Předčasný porod – příčiny a prevence

Každá rodička se podvědomě bojí toho, že porodí předčasně, že miminko nebude ještě připraveno na to, aby zvládlo předčasný porod bez následků. I když se toto stane a žena předčasně porodí, nemusí se bát nejhoršího. Dnešní moderní medicína a zejména ta česká je v tomto na velmi vysoké úrovni a pro předčasně narozené děti se udělá opravdu maximum.

Předčasný porod je stav, který může mít závažné důsledky pro novorozence i matku. Představuje situaci, kdy se dítě narodí před 37. týdnem těhotenství, což je mnohem dříve, než by bylo optimální pro jeho zdravý vývoj. Fyziologické těhotenství trvá 40 týdnů, tedy 9 kalendářních nebo 10 lunárních měsíců.

Velmi nezralé plody váží okolo 1 500 gramů, avšak zachránit lze i plod o nižší hmotnosti. Podle odborné literatury se za předčasný porod pokládá porod mezi 23. a 37. týdnem těhotenství. Porodní váha dítěte se pohybuje mezi 700 a 2 200 gramy.

Předčasně narozené děti se podle porodní hmotnosti dělí na:

 • novorozence s nízkou porodní hmotností (pod 2 500 g)
 • novorozence s velmi nízkou porodní hmotností (pod 1 500 g)
 • novorozence s extrémně nízkou porodní hmotností (pod 1 000 g)

I přesto, že se diagnostické a terapeutické možnosti zlepšují, k předčasným porodům dochází stále častěji. Každé desáté miminko přijde na svět jako nedonošené, v České republice je to zhruba každé dvanácté.

Důvodem narůstajícího počtu předčasných porodů je i to, že narůstá počet dětí narozených po umělém oplodnění, počet dětí z vícečetných porodů a také se zvyšuje průměrný věk matekŠance předčasně narozených dětí na přežití se znásobily.

Co může způsobit předčasný porod

Jaké jsou příčiny předčasného porodu? Příčiny předčasného porodu mohou být různorodé a často nejsou úplně jasné. Pokud žena kouří, pije alkohol, nebo bere drogy, bývá skoro pravidlem, že porodí předčasně. Dalším faktorem, který může zvýšit riziko předčasného porodu je těhotenská cukrovka a s tím spojené komplikace. Ovšem předčasně může porodit i žena, která nemá žádné podobné zlozvyky.

Mezi hlavní faktory, které mohou přispět k tomuto stavu, patří:

 1. Infekce: Infekce v těhotenství mohou způsobit zánět a zvýšenou kontrakci dělohy.
 2. Kouření a drogy: Konzumace tabáku, alkoholu nebo nelegálních drog během těhotenství může zvýšit riziko předčasného porodu.
 3. Mnohočetná těhotenství: Těhotenství s více než jedním dítětem (dvojčata, trojčata, atd.) může být spojeno s vyšším rizikem předčasného porodu.
 4. Krční dysfunkce: Pokud čípek (děložní hrdlo) je nestabilní nebo se otevírá předčasně, může to vést k předčasnému porodu.
 5. Stres a psychický tlak: Silný stres nebo úzkost mohou zvýšit riziko předčasného porodu.
 6. Poruchy funkce placenty: Mohou nastat z různých příčin.
 7. Nemoc na straně matky: Cukrovka či vysoký krevní tlak.
 8. Anomálie plodu
 9. Genetika

Ne vždy je příčina předčasného porodu vysvětlitelná – někdy se stane, že se důvod předčasného příchodu na svět miminka nikdy nezjistí.

Některé ženy mají vyšší riziko předčasného porodu než jiné. Mezi další rizikové faktory patří:

 1. Minulý předčasný porod: Ženy, které již zažily předčasný porod v minulosti, mají vyšší riziko, že se tento stav bude opakovat.
 2. Nedostatečná péče o těhotenství: Nedostatečná prenatální péče a sledování těhotenství může zvýšit riziko předčasného porodu, protože lékaři nemohou identifikovat a řešit potenciální problémy včas.
 3. Věk matky: Mladé matky (mladší 17 let) i starší matky (starší 35 let) mají zvýšené riziko předčasného porodu.
 4. Sociální faktory: Nižší socioekonomický status a nedostatek přístupu ke kvalitní zdravotní péči mohou také hrát roli.

Předčasný porod je vážným zdravotním stavem, který může mít závažné důsledky pro matku a novorozence. Přijímání opatření k prevenci a identifikaci rizikových faktorů je klíčové pro snížení výskytu tohoto stavu.

Prevence předčasného porodu

I když ne vždy lze předčasnému porodu zcela zabránit, existuje několik kroků, které mohou snížit riziko tohoto stavu:

 1. Prenatální péče: Pravidelná návštěva lékaře během těhotenství je klíčová. Lékaři mohou identifikovat potenciální problémy a přijmout kroky k jejich prevenci.
 2. Zdravý životní styl: Kouření, konzumace alkoholu a užívání drog by měly být vyloučeny. Zdravá strava a dostatečný pohyb jsou také důležité.
 3. Snížení stresu: Ženy by měly pracovat na snížení stresu a zlepšení duševního zdraví během těhotenství.
 4. Léčba infekcí: Včasná léčba infekcí, pokud se vyskytnou, může snížit riziko předčasného porodu.

Během těhotenství je důležité spolupracovat s lékařem a dodržovat doporučení týkající se prenatální péče a zdravého životního stylu.

Jak postupovat při předčasném porodu

Hrozí-li rodičce předčasný porod, je nutná hospitalizace a klid na lůžku. Děložní hrdlo by nemělo být kratší jak 2 cm, jinak je velmi vysoká pravděpodobnost, že žena předčasně porodí. Při hrozbě předčasného porodu, by žena měla co nejvíce ležet, a nohy by měly být ve vyšší poloze než hlava.

Pokud již nelze předčasnému porodu zabránit, je nutné převést ženu na specializované pracoviště, které je vybaveno inkubátory. Inkubátor zajišťuje dítěti stejné prostředí, jako mělo v děloze. Takové vybavení bohužel nemá každá nemocnice. Je velmi nutné, aby nedonošené miminko dostalo adekvátní péči.

Někdy je nevyhnutelné při předčasných porodech provést císařský řez a to zejména když je miminko natočeno dnem pánevním, nebo když se jedná o porod vícerčat. Někdy je třeba provést císařský řez spojený s předčasným porodem i tehdy, je-li matka v ohrožení života a její těhotenství nemůže dále pokračovat.

Předčasné porody v České republice

Předčasné porody v České republice jsou závažným zdravotním problémem, který má významné důsledky pro zdraví novorozenců a matky. I když Česká republika patří mezi země s vysokou úrovní zdravotní péče a prenatální péče, předčasné porody zůstávají stále aktuálním problémem.

Předčasně se v Česku narodí 7 200 novorozenců, což je kolem 7 % porodů. Dříve nedonošené děti umíraly, avšak během posledních několika desítek let se Česká republika stala jednou ze zemí s nejkvalitnější péčí o předčasně narozené novorozence na světě.

Rozvoj péče o předčasně narozené děti byl i v ČR ze začátku trnitý. Lékaři neměli přístup k řadě klíčových vědeckých poznatků ani potřebnému vybavení, které si v některých případech na vlastní náklady kupovali sami.

V dalším posunu péče pomáhají například neziskové organizace, podpora veřejnosti, spolupráce na evropské úrovni či digitální technologie. Pokud se toto stane, rodiče by měli podat žádost o rodičovský příspěvek, aby nedošlo ke zpoždění vyplacení.

Příčiny předčasných porodů v České republice

Příčiny předčasných porodů jsou komplexní a mohou zahrnovat různé faktory. Mezi ně patří:

 1. Infekce: Infekce během těhotenství mohou způsobit zánět a zvýšenou kontrakci dělohy, což může vést k předčasnému porodu.
 2. Nedostatečná prenatální péče: Nedostatečná péče o těhotenství a nesledování potřebného zdravotního stavu matky a plodu mohou vést k nedostatečné prevenci a identifikaci rizikových faktorů.
 3. Socioekonomické faktory: Nižší socioekonomický status a nedostatek přístupu k prenatální péči mohou být faktory zvyšující riziko předčasných porodů.

Předčasně narozené děti se daří čím dál častěji zachraňovat. V prvním měsíci života zemře jedno dítě z tisíce (tzv. neonatální úmrtnost). To je přibližně devětkrát méně než v roce 1985, poukazují na to data světové organizace UNICEF.

Daří se pomáhat i maminkám. „V Česku od začátku těhotenství do 42. dne šestinedělí zemře 5 ze 100 000 rodiček. Prakticky se tak dá říci, že taková úmrtí jsou u nás vzácností. V porovnání s ostatními zeměmi se jedná o 17. nejnižší hodnotu ze 37 sledovaných zemí. Dlužno ale dodat, že v těchto datech není zahrnuta většina rozvojových zemí, kde je situace podstatně horší. I když tedy výsledek 17. z 37 nezní příliš příznivě, v rámci vysokých standardů Západu si Česko vede dobře. Naprostými přeborníky v odvracení tzv. mateřské úmrtnosti jsou mezi jinými například Estonsko nebo Island, kde v období těhotenství a šestinedělí ze 100 000 žen nezemřela ani jedna rodička,” vysvětluje analytik Evropy v datech.

Neonatologie v ČR

Neonatologie je lékařský obor, který se specializuje na péči o novorozence, zejména ty, kteří se narodili předčasně, s nízkou porodní hmotností nebo s vážnými zdravotními problémy. Tento obor zahrnuje diagnostiku, léčbu a péči o novorozence během prvních týdnů a měsíců jejich života.

Odborník v oboru neonatologie (neonatolog) se zaměřuje na fyziologii a patofyziologii poporodní adaptace novorozence a asociovaných patologických stavů, ovládá resuscitaci a stabilizaci novorozence po porodu.

Česká neonatologie má ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi nadprůměrné výsledky neonatologické péče. Jedním z důvodů je velmi dobře zorganizovaný třístupňový systém péče, který byl ustanoven v 90. letech minulého století. Jeho základem je transport všech rizikových těhotných na pracoviště vyššího typu (tzv. transport „in utero“ – s dítětem v děloze).

Díky tomu se více než 90 % nezralých novorozenců narodí přímo na pracovišti, které má s péčí o předčasně narozené děti dostatek zkušeností. Toto opatření významně zvyšuje šanci nezralého dítěte na přežití bez závažného postižení.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang