7 varovných signálů, jak poznat, že vztah už nemá smysl

jak-poznat-ze-vztah-nema-smysl-0

Každý by si jistě přál, aby jeho vztah vydržel navěky. Bohužel tomu tak není, a časem se může stát, že vztah začne postrádat smysl. Někdy však nemusí být snadné poznat, že vztah dospěl do této fáze. Jak poznat, že vztah nemá smysl?

Všechny vztahy bohužel nemohou být neustále ideální. Může se stát, že se vztah člověku „přechodí“, nebo že emoce vyprchají. Jak poznat, že již nemá cenu pokračovat ve vztahu?

7 způsobů jak poznat, že vztah nemá smysl

Láska je krásná věc, nicméně láska samotná vztah pohromadě zkrátka bohužel neudrží. Postupem času se ve vztahu mohou objevit překážky, které se jeví jako nepřekonatelné. Někdy stačí špatné načasování, zamilování do někoho jiného nebo osobnostní změny, a vztah rázem přestane dávat smysl.

Pokud si například partneři vzájemně nerozumí, může to vést k hádkám. Partnerovi, který tomu druhému nerozumí, je těžké se svěřovat, důvěřovat mu, a časem může být těžké s ním vůbec o čemkoliv mluvit. Problémy v komunikaci jsou častou příčinou končících vztahů.

Nejsou to však jen hádky a problémy v komunikaci, co svědčí o končícím vztahu. Někdy jsou signály o tom, že vztah nemá smysl, méně nápadné. Jak poznat, že vztah nemá smysl?

Partner neodráží emoce toho druhého. Na té nejzákladnější úrovni by partner měl obvykle vnímat emoce toho druhého a alespoň do určité míry je odrážet. Pokud je ten druhý rozrušený, partner to vycítí a podle toho zareaguje. Ale ne vždy se tak děje. Partnerova klesající vnímavost vůči emocím toho druhého může být jedním ze signálů nefunkčního vztahu.

Nepochopení. Pokud to vypadá, že partner nechápe běžné chování svého protějšku, může to také být varováním, které může signalizovat nedostatek pochopení nebo zájmu o toho druhého.

Nemluvení. Komunikace je základním stavebním kamenem každého kvalitního vztahu. Ve chvíli, kdy spolu partneři přestávají mluvit o svých pocitech, jednáních a emocích, je jasné, že je něco špatně.

Lpění na rozdílech. Rozdíly se mezi lidmi vyskytují naprosto přirozeně, a nejsou výjimkou ani v partnerských vztazích. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy jsou oba partneři ke vzájemným rozdílům až přehnaně vnímaví, a kdy pro ně tyto rozdíly představují nepřekonatelnou překážku.

Absence společných věcí. Je normální, že každý z partnerů má jiné zájmy, koníčky a záliby. Pokud ale vztah dospěje do do fáze, kdy oba partneři přestanou mít cokoliv společného, je potřeba zpozornět.

Špatné pocity v přítomnosti toho druhého. Partneři si mají být vzájemně oporou. Ve chvíli, kdy se jeden z partnerů přestává v přítomnosti toho druhého cítit bezpečně, sebejistě, a necítí se být přijímán nebo chápán, nastává problém.

jak-poznat-ze-vztah-nema-smysl-2-6321982
Nefunkční vztah mohou prozradit problémy s komunikací

Jak poznat špatný vztah

Lidé mají v touze nebýt sám často tendence setrvávat ve vztazích, které pro ně nejsou dobré. Poznat špatný vztah ale může být zároveň někdy těžké, obzvlášť, když se člověk soustředí spíše na to, aby nebyl sám. Mnoho lidí může mít zároveň problém s tím, jak poznat špatný vztah.

Každému se někdy může stát, že skončí s nesprávnou osobou. Není to nic, za co by se člověk měl stydět – mnoho lidí se zkrátka nechá unést mylnou představou o lásce a skončí s někým, kdo pro ně není tím pravým. Jak poznat špatný vztah?

Člověk se ve vztahu necítí dobře. Pokud člověk na vztahu lpí, může přehlížet i tak závažné příznaky, jako je to, že se v daném vztahu necítí dobře. Pocit komfortu, důvěry, bezpečí a klidu je ale ve vztahu zásadní, a pokud v daném vztahu tyto pocity chybí, nemá smysl v něm setrvávat.

Kladení odpovědnosti za emoce toho druhého. Je správné chovat se ve vztahu tak, aby člověk zohledňoval pocity a emoce svého partnera. Pokud je ale ten druhý bytostně přesvědčen o tom, že jeho partner je plně zodpovědný za jeho emoce se vším všudy, není to správné – například tehdy, kdy partnerův pocit spokojenosti a štěstí plně závisí na neustále přítomnosti a oddanosti toho druhého.

Nesoulad ohledně společně stráveného času. Partneři by se měli shodnout na tom, kolik času stráví společně. Potřeby partnerů se v tomto směru mohou pochopitelně mírně lišit, pokud jsou ale představy o společně stráveném čase dramaticky rozdílné, je možná čas se zamyslet. Člověk by se neměl cítit špatně ani v přítomnosti partnera, ani v jeho nepřítomnosti.

Absence štěstí. Až překvapivě velké množství lidí setrvává ve vztahu i přes to, že se v něm absolutně necítí šťastní Obvykle je za tím strach z opuštění a samoty. Nedostatek pocitu štěstí je ale jedním z hlavních důvodů, proč se zamyslet nad případným ukončením vztahu.

Jak poznat nefunkční vztah

Jak poznat nefunkční vztah není lehké, ale jedná se o zásadní věc, díky které partneři poznají, že jejich vztah již nemá smysl, a je možná potřeba zvážit konec vztahu.

Nic není dokonalé, ani vztahy. Časem se může stát, že vztah mezi dvěma lidmi zkrátka a dobře přestane fungovat. Stává se to jak u nesezdaných párů, tak i u těch, kteří třeba nedávno oslavili bronzovou svatbu a jejichž manželství až dosud vypadalo bezchybně. Obzvlášť v dlouhodobém vztahu ale někdy může být problém s tím, jak poznat nefunkční vztah.

Nefunkční vztah – varovné signály v kostce

  • vysoká míra konfliktů
  • destruktivní komunikace
  • emocionální neangažovanost
  • obviňování
  • nerovnováha
  • zášť
  • potřeba kontroly, žárlivost a další
  • nezájem

Nespokojenost ve vztahu

Nespokojenost ve vztahu není ničím neobvyklým, a většinou také nejde o nic, kvůli čemu by si měl člověk dělat výčitky. I s nespokojeností ve vztahu lze totiž pracovat.

Pokud je vztah jinak funkční, lze nespokojenost ve vztahu obvykle poměrně efektivně řešit. Snaha a pochopení ale musí být u obou partnerů. S tím správným přístupem bude řešení nespokojenosti ve vztahu hračkou.

Příčiny nespokojenosti ve vztahu

Lpění na minulosti: Lidé mají tendenci se ocitnout v nešťastných vztazích, když vzpomínají na zlaté časy nebo na dobu, kdy jejich vztah byl jednodušší a oni nebyli tolik ve stresu. Lidé se těchto vzpomínek drží, místo aby svou energii zaměřili na přítomnost a řešení současných konfliktů.

Snaha změnit toho druhého: Dalším významným faktorem, který vede k nešťastným vztahům, jsou partneři, kteří se snaží změnit jeden druhého. Druhá osoba začne mít pocit, že musí před partnerem ospravedlnit každé své rozhodnutí a reakci.

Rozdílné názory a hodnoty: Partneři, kteří nesdílejí základní hodnoty a přesvědčení, se možná dokázali orientovat v počátečních fázích svého vztahu, ale jakmile se o sobě navzájem dozvědí více a zjistí, jak fungují ve světě, budou pociťovat větší napětí.

Pocit zdrženlivosti: Partneři se mohou ve svém vztahu cítit drženi zpátky. Mohou mít pocit, že se musí rozhodnout, zda zůstanou ve vztahu, nebo budou pokračovat v růstu a dosahování svých cílů mimo partnera.

Co dělat při nespokojenosti ve vztahu? Komunikace je základ. Člověk, který cítí nespokojenost ve vztahu, by měl o svých pocitech vhodným způsobem mluvit se svým partnerem a snažit se společně nalézt řešení. Rozhodně není ostuda navštívit odborníka.

jak-poznat-ze-vztah-nema-smysl-1-9617335
Nespokojenost ve vztahu nemusí být neřešitelný problém

Přechozený vztah

Přechozený vztah je něco, k čemu poměrně často dochází zejména v dlouhodobých vztazích. Setrvání ve vztahu, který už nemá žádný vývoj, může poskytnout trochu citové jistoty, i když to není nejlepší. Lidé zůstávají v přechozených vztazích z několika důvodů, z nichž nejčastější je, že se spokojí s málem.

Přesto je složité rozpoznat, zda je vztah skutečně přechozený. Někdy lidé zůstávají ve vztahu i po uplynutí doby jeho platnosti, protože popírají, že jejich vztah skončil. Bohužel čím déle zůstávají, tím je vztah bolestivější.

Vztah je přechozený tehdy, kdy se sobě partneři vzájemně vyhýbají, kladou čím dál větší důraz na drobné neshody a rozdíly, do intimností se musí nutit, snaží se partnerovi spíše vyhýbat a nechtějí s ním trávit čas.

Partneři v přechozeném vztahu si přestávají vzájemně projevovat náklonnost, neustále se vzájemně z něčeho obviňují nebo na sebe berou roli oběti.

Kdy vztah nemá smysl

Jak poznat, kdy vztah nemá smysl? Pokud člověk lpí na tom, že nechce být sám, a setrvává kvůli tomu v neperspektivním vztahu, může být pro něj těžké poznat, kdy vztah nemá smysl.

Kdy vztah již nemá smysl? Například tehdy, když neshody převažují nad opakem. Ve vztahu, který nemá smysl, jsou partneři také často neochotní přebírat zodpovědnost za své činy a brát ohledy na toho druhého.

Vztah postrádá smysl například i tehdy, kdy se v něm partneři necítí naplnění a stimulovaní, příliš se věnují jiným věcem a mají sklon utíkat třeba do světa sociálních sítí. Nejsou schopní nebo ochotní domlouvat se na kompromisech, vzájemně se nadměrně kritizují a zkrátka se spolu necítí dobře.

Konec vztahu

Pokud člověk zjistí, že jeho partnerský vztah nikam nesměřuje, nedává smysl, nebo se jedná třeba o přechozený vztah, je potřeba zvážit konec vztahu.

Konec vztahu – byť třeba nefunkčního nebo přechozeného – není lehký ani pro jednu stranu. Někdy je ale konec vztahu to nejlepší, co může člověk udělat sám pro sebe, pro svého partnera, a pro lepší budoucnost všech zúčastněných.

Člověk, který uvažuje o konci vztahu, by měl zůstat nohama na zemi, ačkoliv je to těžké. Konec vztahu je vždy snesitelnější, pokud se oba partneři dokáží vzájemně respektovat a rozejít se v klidu, bez obviňování, zbytečných hádek a naschválů. Pokud si člověk zachová nadhled a zdravý rozum, může i konec vztahu být relativně bezbolestný.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang