Kontakt s miminkem během těhotenství

Komunikace znamená vzájemnou výměnu informací mezi lidmi. Avšak komunikovat můžou také beze slov, prostřednictvím doteků, gest, mimiky. Zejména tato tzv. neverbální komunikace probíhá mezi maminkou a jejím nenarozeným dítětem.

Podvědomé pevné pouto mezi maminkou a miminkem nastává již v průběhu těhotenství. Maminka se svým nenarozeným dítětem navazuje kontakt již záhy po početí. Toto spojení je založeno zejména na citech a pocitech.

Psychický vývoj a zážitky dítěte v průběhu těhotenství jej ovlivňují i v pozdějším životě.

Kontakt s miminkem během těhotenství je důležitý pro vytvoření emocionálního a fyzického spojení mezi matkou a dítětem. I když je miminko ještě v děloze, existují způsoby, jak s ním v těhotenství komunikovat a navázat vazbu.

Komunikace s miminkem už během těhotenství

Komunikace s miminkem během těhotenství může být pro budoucí rodiče krásným způsobem, jak vytvořit pouto s dítětem ještě před jeho narozením. I když miminko v děloze nemůže rozumět slovům, může reagovat na zvuky, hlas matky a pocity.

Všichni vědí, že děti jsou velmi citově založené bytosti, které reagují určitým způsobem na pozitivní i negativní emoce matky. Maminka, která chce, aby děťátko bylo spokojené a klidné, na něj v průběhu těhotenství každou chvíli myslí, hladí své bříško. V duchu, ve své mysli miminku vypráví, co ho po narození čeká, jak se na něj všichni těší.

To vše má kladný vliv na psychický vývoj dítěte. Už v těhotenství se tím posiluje jeho důvěra v sebe sama i své okolí.

Nenarozené dítě již ve 4. měsíci vnímá doteky, má vyvinutou chuť a od 7. měsíce slyší. Pozitivní komunikace a další kladné podněty a popudy zvenčí taktéž podporují rozvoj nervových buněk a celkový vývoj mozkových funkcí dítěte.

Zde je několik způsobů, jak komunikovat se svým nenarozeným dítětem:

 1. Hovor a zpěv: Mluvit s miminkem může pomoci vytvořit emocionální spojení. Toto spojení může začít tím, že si žena prostě povídá o svém dni nebo svých pocitech. Mnoho žen také zpívá svým nenarozeným dětem.
 2. Hudba: Hudba může mít pozitivní vliv na vývoj dítěte. Žena může poslouchat hudbu společně s miminkem nebo si zahrát nějakou melodii na hudební nástroj.
 3. Povídání o plánovaném těhotenství: Žena si může povídat s miminkem o tom, co od něj očekává, co plánuje a jak se těší na jeho příchod. Toto povídání jí může pomoci cítit se více spojena s dítětem.
 4. Partnerova účast: Pokud je žena v partnerství, může se její partner také zapojit do komunikace s miminkem. Partner může mluvit, hladit břicho nebo se účastnit těhotenských kurzů spolu s partnerkou.
 5. Lehké hmaty a hlazení: Jemné pohlazení břicha může být pro miminko příjemné. Žena si může pokládat ruce na břicho a pozorovat, jak se miminko pohybuje nebo reaguje na její doteky.
 6. Relaxace: Pokud se cítí žena uvolněně a relaxovaně, může to pozitivně ovlivnit i její dítě. Zkusit by měla relaxační techniky, jako je jóga nebo meditace.
 7. Břišní fotografie: Pořizování fotografií svého těhotenského břicha může být způsobem, jak vytvořit památky na tuto speciální dobu a zároveň se spojit s dítětem.

I když miminko ještě není na světě, má smyslové vnímání a reaguje na vnější podněty. Kontakt s miminkem během těhotenství může posílit vazbu mezi matkou a dítětem a připravit ho na příchod na svět.

Vnímání pocitů svého miminka

Vnímat pocity svého miminka během těhotenství může být pro mnohé budoucí matky silným a emocionálně obohacujícím zážitkem. I když miminko ještě není na světě, má své vlastní způsoby komunikace a reaguje na vnější i vnitřní podněty.

Intenzivní citové spojení s miminkem začíná okouzlujícím okamžikem, kdy maminka začíná poprvé cítit jeho pohyby. K tomu dochází kolem 18. až 20. týdne těhotenství. Od této chvíle je toto spojení neustálé a miminko svými pohyby vysílá své pocity.

Každá maminka se naučí během těhotenství rozeznávat libé a nelibé pocity svého děťátka. Může určit temperament, podle pohybů pozná kdy je unavené, kdy se chce mazlit, kdy jí škádlí, je rozdováděné a naopak kdy je mrzuté nebo se něčeho polekalo a má strach. Jemné šimrání na vnitřní stěnu břicha provádí malé prstíčky a šťouchání většinou způsobují patičky nebo lokty.

Tyto pohyby, pocítěné maminkou, zejména poprvé, jsou okouzlující a je samozřejmé, že se o ně chce podělit s tatínkem.

Často se však stává, že když otec na bříško položí svoji dlaň, pohyby ustanou. Důvodem je pouhá zvědavost miminka, které cítí, že je právě středem pozornosti a soustředí se na to, co bude následovat.

Miminko také svými pohyby k sobě maminku přivolává. Když ucítí její dlaň na břišní stěně, je schopné se k ní přimknout a cítit tak dotek matky.  V tento okamžik mezi nimi vzniká pevné citové pouto.

Jak vnímat pocity miminka?

Během těhotenství bude žena podstupovat několik ultrazvukových vyšetření, která jí umožní vidět, jak se miminko pohybuje a vyvíjí se v děloze. Může to být velmi emocionální a zajímavý zážitek.

 • Miminko může reagovat na zvuky, hudbu a hlas matky. Žena si může všimnout, že se pohybuje nebo klidní, když s ním mluví nebo když poslouchá hudbu.
 • Žena také může vědomě vnímat, jak se její tělo mění během těhotenství. Pocit pohybu dítěte uvnitř ní jí může pomoci lépe pochopit, co se děje.
 • Někteří rodiče používají stetoskop nebo speciální zařízení pro poslech srdečního tepu miminka, což jim umožňuje těšit se z poslechu srdečního rytmu svého nenarozeného dítěte.
 • Sledování, kdy miminko bývá aktivní a kdy spí, může ženě pomoci rozumět jeho vnitřnímu rytmu a zvykům.
 • Uklidňující a relaxační prostředí může pomoci miminku cítit se bezpečně a pohodlně v děloze. To může zahrnovat klidnou hudbu, uvolňující cvičení a pravidelný odpočinek.

Vnímání pocitů svého miminka může posílit ženinu vazbu s ním a připravit ji na roli matky. Je to jedinečná zkušenost, která může být velmi působivá a hluboce osobní pro budoucí rodiče.

Zážitky dítěte z doby těhotenství ovlivňují jeho vývoj

Je samozřejmé, že život není jenom bezproblémový a rovněž v průběhu těhotenství maminka prochází nejen příjemnými, nicméně i nepříjemnými životními situacemi, prožívá strach, má starosti, pláče.

V současnosti odborníci vědí, že psychický vývoj a zážitky dítěte v průběhu těhotenství jej ovlivňují i v pozdějším životě. Je-li matka ve stresu i miminko má zrychlený puls, stejně jako jeho matka. Jakmile se maminka uklidní, uklidní se i miminko.

Mnohé z maminek se bojí, aby nepříznivé situace během těhotenství negativně neovlivnily další vývoj miminka.

Pokud po nepříjemném emotivním zážitku maminky následuje klidné, utěšující slovo, jemné pohlazení břišní stěny tak, aby se i miminko uklidnilo, žádné negativní následky nenastanou. Naopak i miminko se tímto už v době těhotenství připravuje na život, který má i své nemilé stránky.

I když je dítě v děloze a nemá vědomou paměť, existuje několik způsobů, jak tyto zážitky mohou ovlivnit jeho pozdější vývoj:

 1. Emocionální stav matky: Emoce matky během těhotenství mohou ovlivnit vývoj dítěte. Například, pokud matka trpí dlouhotrvajícím stresem, může to mít negativní dopad na vývoj mozku dítěte a zvýšit riziko emocionálních problémů v budoucnu.
 2. Výživa: Strava matky v těhotenství hraje klíčovou roli v růstu a vývoji dítěte. Nedostatek určitých živin může ovlivnit tělesný a mozkový vývoj dítěte. Naopak, dostatečný přísun výživných látek je důležitý pro správný vývoj.
 3. Pohybová aktivita: Aktivita matky během těhotenství může ovlivnit vývoj dítěte. Pravidelný pohyb a cvičení mohou podpořit zdravý vývoj svalů a kostí dítěte.
 4. Kvalita spánku: Kvalita spánku matky má také vliv na vývoj dítěte. Nedostatek spánku matky může ovlivnit hormonální rovnováhu a mít vliv na vývoj mozku dítěte.
 5. Drogy a alkohol: Příjem drog a alkoholu matkou během těhotenství může mít závažné negativní důsledky pro vývoj dítěte, včetně potenciálního vzniku vrozených vad a neurologických problémů.
 6. Infekce: Infekce matky během těhotenství mohou ovlivnit vývoj plodu. Některé infekce mohou být přenášeny na dítě a způsobit zdravotní problémy.
 7. Zvuky a hudba: Zvuky a hudba v okolí matky mohou ovlivnit vývoj sluchového systému dítěte a jeho vnímání zvuku.

Každé těhotenství je jedinečné, a vliv zážitků na vývoj dítěte se může lišit. I když existují určité faktory, které mohou ovlivnit vývoj, většina těhotných žen vede zdravý životní styl a věnuje pozornost svému zdraví a pohodlí svého dítěte. Je důležité konzultovat s lékařem o svém těhotenství a dbát na správnou péči o své zdraví a pohodu.

Copyright © 2023 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang