Kouření v těhotenství

Snad není třeba připomínat, že v těhotenství není vhodné kouřit, protože se tím samozřejmě ohrožujete plod. Pokud je těhotná žena vášnivá kuřačka, je to třeba nyní řešit. Lékař se bude ptát na to, zda je kuřačka, či nikoliv. Je dobré mu odpovědět popravdě, i když se za svůj zlozvyk stydí.

Kouření v těhotenství je jedním z největších rizikových faktorů pro matku i plod. I přesto, že se většina lidí dnes dobře orientuje ve škodlivých účincích kouření, mnoho těhotných žen stále bojuje s touto závislostí.

Kouření v těhotenství může mít vážné dopady na vývoj dítěte a jeho zdraví. Kouření v těhotenství je považováno za hlavní příčinu mnoha stresujících porodů a předčasných porodů.

Zatímco je rostoucí plod vystaven nebezpečným toxickým látkám obsaženým v tabáku, včetně nikotinu, oxidu uhelnatého, benzo(a)pyrenu, ammonia a dalších, zdraví matky je také vážně ohroženo.

Kouření v době těhotenství, může vést k mnoha vážným zdravotním problémům, včetně narození mrtvého miminka, předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti a vývojových vad. Může také zvyšovat výskyt syndromu náhlého úmrtí novorozenců a onemocnění plic. Dokonce i malé množství tabáku může být pro matku a její dítě nebezpečné.

Kouření během těhotenství by mělo být zcela zabráněno s cílem zajistit zdravý vývoj dítěte. Matky, které kouří, by měly prodiskutovat možnosti odvykání se svými lékaři. S vhodnou léčbou lze snížit rizika spojená s kouřením a nabídnout matce pomoc při boji se závislostí na tabáku.

Kouření a těhotenství

I přes zvýšené povědomí o rizicích kouření, některé těhotné ženy pokračují v kouření, což může mít závažné následky:

 1. Nízká porodní váha: Kouření omezuje tok kyslíku a živin k plodu, což může způsobit nízkou porodní váhu. Děti narozené s nízkou porodní váhou mají zvýšené riziko zdravotních problémů.
 2. Riziko předčasného porodu: Kouření zvyšuje riziko předčasného porodu. Předčasně narozené děti mohou čelit problémům se zrakem, sluchem a dalšími zdravotními komplikacemi.
 3. Plodové poškození: Expozice plodu nikotinu a dalším škodlivým látkám obsažené v cigaretách může ovlivnit vývoj orgánů a nervového systému plodu.
 4. SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojenců): Kouření v těhotenství zvyšuje riziko SIDS.

Kouření má vliv i na samotnou plodnost. Pokud je jeden z partnerů kuřák, zvyšují se různá rizika. Pokud kouří oba, je velmi vysoké riziko, že žena neotěhotní. Pokud je kuřačkou žena, je větší pravděpodobnost toho, že dojde k mimoděložnímu těhotenství.

Nízká porodní váha se vztahuje k hmotnosti novorozence při narození, která je nižší než normální porodní váha. Obvykle je normální porodní váha novorozence mezi 2,5 a 4,0 kilogramy. Pokud váha novorozence při narození klesne pod 2,5 kilogramy, považuje se to za nízkou porodní váhu.

Riziko předčasného porodu

Riziko předčasného porodu je situace, kdy se dítě narodí před dokončením plné délky těhotenství, která trvá 40 týdnů. Předčasný porod nastává tehdy, pokud se miminko narodí před ukončeným 37. týdnem těhotenství.

Příčiny předčasného porodu:

 • Infekce v těhotenství
 • Zánět děložního hrdla: Zkrácení děložního čípku před termínem.
 • Kouření a užívání drog: Závislost na nikotinu a dalších drogách.
 • Věk matky: Velmi mladé maminky nebo ženy prvorodičky starší 35 let

Závažné následky pro novorozence:

 • Respirační problémy: Předčasně narozené děti mají nedostatečně vyvinuté plíce a mohou mít potíže s dýcháním.
 • Problémy s termoregulací: Těla předčasně narozených dětí jsou méně schopná udržet teplotu, což zvyšuje riziko hypotermie.
 • Vývojová zpoždění: Předčasně narozené děti mohou mít problémy s vývojem a mohou potřebovat speciální péči.

Faktory rizika:

 • Historie předčasného porodu: Pokud žena měla předčasný porod v minulém těhotenství, zvyšuje se riziko pro další těhotenství.
 • Vícečetná těhotenství: Těhotenství s více dětmi (dvojčata, trojčata atd.) zvyšuje riziko předčasného porodu.
 • Stres: Vysoký stres nebo trauma může zvýšit riziko předčasného porodu.

Prevence a péče:

 • Prenatální péče: Pravidelné návštěvy lékaře během těhotenství jsou klíčové pro monitorování zdraví matky a plodu.
 • Zdravý životní styl: Zdravá strava, dostatek pohybu a vyvarování se kouření a alkoholu mohou snížit riziko předčasného porodu.
 • Pozornost na signály: Matky by měly být obezřetné a sledovat příznaky předčasného porodu, jako jsou kontrakce nebo krvácení, a okamžitě konzultovat lékaře, pokud se takové příznaky vyskytnou.

Předčasný porod je závažným zdravotním rizikem pro matku a dítě, avšak včasná diagnostika a péče mohou výrazně zlepšit výsledky. Při riziku předčasného porodu je klíčové konzultovat vše se svým lékařem a dodržovat doporučení pro péči a prevenci.

Poškození plodu

Poškození plodu (vývojová anomálie nebo defekt), odkazuje na situaci, kdy plod v děloze vykazuje nějaký druh fyzické nebo funkční abnormality. Tato poškození mohou být způsobena různými faktory, a mohou se projevit v různé závažnosti. Poškození plodu mohou být prenatálně diagnostikována pomocí ultrazvuku a dalších diagnostických postupů.

Některé formy poškození plodu:

 1. Genetická poškození: Tyto vady jsou dědičné a způsobeny chybným genetickým materiálem. Mezi příklady genetických vad patří Downův syndrom, cystická fibróza a dědičné srdeční vady.
 2. Teratogenní poškození: Tyto vady jsou způsobeny expozicí plodu škodlivým látkám během těhotenství. To může zahrnovat alkohol (fetální alkoholový syndrom), léky (thalidomidový syndrom), infekce (rubeola) a další.
 3. Vývojová poškození: Tyto vady jsou způsobeny problémy v průběhu embryonálního nebo fetálního vývoje a mohou zahrnovat vady srdce, nervového systému, trávicího systému a další.
 4. Environmentální poškození: Expozice plodu různým environmentálním faktorům, jako jsou toxiny ve vzduchu, vodě nebo potravě, může způsobit poškození plodu. Například olovo může způsobit neurologické problémy u dítěte.
 5. Infekční poškození: Některé infekce, které matka přenese na plod během těhotenství, mohou způsobit vážné vady plodu. Příkladem může být zika virus.

Závažnost poškození plodu může být od mírné po těžkou, a následky se mohou projevit různě – od funkčních problémů až po fyzické postižení. Diagnóza a péče o poškození plodu může zahrnovat monitorování plodu během těhotenství, chirurgické zákroky nebo terapeutickou podporu po narození.

Prevence plodových vad je významná a zahrnuje pravidelnou prenatální péči, vyvarování se potenciálně škodlivým látkám během těhotenství a dodržování zásad zdravého životního stylu. Spolupráce s lékařem a dalšími zdravotními odborníky je klíčová pro správnou péči a podporu.

SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojenců)

SIDS je tragický a nerozluštitelný jev, při kterém zemře zdravý kojenec, obvykle během spánku, a není zjištěna žádná zřejmá příčina úmrtí. Tato smrt je nejčastější u kojenců ve věku do jednoho roku, zejména mezi druhým a čtvrtým měsícem života.

I když stále neexistuje jednoznačná příčina SIDS, bylo identifikováno několik rizikových faktorů:

 • Dítě spí v poloze na bříšku.
 • Matka během těhotenství kouřila.
 • Matka trpí závislostí na alkoholu nebo drogách.
 • Dítě má nějakou vadu či nemoc plic.
 • Dítě je vystavováno pasivnímu kouření.
 • Dítě bylo předčasně narozené.
 • Dítě mělo nižší porodní váhu.
 • V rodině se SIDS již vyskytl.

Další opatření pro snížení rizika syndromu náhlého úmrtí (SIDS):

1. Položení na záda: Jedním z nejvýznamnějších opatření pro prevenci SIDS je umístění novorozence na zádech při spánku. Tato pozice snižuje riziko udušení nebo přehřátí.

2. Bezpečné spaní: Mělo by být zajištěno, že novorozenci spí na pevné matraci v dětské postýlce s pevným povlečením. Postýlka by měla být bez dek, polštářů, dalších měkkých předmětů (plyšáci atd.). Jen zavinovačka nebo spací pytel.

3. Vyvarování se kouření: Expozice plodu kouři zvyšuje riziko SIDS. Důležité je vyvarovat se kouření během těhotenství a udržovat domácnost a prostředí dítěte bez tabákového kouře.

4. Bezpečné spánkové prostředí: Teplota v místnosti, kde novorozenci spí, by měla být příjemná (16-20 °C), místnost dostatečně větrána. Přehřátí prostředí může zvýšit riziko SIDS.

5. Pravidelné prenatální návštěvy: Pravidelná prenatální péče a následná péče o novorozence jsou důležité pro monitorování zdraví a včasného zjištění možných problémů.

6. Kojení: Kojení je spojeno s nižším rizikem SIDS. Matky by měly být povzbuzovány ke kojení, pokud to je pro ně možné.

7. Dudlíky: Dudlíky statisticky snižují riziko SIDS.

8. Dítě vhodně oblečené: Dítě by mělo být vhodně oblečené, aby bylo v teple, avšak nedocházelo k přehřívání.

9. Spánek v dětské postýlce v ložnici rodičů: Spánek ve společné místnosti dítě uklidňuje. Rodiče jsou nablízku, aby mohli pomoci.

Přestože byly provedeny výzkumy, které přispěly k lepšímu pochopení SIDS a zavedení prevence, SIDS stále zůstává záhadným jevem. Je důležité, aby rodiče a opatrovníci byli informováni o rizikových faktorech a prevenci, a aby dodržovali doporučení pro bezpečný spánek kojenců, a minimalizovali tak riziko této tragické události.

Rizika kouření v těhotenství

Těhotné ženě – kuřačce hrozí mnohem více komplikací, než ženě, která nekouří. U kuřaček se zvyšuje pravděpodobnost předčasného odtoku plodové vody a následně tak vzniku předčasného porodu. Miminko se může narodit s nízkou porodní hmotností. Kouření v těhotenství zvyšuje výskyt prakticky všech komplikací spojených s činností placenty.

Miminka, jejichž matky kouří, bývají velmi často po porodu přemístěna na jednotku intenzivní péče. U plodu mohou vzniknout vývojové vady. Pokud se žena rozhodne být matkou, je třeba se nejprve zbavit zlozvyku a to co nejdříve. Tím, že bude v těhotenství kouřit, může velmi vážně svému miminku ublížit.

Ženy kuřačky si ve většině případů tento fakt nepřipouští a mají tendenci se obhajovat. Pokud kouřit přestanou, udělají pro sebe, i pro své dítě to nejlepší. Čím dříve to samozřejmě bude, tím pro miminko lépe. Kouřit může žena přestat i během těhotenství. Na to, aby s kouřením přestala, není nikdy pozdě.

Nejlépe by bylo přestat kouřit již před plánovaným početím, aby se tělo stihlo vyčistit. Závažné bývá kouření těhotné ženy v posledním trimestru, kdy je miminko vdechováním kouře ohroženo nejvíce.

U dítěte může docházet ke krátkodobé zástavě dechu. Ve velkém množství případů, kdy dochází k syndromu náhlého úmrtí kojence, tomu tak je u dětí, jejichž matky byly v době těhotenství kuřačky.

Pasivní kouření představuje stejné riziko jako u ženy, která vykouří 1–5 cigaret za den.

Přestat kouřit – nejlepší rozhodnutí pro zdraví

Nejlepším krokem, který těhotná žena může udělat pro své dítě i pro sebe, je okamžitě přestat kouřit. Není nikdy pozdě začít s tímto rozhodnutím:

 1. Zdravotní výhody: Přestat kouřit v těhotenství snižuje riziko negativních následků a zvyšuje šance na zdravé těhotenství a zdravé dítě.
 2. Podpora a pomoc: Pokud má žena potíže s tím, aby přestala kouřit, měla by požádat o pomoc. Lékaři a zdravotnické služby mohou poskytnout podporu a doporučit vhodné metody a terapie ke snížení touhy po cigaretách.
 3. Zdravý životní styl: Namísto kouření se soustředit na zdravý životní styl. Stravovat se vyváženě, pravidelně cvičit a dbát na dostatek odpočinku.
 4. Eliminace pasivního kouření: Ujistit se, že je žena v prostředí, kde není vystavena pasivnímu kouření. Měla by požádat své blízké a přátele, aby nepoužívali cigarety v její přítomnosti.

Nikotinová substituce

Nikotinová substituce je strategie, která pomáhá kuřákům snížit nebo zcela přestat kouřit tím, že poskytuje tělu potřebné množství nikotinu, aniž by vystavovala kuřáka škodlivým látkám obsaženým v cigaretách. Nikotin je hlavní psychoaktivní látka v cigaretách, která vytváří závislost, a nikotinová substituce se používá k postupnému snižování nikotinové závislosti.

V minulosti se jakákoliv forma příjmu nikotinu považovala pro plod za škodlivou. V současnosti studie prokázaly, že náhrady nikotinu ve formě náplastí, pastilek, žvýkaček není pro plod škodlivé. Přes placentu projde jen minimální množství nikotinu, v porovnání s kouřením cigaret, a plodu tak neublíží.

Zde je několik forem nikotinové substituce:

 1. Nikotinové náplasti: Náplasti jsou jednou z nejběžnějších forem nikotinové substituce. Jsou samolepicí a aplikují se na pokožku. Nikotin se postupně uvolňuje do krevního řečiště, což pomáhá snižovat abstinenční příznaky a touhu po cigaretách.
 2. Nikotinová žvýkačka: Tato žvýkačka obsahuje nikotin a má za úkol pomoci kuřákovi potlačit touhu po cigaretě. Kuřák žvýká nikotinovou žvýkačku, dokud nezačne pociťovat úlevu od abstinenčních příznaků.
 3. Nikotinový sprej: Nikotinový sprej se aplikuje do ústní dutiny a rychle se vstřebává sliznicemi. Tato forma nikotinové substituce působí rychleji než náplasti nebo žvýkačky.
 4. Nikotinové pastilky: Tyto pastilky se postupně rozpouštějí v ústech a uvolňují nikotin. Jsou jednou z méně běžných forem nikotinové substituce.
 5. Inhalátory s nikotinem: Inhalátory jsou zařízení, která umožňují kuřákovi inhalovat nikotinovou páru. Tato forma může napodobovat některé aspekty kouření, což některým lidem pomáhá při odvykání.

Nikotinová substituce by měla být doprovázena podporou a poradenstvím od odborníka na odvykání od kouření, lékaře nebo zdravotního pracovníka.

I při použití nikotinové substituce může být přestat kouřit náročné, a nikotinová substituce by měla být jen jedním prvkem komplexního plánu na odvykání od kouření. Přesto může být efektivním nástrojem pro snížení závislosti na nikotinu.

Kouření v těhotenství je vážným rizikem pro matky a děti. Přestat kouřit je jedním z nejdůležitějších kroků, které může žena udělat pro zajištění zdravého těhotenství a zdravého vývoje svého dítěte.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang