Kouření v těhotenství

Snad není třeba připomínat, že v těhotenství není vhodné kouřit, protože tím samozřejmě ohrožujete plod. Pokud jste vášnivá kuřačka, je třeba to nyní řešit. Lékař se vás bude ptát na to, zda jste kuřák, či nikoliv. Odpovězte mu popravdě, i když se za svůj zlozvyk stydíte.

Kouření v těhotenství může mít vážné dopady na vývoj dítěte a jeho zdraví. Kouření v těhotenství je považováno za hlavní příčinu mnoha stresujících porodů a porodů předčasně. Zatímco rostoucí fetus je vystaven nebezpečným toxickým látkám obsaženým v tabáku, včetně nikotinu, oxidu uhelnatého, benzo(a)pyrenu, ammonia a dalších, zdraví matky je také vážně ohroženo. Kouření v době těhotenství, může vést k mnoha vážným zdravotním problémům, včetně mrtvého narození, porodu předčasnosti dítěte, nízké porodní hmotnosti a vývojových vad. Může také zvyšovat výskyt náhlého úmrtí novorozenců a onemocnění plic. Dokonce i malé množství tabáku může být pro matku a jejího dítěte nebezpečné. Kouření během těhotenství by mělo být zoufale zabráněno s cílem zajistit zdravý vývoj dítěte. Matky, které kouří, by měly diskutovat o možnostech odvykání se svými lékaři. S vhodnou léčbou lze snížit rizika spojená s kouřením a nabídnout matce pomoc při boji s návyky na tabák.

Rizika kouření v těhotenství

Kouření má vliv i na samotnou plodnost. Pokud je jeden z partnerů kuřák, zvyšují se různá rizika. Pokud kouří oba, je velmi vysoké riziko, že žena neotěhotní. Pokud je kuřačkou žena, je větší pravděpodobnost toho, že dojde k mimoděložnímu těhotenství.

Těhotné ženě – kuřačce hrozí mnohem více komplikací, než ženě, která nekouří. U kuřaček se zvyšuje pravděpodobnost předčasného odtoku plodové vody a následně tak vzniku předčasného porodu. Miminko se může narodit s nízkou porodní hmotností. Kouření v těhotenství zvyšuje výskyt prakticky všech komplikací spojených s činností placenty.

Miminka, jejichž matky kouří, bývají velmi často po porodu přemístěna na jednotku intenzivní péče. U plodu mohou vzniknout vývojové vady. Pokud se rozhodnete být matkou, je třeba se nejprve zbavit zlozvyku a to co nejdříve. Tím, že budete v těhotenství kouřit, můžete velmi vážně svému miminku ublížit.

Ženy kuřačky si ve většině případů tento fakt nepřipouští a mají tendenci se obhajovat. Pokud kouřit přestanete, uděláte pro sebe, i pro své dítě to nejlepší. Čím dříve to samozřejmě bude, tím pro miminko lépe. Kouřit můžete přestat i během těhotenství. Na to, abyste s kouřením přestala, není nikdy pozdě.

Nejlépe by bylo přestat kouřit již před plánovaným početím, aby se tělo stihlo vyčistit. Závažné bývá kouření těhotné ženy v posledním trimestru, kdy je miminko vdechováním kouře ohroženo nejvíce.

U dítěte může docházet ke krátkodobé zástavě dechu. Ve velkém množství případů, kdy dochází k syndromu náhlého úmrtí kojence, tomu tak je u dětí, jejichž matky byly v době těhotenství kuřačky.

Pasivní kouření představuje stejné riziko jako u ženy, která vykouří 1 – 5 cigaret za den.

Nikotinová substituce

V minulosti se jakákoliv forma příjmu nikotinu považovala pro plod za škodlivou. V současnosti studie prokázaly, že náhrady nikotinu ve formě náplastí, pastilek, žvýkaček není pro plod škodlivé. Přes placentu projde jen minimální množství nikotinu, v porovnání s kouřením cigaret, a plodu tak neublíží.

Copyright © 2023 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang