Zamlklé těhotenství – příznaky a příčiny

Těhotenství – nejkrásnější období ženy. Celé mládí si žena představuje, jaké to bude a najednou je to tady. Spřádá si v hlavě veškeré činnosti, co bude muset zařídit, než se dítě narodí, když v tom jí lékař oznámí, že jde o tzv. zamlklé těhotenství. Co to vlastně je to zamlklé těhotenství?

Zamlklým těhotenstvím se nazývá stav plodu do prvního trimestru (zpravidla 12. týden). V takovém okamžiku plod nevykazuje srdeční činnost, nevyvíjí se, a zároveň nadále zůstává v děloze matky. Tato smutná skutečnost může potkat kteroukoli nastávající maminku a je o to horší, že tomu nelze zabránit.

Zamlklé těhotenství, známé také jako zamlklý potrat, je typ samovolného potratu, který probíhá bez zjevných vnějších příznaků. V této situaci plod v děloze přestane normálně růst a vyvíjet se, nicméně žena nemusí zažívat běžné symptomy potratu, jako je krvácení nebo bolesti.

Toto těhotenství často zjistí lékař až během ultrazvukového vyšetření, kde se objeví absence srdeční akce plodu.

Po zjištění zamlklého těhotenství může lékař doporučit revizi dělohy, čekání na přirozený potrat nebo použití léků, které mohou spustit potrat. Ženy, které prošly touto zkušeností, mohou následně znovu otěhotnět, přičemž neexistují pevná pravidla ohledně doby čekání, avšak lékaři mohou doporučit individuální postup.

Příznaky zamlklého těhotenství

Pro většinu žen je bohužel velmi snadné poznat zamlklé těhotenství. Příznaky bývají většinou jasné, avšak nemusí se objevit u všech žen. Za příznaky se považují silnější bolesti v podbřišku, špinění či krvácení. Dokonce může docházet až k zahnědlému výtoku.

I taková drobnost jako ustoupení ranních nevolností může být předtucha toho, že se něco děje. Objevují se i případy, kdy se u ženy neprojevují příznaky žádné.

Většina žen prožívá následující příznaky:

 1. Mírné krvácení: Žena může pozorovat lehké krvácení nebo špinění. Toto krvácení může být méně intenzivní než při běžném potratu.
 2. Výtok: Mohou se objevit změny ve vaginálním výtoku.
 3. Bolesti v podbřišku: Žena může pociťovat mírné nebo občasné bolesti v podbřišku.
 4. Absence těhotenských příznaků: Žena může pozorovat pokles nebo úplnou absenci těhotenských příznaků, jako je nevolnost, citlivost prsou nebo únava. To může být způsobeno poklesem hladiny těhotenského hormonu hCG.

Mnoho žen nemusí mít žádné výrazné příznaky zamlklého těhotenství, a diagnóza je často stanovena během rutinního gynekologického vyšetření nebo ultrazvukového vyšetření, kdy lékař zjistí, že plod přestal vykazovat srdeční akci a růst.

Pokud má žena obavy nebo si myslí, že může dojít k zamlklému těhotenství, je důležité kontaktovat lékaře pro odpovídající diagnostiku a péči.

Pokud má lékař podezření, že velikost plodu neodpovídá délce těhotenství, nebo nevidí činnost srdce, pouze vyjádří své znepokojení a obavy. Nikdy po prvním vyšetření nekonstatuje odumření plodu. Vždy raději vyšetření opakuje několikrát.

Když se mu nešťastná diagnóza potvrdí, není jiné řešení než ženu poslat na vyčištění dělohy (kyretáž). Vyčištění dělohy probíhá v naprosté narkóze a žena po zákroku bývá většinou 24 hodin hospitalizovaná v nemocnici. Poté, co je propuštěna domů, prožívá období srovnatelné se šestinedělím po porodu.

Možné důvody zamlklého těhotenství

Jedná se o „samovolný potrat“, i tak je nazýváno zamlklé těhotenství. Příčiny zamlklého těhotenství nejsou vždy jednoznačné. Většinou se připisují genetické vadě plodu, infekci, poruše imunity, špatnému zásobení plodu nebo špatně vyvinuté placentě. Někdy bývají připisovány hormonální nerovnováze matky nebo jejímu sklonu ke zvýšené srážlivosti krve.

Přesná příčina může být obtížná stanovit:

 1. Genetické faktory: Asi 70 % zamlklých těhotenství je způsobeno genetickými abnormalitami plodu. V takovém případě může dojít k nesprávnému vývoji embrya, což vede k jeho zastavení.
 2. Problémy s implantací: Vajíčko se může nesprávně implantovat do děložní stěny, což může způsobit problémy s jeho růstem a vývojem.
 3. Vlivy prostředí a expozice škodlivým látkám: Exponovanost matky škodlivým látkám, jako jsou toxiny, léky nebo rentgenové záření, může mít negativní vliv na vývoj plodu a způsobit zamlklé těhotenství.
 4. Hormonální nerovnováha: Nerovnováha hormonů, zejména těhotenského hormonu hCG, může ovlivnit normální průběh těhotenství a vést k zamlklému těhotenství.
 5. Problémy s dělohou: Vrozené nebo získané anomálie dělohy mohou ovlivnit schopnost dělohy podporovat růst plodu.
 6. Chronické nemoci: Různé chronické nemoci, jako jsou problémy se štítnou žlázou, poruchy srážlivosti krve nebo autoimunitní onemocnění, mohou zvyšovat riziko zamlklého těhotenství.

Mnoho zamlklých těhotenství není způsobeno chybou matky a nemá spojitost s jejím chováním nebo životním stylem. Pokud žena zažije zamlklé těhotenství, lékaři mohou provést další vyšetření a testy, aby identifikovali možné příčiny a poskytli doporučení pro její budoucí těhotenství.

Pokud chce žena předejít možným rizikům, je možné provést v prvním trimestru tzv. kombinovaný test. O tento test si musí žena sama zažádat a ne všechny kliniky ho provádějí. Nevýhodou také je, že není hrazen zdravotními pojišťovnami, takže si ho pacientka musí sama uhradit.

I když neexistuje zaručený způsob, jak předejít zamlklému těhotenství, existují některá opatření a způsoby, které mohou pomoci minimalizovat některá rizika:

 1. Pravidelné návštěvy lékaře: Pravidelná péče o reprodukční zdraví s pravidelnými návštěvami gynekologa může umožnit odhalit potenciální problémy a rizika v raných stádiích.
 2. Zdravý životní styl: Udržování zdravého životního stylu může přispět k celkovému zdraví a snížit riziko komplikací těhotenství. To zahrnuje pravidelnou fyzickou aktivitu, vyváženou stravu a omezení konzumace alkoholu a kofeinu.
 3. Vyhnout se škodlivým látkám: Během těhotenství je vhodné vyhnout se škodlivým látkám, jako jsou některé léky, alkohol, kouření a drogy. Expozice toxickým látkám může zvyšovat riziko komplikací.
 4. Správná péče o chronická onemocnění: Ženy s chronickými onemocněními, jako jsou problémy se štítnou žlázou nebo diabetes, by měly udržovat stabilizovaný stav svého onemocnění s pomocí lékařského dohledu.
 5. Předchozí léčba: Ženy, které měly předchozí potíže s těhotenstvím, by měly diskutovat se svým lékařem o možnostech prevence a následné péči.
 6. Genetické poradenství: Pokud žena zažila opakované potraty nebo má známky genetických problémů, genetické poradenství může být užitečné. Může pomoci poskytnout informace o rizicích a možných testech, které by mohly být provedeny.

Zamlklé těhotenství určitě není příjemná zkušenost. Avšak po překonání zklamání většinou nic nebrání novému pokusu o otěhotnění. Stává se, že další těhotenství proběhne v pořádku. Pokud se zamlklé těhotenství znovu opakuje, je nutné problém řešit v podobě léčby.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang