Jak pomoci člověku v depresi

deprese-3

Většina lidí si jistě přeje, aby nikdy nemuseli pátrat po tom, jak pomoci člověku v depresi. Život s depresí je však realitou pro čím dál více lidí. Jak pomoci člověku v depresi a jak na deprese?

Deprese je poměrně závažné a nepříjemné onemocnění, jehož primární léčba patří do rukou odborníka. Zároveň ale existuje spousta věcí, které člověk může jako doplněk k léčbě deprese udělat také sám.

Jak pomoci člověku v depresi

Jak pomoci člověku v depresi? Podle Světové zdravotnické organizace prožívají stovky milionů lidí po celém světě život s depresí. Možná jste si všimli, že někoho z vašich blízkých či přátel trápí deprese.

Pomoc by měli v tomto případě obstarat především odborníci, je ale spousta věcí, které můžete udělat i vy sami. Někdy může být těžké přijít na to, jak na depresi. S vhodnými radami je ale možné blízké osobě poskytnout podporu a pomoc v depresi.

Jak se cítí člověk v depresi

Deprese má stejně jako každé jiné onemocněné své symptomy. Jaké mohou být tedy příznaky deprese? Ne každý, kdo zakouší život s depresí, vykazuje všechny příznaky, proto je dobré si nastudovat, jak se cítí člověk v depresi.

Příznaky deprese se mohou u jednotlivých lidí lišit, a mohou mít také rozličnou intenzitu. Jak se cítí člověk v depresi? Lidé, které trápí deprese, často vypadají smutněji nebo plačtivěji než obvykle, vypadají pesimističtěji než obvykle a nebo beznadějněji, pokud jde o budoucnost.

Lidé, které trápí deprese, mohou častěji než obvykle mluvit o pocitech viny, prázdnoty nebo bezcennosti, jevit menší zájem o společné trávení času nebo komunikovat méně často než obvykle. Někdy se také lidé s depresemi snadno rozruší nebo se zdají být neobvykle podráždění, mají méně energie než obvykle, pohybují se pomalu nebo se zdají být celkově apatičtí.

Depresivní lidé často mají menší zájem o svůj vzhled než obvykle nebo zanedbávají základní hygienu, jako je sprchování a čištění zubů, mohou mít problémy se spánkem nebo naopak spí mnohem déle než obvykle, a mají také menší zájem o své obvyklé činnosti a zájmy.

Častěji někdy zapomínají nebo mají problémy se soustředěním či rozhodováním, jedí více nebo naopak méně než obvykle, a nezřídka také mluví o smrti nebo sebevraždě.

Takto se opravdu může se cítit člověk v depresi. Jak vypadá v případě deprese pomoc?

deprese-2-8639477
Jak se cítí člověk v depresi? Deprese může mít řadu příznaků.

Deprese – pomoc

Jak poskytnout člověku, kterého trápí deprese, pomoc? Jak na depresi a co neříkat lidem v depresi? V případě, že jste to vy, koho momentálně trápí deprese, můžete zjistit, jak si pomoci sám. Jaké jsou základní body, pokud někoho z vašich blízkých či přátel trápí deprese?

Tyto jednotlivé body ohledně pomoci v depresi jsou podrobněji rozebrány dále v článku.

 • zahájit konverzaci
 • pomoci člověku v depresi najít podporu
 • podpořit člověka v depresi v terapii
 • postarat se i sami o sebe
 • nastavit hranice
 • praktikovat péči o sebe
 • nastudovat si, jak se dostat z deprese
 • nabídnout člověku s depresí pomoc s každodenními úkoly
 • udržovat kontakt
 • být trpělivý

Jak na deprese: Čeho se vyvarovat, když poskytujete člověku s depresí pomoc

Nebrat si nic osobně – deprese není ničí vina a často se mohou objevit projevy hněvu, frustrace nebo odmítání. Nesnažit se o léčbu – deprese je závažné duševní onemocnění, jehož léčba patří do rukou odborníka na deprese. Úkolem blízké osoby je podpořit, ne léčit. Kvalitní odborník nejlépe ví, jak na deprese.

Šetřit radami – řadu lidí možná napadá, co dělat v depresi, jak na depresi nebo jak se dostat z deprese. Člověk v depresi ale potřebuje především vaši podporu. Další kroky se mohou odvíjet do toho, jak se dotyčnému bude dařit.

Nesrovnávat – každý je jiný. To, že někdo zná depresi z vlastní nebo jiné zkušenosti neznamená, že jiný člověk prožívá navlas totéž.

Neodrazovat od medikace – deprese souvisí s chemií v mozku, a správné fungování příslušných neurotransmiterů mohou zajistit správná antidepresiva. Člověk trpící depresí by se neměl nechat odradit dlouho trvajícím nástupem účinků nebo vedlejšími účinky. Antidepresiva dokáží člověku s depresí zachránit život.

Co neříkat lidem v depresi

Zvolit správná slova podpora pro člověka, který prožívá život s depresí, je relativně jednoduché – inspirovat vás mohou třeba následující rady, jak na depresi. V odstavcích výše je shrnuto, jak vypadá v případě deprese pomoc. Následují body věnované tomu, co neříkat lidem v depresi.

Co neříkat lidem v depresi

Neříkat jim, aby se více snažili. Vyvarovat se poznámek typu „prostě se víc snaž“. Když vám někdo řekne, abyste se snažili víc, přičemž vy už do toho dáváte všechno, může to být demoralizující a může to v případě života s depresí vyvolat pocit, že situace je beznadějná.

Nezjednodušovat příliš. Dobře míněná nabádání, aby se dotyčný rozveselil nebo „na to tolik nemyslel“, mohou možná někomu připadat přátelská a podpůrná, ale příliš zjednodušují pocity smutku spojené s depresí. Stejně jako člověk, který trpí depresí, nemůže donutit svůj mozek, aby vytvářel více serotoninu, nemůže se také jen tak „rozhodnout“, že bude šťastný. I když je praktikování pozitivního myšlení jistě přínosné , nestačí k tomu, aby někoho vyléčilo z deprese.

Nevyjadřovat nedůvěru. Lidé, kteří potřebují pomoc, často vypadají jako lidé, kteří pomoc nepotřebují. Jinými slovy, to, jak člověk vypadá navenek, nemusí nutně odrážet to, jak se cítí uvnitř. To platí pro mnoho duševních onemocnění, ale také pro chronická onemocnění a stavy, které jsou někdy považovány za neviditelné. Je dobré se tedy vyvarovat poznámkám o tom, že dotyčný vypadá vesele nebo že to nevypadá, že by se potýkal s depresí.

Vyhnout se poznámkám o tom, že by to mohlo být horší, nebo že situace ve skutečnosti není tak zlá. Lidé s depresí také postrádají vnitřní zdroje potřebné k účinnému a zdravému zvládání stresu. Pro někoho může daná událost nebo situace představovat drobnou nepříjemnost nebo nepohodlí, člověku s depresí se ale může stejná situace jevit jako nepřekonatelná překážka.

Neobviňovat. Přestože nedostatek látek regulujících náladu se technicky vzato vyskytuje v mysli, věta „vše je ve vaší hlavě“ zde opravdu není na místě. Lidé, kteří tuto frázi slyší, se také mohou cítit napadáni, jako by byli obviňováni z toho, že si vymýšlejí nebo lžou o tom, jak se cítí. Je vhodné se proto vyhnout větám o tom, že si dotyčný jenom vymýšlí nebo se dostatečně nesnaží.

deprese-4-2864407
Jak pomoci člověku s depresí? Důležitá je trpělivost.

Deprese – jak si pomoci sám

Tento článek mohou číst i lidé, kteří se právě sami potýkají s depresí. Takové lidí určitě zajímá, jak si v případě deprese pomoci sám. Jak se dostat z deprese? Kromě vyhledání odborné pomoci je možné udělat následující.

Deprese jak si pomoci sám

 • Zůstat v kontaktu. Neodstupovat od života. Společenský život může pomoci zlepšit náladu. Udržování kontaktů s přáteli a rodinou znamená, že si člověk má s kým promluvit, když se cítí špatně.
 • Být aktivnější. Věnovat se nějaké formě pohybu. Existují důkazy, že cvičení může pomoci zlepšit lidskou náladu. Pokud jste již delší dobu necvičili, začněte volnou chůzí po dobu 20 minut každý den.
 • Postavit se svým obavám. Nevyhýbat se věcem, které člověk považuje za obtížné. Když se lidé cítí špatně nebo úzkostně, někdy se vyhýbají rozhovorům s ostatními lidmi. Někteří lidé se mohou cítit nejistě při chození ven, řízení auta nebo cestování. Pokud k tomu začne docházet, je dobré postavit se těmto situacím čelem, což je usnadní.
 • Nepít alkohol. Pro některé lidi se alkohol může stát zdánlivým dočasným řešením při depresi. Někdo může třba pít více než obvykle, aby se vyrovnal s emocemi nebo je skryl, nebo jen proto, aby třeba vyplnil čas. Alkohol však nikomu nepomůže vyřešit jeho problémy a mohl by také způsobit, že se daný člověk bude cítit ještě depresivněji.
 • Snažit se jíst zdravě. Někteří lidé nemají při depresi chuť jíst a hrozí jim podváha. Jiní v jídle nacházejí útěchu a mohou přibírat na nadváze. Pokud vás trápí úbytek hmotnosti, přibývání na váze nebo to, jak antidepresiva ovlivňují vaši chuť k jídlu, poraďte se se svým praktickým lékařem.
 • Mít rutinní režim. Když se lidé cítí sklesle, mohou se dostat do špatného spánkového režimu, zůstávat dlouho vzhůru a spát přes den. Snažte se vstávat v obvyklou dobu a co nejvíce se držet svého režimu. Nedostatek rutiny může ovlivnit stravování. Je dobré snažit se pokračovat ve vaření a pravidelném stravování.

Jak se dostat z deprese

Deprese je nepříjemný stav, o který jistě nikdo nestojí. Ať už jste to vy nebo někdo z vašich blízkých, kdo právě zažívá život s depresí, určitě vás zajímá, jak na deprese jak se dostat z deprese. Pokud víte, jak se cítí člověk v depresi, je vám určitě jasné, že se nejedná o nic příjemného. Jak na depresi, pokud se s ní potýkáte vy nebo někdo z vašich blízkých?

Jak se dostat z deprese

Hledat podporu u lidí, kteří člověku dávají pocit bezpečí a péče. Osoba, se kterou si promluvíte, vás nemusí umět vyléčit z deprese; stačí být jen dobrým posluchačem – někým, kdo vám bude pozorně a soucitně naslouchat, aniž by vás odsuzoval.

Udělat si z času stráveného tváří v tvář prioritu. Telefonní hovory, sociální sítě a textové zprávy jsou skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu, ale nenahradí starý dobrý osobní kontakt. Prostý akt rozhovoru s někým tváří v tvář o tom, jak se cítíte, může hrát velkou roli při zmírnění deprese a udržení se od ní.

Snažit se udržovat společenské aktivity, i když se člověku nechce. Když jste v depresi, je často pohodlnější stáhnout se do své ulity, ale pobyt mezi ostatními lidmi vám pomůže cítit se méně depresivně.

Najít si způsoby, jak podpořit ostatní. Je příjemné přijímat podporu, ale výzkumy ukazují, že ještě větší náladu vám zlepší, když ji sami poskytnete. Najděte si proto způsoby – malé i velké – jak pomoci druhým: buďte dobrovolníkem, naslouchejte přátelům, udělejte pro někoho něco hezkého.

Pečovat o domácího mazlíčka. Ačkoli nic nemůže nahradit lidský vztah, domácí zvířata mohou do vašeho života přinést radost a společnost a pomoci vám cítit se méně izolovaně. Péče o domácího mazlíčka vás také může dostat mimo sebe a dát vám pocit, že jste potřební – což jsou silné léky proti depresi.

Zapojit se do podpůrné skupiny pro depresi. Pobyt s ostatními lidmi, kteří se potýkají s depresí, může do značné míry snížit váš pocit izolace. Můžete se také vzájemně povzbuzovat, radit si a přijímat rady, jak se s depresí vyrovnat, a sdílet své zkušenosti.

Jak pomoci člověku v depresi – závěr

Tento článek shrnuje rady, jak na depresi, jak pomoci člověku v depresi a jak si ulehčit život s depresí. Obsahuje informace o tom, co neříkat lidem v depresi, jak se dostat z deprese a v jak si v případě deprese pomoci sám. Klíčová je trpělivost, laskavost, a hlavně dostatek znalostí spolu s důvěrou v odborníky.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang