Jak naučit dítě mluvit – podrobný návod

Asi každý rodič se těší na první slůvko svého potomka. Mnohdy se tak stane ještě před prvními narozeninami dítěte. Není to ovšem zdaleka pravidlem. Některé děti mají opožděný vývoj řeči nebo jiný problém s vývojem mluvení. Může to vyřešit čas, ale také může být zapotřebí navštívit odborníka. Jak s dítětem doma pracovat, aby se naučilo snadněji mluvit? Jaké zásady dodržovat a čemu se naopak vyhnout?

Úvod už nastínil to nejdůležitější, co by si měl uvědomit každý rodič. Všechny děti nejsou stejné, jsou to malé individuality. Stejně tak jako těhotenství, které je u každé ženy také jiné. Každá má jiný průběh a vývoj těhotenství týden po týdnu se může lehce lišit. Během těhotenství ženy používají také těhotenskou kalkulačku, díky které také snáz pochopí průběh celého těhotenství.

Každé dítě se vyvíjí jinak fyzicky, je jinak šikovné a má jinou povahu, stejně tak se lze setkat s velkými odlišnostmi v oblasti učení mluvení.

Dvouleté dítě nemluví

Na dětském hřišti se spolu může prohánět ani ne dvouletý chlapeček, který zvládá i složitější výrazy a dlouhé věty, a jeho tříletý parťák, který si naopak vystačí pouze s několika slovy. Obojí je zcela v pořádku. Je v pořádku, když dvouleté dítě nemluví příliš dobře, také tříleté dítě totiž ještě zdaleka nemusí pořádně mluvit. Stačí, pokud se o řeč alespoň snaží, učí se (byť pomalu) nová slova a z dlouhodobého hlediska je vidět určitý vývoj.

Některé děti mají zkrátka pomalejší starty v oblasti vývoje řeči, ale pakliže vykazují zlepšení, dříve nebo později se rozmluví. Vyhledat odbornou pomoc by měli rodiče tříletých a starších dětí, které:

  • nemluví vůbec
  • používají pouze velmi omezený počet slov
  • jejich slovní zásoba se z dlouhodobého hlediska nerozšiřuje
  • řeč nevykazuje známky vývoje
Nemožnost se domluvit se svými vrstevníky nebo dokonce se svými rodiči může u mnoha dětí způsobit frustraci.

Jak rozmluvit čtyřleté dítě? Kterého lékaře navštívit? Začít lze klidně u pediatra, který by měl s ohledem na další zdravotní anamnézu dítěte doporučit vhodný postup. Pravděpodobně dítě odešle k logopedovi, foniatrovi nebo neurologovi.

Logopeda by měl rodič vybírat se stejnou péčí, jako například tu nejlepší porodnici. Zkušenému logopedovi může podle charakteru problému stačit jen několik návštěv, aby dítěti pomohl.

Kdy dítě začne mluvit – obvyklý vývoj řeči

Aby se mohl posoudit stav vývoje řeči u malého dítěte a kdy dítě začne mluvit, je potřeba znát obvyklý průběh. Zatímco křik novorozence souvisí s reflexem dýchacích a hlasových orgánů, u několik týdnů starého dítěte má křik už signální význam. Vyjadřuje tím například to, že má hlad, je mu zima, chce se mu spát, něco ho bolí nebo potřebuje objetí od maminky.

Již mezi 4. a 6. měsícem života začínají děti používat tzv. zdvojené slabiky. V podstatě tak nevědomky vytvoří úplně první slovo: mama, baba, papa. Později dítě začne využívat k označení věcí nebo osob citoslovce. První opravdové slovo děti vysloví obvykle kolem jednoho roku. Zároveň se jedná o období, kdy si dítě vytváří vlastní jazyk a tzv. brebentí. Slovní zásoba kolem 14. měsíce čítá 5 až 10 slov.

Mezi prvním a druhým rokem se aktivní i pasivní slovní zásoba dítěte velmi rychle rozvíjí a dítě začne mluvit stále více. Na konci druhého roku se může jednat až o 200 výrazů. Předškoláci už mají slovní zásobu kolem 10 tisíc slov a projevují zájem o složitější činnosti. Není náhoda, že se rodiče předškoláků často zajímají o způsoby, jak naučit dítě číst. Kromě slovní zásoby je však třeba vzít v potaz i další faktory, které tuto schopnost zásadně ovlivňují.

Nejdůležitější tipy, jak naučit dítě mluvit

Naučení mluvení není zdaleka tak přirozené, jak to může vypadat. Zatímco na to, jak naučit dítě plavat, stačí obvykle šikovnost dítěte a trpělivost rodiče, naučení mluvení je podmíněno mnoha faktory. Vliv na správný vývoj řeči má mimo jiné i genetická výbava a vlohy a dále také sluch, zrak a také prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Mezi nejpřirozenější způsob, jak naučit dítě mluvit, resp. rozvíjet jeho řečové dovednosti, je dát mu příležitost ke komunikaci a získávání podnětů. Z tohoto důvodu se všem rodičům doporučuje na dítě co nejvíce mluvit, popisovat mu okolní věci a situace, zpívat mu, hojně využívat gesta a mimiku. Dítěti tím rodič pomůže spojit si zrakové a sluchové vjemy dohromady. Pro malá miminka je navíc hlas rodičů velice uklidňující.

K malým dětem nelze promlouvat ve složitých souvětích. Bohatě postačují maximálně tříslovné a velice zjednodušené věty. Díky tomu pro dítě informace nesplynou v tzv. slovní šum.

Rozvoj slovní zásoby a vývoj řeči je možné podporovat, ovšem nikdy ne násilně. Učení by mělo mít pro děti hravou formu, prakticky by neměly vůbec poznat, že se něčemu učí. Formou hry na doma doporučují odborníci rozvíjet zrakovou a sluchovou pozornost, jemnou motoriku a celkové pohybové dovednosti.

Dítě by se nemělo do ničeho nutit. Jakmile mu je něco nepříjemné, nebude spolupracovat.

Důležité je vytvářet dítěti prostor komunikovat. Už s miminkem je možné si povídat – na zvuky, které vydává, reagovat zvuky podobnými. Tento „rozhovor“ nechat plynout tak, jako běžnou komunikaci mezi dospělými. Tedy tak, že chvilku vydává zvuky rodič a následně dá možnost „odpovědi“ svému dítku. Tím si nevědomky dítě zvyká na tempo obvyklé komunikace.

Další vhodný způsob, jak naučit dítě mluvit, spočívá v opakování a upřesňování jeho vět. Pokud například jde rodič se svým synem po ulici a ten řekne: „Mami, auto!“, rodič by měl informaci zopakovat a doplnit ji něčím novým. Například: „Ano, to je auto a má modrou barvu a velká černá kola.“

Ačkoliv se to může zdát jako naprosto nezajímavá konverzace, dítě si z tohoto okamžiku odnese několik podstatných věcí. Jednak pochopí, že jeho slovům rodič rozumí, když je opakuje, a získá tím větší sebevědomí a jistotu. A jednak si rozšíří slovní zásobu a naučí se zrakový vjem spojit s konkrétním slovem.

Důležité prosociální vztahy

Možnost komunikace je pro správný vývoj řeči naprosto klíčová. Ideální je umožnit dětem komunikaci se svými vrstevníky. Mnozí rodičové uvádí, že jejich děti byly víceméně nemluvné do doby, než začaly navštěvovat školku. Poté se jejich vývoj řeči a rozsah slovní zásoby začal rapidně zlepšovat.

Děti ve školkách nebo v jiném dětském kolektivu totiž mají zvýšenou potřebu komunikovat. Chtějí si se svými kamarády povídat, sdělovat si tajemství, domlouvat se. Díky této mimořádné potřebě obvykle dochází k velmi rychlému zlepšování mluvení.

Jak se naučit správně mluvit

Naučit se mluvit a naučit se správně mluvit jsou dvě rozdílné věci. Problém mohou mít například rodiny, kde se objevuje některá vada řeči. Jelikož děti se učí napodobováním, mohou tuto vadu nevědomky převzít. Je to podobné, jako když dítě vyrůstá v oblasti, kde je typický určitý přízvuk. Podvědomě bude tento přízvuk postupně přejímat, protože ho bude považovat za standard.

Nejčastěji se vyskytují chyby ve výslovnosti některých hlásek. Je vhodné s tímto problémem navštívit logopeda. Na něj by se rodič měl obrátit i ve chvíli, kdy u svého dítěte zaznamenal komolení slov, přehazování hlásek, trhanou nebo překotnou řeč.

Kromě spolupráce s logopedem by měl rodič trénovat s dítětem i doma, a to prostřednictvím tzv. ortomotorických cvičení. Ta zahrnují cvičení se rty a jazykem. Veškeré informace, jak postupovat, rodičům sdělí logoped.

Návštěva odborníka je v případě potíží s výslovností nezbytná, pokud se dítě připravuje do 1. třídy. U zápisu je totiž vyžadována schopnost souvisle hovořit a správně vyslovovat, a to pokud možno všechny hlásky.

Absolutní zákaz negativních reakcí

Ve chvíli, kdy se rodič snaží naučit mluvit své dítě, musí jít absolutně stranou netrpělivost, kárání, zlost nebo dokonce posmívání. To, že dítě nebude hned mluvit jako kniha, musí být jasné snad každému.

Dítěti určitě neprospěje, když bude několikrát denně slyšet, jak ho rodiče srovnávají s šikovnější holčičkou od sousedů. I malým dětem ubližuje, pokud mu rodič nerozumí. Není proto vhodný postup, který praktikují někteří rodiče.

Ve snaze motivovat dítě mluvit správně dělají, že mu nerozumí. Chtějí tím docílit toho, aby se nad slovem dítě zamyslelo a pokusilo se ho říct znovu a lépe. Především u menších dětí ale pozor, tato metoda je spíše frustruje, než posouvá dále. Mnohem lepším způsobem je porozumění s vysvětlením, jak se správně konkrétní slovo vyslovuje.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang