Jak připravit dítě do školy? 10 věcí, které by mělo umět před nástupem do 1. třídy

Nástup do první třídy je důležitým mezníkem v životě každého dítěte. Zahajuje totiž období, které charakterizují mnohá poprvé – poprvé si samo přečte knížku, poprvé se podepíše, poprvé splní domácí úkol, poprvé dostane vysvědčení a nejspíš i poprvé okusí pocit zodpovědnosti a uspokojení z dobře odvedené práce. Jak dítě na školu připravit a co jej naučit ještě před tím, než usedne do školní lavice?

Jak připravit dítě do školy? Otázka, kterou si kladou rodiče všech předškoláků. Zahájení školní docházky s sebou přináší mnoho změn, nových dovedností, radostí i starostí. Na vše se dopředu připravit nelze, přesto je možné svému potomkovi první školní rok usnadnit. Důležité je přípravu nepodcenit a začít s ní s dostatečným předstihem.

Škola volá! Jak připravit dítě do 1. třídy?

Cílem přípravy na školu je zajistit dobrou půdu pro úspěšný start v první třídě. Měla by proto zahrnovat zejména snahu o maximální rozvoj dovedností, které jsou nezbytné pro vstřebávání nových informací při budoucí výuce. Není tedy nutné se ihned zabývat otázkou, jak naučit dítě číst nebo psát. Rodiče by se měli zaměřit spíše na to, aby mělo dobrý vztah k učení a dobře zvládalo činnosti úměrné jeho věku.

Dítě by mělo vědět, čím se škola liší od školky, jak to tam vypadá a co jej zhruba čeká. Proto je dobré si s ním o škole povídat, vyprávět mu zábavné historky z vlastního dětství, zkrátka v něm vybudovat nadšení pro novou životní etapu. Čím více se do školy bude těšit, tím lépe se adaptuje na nové prostředí a zvládne všechny změny, které první třída přináší.

Dítě, které se do školy těší, si na nové prostředí a kolektiv zvykne mnohem snáz.

Všetečné otázky týkající se nástupu do první třídy by vždy měly být zodpovězeny. Značí, že se potomek zajímá o to, co jej ve škole čeká. Rodiče by si zároveň měli dát pozor, aby o škole nemluvili v negativním smyslu. Není dobré poukazovat na potenciálně náročné situace, které mohou nastat, či školu používat jako výhrůžku. Dítě by si totiž mohlo vypěstovat blok a přesvědčení, že škola je za trest.

V neposlední řadě je velmi důležité dítě přivyknout na změnu denního režimu a nastavit pravidelný čas usínání a vstávání. Rodiče by současně neměli zapomínat na to, že děti mladšího školního věku potřebují spát 9 až 11 hodin. Nedostatek či nadbytek spánku by mohl vést ke snižování fyzické i mentální výkonnosti dítěte, například ke zhoršování paměti, schopnosti se soustředit apod.

Co by měl předškolák umět ještě před zápisem do 1. třídy?

Znát své jméno, příjmení a věk je samozřejmost. Co dalšího by měli budoucí prvňáčci vědět a bravurně zvládat, než se vydají k zápisu do první třídy?

1. Správný úchop tužky

Na správný úchop tužky dohlížejí již učitelky ve školce. Špatný návyk se v tomto případě velmi těžce přeučuje, proto je dobré trénovat i doma, nejlépe na trojbokých pastelkách. Dítě ještě nemusí umět psát, úchop se však při zápisu do první třídy kontroluje.

2. Správná výslovnost a schopnost se vyjádřit

Dítě by mělo mluvit bez vad a dokázat vyslovit všechny hlásky. Kontrolují se také vyjadřovací schopnosti, například pomocí vyprávění nebo popisu určité situace. Vyplatí se proto dbát na rozšiřování slovní zásoby, pro něž je klíčová komunikace jak s dospělými, tak s vrstevníky.

3. Manuální zručnost

Neméně důležitá je schopnost manipulovat s různými předměty – vystřihovat, používat lepidlo, kreslit, vybarvovat, modelovat, pracovat se stavebnicí, otáčet stránky v knize apod.

4. Schopnost rozpoznat tvary a zvuky

Předškolní děti jsou samozřejmě schopné rozeznat a pojmenovat barvy a zpravidla si poradí i se základními geometrickými tvary. Velmi důležité také je, aby dokázaly rozpoznat různé zvuky (auto, siréna apod.) a rozřadit různé předměty do skupin na základě jejich vlastností (např. korálky podle tvaru nebo velikosti).

5. Pohybová a fyzická zdatnost

Dítě by mělo umět běhat, skákat přes švihadlo, hodit a chytit míč, skákat na jedné noze, měnit směr, zkrátka koordinovat své pohyby. Už zhruba od tří let je proto vhodné různými způsoby trénovat obratnost, jemnou a hrubou motoriku, rychlost a rovnováhu.

Hod míčem patří mezi základní dovednosti, které by předškolní děti měly ovládat.
Hod míčem patří mezi základní dovednosti, které by předškolní děti měly ovládat.

Obecně je určitě správné vést děti ke sportu, je však třeba dbát na správné dávkování tréninků a zamezit přetěžování organismu. Mezi ideální pohybové aktivity patří například plavání. Jak naučit dítě plavat? Existuje několik osvědčených způsobů. Nicméně i když se nedaří, není třeba zoufat. Drtivá většina žáků se na prvním stupni setká s povinnými kurzy, kde se plavat naučí s pomocí zkušených lektorů.

6. Povědomí o sociálních návycích

Ještě před usednutím do školních lavic by děti měly umět komunikovat s vrstevníky i dospělými, pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Stejně tak je důležité, aby byly ochotné pracovat ve skupině a dělit se s druhými a dokázaly projevit soucit a ohleduplnost.

7. Prostorová orientace

Kde je vpravo a kde vlevo, kde bydlí a co dělat, když se ztratí – to vše patří mezi důležité vědomosti budoucích prvňáčků. Zároveň by měli vědět, že se na světě nachází i jiné země, a do určité míry se orientovat v místě svého bydliště.

8. Časová orientace

Časovou orientací se v tomto případě myslí povědomí o tom, co je včera, dnes a zítra, jak se střídají roční období a co je pro ně typické, jaké jsou dny v týdnu, jednotlivé části dne apod.

9. Schopnost se soustředit

Nesoustředěnost je jedním z častých důvodů pro odklad školní docházky. Školák se musí umět zaobírat jen jednou činností (třeba i tou, která ho příliš nebaví) a nenechat se rozptylovat okolními podněty. Dítě, které nastupuje do první třídy, by se mělo vydržet soustředit alespoň 15 minut. Samozřejmě platí, že čím déle, tím lépe.

10. Samostatnost

Každé předškolní dítě by mělo být schopné se samo obléknout, učesat a umýt. Nemusí být vše naprosto dokonalé, alespoň nějaké základy jsou však samozřejmostí. Dále musí umět samostatně pracovat, samo odříkat básničku nebo zazpívat písničku.

Dítě by mělo být schopné pracovat jak ve skupině, tak samostatně.
Dítě by mělo být schopné pracovat jak ve skupině, tak samostatně.

Neméně důležitá je citová samostatnost a emoční vyrovnanost. Pláč kvůli odloučení od rodičů, záchvaty vzteku a další projevy s tím spojené do školy zkrátka nepatří. Je dobré potomkovi vysvětlit, v jakých ohledech se škola liší od školky, a že rozdílný bude i přístup učitelek.

Jak připravovat dítě na školu během každodenních činností?

Veškeré zmíněné schopnosti a dovednosti, které by děti měly prokazovat již před zápisem do první třídy, je vhodnější (a také snazší) trénovat během příjemných, zábavných činností a her pro děti na doma. Dítě si je totiž osvojí přirozenou cestou a ani nepostřehne, že se něčemu novému učí. Jak na to?

  • Předčítání pohádek – skvělý způsob, jak potomka naučit pozorně poslouchat a soustředit se. O přečteném bychom si s ním měli povídat a požadovat souvislé odpovědi, podobně jako když se dítě učí mluvit – rozšiřuje si tím slovní zásobu a trénuje výslovnost.
  • Hraní her až do konce – odcházet od rozdělané práce se ve škole nevyplácí. Dítě by mělo mít dostatek trpělivosti na to, aby dokončilo činnost, kterou začalo.
  • Společný pobyt venku – jeden z nejlepších způsobů pro trénování prostorové i časové orientace. Během procházek si uvědomí rozdíly mezi ročními obdobími, částmi dne, setká se se změnami v přírodě, novými rostlinami, zvířaty apod.
  • Písničky, básničky, říkadla – trénují paměť, výslovnost a porozumění tomu, co dítě slyší.
  • Úkolování – dítěti bychom čas od času měli zadat úkol, který je v rámci svých možností schopné splnit. Zároveň je třeba trvat na tom, aby okamžitě vhodným způsobem reagovalo, a nedovolit mu se rozptylovat jinou činností.
  • Základy slušného chování – školák musí vědět, kdy pozdravit, poprosit, poděkovat a v nejlepším případě i to, jakých projevů se ve společnosti zdržet. Trénovat vhodné chování lze například při návštěvě doktora, obchodu apod.
  • Tvoření – kreslení, malování a vystřihování podporuje fantazii, zlepšuje jemnou motoriku a manuální schopnosti obecně.

Výše zmíněné činnosti představují nenásilný způsob, jak připravit dítě do 1. třídy. V případě, že s nimi předškolák pravidelně přichází do styku, dosáhne školní zralosti mnohem snáze, než by tomu bylo v opačném případě.

A co když je ještě brzy?

Některé šestileté děti nejsou na zápis do školy připravené, ačkoliv se jim rodiče věnují, tráví s nimi dostatek času a svědomitě dodržují veškerá doporučení, která se týkají rozvoje dovedností u předškoláků. Má-li dítě v nějaké oblasti rezervy, je vhodné se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu a zjistit, zda je na místě uvažovat o odkladu. Konečné rozhodnutí, zda nástup do školy odložit o rok či ne, je však vždy na rodičích.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang