Jak se naučit zpívat? Zvládne to každý…

Mnohým lidem byl krásný zpěv dán do vínku, mají pro něj nadání a je pro ně naprosto přirozené zpívat čistě. Jiní raději zpívají pouze v autě nebo ve sprše, aby je nikdo neslyšel. Dobrá zpráva je, že podle odborníků se může naučit pěkně zpívat opravdu každý. Někdo to zvládne rychleji, někomu to trvá o něco déle. Důležitá je trpělivost a láska k hudbě.

U jakékoliv činnosti – tedy i u zpívání – platí, že se člověk nemá do ničeho nutit. Ačkoliv se zpěv dá naučit, mnohem lépe to půjde nadšenému člověku než tomu bez jakékoliv motivace. Proto první rada, jak se naučit zpívat, zní, jít do toho s chutí. To obecně platí pro všechny nové činnosti, ať už se jedná o vaření nebo o to, jak se naučit anglicky. S chutí a formou hry se rodiče také snaží naučit své děti mluvit.

Spolupráce s odborníkem

Asi nejefektivnější cestou, jak se naučit pěkně zpívat, je spolupráce s odborníkem. Existuje nespočet různých kurzů zpívání, kde se pod správným vedením výsledky dostavují velmi brzy.

Pro ty, co mají odvahu ihned zpívat před ostatními lidmi, jsou vhodné skupinové kurzy. Fakt, že už na začátku odhodí ostych pro ně může být v budoucnosti velkou výhodou. Nicméně dají se pochopit i ti, kteří by se před ostatními (prozatím) zpívat styděli. Takovým lidem nezbývá než doporučit kurzy individuální, kde se učitel zpěvu bude věnovat jen a pouze jim.

Domácí příprava

Kurzy pomáhají především těm, co dosud se zpěvem nemají žádné zkušenosti. Ale jedna hodina týdně to nespasí. Pokud to někdo se zpěvem myslí opravdu vážně, musí trénovat především doma. A to denně. Nemusí se jednat o žádné árie. Naopak! Začátečníci nejprve trénují především dechová cvičení, procvičují si hlasivky a testují hlasový rozsah.

Jak se naučit zpívat doma? Mělo by se jednat o cílené cvičení, na které má člověk vyhrazený určitý čas. Na zpěv by měl být soustředěný a neměl by odbíhat k jiným činnostem.

Jak se naučit zpívat krok za krokem

Jak postupovat a jaké zásady dodržovat při výuce zpěvu? Čím začít? To nejdůležitější, dalo by se říct základ všeho, zde již bylo zmíněno. První, co každý začátečník musí procvičovat, je správné dýchání.

Dýchací techniky

Díky správnému dýchání je výkon zpěváka lepší. Naučit se správně dýchat není tak jednoduché, jak se zdá. Většina lidí dýchá povrchně, do hrudníku. Pro zpěv je ovšem nutné nadechovat se zhluboka do bránice (břicha).

Trénovat nádechy do bránice lze několika způsoby. Při jednom z nich si stačí lehnout, položit ruku na břicho a velmi pomalu se do něj nadechovat. Takto se pár vteřin počká a následně dojde k pomalému výdechu.

Další možnost, jak se naučit správně dýchat, zní vesele, ale doporučuje se na cvičení soustředit a nenechat se vyvést z míry. Stačí si vzít malé pírko a foukáním se člověk musí snažit udržet ho ve vzduchu. Je potřeba, aby vzduch nevycházel z hrudníku, ale z bránice, a aby byla maximálně využita kapacita plic.

Procvičování hlasivek

Hlasivky jsou sval, a tak by je měl také každý zpěvák vnímat a zacházet s nimi jako s jakýmkoliv jiným svalem – před jeho zátěží (zpěv) by mělo dojít k jeho procvičení, protažení.

Pro procvičení hlasivek platí několik pravidel:

  • začít co nejslaběji a postupně zesilovat,
  • procvičovat durovou stupnici – začít s C směrem vzhůru,
  • přidávat hrudní rezonanci.

Hlas by měl být pevný a neměl by přeskakovat. Pokud člověk během těchto cvičení bude pociťovat jakékoliv nepříjemné pocity, je nutné raději procvičování hlasivek ihned ukončit.

Stanovení hlasového rozsahu

Měřítko mezi nejnižšími a nejvyššími stupni, které je člověk schopen zazpívat, se nazývá hlasový rozsah. Existuje řada klasických hudebních stupnic, které lze vyzkoušet. Během zpívání těchto stupnic se vypozoruje, které spodní a horní tóny jsou pro člověka maximum a zazpívá je čistě.

A jak se naučit zpívat výšky? Pomáhá se opravdu pořádně nadechnout, nechat ústa otevřená dokořán a zkusit vydat co nejvyšší tón, který ale bude čistý. Tuto hranici lze následně posouvat výš a výš. Jen pozor, vysoké tóny nevyžadují vyšší hlasitost.

Ovládnutí některých technik

Aby byl zpěv čím dál lepší, musí si člověk osvojit kromě dýchání i jiné návyky. Patří k nim například zapojení nosu – hezký zpěv totiž zahrnuje částečně i nosní polohy.
Aby však zpívání nebylo kompletně nosové, musí být při zpěvu samohlásek hrdlo otevřené a jazyk by měl směrovat směrem ven tak, aby se dotýkal zadní strany spodních zubů. Zpěv samohlásek se trénuje opět skrze bránici. Zpěvák by si měl pohlídat uvolněný krk.

Další tipy, jak se naučit pěkně zpívat

Aby byly výsledky cvičení zpěvu co nejlepší, doporučuje se během tréninku pít hodně vody. Ta by neměla být ani studená, ani příliš teplá, ani bublinková. Nejlepší pro hlasivky je obyčejná, vlažná voda. Před a během cvičení by člověk také neměl pít mléčné a hutné nápoje.

Aby bylo možné zjistit, zda dochází k nějakému pokroku, není vůbec špatné se nahrávat. Když už si je člověk více jistý, může svým přátelům připravit takový soukromý „koncert“, po kterém je lze požádat o upřímný názor. Pokud budou zpěv hodnotit kladně, získá tím snad každý trochu sebevědomí a možná pak i zváží, jak se naučit zpívat online – například dávat své nahrávky na Youtube.

Své příspěvky lze také sdílet prostřednictvím mnoha sociálních sítích. Na kterých sociálních sítí se vyplatí být aktivní a jak s tím může souviset netolismus? To prozradí další články z www.human.cz.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang