Příčina a rizika nevěry v manželství pro ženy a muže

nevera-v-manzelstvi

Většina lidí, dokonce i těch, kteří podvádějí, řekne, že nevěra v manželství je špatná. Existuje mnoho důvodů, proč manželé podvádějí. Jaké jsou příčiny nevěry v manželství? A jak se chovat po nevěře?

Manželství a vztahy obecně mohou být velmi náročné. Je v nich tolik proměnných, tolik emocí a hlavně tolik minulosti. Romantické vztahy procházejí svými zkouškami a útrapami, stejně jako všechny vztahy v průběhu života. Jedním z hlavních problémů, kterým vztahy čelí, je nevěra.

Podvádění může manželství zničit, rozbít schopnost důvěřovat budoucím partnerům, ublížit dětem a dokonce vést k depresím, úzkostem a posttraumatické stresové poruše. Často také nastává konec vztahu.

Naprostá většina dospělých souhlasí s tím, že podvádění je špatné. Přesto nevěru v manželství zažívá mnoho párů.

Jaké jsou důvody nevěry v manželství? A jak nevěru překonat?

Nevěra v manželství

Motivace k nevěře v manželství jsou rozsáhlé a mohou se lišit podle pohlaví. Obecně lze říci, že muži mají větší pravděpodobnost, že budou mít v manželství aférky, než ženy. Často hledají více sexu nebo pozornosti. Muži vyjadřují svou lásku více fyzicky. Sex se tak stává důležitou cestou ke spojení a intimitě.

Pokud muži nejsou sexuálně uspokojeni, berou si toto odmítnutí k srdci a může se snadno promítnout do pocitu „nemilovanosti“. Ve skutečnosti je u mužů pravděpodobnější než u žen, že budou podvádět kvůli pocitu nejistoty.

Ovšem neplatí to vždy. Pokud podvádí muži, může jejich rozhodnutí být nevěrný pramenit z touhy zažít lásku a náklonnost, kterou od své ženy očekávali, avšak časem vyprchala. Po letech snášení těchto neuspokojených potřeb se pro ně nevěra stala způsobem, jak být hýčkáni a zároveň se nemuset vzdát partnerství, které pro ně stále znamená svět.

Ačkoli to může být pro zhrzené ženy chladnou útěchou, je důležité si uvědomit, že z psychologického hlediska většina mužů nepodvádí se stejným záměrem jako ženy.

Příčiny nevěry v manželství

Existuje nespočet důvodů nebo příčin nevěry v manželství. Určité rizikové faktory – buď u jednoho z jednotlivců, nebo v manželství jako celku – zvyšují pravděpodobnost, že k nevěře v manželství dojde.

Faktory ovlivňující nevěru v manželství jsou následující:

 • individuální faktory (závislost na alkoholu, drogách, deprese, hazardních hrách, nízké sebevědomí, nejistota, trauma z dětství, předchozí zkušenost s nevěrou, duševní onemocnění)
 • faktory ze vztahu (domácí násilí, citové vydírání, nedostatek komunikace nebo respektu, toxický vztah)

A jaké jsou hlavní důvody nevěry v manželství? Jedná se o:

 • nespokojenost v citové nebo sexuální oblasti
 • pocit nedocenění
 • nudu
 • stárnutí (potřeba dokázat si, že na to muž/žena stále ještě „má“)
 • pomstu

Kromě výše uvedených hlavních důvodů nevěry existují i druhotné důvody, které mohou vést k nevěře. Jsou to například:

 • online nevěra
 • osamělost (nepřítomnost druhého manžela)
 • pornografie
 • špatně nastavené osobní hranice (poddajní lidé, kteří neumějí říct „ne“)

Některé páry se přes nevěru v manželství dokážou přenést a pokračovat v ještě lepším vztahu, zatímco některé ne. Než člověk začne analyzovat důvody nevěry, je důležité podívat se na své vlastní potřeby. To může být náročnější, než se zdá, zejména uprostřed žárlivosti a hněvu.

TIP: Jeden z hlavních faktorů, kvůli kterému se většina vztahů rozpadá, je toxicita. Jak poznat toxický vztah a jaksi od něj pomoci?

Nevěra ženy v manželství

Nevěra ženy v manželství nastává z jiných důvodů, než nevěra muže v manželství. Když podvádějí ženy, často se snaží zaplnit citovou prázdnotu. Ženy si často stěžují na odloučení od partnera a na touhu být žádoucí a opečovávané.

Ženy se častěji cítí nedoceněné nebo ignorované a hledají citovou intimitu v mimomanželském vztahu. Aféra je pro ženu častěji „přechodným“ partnerem jako způsob ukončení vztahu. Snaží se opustit manželství a tato druhá osoba jí v tom pomáhá.

To však neznamená, že sexuální uspokojení nemůže být hlavním motorem nevěry ženy v manželství. Stejně tak nuda v manželském vztahu může vést k nevěře ženy v manželství.

nevera-zeny-v-manzelstvi-8978170
Příčiny nevěry ženy v manželství bývají jiné než u muže.

Jak dokázat nevěru?

Nikdo nemůže být se svým partnerem 24 hodin denně. Jsou chvíle, kdy manžel bude mimo domov a bude žít svým vlastním životem, což ponechává určitý prostor pro bujnou fantazii.

Co když mě manžel podvádí? Jak poznám, že spala s jiným? To jsou otázky, které v určitých vypjatých momentech trápí mnoho lidí. Leckdy zbytečně. Co když tomu tak není a člověk si falešným obviněním zničí vztah?

Pokud má jeden z manželů podezření, že ho ten druhý podvádí, je dobré se zaměřit na určité varovné signály. V případě pochybností není nikdy na škodu poradit se s odborníkem na duševní zdraví a získat od něj radu. Jak dokázat nevěru?

Může se jednat o následující ukazatele a změny v chování manžela/ky:

 • přijde domů a okamžitě se sprchuje a převléká
 • často nemá náladu na sex
 • telefon používá častěji, jakmile přijde domů
 • tajnůstkaří
 • je stále zaneprázděný/á
 • je nešťastný/á, když přijde domů
 • už neplánuje budoucnost
 • delší dobu neodpovídá na SMS nebo nebere telefon

Změna návyků je jedním z největších znamení, že může jít o nevěru v manželství. Důrazně se však nedoporučuje dělat okamžité závěry. Lepší je včas si o všem popovídat.

S příchodem internetu, mobilních telefonů, technologie GPS a platebních karet je shromažďování důkazů o nevěře mnohem snazší než dříve. Avšak slídění v manželově či manželčině počítači, mobilním telefonu nebo účtech na sociálních sítích nebo dokonce prolomení hesel může být velmi ošemetné a možná i na hraně zákona.

Co cítí muž k milence?

Dát druhou šanci nevěrnému manželovi je pro mnoho žen podmíněno ujištěním, že nevěra byla chybou. Dokud manžel není zamilovaný do jiné ženy, je přešlap odpustitelný. Nabízí se otázka: co cítí muž k milence? Jak poznat, zda milenku miluje, nebo zda pro něj skutečně „nic neznamená“?

Obecně je velmi těžké odpovědět na otázku, co cítí muž k milence. Vždy je totiž nutné zkoumat příčinu jeho nevěry v manželství.

Říká se, že v každém vztahu je jedna milenka větší hrozbou než více milenek. Když ženatý muž podvádí manželku s různými ženami, manželka to může připsat tomu, že nedokáže udržet zapnutý poklopec. Milenky, se kterými spí, pro něj neznamenají o moc víc než prostředek k dosažení cíle.

Když se však opakovaně vrací ke stejné ženě, signalizuje to něco víc. Může to znamenat, že v milence viděl něco, co hledá, a rozhodl se pro nový závazek.

Pokud manžel svou milenku skutečně miluje, vše ostatní, včetně toho, na čem dříve záleželo nejvíce, se stává druhořadým. Její pohodlí se stává jeho cílem, i kdyby to znamenalo přeorganizovat celý svůj rozvrh a chrlit výmluvy, proč zmeškal důležité věci.

Bez ohledu na veškerou snahu má ženatý muž tendenci se od své ženy citově distancovat, jakmile to s jeho milenkou začne být vážné. Tento ukazatel je poměrně spolehlivý.

Může však dojít i k tomu, že časem se i milenka stane další rutinou v životě muže a v takovém případě ji mění jako kus oblečení nebo se s ní vídá méně. Vždy tedy záleží na konkrétní situaci a důvodech, proč si muž milenku našel.

Paralelní vztah

Žít paralelní vztah není jednoduché. Nejde o jednorázový sexuální románek. Paralelní vztah je situace, kdy člověk pravidelně potkává druhého se zamilovaností a touhou, která později přechází v lásku a otázky spojované s budoucností páru. Vedle paralelního vztahu má však partner ještě další, oficiální, vztah.

Paralelní vztah je vlastně druhý, utajený, život. Život v paralelním vztahu funguje jako manželský život. Lidé v paralelním vztahu se potkávají nemocní, rozcuchaní, tráví spolu dovolené, probírají důležité životní otázky či pracovní kroky. Není výjimkou, že se z paralelních vztahů narodí i děti.

Paralelní vztah může trvat týdny, většinou však měsíce a roky. Takový vztah se těžko ukončuje. Je ubližováno jak oficiální partnerce, tak i přítelkyni.

Dlouhodobý mimomanželský vztah

Skutečný život je chaotický a komplikovaný. Vztahy mohou být v lepším případě náročné a v horším nesnesitelné. A to platí zejména pro manželské vztahy.

V jedné studii mužů a žen, kteří aktivně vyhledávali dlouhodobé mimomanželské vztahy nebo se do nich zapojili, obě pohlaví uvedla, že doufají ve zlepšení svého sexuálního života. Protože mají pocit, že jejich primární vztah mezi partnery je nedostatečný.

Dalším důvodem, proč se lidé pouštějí do dlouhodobých mimomanželských vztahů, je to, že jsou ve svých manželstvích nešťastní. Pokud jim manžel nebo manželka nedává přednost nebo si jich neváží, nebo jsou hádky a spory časté, být s někým jiným je velmi lákavé.

Někoho to možná překvapí, avšak existují lidé, kteří nevěří v monogamii. Nebo alespoň tímto důvodem často ospravedlňují své dlouhodobé mimomanželské vztahy. Lidé, kteří nevěří v monogamii, o tom obvykle mluví se svými partnery otevřeně a upřímně. I když se nevěra změní v lásku, nepřestávají milovat toho, s kým jsou v manželství.

Mnoho lidí také touží po vzrušení z porušování pravidel. Když se člověk usadí a vede manželský život, může ho to začít nudit. Mají tendenci riskovat a dělat věci, které by normálně nedělali – například mít dlouhodobý mimomanželský vztah.

Dlouhodobá nevěra

K dlouhodobé nevěře nemusí docházet jen v manželství. Dlouhodobá nevěra hrozí i nesezdaným párům. Na otázku, proč některé aféry trvají roky, je obtížné odpovědět. Odpovědí je příliš mnoho.

Každý člověk je jedinečný, a proto je jedinečný i každý vztah. Některé aféry začínají jako způsob, jak získat fyzické uspokojení, avšak mohou být něčím mnohem víc.

Někdy může dlouhodobá nevěra znamenat jen neuspokojené sexuální touhy, jindy lásku, která trvá vede k ukončení předchozího vztahu. Proto dlouhodobá nevěra obvykle končí jedním ze tří způsobů: rozchodem/rozvodem manželství a novým vztahem, rozchodem a ztrátou vztahu, nebo opětovným navázáním vztahu, ve kterém k nevěře došlo.

Každopádně nevěra je komplikovaná. Zvláště mimomanželská nevěra může být problematičtější, protože je do toho zapojena celá rodina.

Jak se chovat po nevěře

Pokud dojde k nevěře v manželství, cesta zpět není snadná. Obzvlášť pokud se jedná o dlouhodobou nevěru. Kdo chce manželství zachránit, v první řadě musí okamžitě přestat podvádět a lhát. Zásadní je být trpělivý a dát manželovi prostor.

To však neznamená, že se to vyřeší. Nemusí. Šance, že se podaří nevěru překonat, závisí na mnoha faktorech. Některé páry se přes nevěru v manželství dokážou přenést a pokračovat v ještě lepším vztahu, zatímco některé ne.

Aby si manželé skutečně porozuměli a posunuli se dál, budou muset oba naslouchat tomu druhému, což může být v dané chvíli nesmírně náročné. Může být prospěšná také pomoc vyškoleného terapeuta. Párový terapeut pomůže zapracovat na komunikačních dovednostech, obnovit intimitu a posunout se dál.

Pro ty, kteří se rozhodnou pokusit se nevěru v manželství překonat, je klíčová vzájemná schopnost odpustit a pevné odhodlání ke vztahu.

Uvědomění si, že nevěra je příznakem hlubších problémů, může vést k tomu, že pár vyřeší základní problémy ve svém vztahu a sblíží se.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang