Pohyby plodu v těhotenství

Pohyby plodu v těhotenství jsou jedním z nejkrásnějších zážitků, které žena v období kdy je těhotná má. Objevují se z pravidla v půlce těhotenství a jsou velmi příjemné, protože značí, že se miminko hýbe, že je v pořádku a dává tím mamince o sobě vědět. Jak se pohyby plodu vyvíjejí během těhotenství a co mohou naznačovat?

Těhotenství je obdobím plné emocí, očekávání a změn v těle budoucí maminky. Jedním z nejuznávanějších a vzrušujících momentů během těhotenství jsou pohyby plodu. Tyto pohyby jsou jedním z prvních znaků toho, že nový život roste uvnitř matčina těla, a mají mnoho významů pro matku a i lékaře.

Kdy se dostaví první pohyby

První pohyby sama žena nepozná. Ty se dají monitorovat pouze ultrazvukem. Zpravidla se objevují okolo sedmého týdne těhotenství. Ty pohyby, které opravdu cítí nastávající maminka, se objevují mnohem později. Nejpravděpodobněji okolo 20. až 22. týdne těhotenství.

V této rané fázi tvoří pohyby spíše jemné ťuknutí nebo šimrání, a někdy mohou být snadno přehlédnuty. Matka může mít pocit, že jí plod jemně kopá.

První pohyby ženy popisují jako bublání nebo vlnění. Jsou podobné střevní peristaltice, se kterou se mohou zaměnit.

Jak těhotná žena pozná pohyby?

Jak poznat pohyby? První pohyby se lépe zaznamenávají vleže. Těhotná žena si položí ruce na břicho a v klidu odpočívá. Najednou pocítí, že se v jejím bříšku něco děje. Bude zlehounka cítit, že se miminko hýbe.

První pohyby jsou pro maminku nepopsatelným zážitkem. Díky pohybům maminka ví, že je děťátko živé, že je všechno v pořádku. Od tohoto okamžiku se upevňuje citový vztah mezi nastávající maminkou a jejím ještě nenarozeným dítětem.

Spousty maminek si v tomto období začíná své bříško hladit a povídat si s ním, protože cítí odezvu. Později přijdou pohyby, které už nejen ucítí, avšak i vnímá a to i tehdy, když si na bříško nesahá. Jakmile pohyby začne cítit, měla by tuto skutečnost nahlásit svému gynekologovi.

Od této chvíle je třeba, aby si maminka pohyby pravidelně hlídala. Pokud je delší dobu neucítí, měla by to oznámit lékaři. To znamená, pokud klesla aktivita dítěte pod deset epizod za dvě hodiny.

Pokud se ženě zdá, že se miminko již delší dobu nepohnulo a ona tak pohyby necítí, měla by si zkusit zacvičit cvik, kterému se říká kočka. Sedne si na všechny čtyři a protáhne se jak dopředu, tak dozadu. Tento cvik většinou miminko vyzve k tomu, aby se začalo pohybovat.

Může se stát, že se miminko nějakou dobu nehýbe, protože prostě spinká, avšak právě tímto cvikem jej žena rozpohybuje a bude tak moci být v klidu. Ke konci těhotenství jsou pak pohyby velmi znatelné a i při pohledu na ženino bříško jsou i viditelné.

V některých případech může miminko natolik kopat, že to ženě může být až nepříjemné. Ve většině případů však bude mít z pohybů neskutečně krásný a příjemný pocit.

Jak často sledovat pohyby

U miminka se v průběhu dne, tak jako u lidí, střídá období klidu s obdobím aktivity. Ty se obvykle střídají po 20 až 40 minutách. Dítě reaguje na různé podněty, zvuky, pohyb matky a podobně. Nejaktivnější bývá ráno po probuzení matky, po obědě a večer. Maminka časem sama vypozoruje režim svého miminka a tak snadněji může sledovat jeho pohyby.

Pokud je třeba pohyby počítat, je vhodné to provádět pravidelně každý den ve stejnou dobu. Neexistuje pravidlo, kolik přesně pohybů má maminka ve stanoveném období zaznamenat. Podle odborné literatury je však nepsaným pravidlem více jak deset pohybových epizod za dvě hodiny.

Díky pohybům těhotné ženy vnímají, že je jejich miminko v pořádku a hýbe se, což je určitě pro každou budoucí matku ta nejlepší možná zpráva.

Aktivita ve druhém trimestru

Druhý trimestr těhotenství přináší mnoho pozitivních změn a zkušeností pro očekávající matku. Jednou z těchto změn je stále se zvyšující aktivita plodu. Druhý trimestr těhotenství obvykle trvá od 14. do 27. týdne těhotenství. Během této fáze těhotenství dochází k mnoha významným změnám ve vývoji plodu a tělesnému stavu matky.

Během druhého trimestru těhotenství se pohyby plodu stávají výraznějšími a častějšími. Matka by měla cítit pravidelné pohyby, což jí poskytuje větší ujištění o tom, že její dítě roste a vyvíjí se normálně. Pohyby mohou být někdy synchronizované s konkrétními činnostmi, jako je jídlo nebo klid.

Plod rychle roste a vyvíjí se. Jeho kosti a svaly se stále více vyvíjí, což mu umožňuje pohybovat končetinami a dokonce i tváří. Matka začíná pociťovat první pohyby plodu. Na začátku můžou být tyto pohyby slabé a snadno přehlédnutelné, avšak postupně se stávají silnějšími a častějšími.

Plod ve druhém trimestru reaguje na různé podněty. Může reagovat na zvuky zvenčí, jako jsou hlas matky a hlasité zvuky, nebo na světelné podněty, jako jsou světelné záblesky. Matka může cítit, jak plod reaguje na její dotek. Plod může zareagovat na tlak, poklepání nebo pohyby matčiny ruky na břiše.

Ve druhém trimestru se také rozvíjejí smyslové orgány plodu. Plod začíná vnímat svět kolem sebe stále více. Jeho sluch se zlepšuje, a tak může reagovat na zvuky a hudbu. Tím se otevírá možnost začít budovat emocionální spojení s plodem prostřednictvím hlasu a hudby.

Druhý trimestr může být časem, kdy matka začíná vnímat pravidelné vzory pohybů plodu. To může zahrnovat určité doby, kdy je plod obzvláště aktivní, a doby, kdy spí. Pozorování těchto vzorů může pomoci matce a lékaři sledovat zdravý vývoj plodu.

Pohyby ve třetím trimestru

Třetí trimestr těhotenství je obdobím, kdy se očekávající matka přibližuje termínu porodu, a to je spojeno s dalšími významnými změnami v aktivitě plodu. Během této fáze těhotenství se tělo plodu dále vyvíjí a připravuje na narození, což vede k různým projevům jeho aktivity.

V posledním trimestru těhotenství jsou pohyby plodu silnější a mohou být viditelné i zvenčí, pokud se plod tlačí proti břišní stěně matky. Toto období je obvykle nejaktivnější, avšak také může být méně komfortní pro matku kvůli velikosti plodu a jeho pozici.

Ve třetím trimestru může plod být velmi aktivní. Plod roste a jeho kosti a svaly jsou stále silnější, což mu umožňuje provádět složitější pohyby. Matka může cítit silné kopání, švihy a otáčení plodu. Tyto pohyby mohou být občas nepříjemné, zejména pokud je plod velký a prostor v děloze omezený.

Plod reaguje na různé podněty ve třetím trimestru. Může reagovat na zvuky zvenčí, a to včetně hlasu matky, hlasité hudby a zvuků z okolí. Dítě také může reagovat na světelné podněty, jako jsou světelné záblesky, které mohou proniknout do břicha matky.

Během třetího trimestru plod začíná přijímat pozici, která mu usnadní narození. Většina plodů se otáčí hlavou dolů směrem k pánevnímu vchodu matky. Tato změna polohy může být spojena s intenzivním pohybem, kdy plod se snaží najít co nejlepší pozici pro porod.

Spánkový režim plodu se stále více podobá spánku novorozence. Plod má fáze bdění a spánku, a matka může pozorovat, že plod má určité časy, kdy je aktivní, a jiné, kdy spí. To může ovlivnit vzory pohybu, které matka vnímá.

Jak plod roste, děloha se stává stále těsnějším prostorem. To může omezit volný pohyb plodu a způsobit, že jeho pohyby se stanou méně rozsáhlými, zato intenzivnějšími. Matka může cítit, že plod se více otáčí nebo hýbe rukama a nohama na jednom místě.

Co mohou pohyby plodu naznačovat

Pohyby plodu mají různé významy, jak pro matku, tak pro lékaře. Zde je několik klíčových aspektů:

  1. Zdraví plodu: Pravidelné a silné pohyby plodu jsou známkou toho, že se dítě vyvíjí zdravě. Lékaři často věnují pozornost pohybům plodu při kontrole těhotenství a používají je k hodnocení jeho stavu.
  2. Komunikace s plodem: Pro budoucí matku jsou pohyby plodu důležitou formou komunikace s jejím nenarozeným dítětem. Cítit, jak se plod pohybuje, může posílit emocionální pouto mezi matkou a dítětem.
  3. Problémy nebo potíže: Pokud matka zaznamená výrazný pokles v aktivitě plodu nebo přestane cítit jeho pohyby, měla by okamžitě informovat lékaře. Může to být známkou potíží a vyžadovat další vyšetření.
  4. Určení polohy plodu: Pohyby plodu mohou také pomoci lékařům určit polohu a orientaci plodu v děloze, což je důležité pro plánování porodu.

Pohyby plodu jsou klíčovým prvkem těhotenství, který poskytuje matce radost, ujištění a důležité informace o zdraví a vývoji jejího dítěte. Každé těhotenství je jedinečné, a pohyby plodu mohou mít různý charakter a intenzitu. Pokud má žena obavy ohledně pohybů plodu, vždy by se měla poradit se svým lékařem, který jí může poskytnout potřebné rady a pokyny.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang