hlubšímu sebepoznání, sebevědomí a schopnosti žít život plný zdraví, štěstí a skutečného úspěchu. 

Nezdravý a laciný dopamin

Řeknu ti, proč drtivá většina populace není a nikdy nebude úspěšná. Řeknu ti, co stojí za tím hlavním důvodem, proč 1 – 3 % populace jsou skutečně úspěšní a žijí život, který chtějí, který je baví, naplňuje, přináší jim radost, štěstí, naplnění a finanční nezávislost. 

A moc dobře to vím, protože já si touto proměnou také prošel. Byl jsem na dně, nevěděl, co se životem, prošel si depresí, kdy jsem se pokusil vzít si život. Dohnali mě démoni minulosti v podobě šikany, žárlivosti, ponížení, nízkého sebevědomí, ztráty smyslu života a nakonec jsem propadl depresi. 

Ale dnes už touto osobou nejsem. Změnil jsem svůj životní příběh a ty můžeš také, protože tento článek ti změní úhel pohledu na život a nakopne tě ke změně, to ti garantuji. 

Víš, proč jen 1 až 3 % populace uspěje?

Ten hlavní důvod je v přesměrování potěšení, sebeuspokojení a dopaminu z nezdravých a laciných zdrojů na produktivní činnosti, které mají zásadní vliv na tvůj úspěch i život. 

Dopamin je hormon a neurotransmiter, který hraje klíčovou roli v systému odměn a motivace ve tvém mozku. Když se zaměříš na aktivity, které ti přinášejí rychlé uspokojení a potěšení, jako jsou sociální sítě, hraní her, sledování pornografie, masturbace, sex na jednu noc a neustálé střídání partnerů, nakupování nebo užívání alkoholu a drog, přejídání, cukr, nezdravé potraviny a mnohé další… Vytváříš si závislost na těchto krátkodobých stimulech

Tato závislost vede vždy k nižší produktivitě, prokrastinaci, nedostatku motivace a celkovému snížení kvality života

Mrháš svým neomezeným potenciálem a časem, který věnuješ na své uspokojení a potěšení, které vede k tvorbě závislosti a emoční otupělosti a nakonec i psychickým problémům. 

Místo toho já i ostatní úspěšní lidé tvrdě makají a dělají to, co je baví a naplňuje. Přesměroval jsem své potěšení, sebeuspokojení a dopamin z laciných rychlých a nezdravých zdrojů na své posedlosti – činnosti, které mě baví, naplňují, které miluju a dělám je srdcem a naplno. Přináší mi to radost, potěšení, smysl, štěstí i finanční nezávislost. 

Co ti tato změna přinese?

Když přesměruješ svůj dopaminový cyklus na produktivnější a smysluplnější aktivity (zdravý životní styl, koníčky, osobní růst, rodina a vztahy, podnikání, činnosti, které miluješ a naplňují tě, tvé posedlosti, tam, kam tě táhne tvoje srdce), povede to k významnému zlepšení v osobním, vztahovém i profesním životě. 

Budeš živit své silné stránky, růst, budovat a tvořit, poroste tvoje kreativita, produktivita, budeš mít daleko větší drive překonávat překážky a problémy, budeš nezastavitelný!

A vím, o čem mluvím, je to můj životní příběh a příběh mnoha mých klientů a lidí, které znám i od kterých se učím. 

Pojďme si to hezky rozebrat, jak to změní tvůj život: 

Osobní růst a rozvoj: Přesměrování dopaminu do aktivit, které podporují tvůj osobní růst, jako je kvalitní obsah jako tento, meditace, budování zdravých návyků, zaměření se na tvé životní sny a cíle, cvičení nebo rozvoj nových dovedností, posílí tvé sebevědomí, udělá z tebe nejlepší verzi sám sebe. Staneš se osobu, kterou budou chtít druzí následovat, protože máš to, co ostatní chtějí a zlepší to i tvé psychické zdraví. 

Budování životního stylu: Zaměření na dlouhodobé cíle, jako je zdravý životní styl, budování zdravých návyků, vztahy nebo cestování, přinese hlubší uspokojení a smysluplnější život. 

Budeš zdravý, vitální a plný energie. Tomu se také říká bohatství, protože bez zdraví jsou ti peníze k ničemu. Navíc, ten, kdo je zdravý a žije zdravým životním stylem, vydělává také mnohem více, než ten, kdo žije ve stresu, žene se jen za penězi a je mu jedno, co bude s jeho zdravím, tělem, psychikou a celým životem. Tomu se říká mít vnitřní hodnoty, příteli. Bez nich je život jen prázdná a povrchní existence. Prázdný život a prázdná schránka. Bez hlubokých a smysluplných hodnot, které tě vedou a naplňují, bude tvůj život postrádat pravý směr a hloubku. 

Podnikání a kariéra: Investování času a energie do kariérního růstu nebo podnikání povede k větší finanční nezávislosti a profesnímu uspokojení – naplnění. Můžeš udělat svět lepším pro sebe, ale hlavně pro své děti a další generace. Můžeš následovat své srdce, růst, učit se a pak to vše zpeněžit a začít vydělávat na tom, co miluješ a zlepšovat tím kvalitu života ostatních. 

Můžeš řešit problémy druhých a věnovat se smysluplným věcem, které přinášejí prospěch nejen pro tebe, ale i svět kolem tebe. Věř mi, když ti sakra říkám, že vydělat peníze je povrchní kompenzace nedostatku, který máš v sobě. 

Místo toho se zaměř a dělej to, co miluješ, to, co tě baví a naplňuje, protože ti to přinese mnohem větší bohatství (finanční i vnitřní) než nějaké posrané prázdné peníze. Udělá tě to šťastným, naplněným a finančně svobodným, což je přesně to, o co každý usiluje. Já tímto způsobem žiji a je to za mě to největší bohatství. 

Dělám to, co mě baví, naplňuje, v čem vidím smysl a pomáhám druhým lidem dosáhnout toho, po čem touží, předávám jim nástroje, informace, metody a učím je strategie, které jim pomohou maximalizovat svůj život a inspiruji je ke změně. 

Můžu to dělat kdykoliv a kdekoliv. Jsem pánem svého života i svého času. Právě nyní poslední rok s partnerkou Lenkou jezdíme po Evropě, cestujeme, věnujeme se svým koníčkům (paddleboard, turistika, cestování, zdravý životní styl, přírodě, zvířatům, sportu, poznávání zajímavých míst, lidí a kultur a mnoho dalšího…). U toho pracujeme a to tak, jak si to nastavíme, tomu se říká svoboda. Svoboda je tím největším bohatstvím. Mít možnost volby, nebýt závislým na systému, dovolit si to nejlepší kvalitní jídlo a životní styl pro naše zdraví. 

Pracovat na pláži u moře nebo někde v horách. Nastavit si, kdy chci pracovat a kdy se věnovat sobě, vztahu, svému růstu a kdy jen tak relaxovat. Všechno je to o volbě.

Vytváření dlouhodobých vztahů a závazků: Namísto hledání okamžitého uspokojení je důležité pracovat na dlouhodobých vztazích a závazcích, které přinášejí trvalý užitek, jako je budování pevných vztahů, práce na dlouhodobých projektech nebo učení se novým dovednostem. 

Prohlubování intimity a důvěry ve vztahu namísto hledání okamžitého uspokojení a potěšení jako je orgasmus, porno a další nesmyslné stimuly. S Lenkou, mou partnerkou, budujeme společné impérium – hluboký a zdravý vztah, společné podnikání, hodnoty, životní styl, zdraví a celý život. 

Výhody přesměrování z krátkodobého, laciného a nezdravého dopaminu, potěšení a sebeuspokojení na tyto smysluplné činnosti sahají až hranice mého nebo tvého vnímání. Neustále objevuji nové výhody. 

Nejenže se zvyšuje celková produktivita a motivace, ale také dochází k lepší regulaci emocí, snižování stresu a zlepšení duševního zdraví. Kromě toho, konzistentní práce na smysluplných cílech vede k hlubšímu pocitu uspokojení a štěstí v životě. Zvyšuje to tvé sebevědomí, jsi více autentický i kreativní. A to vše sakra za to stojí, ne? Tak na co ještě čekáš? 

Sebevědomí a úspěch

Přesměrování dopaminu z laciných, nezdravých a krátkodobých zdrojů potěšení a sebeuspokojení na dlouhodobě smysluplné a produktivní činnosti má mnohostranný pozitivní vliv na tvé sebevědomí a úspěch. Toto přesměrování vede k: 

  • Zvýšení sebevědomí: Když se člověk věnuje aktivitám, které jsou pro něj smysluplné a podporují jeho růst, vytváří to pocit úspěchu a seberealizace. Dosahování osobních cílů a výzev, jako je učení se novým dovednostem nebo dokončení náročných projektů, vede k posílení sebevědomí.
  • Sebepoznání: Jakmile se přestaneš soustředit na všechny ty sračky jako je porno, alkohol, drogy, nakupování, filmy, seriály, sociální sítě, hry a další nesmysly, začneš se více soustředit na sebe. Budeš méně rozptýlený okolními vlivy, začnou se vynořovat na povrch všechny ty negativní emoce a pocity, traumata a myšlenky, které ti pomáhají dozvědět se více o sobě a růst. Můžeš se soustředit na to, kdo skutečně jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat. Můžeš odhalit své silné stránky a ty rozvíjet. Na druhou odhalíš i slabé stránky a ty můžeš přijmout a naučit se s nimi pracovat.
  • Lepší rozhodovací schopnosti: Zaměření na dlouhodobé cíle a odolávání okamžitému potěšení a sebeuspokojení pomáhá rozvíjet silnější vůli a lepší rozhodovací schopnosti. To vede k lepšímu řízení času (time management) a priorit, což jsou klíčové dovednosti pro osobní a profesionální úspěch.
  • Zlepšení vztahů a sociálních dovedností: Přesměrováním pozornosti na vztahy a sociální interakce místo na nezdravé zdroje dopaminu, potěšení a sebeuspokojování se zlepšují mezilidské vztahy. Zdravé vztahy a silná sociální vazby jsou důležité pro tvou duševní pohodu a často hrají klíčovou roli v profesním růstu a úspěchu.
  • Zvýšení odolnosti a vytrvalosti: Práce na dlouhodobých cílech a překonávání překážek pomáhá rozvíjet mentální i fyzickou odolnost. Schopnost zůstat odhodlaný a zaměřený na své dlouhodobé cíle a sny, být vytrvalý a konzistentní i v obtížných situacích je klíčem k úspěchu v mnoha oblastech života.
  • Větší pocit smyslu a uspokojení: Když se zaměříš na aktivní a smysluplnou práci místo na pasivní konzumaci zábavy, vede to k hlubšímu pocitu naplnění a štěstí. Tento pocit smysluplnosti je základem pro dlouhodobý osobní a profesionální úspěch.
  • Lepší duševní pohoda: Všechny tyto faktory dohromady vytvářejí silný základ pro zvýšení sebevědomí a úspěchu. Když se člověk cítí sebevědomý a úspěšný ve svých osobních a profesionálních cílech, má to pozitivní dopad na jeho celkovou kvalitu života. 

Psychické a duševní problémy

Cesta laciného a nezdravého dopamin, včetně sebeuspokojení a zaměření se na potěšení, si dříve nebo později vybere svou daň na tvém duševním zdraví. Jo, kdyby jen na tvém duševním zdraví… Přestanou ti fungovat vztahy, budeš ve stresu, sníží se tvůj fyzický i mentální výkon, negativně to ovlivní tvou práci, finance a nakonec i fyzické zdraví. 

Taková pornografie a její sledování ti ničí sebevědomí i vztahy, způsobuje problémy s erekcí a předčasnou ejakulaci. U žen vaginální suchost a neschopnost dosáhnout orgasmu. 

Celkové zaměření na laciný a nezdravý dopamin je zabijákem tvé duševní pohody a otevírá se brána k psychickým problémům, které dříve nebo později přijdou. To mi věř! 

Chceš vědět proč? 

Protože utíkáš! 

Utíkáš před svými problémy. Utíkáš před tou prázdnotou, která je v tobě a tvém životě. Utíkáš před svými negativními pocity a emocemi. Utíkáš před svým nenaplněným a nefunkčním životem

Laciný a nezdravý dopamin, rychlé potěšení a sebeuspokojení slouží k tomu, že si kompenzuješ své nedostatky, prázdnotu a nenaplněné potřeby. Používáš tento nezdravý mechanismus k tomu, abys utekl před svými problémy, negativními pocity a emocemi, stresem, úzkostí a psychickými problémy. 

Řeknu ti tajemství, které říkáme svým klientům při koučinku. Pokud se chceš vyhnout všem lákadlům nezdravého a laciného dopaminu a odolat tomu rozptýlení, musíš si vytvořit život, od kterého nebudeš chtít a mít potřebu utíkat.

Víš proč? 

Protože nežiješ život, který chceš. 

Život, se kterým jsi spokojený. 

Víš, jaké je řešení? 

Začni žít přesně takový život, aby jsi od něj nechtěl utíkat! 

Pak nebude důvod si svůj život kompenzovat a utíkat od něj k něčemu, co bude vytvářet náhradní realitu. 

Jak prosté, že? 

Tento laciný a nezdravý dopamin, rychlé potěšení a sebeuspokojování ještě prohlubuje tu prázdnotu v tobě. Místo abys řešil své skutečné problémy, negativní pocity, emoce, traumata z minulosti a myšlenky, utíkáš od nich a tím je ignoruješ a potlačuješ. 

Své minulosti a negativním pocitům, emocím, problémům s prázdnotou nikdy neutečeš. Vždycky tě to dožene. Můžeš být ten nejrychlejší běžec na planetě jako Usain Bolt, ale stejně tě to položí na kolena. To je život. Sám před sebou nikdy neutečeš a nikdy se neschováš. Tvoje temnota v tobě tě vždycky dožene

Místo abys ji řešil, utíkáš od ní, schováváš se, krčíš se v rohu a hledáš něco, co způsobí, abys se alespoň na chvíli vyhnul své bolesti, prázdnotě, problémům a těm nepříjemným myšlenkám a pocitům. 

Ano, můžeš to dělat, nikdo ti to nezakazuje. Systém tě v tom bude dokonce ještě podporovat, ale už ti nikdo neřekne, že nakonec skončíš s úzkostmi, depresemi a psychickými problémy v lepším případě. V tom horším to bude rakovina, autoimunitní onemocnění nebo jiné zdravotní problémy. A život v troskach. 

Přestaneš mít chuť a touhu na skutečnou intimitu a sex, skutečný život, skutečný růst, skutečné hodnoty a budování něčeho smysluplného. Jediné, co tě bude vzrušovat, naplňovat a přitahovat, je čím dál perverznější pornografie, party, cizí životy na sociálních sítích, alkohol a drogy. 

Skončíš jako troska. 

Jako ubožák. 

Poškodíš tím svůj život, přijdeš o skutečné hodnoty, skutečný život, skutečný vztah, skutečný sex, skutečný smysl života. Tohle chceš? Řekni mi, chceš takový život? Pokud ne, tak se už konečně prober!

Vidím v tobě velký nevyužitý potenciál, který mrháš zbytečně na sračky, které tě okrádají o život! Máš v sobě šelmu, která je uvězněná v kleci a klíč k jejímu vypuštění máš jen ty a nikdo jiný! 

Já jsem zde jen proto, abych ti pomohl ten klíč najít a ukázal ti cestu k zámku klece, ale vypustit tu šelmu musíš už ty sám. Ukážu ti cestu, ale jít po ní už musíš ty sám! 

Deprese

Musíš pochopit jednu věc. Něco, co ti nikdo raději neřekne. Deprese není nemoc. Není to ani žádná porucha. Ne v tom pravém slova smyslu. Nech mě to vysvětlit, než mě nebo tento názor odsoudíš. 

Deprese je ve skutečnosti obranný mechanismus tvého těla, který má svůj hlavní úkol tě chránit. Ochrana je jeho prvotním úkolem. 

Přestože deprese je často vnímána jako negativní stav, nemoc nebo porucha, není tomu tak, protože má funkci ochranného mechanismu organismu. Zde je podrobnější vysvětlení toho, jak deprese chrání člověka před negativními vlivy silných negativních emocí, traumat a stresu: 

Utlumení nervového systému – Deprese může zpomalit aktivitu nervového systému. Toto „zklidnění“ může být reakcí těla na přetížení emocemi a stresem. Tím, že snižuje úroveň emocionální a fyzické reaktivity, může deprese poskytovat dočasný „úkryt“ od příliš intenzivních emocí, stresu, traumat a situací. 

Ochrana před mentálním a fyzickým vyčerpáním – Chronický stres a silné negativní emoce mohou vést k mentálnímu a fyzickému vyčerpání. Deprese slouží jako obranný mechanismus, který snižuje energetické nároky na tělo a mysl a tím chrání člověka před vyhořením. 

Analogie mezi depresí a proudovým chráničem je zajímavým způsobem, jak popsat funkci deprese jako obranného mechanismu. Tuto analogii využívám ve své praxi s klienty, aby pochopili obranný mechanismus deprese. 

Proudový chránič je zařízení, sloužící k ochraně elektrických obvodů před únikem proudu na zem, což může nastat v důsledku izolačních chyb nebo poškození elektrického zařízení. To znamená, že ve smyslu elektrické bezpečnosti vypne obvod při nadměrném zatížení nebo úniku proudu, aby chránil elektrický systém a předešel škodám. 

Stejně lze depresi vnímat jako psychologický ”vypínač”, který reaguje na emocionální přetížení nebo extrémní stres. 

To se může stát dvěma způsoby. V prvním případě půjde o extrémně silný akutní stres nebo emoční zatížení (trauma), většinou vyvolané nějakou extrémně silnou nebo náhlou situací. Může být náhle úmrtí blízké osoby, nevěra, rozchod, výpověď v práci a podobně. Stres a emoce jsou tak silné, že je nedokážeme zvládnout a deprese přichází jako obranný mechanismus, aby nás před těmi silnými emocemi a stresem chránila tím, že nás utlumí nebo ”vypne”. 

V druhém případě se to děje dlouhodobě a je to postupný proces, kdy prožíváme stres a emoční přetížení dlouhodobě. Jde o chronický stres, chronické problémy, které negativně ovlivňují tvou psychiku, otupují tě, až tvé tělo a psychika jednoho dne budou před vyčerpáním (zhroucením) a deprese tě opět bude chránit před tímto vyčerpáním. 

Samozřejmě, že může dojít také ke kombinaci obou zmíněných případů. Je to v době, kdy prožíváš dlouhodobý chronický stres a emoční zátěž, ale nakonec depresi odstartuje nějaká silná událost nebo situace, kterou bys už emočně nezvládl. Přichází deprese, která tě opět chrání před mentálním kolapsem a vyčerpáním organismu. 

Jak to tedy funguje? 

Utlumení těla a psychiky: V případě extrémního emocionálního stresu nebo traumat může deprese “vypnout“ nebo výrazně utlumit psychickou a fyzickou aktivitu. Tímto způsobem deprese chrání člověka před dalším emocionálním zraněním nebo vyčerpáním. 

Ochrana před poškozením: Stejně jako proudový chránič brání poškození elektrického systému, deprese chrání tělo a psychiku před následky chronického stresu nebo emocionálního traumatu. Tímto způsobem snižuje riziko dalšího psychického a fyzického poškození. 

Po zavedení a upravení tohoto přístupu do naší praxe jsme zvýšili svou úspěšnost v léčbě deprese o 46 %, což je neskutečně velký úspěch. 

Vytvořili jsme jednoduchý a komplexní systém, který funguje a řeší tento obranný mechanismus a zároveň pomáhá uvolňovat všechny ty přebytečné potlačené emoce, pocity, traumata a stresovou energii, které se ještě budeme věnovat níže. Zároveň pomáhá správně regulovat nervový systém a budovat pocit bezpečí v těle i vnějším světě, aby mozek nevyhledával neustále nebezpečí, rizika a hrozby, s čímž mají často problém lidé, kteří mají za sebou toxický vztah nebo v něm i nadále setrvávají. 

Toxické vztahy jsou velmi častým spouštěčem i příčinou psychických problémů. Samozřejmě, že to mohou být i mnohé další problémy a situace. 

Úzkost

Nejčastějším psychickým problémem v dnešní populaci je úzkost a obecně úzkostné poruchy. Úzkost opět není žádná porucha ani nemoc. Je to opět obranný mechanismus, ale zcela jiný než deprese. Jde o opačný mechanismus a velmi často předchází rozvoji deprese, která je na něj navázána. 

Prvotní funkcí úzkosti je obrana proti hrozbám a nebezpečím.

Tento instinktivní reakční systém má kořeny v našem evolučním vývoji a je klíčový pro přežití. 

Aktivace úzkosti spouští evoluční reakci „boj nebo útěk“ v našem těle. Když se člověk cítí v nebezpečí nebo ohrožen, tělo rychle reaguje uvolněním adrenalinu a kortizolu. Tyto hormony zvyšují srdeční frekvenci, zvyšují přísun krve do svalů a připravují tělo na rychlou reakci, ať už k útěku nebo obraně. 

Úzkost také zvyšuje stav bdělosti a pozornosti (hypervigilanci), což je důležité pro rychlou identifikaci potenciálních hrozeb v okolí. To umožňuje člověku rychle reagovat na nebezpečí a přizpůsobit se situaci. 

Kromě toho také úzkost motivuje člověka k vyhýbání se situacím, které mohou být vnímány jako nebezpečné nebo stresující. Tento aspekt úzkosti pomáhá při rozhodování a plánování, aby se minimalizovalo riziko. 

Negativní asociace

Problém nastává v případech, kdy si mozek spojí hrozby a nebezpečí s něčím, co skutečně žádné nebezpečí nevyvolává. Spojí si na základě negativních asociací určité lidi, místa, předměty s negativními emocemi, nebezpečím nebo hrozbou a tím dochází k úzkosti. 

Problém s úzkostí nastává, když mozek nesprávně spojuje situace, lidi, místa nebo předměty, které reálně nepředstavují žádné nebezpečí, s pocity hrozby, nebezpečí nebo strachu. 

Tomu říkáme nesprávná (negativní) asociace: Mozek může vytvořit negativní asociace s určitými lidmi, místy, předměty nebo situacemi na základě minulých negativních zkušeností nebo iracionálních obav. Například, pokud jsi zažil nepříjemnou událost v určitém prostředí, mozek může toto místo automaticky spojit s nebezpečím. Také můžeš zažít nepříjemnou událost s někým blízkým a mozek může vyhodnotit, že tato blízká osoba je zdrojem hrozby a nebezpečí, což může způsobit úzkosti, když budeš v blízkosti této osoby. 

Dysregulace nervového systému

Dysregulace nervového systému funguje jako obranný mechanismus, ale v některých případech se může stát kontraproduktivním. Tento jev se objevuje, když se nervový systém nedokáže správně regulovat a udržovat rovnováhu. Důsledkem je, že se nervový systém stabilizuje v režimu sympatiku, který se stává dominantním, což je ta část autonomního nervového systému, která je zodpovědná za stresovou reakci „boj nebo útěk“. 

Tento stav neustálé připravenosti na stresovou reakci může mít za následek chronický stres a samotnou úzkost i tam, kde není potřeba. V dlouhodobém horizontu to může vést k řadě zdravotních problémů. 

Když je sympatický nervový systém dominantní, tělo se nachází v neustálém stavu vysoké bdělosti a připravenosti. Tento stav je užitečný v akutních situacích, kdy je potřeba rychle reagovat na hrozby a nebezpečí, ale problém nastává, když je tento stav aktivní dlouhodobě bez skutečného vnějšího nebezpečí. Pak to vyčerpává naše tělo i psychiku. Jsou potlačeny funkce jako je trávení, imunitní systém, hojení a další důležité systémy, které způsobují další zdravotní problémy. 

V tomto stavu tělo a mysl neustále vyhledávají potenciální hrozby nebo nebezpečí v okolí. To může vždy vést k nadměrnému stresu, úzkosti a někdy i paranoickému chování, protože mozek interpretuje běžné situace jako potenciálně nebezpečné. 

Dysregulace také brání tělu v přepnutí do parasympatického stavu, který je odpovědný za odpočinek a regeneraci. To znamená, že tělo nemá možnost se zotavit a regenerovat, což vede k fyzickému a emocionálnímu vyčerpání. 

Dlouhodobá dysregulace a dominance sympatického nervového systému má negativní dopady na fyzické zdraví, včetně problémů se srdcem, trávicím systémem, imunitou a dalšími. Také často způsobuje další psychické problémy, jako jsou úzkostné poruchy, nespavost, chronický stres i deprese, která nás nakonec chrání před vyčerpáním, jak jsme si řekli výše. 

Obranný mechanismus tlakové lahve

Další problém s úzkostí nastává, když se ocitneme ve skutečně nebezpečné situaci a tělo reaguje aktivací reakce “boj nebo útěk”, ale nedojde k efektivnímu využití nebo vybití nahromaděné stresové energie. 

Tělo v takových chvílích produkuje hormony, jako jsou kortizol a adrenalin, aby nás připravilo na rychlou reakci – buď utečeme, nebo čelíme nebezpečí. Když však tato energie není správně využita a je potlačena, může dojít k jejímu hromadění v těle. 

Tento proces může trvat měsíce nebo dokonce roky, což může vést k přetížení a chronické úzkosti. Jak nám říká fyzikální zákon o zachování energie, energie nemůže být zničena. Je potřeba se s ní naučit pracovat, což se různí v závislosti na mnoha faktorech, naštěstí jsme v tomto směru vytvořili jednoduchý systém, který funguje pro uvolnění i mnoho let potlačené stresové energie, potlačených emocí, pocitů a traumat. 

Tato nahromaděná stresová energie v těle pak funguje jako druh obranného mechanismu, podobně jako bezpečnostní ventil v systému, například ve vodním ohřívači nebo v tlakové nádobě. 

Úzkost lze skutečně přirovnat k bezpečnostnímu ventilu v systému, například ve vodním ohřívači nebo tlakové nádobě. Stejně jako bezpečnostní ventil pomáhá regulovat tlak a zabraňuje přetížení nebo výbuchu systému tím, že uvolňuje přebytečný tlak, úzkost funguje jako obranný mechanismus, který signalizuje, že tělo a mysl se snaží zpracovat a vyrovnat se s nadměrným množstvím stresu, traumatu, emocí a pocitů. 

Signalizace a prevence: Stejně jako bezpečnostní ventil upozorňuje na přílišný tlak v systému, úzkost upozorňuje na emoční nebo psychologický stres, ale také nahromaděnou stresovou energii v těle, kterou je potřeba řešit. To pomáhá člověku věnovat pozornost svým emočním stavům a zabránit jejich dalšímu hromadění.

Ochrana před poškozením: Bezpečnostní ventil chrání zařízení před poškozením tím, že uvolňuje tlak; obdobně úzkost může chránit psychiku tím, že signalizuje potřebu uvolnit nahromaděné emoční napětí, což zabraňuje emoční otupělosti a psychickému vyčerpání, jako je vyhoření nebo hůře výše zmíněná deprese. 

Přiměřená reakce na stres: Tak jako bezpečnostní ventil je nezbytný pro bezpečný provoz zařízení, úzkost je přirozenou reakcí těla na stres a může být v některých situacích přiměřenou a zdravou reakcí, která motivuje k akci a řešení problémů. 

Je důležité si uvědomit, že přestože může mít úzkost funkci obranného mechanismu, nadměrná nebo chronická úzkost může být paralyzující a negativně ovlivnit kvalitu života. V takových případech je důležité se obrátit na nás pro správné zvládání a léčbu úzkosti. 

Myslím, že pro začátek a ukázku toho, jak funguje obranný mechanismus úzkosti, to stačí. Samozřejmě bych o tom mohl napsat celou knihu, protože toto téma stejně jako ty předchozí i ty další jsou velmi rozsáhlé a konec konců všechno je se vším hezky propojené, proto využíváme ve své praxi celostního (komplexního) přístupu

Závěr – Mentalita lovce

Na závěr ti řeknu jen to, že všechno to máš ve svých rukou. Nikdo to za tebe neudělá! Můžeš hledat výmluvy, proč něco nejde, jako slaboch a oběť. Nebo můžeš hledat cesty a řešení, jak dosáhnout čehokoliv, po čem toužíš, jako tvůrce. Dosáhnout můžeš čehokoliv, co si ve své mysli dokážeš představit. 

Mentalita lovce. Buď loviš, nebo se staneš kořistí lovce. Nic mezi tím neexistuje! Můžeš být buď kořistí – kořistí systému a hrát si na oběť. Nebo můžeš být lovcem. Můžeš využít systém a mentalitu lovce k tomu, abys tvořil, budoval a lovil ty, kteří si myslí, že nemohou! 

Podívej se na pravidla v přírodě, které říkají jedno – jen silní přežijí. Úspěch není pro všechny. Finanční nezávislost není pro všechny. Štěstí a naplněný život není pro všechny. Zdraví není pro všechny. Láska není pro všechny. Ale nezapomeň, že vždy máš volbu. 

Víš, co dělá mentalitu lovce? Řeknu ti to, protože jsem se učil od svého mentora, kterým je můj roztomilý, ale přesto vášnivý lovec a zabiják. Mluvím tu o svém psovi Hokim. Je to husky. Pokud znáš povahu huskyho, tak víš, že jsou velice přátelští, hodní, mazliví, oddaní, věrní, ale na druhou stranu jsou to lovci, zabijáci, jsou tvrdohlaví a když si něco vezmou do hlavy, tak jim to nikdy nikdo nerozmluví. Je to ďábel v těle anděla. Ale miluji ho nadevše, protože díky němu si uvědomuji, jak tyto protiklady světlo a temnota, černá a bílá, dobro a zlo, existují bok po boku vedle sebe a jsou součástí každého z nás.

Pojďme se vrátit zpět k tomu, co dělá lovce lovcem. Je to jeho mentalita! Skutečným cílem lovce není kořist, ale samotný proces. Samotný lov, slyšíš mě, co ti chci říct? Cílem lovce není kořist, ale lov – ten samotný proces! 

To znamená, že tvým konečným cílem v životě není žádný konkrétní cíl, ale samotný proces, činnost, to něco, co miluješ. Musíš se tím stát posedlým, budeš tomu chtít zasvětit celý život, bude ti to dávat smysl, pocit naplnění, radosti, štěstí, budeš chtít víc a víc! Budeš chtít růst a překonávat překážky a nakonec se staneš číslo jedna na světě, protože děláš něco, co miluješ, dáš do toho celé své srdce. 

Nikdo a nic tě nemůže zničit, protože síla tvého srdce, tvých tužeb, tvé vášně je ta nejsilnější energie v tomto vesmíru. Nesmírná vnitřní motivace, protože si uvědomíš, že být bez toho nemůžeš, budeš chtít žít pro to, co miluješ. 

Někdo jiný vedle tebe, tvoje konkurence půjde po penězích, výsledcích, úspěchu, postavení nebo slávě, ale nikdy nebude lepší než ty! Nikdy! Víš proč? Protože tě žene vnitřní motor, vnitřní motivace – srdce. Jeho žene vnější motivace a ta nikdy nepřekoná vnitřní motivaci. Dříve selže, vzdá to, nebude mít motivaci čelit překážkám a problémům v podnikání, životě na své cestě. 

Tebe pohání ta neskutečně silná energie tvé vášně, tvých tužeb, tvého sebevyjádření. Energie, která převálcuje všechno! Nikdy tě nikdo nezastaví! Nikdy tě nebude moct nahradit umělá inteligence, ChatGPT nebo jakákoliv jiná technologie, protože do toho dáváš srdce, cit, kus sebe a to ta plechová kraksna nikdy nemůže! Budeš nenahraditelný, budeš svůj, autentický a nikdy a nikdo tě nebude moct nahradit!

Každé ráno budeš vstávat s plnou energií a elánem, který tě bude tlačit do dalšího tvoření, zlepšování a růstu. Budeš posedlý, ale jedině tak se staneš neporazitelným. Všechen dopamin bude přesměrovaný do tvého tvoření, budování a tvých skutečných hodnot. 

Budeš tak motivovaný, jako na tom nejlepším matrošu. Kecám, ani ty nejlepší drogy na světě nebudou stačit, jaká vnitřní síla tě bude hnát a motivovat k tomu, abys vyjádřil sám sebe skrze to, co miluješ, to, pro co budeš lovit a zabíjet! Budeš nemilosrdným lovcem, který zničí všechny překážky, které mu stojí v cestě k tomu, aby mohl dělat to, co miluje. 

Vytvářím hodnoty, které stojí za to následovat! Svůj život jsem zasvětil něčemu většímu a díky tomu můžeš číst tyto řádky, čerpat inspiraci, vzdělávat se, získat kvalitní informace a hodnoty z našeho webu a využívat našich produktů a služeb. 

Lovec! 

Nebo kořist! 

Vyber si, kým chceš být! Chceš se stát lovce? Pak navštiv náš web Cesta relaxace, kde najdeš nejkvalitnější obsah na českém internetu v oboru, který máme pod palcem. Přeji ti hodně úspěchu a štěstí na tvé cestě lovce, pokud se pro ni rozhodneš. A pokud se rozhodneš být kořistí, pak si pro tebe brzy dojdu!

Zdroj foto: Cesta relaxace & envato.com

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang