Kdo je introvert – význam, vlastnosti

Introverze je osobnostní rys, který se vyznačuje zaměřením na vnitřní pocity spíše než na vnější zdroje podnětů. Introverti a extroverti jsou často vnímáni jako dva extrémní protiklady, avšak pravdou je, že většina lidí leží někde uprostřed. Jaké jsou rozdíly? Co znamená introvert a jaké jsou příčiny? Jaké jsou 4 hlavní typy a co randění?

Přestože introverti tvoří odhadem 25 až 40 % populace, stále existuje mnoho mylných představ o tomto typu osobnosti. Je také důležité si uvědomit, že být introvertem neznamená, že je člověk společensky úzkostný nebo plachý.

Co znamená introvert?

Introverze je jedním z hlavních osobnostních rysů, které se objevují v mnoha teoriích osobnosti.

Co znamená introvert? Slovo introvert se používá k popisu člověka, který má tendenci obracet se dovnitř, což znamená, že se více zaměřuje na vnitřní myšlenky, pocity a nálady, než aby vyhledával vnější podněty.

Jako synonyma pro slovo introvert může člověk slyšet slova uzavřený nebo introspektivní.

Introverze je obecně považována za součást kontinua spolu s extroverzí. Introverze označuje jeden konec škály, zatímco extroverze představuje druhý konec.

Introvert a extrovert: Jaké jsou rozdíly?

Termíny introvert a extrovert začal ve 20. letech 20. století používat psycholog Carl Jung. Tyto dva typy osobnosti třídí lidi podle toho, jak získávají nebo vynakládají svou energii.

Introverti se podle Junga obracejí k vlastní mysli, aby se dobíjeli energií, zatímco extroverti vyhledávají pro své energetické potřeby jiné lidi. Introverti mají obvykle několik extrovertních rysů smíšených s těmi introvertními a naopak.

Vědci s jistotou nevědí, zda existuje příčina introverze nebo extroverze. Vědí však, že mozky těchto dvou typů osobnosti fungují trochu jinak. Vědci zjistili, že introverti mají vyšší průtok krve čelním lalokem než extroverti. Tato část mozku pomáhá pamatovat si věci, řešit problémy a plánovat dopředu.

Podle odhadů převažují extroverti nad introverty přibližně v poměru 3:1.

Základní rozdíly mezi introvertem a extrovertem:

 • introverti bývají spíše klidní, rezervovaní a introspektivní
 • extroverti získávají energii ze sociální interakce, zatímco introverti energii vynakládají v sociálních situacích

Každý člověk se rodí s vrozeným temperamentem – způsobem, jakým získává energii a preferuje interakci se světem. Introverze a extroverze jsou temperamenty. To, zda je člověk introvert nebo extrovert, je do značné míry dáno geny – to znamená, že se tak člověk pravděpodobně narodil.

introvert
Každý člověk se rodí s vrozeným temperamentem – způsobem, jakým získává energii a preferuje interakci se světem.

Co je příčinou introverze? Význam genetiky a prostředí

Introverze se stejně jako jiné aspekty osobnosti vyvíjí jako kombinace dvou hlavních faktorů: genů a prostředí.

Je velká pravděpodobnost, že někdo, kdo se narodil v rodině introvertů, bude mít sám introvertní osobnost – ale jen částečně díky genům, které se na osobnosti podílejí.

Genetická výbava neboli vlastnosti zděděné po biologických rodičích hrají klíčovou roli při určování toho, kam se na kontinuu osobnosti člověk zařadí.

Důležitý význam introverze má také prostředí, ve kterém člověk vyrůstá. Stručně řečeno, pozorování toho, jak se členové rodiny chovají a reagují ve společnosti, může pomoci utvářet osobnost.

Mezi další faktory prostředí mohou patřit například:

 • styl výchovy
 • typ vzdělání, kterého bylo dosaženo a umožněno
 • zkušenosti s vrstevníky
 • životní zkušenosti, zejména z dětství

Některé důkazy naznačují, že svou roli může hrát také chemie mozku.

Vědci zvážili údaje od 127 685 účastníků žijících v 73 částech světa. Jejich výsledky naznačují souvislost mezi funkcí dopaminu a osobnostními rysy, jako je extroverze a neuroticismus – pouze ve stresovém nebo náročném klimatu.

Studie z roku 2018, ověřené zdroje

Výzkumníci vyslovili teorii, že to může souviset s vyhýbáním se riziku. Lidé s vysoce funkčním dopaminovým systémem by mohli usilovat o odměnu v podobě spojení bez ohledu na riziko, které je s tím spojeno.

Lidé s hůře fungujícím dopaminovým systémem mohou mít naopak větší sklon vyhýbat se druhým, aby zvýšili svůj osobní pocit bezpečí.

Kdo je introvert?

Nejběžnější definice introverta je, že je to člověk, kterého vyčerpává společenský život a který se dobíjí tím, že je sám. Introverze je však mnohem víc než to. Kdo je introvert?

Introvert je člověk s vlastnostmi typu osobnosti známého jako introverze, což znamená, že se lépe soustředí na své vnitřní myšlenky a nápady než na to, co se děje navenek. Rádi tráví čas pouze s jedním nebo dvěma lidmi, spíše než s velkými skupinami nebo davy.

Introverze jako taková není měřitelným osobnostním rysem. Introverze se spíše vztahuje k nízké úrovni extraverze (původně označované jako extraverze; člověk s rysy extraverze byl označován jako extravert).

Introvert vlastnosti

Na utváření jedinečných vlastností, které z člověka dělají to, čím je, se podílí řada faktorů, které mohou ovlivnit i to, jak se introverze projevuje v osobnosti. Jinak řečeno, žádní dva introverti nejsou úplně stejní.

Introverti a jejich obecné vlastnosti, rysy a zvyky:

 • Lépe se jim daří v klidném prostředí.
 • Rádi tráví čas o samotě.
 • Ve společnosti projevují více rezervovanosti než nadšení.
 • Mají rádi klidné, osamělé činnosti, jako je čtení, psaní, hraní her, zahradničení nebo kreslení.
 • Obvykle dají přednost společnosti několika blízkých přátel před divokým večírkem.
 • Mnozí z nich se budou vyhýbat společenským rozhovorům nebo jiným zbytečným společenským interakcím.

Jak pochopit introverta? 4 hlavní typy introverze

Přestože introverti tvoří menší část populace, neexistuje žádný správný nebo špatný typ osobnosti. Naopak, jak introverti, tak extroverti by se měli snažit pochopit vzájemné rozdíly a podobnosti.

V roce 2011 výzkum psychologů Jennifer Grimesové, Jonathana Cheeka a Julie Noremové rozdělil introverzi na 4 hlavní typy: společenský, přemýšlivý, úzkostný a zdrženlivý introvert, což pomáhá, jak pochopit introverta.

1. Společenský introvert

Společenští introverti si samoty cení více než většina lidí. Jsou rádi sami, ale nebrání se ani občasnému setkání s blízkými přáteli a rodinou.

Společné rysy a zvyky:

 • Preferují malá intimní setkání.
 • Rádi se vydají na sólo rande nebo dovolenou.
 • Vyžadují čas o samotě, aby načerpali síly, zejména ve vztahu.
 • Přijmou pozvání do společnosti, aniž by měli v úmyslu se tam ukázat.

2. Přemýšlející introvert

Přemýšlející introvert je od přírody velmi kognitivní. Tento typ introverta je často intelektuální, často je v klidu, když studuje, čte, učí se, zkoumá a bádá. Často je také zdatnější v emoční inteligenci.

Společné rysy a zvyky:

 • Více introspektivní než průměrný introvert.
 • Inklinuje k činnostem, které poskytují „duševní útočiště“ pro přemýšlení: studium, četba, bádání, hudební aktivity nebo jiné tvůrčí činnosti.
 • Obecně nereaguje a často se zastaví a přemýšlí, než nabídne odpověď na otázku.
 • Jsou si velmi dobře vědomi sami sebe.

3. Úzkostný introvert

Úzkostný introvert je často tichý a může se zdát, že je nervózní. Tento typ introverta se stahuje od lidí a prostředí, které by mohlo ještě více podněcovat úzkost.

Úzkostné introverty pravděpodobně člověk najde doma kvůli nervozitě nebo strachu, obvykle katastrofizují události dříve, než se stanou, což jim nakonec brání vystoupit ze své komfortní zóny.

Společné rysy a návyky:

 • Ve většině situací obvykle působí alespoň mírně nervózně.
 • Mohou působit velmi vyhýbavě a hrubě.
 • Za každou cenu se vyhýbají sociálním interakcím.

4. Zdrženlivý introvert

Zdrženlivý introvert, nazývaný také inhibovaný introvert, bývá zdrženlivější a může mít před ostatními zvýšené obezřetnosti, dokud je nepozná blíže. Ale spíše než jako plachý nebo vyhýbavý působí jednoduše jako přemýšlivý a uzemněný.

Společné rysy a zvyky:

 • Ve všem se pohybují pomalejším, metodičtějším tempem.
 • Mají tendenci mít rádi předvídatelné činnosti.
 • Často jsou neemotivní.
 • Seznamování jako zdrženlivý introvert.

Randění podle 4 typů: Seznamka pro introverty a zamilovaný introvert?

Když je čas jít na rande, měli by se introverti držet toho, co jim dělá dobře. Měli by si vybírat schůzky, které se soustředí na ně a partnera, udělat si je příjemné a netlačit se příliš mimo svou komfortní zónu. Pro který typ introverta jsou vhodné seznamky?

Zamilovaný introvert je schopný opustit svou komfortní zónu, ale potřebuje také respekt k jejich vlastnímu tichému času.

 • Společenský introvert

Pokud jde o seznamování, tento typ introverta si dobře poradí jak s online seznamkami pro mladé, tak s osobními schůzkami. A protože se jim dobře daří v malých skupinách, mohou vyzkoušet i rychlé rande. Je dobré, aby se řídili během rande svou intuicí.

 • Přemýšlivý introvert

Pro ně může být užitečné „vyprávět o své introverzi“, například tím, že v odpovědi na otázku požádají o čas na přemýšlení, nebo tím, že budou otevřeně požadovat čas o samotě na doplnění energie.

Bez toho, aby to dali najevo, si ostatní (zejména extroverti) mohou špatně vyložit jejich mlčení nebo si brát osobně, když si introvert vezme od společenského života oddechový čas.

 • Úzkostný introvert

Úzkostným introvertům se pravděpodobně nebude dařit na rychlých rande a jiných společenských seznamovacích akcích. Randění úzkostného introverta však není nemožné. Mají sklon k dobrým výsledkům při seznamování s blízkými přáteli nebo dokonce při randění s blízkým přítelem. 

 • Zdrženlivý introvert

Pokud jde o vztahy, zdrženlivý introvert bude při poznávání potenciálního milostného zájmu zdrženlivější. Bude pravděpodobně držet osobní informace blízko u sebe, dokud se ve vztahu nebude cítit lépe, což může kvůli pomalému přístupu trvat déle než obvykle.

seznamka-pro-introverty
Zamilovaný introvert je schopný opustit svou pohodlnou zónu, ale potřebuje čas sám pro sebe.

Svět introverta a jeho pocity vyčerpání

Samozřejmě ne všichni introverti jsou stejní. Někteří introverti potřebují k načerpání sil jen trochu času o samotě a zvládnou poměrně hodně času stráveného ve společnosti, než se začnou cítit vyčerpaní.

Jiní se vyčerpají rychle a raději tráví velmi dlouhou dobu o samotě. U každého člověka je to jiné a mnoho introvertů je někde uprostřed.

Dříve nebo později však svět introverta zažije obávanou „introvertní kocovinu“, což je pocit naprostého vyčerpání z přílišného množství času stráveného s lidmi nebo stimulace. To může znamenat pocit únavy, neschopnost soustředit se nebo dokonce mrzutost.

Je to, jako by mozek vyčerpal veškerou duševní energii a už mu prostě žádná nezbyla. (A ve skutečnosti se přesně to stalo.)

svet-introverta
U každého člověka je to jiné a mnoho introvertů je někde uprostřed.

„Jsem introvert?“ 8 znaků, jak poznat, že člověk může být introvertem

Existuje mnoho způsobů, jak mohou introverti vést dobrý společenský život, uspět na pracovišti a úspěšně randit. Pochopení toho, jak se projevuje ve světě a co potřebuje k načerpání sil, na této cestě může jen pomoci, jak být šťastný.

Níže je uvedeno jen několik příznaků, které naznačují, že člověk může být introvert a možná ho napadlo: „Jsem introvert?“.

1. Pobyt mezi mnoha lidmi vybíjí energii

Jednou z hlavních charakteristik tohoto typu osobnosti je, že introverti musí ve společenských situacích vydávat energii, na rozdíl od extrovertů, kteří z takových interakcí energii získávají.

2. Člověk má rád samotu

Jako introvert si pod pojmem příjemně strávený čas představuje klidné odpoledne pro sebe, kdy se může věnovat svým koníčkům a zájmům. Aktivity, jako je čas strávený o samotě s dobrou knihou, klidná procházka přírodou nebo sledování oblíbeného filmu online zdarma, pomáhají cítit se nabití energií.

3. Introvert má malou skupinu blízkých přátel

Jednou z častých mylných představ o introvertech je, že nemají rádi lidi. Introverti sice obvykle nemají rádi velké množství společenských akcí, ale mají rádi malou skupinu přátel, ke kterým mají obzvlášť blízko.

4. Pro lidi může být obtížné se s introvertem seznámit

Introverti jsou často popisováni jako tiší, rezervovaní a mírní a někdy jsou mylně považováni za stydlivé.

I když někteří introverti jistě plaší, lidé by si neměli introvertovu rezervovanost plést s plachostí. V mnoha případech lidé s tímto typem osobnosti jednoduše raději pečlivě volí slova a neplýtvají časem ani energií na zbytečné tlachání.

5. Příliš mnoho podnětů rozptyluje

Když musí introverti trávit čas v činnostech nebo prostředí, které je velmi hektické, mohou se nakonec cítit nesoustředění a přetížení. Extroverti naopak mají tendenci prospívat v situacích, kde je hodně aktivit a málo šancí, že se začnou nudit.

6. Jsou si velmi dobře vědomi sami sebe

Protože introverti mají tendenci být obráceni dovnitř, tráví také hodně času zkoumáním vlastních vnitřních prožitků. Pokud má člověk pocit, že dobře zná a vnímá sám sebe, své motivace a pocity, může být spíše introvert.

7. Rádi se učí pozorováním

Tam, kde extroverti mají tendenci se raději hned vrhnout do učení a učit se prostřednictvím praktických zkušeností, introverti obvykle dávají přednost učení prostřednictvím pozorování.

8. Láká člověka práce, která vyžaduje samostatnost

Pouhá slova „skupinový projekt“ mohou v každém vyvolat strach, ale pokud se práce ve skupině obzvlášť příčí, může být člověk spíše introvert.

Práce ve vlastním tempu dává čas na rozmyšlenou a zvážení přístupu předtím, než se člověk soustředí svou energií na úkol, aniž by se musel orientovat ve skupinové dynamice nebo se naladit na tlachání.

Jaká je vhodná práce pro introverty?

Zaměstnání, která vyžadují velkou míru sociální interakce, jsou pro lidi s vysokou introverzí obvykle málo atraktivní. Naopak práce pro introverty, která zahrnuje samostatnou práci, jsou pro ně často skvělou volbou.

Introverti mohou například rádi pracovat jako:

 • spisovatelé
 • účetní
 • počítačoví programátoři
 • grafici
 • lékárníci
 • nebo umělci

Existují introverti, kteří jsou slavnými herci a politiky, introvertní generální ředitelé, popové hvězdy, spisovatelé a inženýři.

A introverti, stejně jako všichni ostatní, mohou najít štěstí v lásce, v rodině, v duchovnu nebo v učení – nebo v čemkoli, co jim dává smysl. Co je na introvertech odlišné, je to, co musí udělat, aby využili svého talentu a prosperovali.

TIP: Vhodná práce může být na živnostenské oprávnění a vydělávání online z pohodlí domova.

prace-pro-introverty
Práce pro introverty se hodí samostatná práce jako psaní či účetní.

Introverze versus deprese

Pokud si člověk klade otázku: „Jsem introvert, nebo mám depresi?“, je důležité vědět, že depresi může zažít každý, ať už je introvert, nebo extrovert.

Pokud se člověk stahuje ze společenských situací nebo aktivit do té míry, že se cítí smutní, úzkostní, depresivní nebo ustaraní, může to být známkou deprese – bez ohledu na typ osobnosti.

Některé studie naznačují, že introverze může zvyšovat riziko vzniku osamělosti, deprese a úzkosti. Pokud člověk má tyto nebo jiné problémy s duševním zdravím, určitě by se měl poradit s lékařem nebo odborníkem na duševní poruchy.

Může člověk přestat být introvertem?

Stručná odpověď zní, že člověk nemůže přestat být introvertem nebo přepnout vypínač a zcela změnit introvertní aspekty své osobnosti. Pokud však člověk zjistí, že ho frustruje, že je introvert, může udělat některé věci.

Například zjistí, že tráví příliš mnoho času o samotě, může prozkoumat, jak se může více stýkat s lidmi tak, aby se cítil dobře. Pokud příliš vyhořívá ze společenských kontaktů, může se naučit strategie péče o sebe, které pomohou uvolnit se a zotavit.

Pokud se člověk potýká s tím, že je introvert, je v pořádku požádat o pomoc. Ve skutečnosti může být rozhovor s odborníkem na duševní zdraví vynikajícím krokem k tomu, aby se člověk o introverzi dozvěděl více.

Introverze je prostě součástí osobnosti. Není to vada ani nic, co by člověk měl změnit nebo upravit.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang