Narcistická porucha osobnosti

narcisticka-porucha-osobnosti-1

Narcistická porucha osobnosti je pojem, který se v poslední době skloňuje čím dál tím více ve všech pádech. Lidé s narcistickou poruchou osobnosti se vyznačují specifickými rysy a chováním, kvůli kterému je soužití, komunikace nebo spolupráce s nimi značně komplikovaná. Narcistická porucha osobnosti ale výrazně komplikuje život i jim samotným. Co je to narcistická porucha osobnosti, jak se projevuje a jak se s ní vyrovnat? Jaké má slovo narcis význam?

Na začátek je důležité podotknout, že narcistické chování nebo narcistické projevy nejsou totéž, co narcistická porucha osobnosti jako taková.

Narcistická porucha osobnosti

Narcistická porucha osobnosti je psychiatrická diagnóza, kterou musí vždy stanovit odborník na základě posouzení celé řady různých kritérií, kterým říkáme příznaky (neboli symptomy) narcistické poruchy osobnosti. Kdo je narcis?

V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) je narcistická porucha osobnosti – respektive narcistická osobnost – zařazená pod kódem F60.8 mezi takzvané jiné specifické poruchy osobnosti.

Na psychiatrickou diagnózu by se nicméně nemělo v žádném případě nahlížet skrz prsty. Drtivá většina lidí, která má diagnózu tohoto typu, si ji rozhodně nevybrala ani nezpůsobila.

Jaké má narcistická porucha osobnosti příznaky? Mezi nejvýraznější rysy narcistické poruchy osobnosti patří pocit vlastní výjimečnosti, nadřazenosti, a egocentrismus. Člověk s narcistickou poruchou osobnosti může působit jako arogantní člověk, který nebere ohledy na city a potřeby druhých, a také manipulátor.

Narcistický člověk má sklon považovat druhé lidi za méněcenné, často jimi opovrhuje a má sklon je ponižovat, což se výrazně odráží v partnerském životě. Přestože narcis může na první pohled působit velmi sebevědomě, ve skutečnosti snáší kritiku a případnou legraci na svou vlastní adresu extrémně špatně.

Zjednodušeně by se dalo říci, že narcisové jsou vlastně velmi úzkostliví a nejistí lidé, a tuto úzkost si kompenzují velikášskými bludy a fantaziemi o své vlastní dokonalosti, výjimečnosti a úspěšnosti.

narcisticka-porucha-osobnosti-3-8647268
Narcis může mít pocit, že je tím nejdůležitějším na tomto světě.

Narcis význam – narcista význam

Slovo narcis není většině dospělé populace nijak neznámé, setkal se ním již prakticky každý. Jaký má ale slovo narcis význam? Slovo narcis je odvozené od jména Narcis, které nosil krásný mladík v řecké mytologii, toužící po lásce k vlastnímu odrazu. Mýtický Narcis se následně promění v květ narcisu.

A kdo je narcis? V současném slova smyslu je narcis člověk, který je příliš zahleděný do sebe, často ješitný a sobecký. Narcisem lze nazvat jak člověka s konkrétními povahovými rysy, tak i člověka, kterému byla diagnostikována výše zmíněná narcistická porucha osobnosti.

Narcismus

Narcistická porucha ale nemusí být nutně totéž co narcismus. Zatímco narcistická porucha jako taková je diagnóza, narcismus nebo narcistické chování se může projevovat i u lidí, kteří tuto poruchu nemají.

Narcismus je sebestředný styl osobnosti, který se vyznačuje nadměrným zájmem o svůj fyzický vzhled nebo image a nadměrnou péčí o vlastní potřeby, často na úkor druhých.

Narcismus by se dal zařadit na spektrum, které sahá od normálních až po abnormální projevy osobnosti. Zatímco u lidí může existovat i normální, zdravá úroveň narcismu, existují i extrémnější úrovně narcismu, které se projevují zejména u lidí, kteří jsou zahledění do sebe, nebo u lidí, kteří trpí patologickou duševní nemocí, jako je narcistická porucha osobnosti.

Narcistická porucha osobnosti je charakterizována nadměrným zájmem o vlastní sebeúctu, touhu po uznání a nedostatkem empatie vůči ostatním. U lidí s touto poruchou může být pozorováno i obsedantně-kompulzivní chování, jako je například perfekcionismus nebo nutkavé kontrolování svého okolí.

Jak poznat narcismus nebo jak poznat narcistické chování? Lidé, kteří vykazují známky narcismu, mohou být často velmi okouzlující a charismatičtí. Často se u nich negativní chování neprojeví hned, zejména ve vztazích.

Lidé, u nichž se projevuje narcismus, se často rádi obklopují lidmi, kteří živí jejich ego. Budují vztahy, které posilují jejich představy o sobě samých, i když jsou tyto vztahy povrchní.

Typy narcismu

Existují dva různé typy narcismu, pod které lze narcistické chování zařadit. Oba typy mohou mít společné rysy, ale pocházejí z různých zkušeností z dětství. Tyto dva typy také určují různé způsoby chování ve vztazích.

Grandiózní (velikášský) narcismus

S lidmi s tímto chováním se v dětství nejspíše zacházelo, jako by byli nadřazení nebo nadřazení ostatním. Tato očekávání je mohou provázet i v dospělosti. Mají tendenci se vytahovat a být elitářští. Osoby s grandiózním narcismem jsou agresivní, dominantní a přehánějí svou důležitost. Jsou velmi sebevědomí a nejsou citliví.

Zranitelný narcismus

Toto chování je obvykle důsledkem zanedbávání nebo zneužívání v dětství. Lidé s tímto chováním jsou mnohem citlivější. Narcistické chování jim pomáhá chránit se před pocity nedostatečnosti. Přestože přecházejí mezi pocity méněcennosti a nadřazenosti vůči ostatním, cítí se uraženi nebo úzkostní, když se k nim ostatní nechovají, jako by byli výjimeční.

Narcis povaha – kdo je narcis

Kdo je narcis? Narcisem bychom mohli nazvat člověka, u kterého se projevují níže uvedené znaky a poznávací znamení. Jakou má narcis povahu? Ten, kdo je narcis, se vyznačuje specifickým souborem vlastností. Narcisova povaha je často velmi složitá.

Narcismus je stále předmětem studia a zkoumání, protože mnoho narcistů a lidí s narcistickou poruchou osobnosti nevyhledává léčbu. Existují však některé společné znaky lidí s narcistickým chováním, které můžete rozpoznat.

Pocit oprávněnosti

Běžným znakem lidí s narcismem je přesvědčení, že jsou nadřazeni ostatním a zaslouží si zvláštní zacházení. Domnívají se, že ostatní by měli být poslušní jejich přáním a že pro ně pravidla neplatí.

Manipulativní chování

Dalším běžným rysem narcismu je manipulativní nebo kontrolující chování. Narcista se vám zpočátku bude snažit vyhovět a udělat na vás dojem, ale nakonec budou vždy na prvním místě jeho vlastní potřeby.

Ve vztahu k ostatním lidem se narcisté budou snažit udržet si určitý odstup, aby si udrželi kontrolu. Mohou dokonce využívat druhé, aby získali něco pro sebe.

Potřeba obdivu

Jedním z nejčastějších znaků narcisů je neustálá potřeba chvály nebo obdivu. Lidé s tímto chováním potřebují cítit potvrzení od druhých a často se chlubí nebo přehánějí své úspěchy, aby získali uznání. Rádi se také cítí oceněni, aby si zvýšili své ego.

Nedostatek empatie

Nedostatek empatie a emoční inteligence je dalším znakem narcismu. Znamená to, že narcista není ochoten nebo schopen vcítit se do potřeb, přání nebo pocitů druhých lidí. To mu také ztěžuje převzetí odpovědnosti za vlastní chování.

Arogance

Lidé s narcistickým chováním se již považují za nadřazené ostatním, takže se mohou stát hrubými nebo urážlivými, když se jim nedostane zacházení, které si podle svého názoru zaslouží. I když se považují za nadřazené, mohou mluvit nebo jednat hrubě vůči těm, které považují za méněcenné.

narcisticka-porucha-osobnosti-0-4765929
LIdé s narcistickou poruchou osobnosti se vzhlíží pouze sami v sobě.

Arogantní člověk

Často se říká, že kdo je narcis, ten je také arogantní člověk. Pravdou je, že drtivá většina narcisů se chová velice arogantně. Samotný fakt, že je někdo arogantní člověk, ale ještě nutně neznamená, že se jedná o narcise nebo o jedince s narcistickou poruchou osobnosti. Jak se tedy chová arogantní člověk?

Arogance vypadá u každého jinak. Poznáte ji, když někdo neustále chodí pozdě, aniž by bral ohled na rozvrh ostatních, nebo když se chová, jako by byl lepší než ostatní. Arogantní lidé mají přehnaný pocit oprávněnosti. Závidí druhým, protože kdykoli vidí, že někdo jiný má něco hodnotného, myslí si, že na to mají také nárok.

Sami sebe však nemohou vnímat jako někoho, kdo druhému závidí, protože by to znamenalo méněcennost, a tak svou závist promítají do druhých a věří, že druzí závidí jim. Podporují tento pocit tím, že dělají vše pro to, aby druhé přiměli k tomu, aby jim záviděli, což posiluje jejich pocit nadřazenosti.

Chybí jim zájem o druhé, protože se zabývají sami sebou a považují se za oběti, s nimiž ostatní špatně zacházejí a nedoceňují je. Jsou to obecně nešťastní lidé, protože vnímají propastný rozdíl mezi tím, co mají, a tím, co si podle svého názoru zaslouží.

Proto jsou nevděční vůči ostatním, stejně jako kritičtí a ponižující vůči ostatním. Je pro ně důležitější, aby měli pravdu, než aby se dozvěděli pravdu. Proto v každém sporu musí mít poslední slovo a být tím, kdo vám věci vysvětluje, místo aby si je nechal vysvětlit.

Arogance je něco, čemu může podléhat každý z nás, a může být velmi obtížné ji u sebe odhalit, protože se skrývá.

Narcismus u žen

Projevy narcismu nebo narcistické poruchy osobnosti se mohou u mužů a u žen značně lišit. Odborníci se shodují na tom, že existují výrazné rozdíly mezi mužským a ženským narcismem. Jak se projevuje narcismus u žen?

Jedním z největších omylů je, že narcistky vůbec neexistují, což je pravděpodobně způsobeno tím, jak jsou muži a ženy socializováni a jaká očekávání mají. Muži jsou v tomto směru diagnostikováni mnohem častěji, ale ženské narcistky existují.

Přestože mezi mužskými a ženskými narcisty existují společné narcistické rysy, existují určité rozdíly v tom, jak se jejich narcismus projevuje. Narcismus u žen má zkrátka svá specifika. Když jsou mužští narcisté rozzlobení, bývají agresivní a výbušní (zejména maligní narcisté). Když se však rozzlobí narcistky, trestají své oběti tím, že jim odpírají pozornost a náklonnost.

Dalším způsobem, jak mužští i ženští narcisté získávají kontrolu a náklonnost, jsou spoluzávislé osoby. Tyto osoby představují pro narcisty takzvaný zdroj zásob. Mužští narcisté obvykle získávají zásobu od romantických partnerů, ale ženská narcistka může mít zásobu od svého partnera nebo od svých dětí.

Muži narcisté jsou sice navenek lépe rozpoznatelní, ale existují i ženy narcistky. Bývají sociálně manipulativnější a mohou být stejně pomstychtivé jako mužští narcisté. Mají tendenci hrát si na oběť, být přehnaně žárlivé a soutěživé, povrchní a panovačné.

narcisticka-porucha-osobnosti-4-4375548
Narcismus se nevyhýbá ani ženám.

Následky narcistického zneužívání

Narcistické zneužívání je druh citového zneužívání, kdy se zneužívající osoba stará pouze o sebe a může slovy a činy manipulovat chováním a citovým stavem svého partnera. Následky narcistického zneužívání se mohou lišit v závislosti na tom, jak dlouho člověk dokáže tyto typy vztahů snášet.

Následky se pohybují od mírných až po závažné, přičemž někteří lidé, kteří přežili, se zotaví, zatímco jiní mohou utrpět celoživotní poškození.

Mnoho lidí, kteří přežili narcistické zneužívání, žije s úzkostí. Po zkušenosti s narcistickým zneužíváním můžete pociťovat extrémní strach nebo úzkost ve vztazích s novými lidmi.

U mnoha lidí, kteří zažili narcistické zneužívání, se také objeví deprese. Lidé, kteří přežili, často bojují s pocity bezcennosti poté, co jim zneužívající osoba měsíce nebo roky říkala, jak jsou zbyteční a hloupí. Takoví lidé často prožívají také posttraumatický stres.

Člověk, který žije s narcisem, by si měl uvědomit, že není v jeho silách partnerovi pomoci – to je úkol pro odborníka. Partner narcise ale může pomoci sám sobě, a to ve spolupráci s dalšími lidmi včetně rodiny, přátel, psychologů, psychiatrů a dalších expertů. Čím dříve narcis i jeho oběť vyhledají pomoci, tím lépe se dá pracovat s následky.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang