Rizikové těhotenství

Nálepku rizikové těhotenství, dostává každé těhotenství, které může být jakýmkoliv způsobem ohroženo, nebo je nějakým způsobem narušen jeho průběh. Žena, která je v rizikovém těhotenství, by měla přestat vykonávat svoje zaměstnání. Měla by zůstat doma na nemocenské, šetřit se a být v klidu.

Těhotenství je pro mnoho žen obdobím radosti a očekávání, avšak pro některé ženy může být také obdobím zvýšeného rizika a starostí. Rizikové těhotenství se vyskytuje, když existuje zvýšená pravděpodobnost komplikací pro matku, plod nebo oba. Jaké jsou příčiny rizikového těhotenství a co dělat?

Příčiny rizikového těhotenství

O tom jestli je těhotenství rizikové, rozhodne lékař. Důvodů, proč se stává těhotenství rizikovým je hned několik. Jednak se mohlo v minulosti stát, že žena potratila, nebo prodělala mimoděložní těhotenství. Lékař může označit těhotenství za rizikové, objeví-li se v jeho průběhu krvácení, bolesti břicha, či teplota.

Rizikovým těhotenstvím se automaticky stává vícečetné těhotenství, léčení neplodnosti v minulosti nebo po podstoupení umělého oplodnění.

Některé z dalších hlavních příčin zahrnují:

 1. Věk matky: Mladistvé matky a matky starší než 35 let mají vyšší riziko různých komplikací. U mladistvých matek patří sem riziko nedostatečné prenatální péče a nízké porodní váhy, zatímco u starších matek vzrůstá riziko potratu, genetických abnormalit a hypertenze.
 2. Chronická onemocnění: Pokud má žena před otěhotněním chronická onemocnění, jako je cukrovka, hypertenze, nemoci srdce a ledvin nebo autoimunitní onemocnění, může být těhotenství rizikovější.
 3. Vícenásobná těhotenství: Těhotenství s dvojčaty, trojčaty nebo vícečetnými dětmi má tendenci být rizikovější v důsledku zvýšeného stresu na matčino tělo a vyšší pravděpodobnosti komplikací. Studie ukazují, že stres a deprese u matky během těhotenství mohou mít negativní vliv na neurovývoj plodu a zvyšovat riziko vzniku ADHD u dítěte.
 4. Infekce a choroby: Některé infekce a choroby, jako je HIV, cytomegalovirová infekce a toxoplazmóza, mohou zvýšit riziko těhotenství.
 5. Závislost na drogách a alkoholu: U žen, které užívají drogy nebo alkohol během těhotenství, se zvyšuje riziko pro komplikace, jako je nízká porodní váha a absťák u novorozenců.
 6. Genetické faktory: Rodinná anamnéza komplikací během těhotenství může také hrát roli.

Existují i taková onemocnění, která se mohou vyskytnout až během těhotenství. Mezi ně patří například těhotenská cukrovka. Pokud se vyskytne, je těhotenství označeno jako rizikové.

Jak se zachovat při rizikovém těhotenství

Rizikové těhotenství může být stresující a vyžaduje pečlivou péči a pozornost. Je však důležité si uvědomit, že moderní lékařská péče poskytuje řadu nástrojů a postupů k minimalizaci rizik a zajištění zdraví matky a dítěte. Je klíčové pravidelně navštěvovat lékaře, dodržovat doporučení a brát tuto péči vážně, aby bylo těhotenství co nejbezpečnější.

Rizikové těhotenství ve většině případů nevyžaduje hospitalizaci. V některých případech není ani nutná pracovní neschopnost. Záleží na každém jednotlivém případu.

Pokud se rizikové těhotenství vyskytne, pak je třeba, aby žena dodržovala klidový režim. Někdy je nutné pouze ležet. Záleží, jaký se vyskytl problém a co doporučil lékař.

Zde je několik důležitých kroků, které by žena měla zvážit při rizikovém těhotenství:

 1. Navštěvovat pravidelně svého lékaře: Při rizikovém těhotenství je pravidelný kontakt s lékařem nebo porodní asistentkou klíčový. Dodržovat všechny plánované prenatální návštěvy a řídit se pokyny svého lékaře.
 2. Dodržovat předepsané léky a léčbu: Pokud byly ženě předepsány léky nebo jiná léčba, měla by je dodržovat pečlivě podle pokynů lékaře.
 3. Dbát na výživu: Zdravá a vyvážená strava je důležitá pro plod a matku. Snažit se jíst potraviny bohaté na živiny, včetně ovoce, zeleniny, celozrnných produktů a bílkovin. Důležité je také dodržovat příjem železa a kyseliny listové.
 4. Omezit fyzickou aktivitu, pokud je třeba: V některých případech může být doporučeno omezit fyzickou aktivitu. Poslouchat své tělo a být připravena na odpočinek, pokud ho bude potřebovat.
 5. Vyhnout se škodlivým látkám: Abstinence od alkoholu, kouření a užívání nelegálních drog je nezbytná. Tyto látky mohou vážně poškodit vývoj plodu.
 6. Zvládání stresu: Učit se zvládat stres různými technikami, jako je meditace, jóga nebo relaxační cvičení. Podpora od rodiny a přátel může být také velmi užitečná.
 7. Dodržovat plán porodu: Mluvit se svým lékařem o plánu porodu a způsobu, jakým bude proveden. Důkladně se připravit na tento důležitý okamžik.
 8. Rozhodnout se, kde bude žena rodit: Mít jasno v tom, zda se žena chystá porodit v porodnici nebo doma, a zajistit si včasnou registraci a přípravu.
 9. Komunikace s lékařem: Nebát se sdílet jakékoli obavy nebo otázky se svým lékařem. Důvěryhodná komunikace je klíčová pro správnou péči.
 10. Podpora od rodiny a přátel: Mít podporu od blízkých lidí může být velmi uklidňující a užitečné. Sdílet své obavy a potřeby s rodinou a přáteli.

Žena by se měla rozhodně šetřit, nenosit těžké věci, hodně odpočívat a nenamáhat se. Pokud byste nedodržovala rady lékaře a klidový režim, zvýšilo by se tak riziko problémů během těhotenství. Mohl by nastat špatný vývoj plodu nebo by dokonce hrozil i potrat.

Samozřejmě, že není ve všech případech nutné devět měsíců ležet doma v posteli a nic jiného nedělat. Řídit se radami lékaře tak, aby se těhotenství nikterak neohrozilo.

Ve většině případů končí riziková těhotenství dobře a miminko se narodí zdravé a v pořádku.

Každé rizikové těhotenství je jedinečné, a proto je důležité spolupracovat s lékařem a dodržovat doporučení, která jsou pro toto těhotenství specifická. Nezapomenout, že moderní medicína má k dispozici mnoho nástrojů a postupů k minimalizaci rizik, a s péčí a podporou může žena dosáhnout zdravého těhotenství a bezpečného porodu.

Těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka, známá také jako gestační diabetes, je forma diabetu, která se vyvíjí během těhotenství. Obvykle se projevuje během druhé poloviny těhotenství a může způsobit zvýšenou hladinu cukru (glukózy) v krvi u těhotných žen, které dříve neměly diagnostikovaný diabetes.

Příčina těhotenské cukrovky spočívá v tom, že hormony produkované těhotenskou placentou mohou způsobit, že tělo těhotné ženy nestíhá dostatečně využívat inzulín (hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi) nebo ho vyrábí nedostatečně. To znamená, že hladina cukru v krvi stoupá.

Těhotenská cukrovka obvykle zmizí po porodu, nicméně může zvýšit riziko vzniku diabetu typu 2 u matky v budoucnosti. U dítěte, které se narodí matce s těhotenskou cukrovkou, může dojít k různým zdravotním komplikacím, včetně vysoké hmotnosti při narození a rizika vzniku diabetu později v životě.

Léčba těhotenské cukrovky obvykle zahrnuje změny v životním stylu, jako je upravená strava a cvičení, aby se udržela hladina cukru v krvi pod kontrolou. V některých případech může být zapotřebí inzulín nebo jiné léky k regulaci hladiny cukru.

Je důležité, aby těhotné ženy si nechaly pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi a dodržovaly pokyny svého lékaře, aby minimalizovaly rizika spojená s těhotenskou cukrovkou a zajistily zdravý vývoj svého dítěte.

Vícečetné těhotenství

Vícečetné těhotenství je stav, kdy se v děloze ženy vyvíjí více než jeden plod najednou. Nejběžnějším typem vícečetného těhotenství jsou dvojčata, avšak mohou se vyvíjet také trojčata, čtyřčata, paterčata a tak dále, v závislosti na počtu embryí, která se implantují v děloze. Existují dvě hlavní formy vícečetného těhotenství:

 1. Jednočetná dvojčata: Tato forma vícečetného těhotenství se vyskytuje, když se v děloze vyvíjí dvě embrya. Jednočetná dvojčata mohou být identická (monozygotní), což znamená, že vznikají z jednoho vajíčka, nebo neidentická (dizygotní), když se v děloze rozvíjí dvě odlišná vajíčka.
 2. Více než dvě embrya: Mnohočetná těhotenství mohou zahrnovat tři nebo více embryí, což může vést k trojčatům, čtyřčatům, paterčatům atd. Tato těhotenství jsou obvykle způsobena tím, že se více vajíček oplodní a implantují v děloze.

Vícečetné těhotenství přináší specifické zdravotní a reprodukční nepříjemnosti pro těhotnou ženu a lékařský tým. Mnohočetná těhotenství jsou obvykle spojena s vyšším rizikem komplikací, jako jsou předčasné porody, nízká porodní váha plodů, větší riziko preeklampsie (zvýšený krevní tlak během těhotenství), diabetes a další problémy.

Ženy s vícečetným těhotenstvím budou pravděpodobně pod lékařským dohledem a budou potřebovat častější prenatální péči, včetně pravidelných ultrazvukových vyšetření. Léčba a péče o vícečetné těhotenství se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a potřebách matky a plodů, a proto je důležité spolupracovat s lékařem a specialisty.

Neplodnost

Neplodnost je stav, kdy žena nedokáže otěhotnět, nebo kdy pár nedokáže dosáhnout těhotenství po určitou dobu nechráněného sexuálního styku, obvykle po dobu jednoho roku. Neplodnost může postihnout jak muže, tak ženy, a může mít různé příčiny. Zde je několik důležitých aspektů týkajících se neplodnosti:

 1. Příčiny neplodnosti: Neplodnost může být způsobena různými faktory. U žen mohou být příčiny spojeny s problémy v reprodukčním systému, jako jsou poruchy ovulace, neprůchozí vejcovody nebo endometrióza. U mužů mohou být příčiny spojeny s nízkým počtem spermií, problémy s pohyblivostí spermií nebo jinými problémy spojenými s kvalitou spermií. Další faktory, jako jsou věk, životní styl, genetika a zdravotní stavy, mohou také hrát roli.
 2. Diagnostika: Diagnostika neplodnosti obvykle zahrnuje sérii testů a vyšetření jak u muže, tak u ženy. To může zahrnovat hormonální testy, ultrazvuková vyšetření, testy plodnosti a další. Diagnóza je klíčem k určení příčiny neplodnosti a následně k vypracování vhodného plánu léčby.
 3. Léčba neplodnosti: Léčba neplodnosti závisí na příčině a může zahrnovat různé metody. Mezi běžné způsoby léčby patří léky k podpoře ovulace, chirurgické zákroky k opravě anatomických problémů, asistovaná reprodukce (například in vitro fertilizace – IVF), umělé oplodnění a další postupy. Někdy může být neplodnost nevysvětlitelná (idiopatická neplodnost).
 4. Psychologické a emocionální aspekty: Neplodnost může být emocionálně náročná a stresující zkušenost pro páry. Podpora ze strany partnera a odborníků na psychické zdraví může být významná pro zvládání těchto emocionálních výzev.
 5. Alternativy: Někteří lidé se rozhodnou pro alternativní cesty k rodičovství, jako je adopce, pěstounství nebo smlouva s náhradní matkou, pokud reprodukční problémy nelze vyřešit.

Pokud má pár obavy ohledně neplodnosti, měli by tento problém konzultovat s odborníky, aby mohli určit příčinu a zvolit vhodný léčebný plán, který je pro ženu a jejího partnera nejlepší.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang