Třes rukou – příčiny a jak se zbavit

Třes je nedobrovolná rytmická svalová kontrakce, která může způsobit chvění nebo třes částí těla. Častý je třes rukou. V některých případech mohou být zcela normální a nezhoubné, zatímco v jiných mohou signalizovat základní zdravotní stav.

Pro některé lidi může být třes rukou jen drobnou nepříjemností. U jiných může tento příznak vést k potížím s používáním rukou při každodenních úkonech.

Existuje mnoho typů otřesů a příčin, proč k nim dochází. Některé jsou dočasné a samy odezní, jiné jsou spojeny s vážnějšími zdravotními problémy. Níže v článku je uvedeno více informací o tom, co způsobuje třes rukou, jak zastavit třes rukou a kdy je třeba vyhledat odborného lékaře v souvislosti s třesem rukou.

Co je svalový třes?

Třes je nedobrovolná, rytmická svalová kontrakce, která způsobuje, že se část těla zdánlivě chvěje nebo třese. Každý člověk má při pohybu nebo udržování určité polohy mírný třes. Tomu se říká fyziologický třes.

Fyziologický třes je často tak malý, že ho člověk nevidí ani nezaznamená. Třes rukou může být nápadnější, když člověk drží ruce rovně před tělem nebo když je ve stresu či úzkosti.

Třes postihuje většinou ruce. Může se však vyskytnout i v jiných částech těla, např.:

 • hlava
 • ruce
 • nohy
 • trup
 • hlasivky (hrtan), což může způsobit třes hlasu

Existuje více než 20 typů otřesů. Většina z nich však spadá do dvou kategorií:

 • Klidový třes: Tyto třesy se objevují, když jsou svaly uvolněné, včetně situace, kdy ruce spočívají na klíně.
 • Akční třes: Tyto třesy se objevují, když jsou svaly stažené v důsledku dobrovolného pohybu. Většina třesu je akční.

Někdy může třes signalizovat základní zdravotní problém, zejména pokud je trvalý nebo velmi výrazný.

Esenciální třes

Esenciální třes je nejčastější poruchou třesu. Obvykle začíná v rukou, ale může se přesunout do paží, hlavy, hlasu nebo jiných částí těla. Liší se tím, že postihuje ruce již při jejich pohybu. Většina ostatních forem třesu probíhá, když jste v klidu.

Esenciální třes není život ohrožující, ale časem se může zhoršovat. Stres, únava a příliš mnoho kofeinu ji mohou zhoršit. V určitém okamžiku se může stát větší výzvou jíst, pít, psát a všechny ostatní každodenní úkony, které se dělají rukama.

Tento stav může být obtížně léčitelný. Existují léky, ale žádný nezabírá trvale. Jednou z možností je chirurgický zákrok a léčba zvaná hluboká mozková stimulace, při níž lékaři do mozku implantují zařízení, které pomáhá třes ovládat. Pokud člověk trápí třes rukou, může se zeptat se svého lékaře, zda by mu mohl pomoci.

Klepání rukou vs. Parkinsonova choroba

Esenciální třes je často zaměňován za Parkinsonovu nemoc, ale tyto dva stavy se v několika ohledech liší. Esenciální třes je akční třes, což znamená, že se mimovolní třes zvyšuje, když se člověk pohybuje a snaží se používat ruce. U Parkinsonovy nemoci se třes objevuje hlavně v klidu a aktivita příznaky zmírňuje.

U některých lidí s esenciálním třesem se objevuje kývání hlavou nebo třes; u Parkinsonovy nemoci se tak děje jen u málo lidí. Problémy s rovnováhou a ztuhlost rukou a nohou jsou běžnými znaky Parkinsonovy nemoci, nikoli však esenciálního třesu.

Jedním z charakteristických znaků esenciálního třesu, který je užitečný při diagnostice této poruchy, je to, že alkohol může dočasně zmírnit příznaky; u Parkinsonovy nemoci má alkohol na třes malý vliv.

Třes rukou a třes celého těla – příčiny

Svalový třes nebo třes rukou není vždy důsledkem nemoci nebo onemocnění. Může to být reakce na něco, jako jsou léky nebo stres. Třes má různou intenzitu. Mohou se objevovat náhodně, nebo mohou být trvalé. Jaké choroby způsobují třes rukou v mládí?

 • esenciální třes
 • parkinsonova choroba
 • cévní mozková příhoda (mrtvice)
 • nadměrná činnost štítné žlázy
 • poruchy mozečku
 • huntingtonova choroba
 • syndrom karpálního tunelu
 • traumatické poranění mozku
 • roztroušená skleróza
 • vedlejší účinky léků

Třes rukou může způsobovat mnoho faktorů, od změny stravy a životního stylu až po léky a zdravotní potíže. Vnitřní třes po probuzení může být důsledkem únavy nebo přílišného množství kofeinu. U starších lidí může být třes rukou způsoben nedostatkem vitamínů nebo vedlejším účinkem léků. Třes může být také varovným příznakem odvykání alkoholu, stresu, úzkosti, problémů s krevním tlakem a dalších zdravotních potíží.

Parkinsonova choroba – třes těla v klidu

Parkinsonova choroba se vyznačuje postupným úbytkem mozkových buněk, které produkují dopamin, chemický posel umožňující normální pohyby těla. Zdá se, že při esenciálním třesu dochází také k narušení činnosti motorických drah, ale není jisté, zda dochází k úbytku mozkových buněk.

Posmrtné vyšetření mozkové tkáně odebrané lidem s esenciálním třesem odhalilo různé abnormality v mozečku a mozkovém kmeni, včetně ztráty Purkyňových buněk, které produkují důležitý neurotransmiter zvaný GABA. Všechny vzorky však nevykazují stejné změny, takže význam těchto zjištění je nejistý.

Nejznámějšími projevy Parkinsonovy choroby je vnitřní třes celého těla. Prvně se objevuje pouze třes jedné ruky, později obou, chvěním očních víček, třesu dolní čelisti a čela a později se může připojit i třes nohou. Třes nohou so dostavuje jako poslední v pokročilé fázi nemoci. Během pohybu neovladatelný třes celého těla a klepání rukou přestává.

Třes rukou může být způsoben Parkinsonovou chorobou.

Cévní mozková příhoda – třes jedé ruky

K ischemické cévní mozkové příhodě dochází, když krevní sraženina zablokuje tepnu, která zásobuje mozek krví. Tím se do mozku nedostane krev a kyslík.

Pokud není mrtvice okamžitě léčena, může dojít k dlouhodobému a trvalému poškození. Jakékoli trvalé poškození může ovlivnit neurologické dráhy v mozku a způsobit třes rukou. Podle zasažené části mozku u lidí přetrvává často třes pravé nebo třes levé ruky.

Nadměrná činnost štítné žlázy – třes rukou v mládí

Štítná žláza je žláza na krku, která se nachází těsně nad klíční kostí. Produkuje hormony, které pomáhají zásobovat tělo energií, a pomocí těchto hormonů reguluje metabolismus. Hypofunkce i hyperfunkce štítné žlázy se mohou objevit u lidí v jakémkoliv věku, proto může být příčinou třesu rukou v mládí či třesu rukou u dětí.

Pokud produkuje příliš mnoho hormonů, může mít metabolické onemocnění známé jako hyperaktivní štítná žláza neboli hypertyreóza. Nadměrně aktivní štítná žláza způsobuje, že tělo je aktivnější, než je třeba. To může způsobit problémy, jako jsou např: zvýšená srdeční frekvence, problémy se spánkem či třes rukou.

Poruchy mozečku

Cerebelární poruchy jsou skupinou poruch, které postihují mozeček, oblast mozku, která řídí rovnováhu a koordinaci. Poškození této části mozku může přerušit složité dráhy, které řídí pohyb a koordinaci. Poškození mozečku může způsobit třes rukou u dětí, ale i třes rukou v mládí i v dospělosti.

Poruchy, jako je syndrom křehkého X, mají vliv na mozeček. Kromě problémů s rovnováhou a chůzí způsobují často třes těla. Lidé mohou pociťovat vnitřní třes celého těla, klepání rukou, třes nohou, ale i třes levé ruky, či pravé ruky.

Jiná onemocnění mohou poškodit mozeček a vést k třesu rukou. Mezi tyto možné příčiny patří mrtvice, záchvaty nebo nádory. Poškození mozku může ztížit plynulý a kontrolovaný pohyb. Způsobit může také neovladatelný třes celého těla.

Huntingtonova choroba – třes jedné ruky

Huntingtonova choroba je onemocnění, které způsobuje postupný rozpad nervových buněk v mozku. Jedním z nejčastějších příznaků Huntingtonovy choroby je trhání nebo třes jedné ruky. V horších případech tato choroba způsobuje třes nohou, rukou, v obličeji a později i neovladatelný třes celého těla v klidu i během pohybu.

Postupem času toto onemocnění výrazně zhorší kognitivní a emocionální schopnosti, stejně jako fyzické schopnosti. Způsobuje velmi intenzivní a nepříjemný třes jedné ruky. Nejčastěji se objevuje po třicítce, nicméně vzácně se může objevit i ve dvacátých letech věku a způsobit tak třes rukou v mládí.

Traumatické poranění mozku a páteře – třes rukou od krční páteře

Fyzické poškození mozku může narušit jeho typické fungování. Poškození mozku může mít vliv na fyzický pohyb. Třes rukou nebo neovladatelný třes celého těla se může objevit, pokud poranění postihne určité oblasti mozku, jako je mozeček, nebo nervy, které ovládají pohyb rukou. Způsobit může ale také vnitřní třes celého těla či třes nohou.

K poranění mozku může dojít při nehodě, například při srážce s autem nebo pádu. Může být i důsledkem aktivit, jako je sport. Traumatické poranění se nikomu nevyhýbá a může způsobit i dětem třes rukou, či třes celého těla.

V případě poranění páteře může být důsledkem také třes těla, či vnitřní třes po probuzení. V páteři se schovává mícha, jejíž poranění může vést k různým pozastavením fungování svalů a ke třesu těla. Může také způsobit nehybnost nohou, která začíná třesem nohou. Třes rukou od krční páteře může být způsoben vyhřezlou plotýnkou. Ta se kromě třesu rukou od krční páteře dá poznat také podle bolestí hlavy.

Roztroušená skleróza

Toto onemocnění, které postihuje imunitní systém, mozek, nervy a míchu, může způsobit i třes rukou. S největší pravděpodobností se člověku bude třást ruka nebo noha. Roztroušená skleróza může způsobovat různé druhy třesu. K nejčastějším, jako je esenciální třes, dochází, když se osoba již pohybuje.

Tato nemoc se objevuje v dospělosti od 20 let, převážně u žen. Způsobuje tak třes rukou v mládí. Projevuje se klepáním rukou, třesem celého těla, brněním a mravenčením v končetinách.

Vedlejší účinky léků

Třes rukou může být důsledkem vedlejších účinků léků, včetně některých:

 • psychiatrické léky
 • antiepileptické léky
 • léky proti astmatu
 • imunosupresivní léky

Jedním z důvodů, proč se třes vyvolaný léky objevuje, je to, že některé z těchto léků blokují chemickou látku v mozku zvanou dopamin. Tato chemická látka přenáší informace z jedné části mozku do druhé. Když se dopamin nemůže dostat do těch částí mozku, kam by měl, mohou se objevit problémy s pohybem, jako je třes rukou, třes těla a další.

Pokud by člověk léky přestal užívat, třes pravděpodobně zmizí. Nesmí se ale zapomenout zvážit přínosy léku oproti nežádoucím účinkům nebo se zeptat svého lékaře na jiný lék, u kterého je menší pravděpodobnost, že způsobí třes těla.

Třes rukou jako důsledek užívání léků se objevuje u velkého množství lidí.

Třes rukou – psychosomatika

Psychosomatika spojuje psychickou stránku člověka s jeho fyzickým zdravím. Odhaluje spoustu onemocnění, které mají původ v psychické nepohodě pacienta. Obrací se k situacím, které nejvýrazněji ovlivňují psychiku člověka a způsobují například stres či strach.

Psychosomatika třes rukou také řadí mezi nemoci, které mohou být spojené s pacientovou psychikou. Pokud má pacient stresující zkušenosti, které se již snažil zapomenout, může mu způsobovat třes těla ze stresu. Psychické zdraví může mít za následek i například vnitřní třes po probuzení, třes celého těla v klidovém režimu, či třes nohou a další.

Další příčiny třesu rukou – často třes rukou ze stresu

Třesoucí se ruce nemusí vždy znamenat jakousi nemoc. Někdy je třes reakcí těla na nějakou událost:

Nedostatek B12: Bez něj nervový systém nefunguje tak, jak by měl. Nachází se v mase, rybách, drůbeži, vejcích a mléčných výrobcích. Pokud ho dostává člověk tak málo, že se mu třesou ruce, lékař mu dá injekci.

Kofein: Pokud si člověk dopřává šálek kávy nebo čaje nalačno, možná ví, jaký vliv může mít kofein na ruce. Příliš mnoho kofeinu může vést k třesu rukou. Je to proto, že kofein stimuluje svaly těla, což způsobuje, že se pohybují mimo pořadí.

Stres: Třes rukou ze stresu je poměrně běžný. Stres zhoršuje třes – od finančních a pracovních starostí až po problémy ve vztazích a zdravotní problémy. Intenzivní hněv, extrémní hlad nebo nedostatek spánku mohou způsobit, že se člověku budou třást ruce. Jedná se o tzv. fyziologický třes. Na internetu lze dohledat nespočet tipů, jak se zbavit stresu.

Nízká hladina cukru v krvi: Lékaři tomu říkají hypoglykémie. Spouští přirozenou stresovou reakci těla a způsobuje svalový třes, což jsou základní projevy hypoglykemie. Stručně řečeno, na otázku „hypoglykémie – co to je“ lze odpovědět, že je to hladina cukru v krvi pod normálem.

Odvykání alkoholu: Jedním z prvních příznaků je třes. Pokud se nejedná o vážnou závislost, může třes trvat jen několik dní. Po požití velkého množství alkoholu může svalový třes trvat rok nebo i déle.

Jak se zbavit třesu rukou přírodní cestou

Třes rukou může být nepříjemný a ovlivňovat život. Změny životního stylu a přírodní prostředky, jako je změna stravy, cvičení, terapie, a dokonce i chirurgický zákrok, jsou možnostmi, jak zastavit třes rukou. Přírodní domácí prostředky by mohly výrazně zmírnit nebo odstranit příznaky třesu rukou a snížit potřebu medikamentózní nebo chirurgické léčby.

Středomořská strava plná ovoce a zeleniny může mít pozitivní vliv na celkový zdravotní stav, ale byla také zkoumána v boji proti neurodegeneraci, Alzheimerově chorobě a esenciálnímu třesu. Strava zahrnuje zeleninu, luštěniny, ovoce, celozrnné obiloviny a nenasycené mastné kyseliny. Lidé na středomořské dietě by měli omezit konzumaci mléčných výrobků, masa, drůbeže a alkoholu.

Voda je další formou léku. Pití doporučených čtyř až šesti šálků vody denně může udržet tělo hydratované a odplavit z něj toxiny, které mohou přispívat k třesu rukou. Další cestou, jak zastavit třes rukou, je okamžité omezení konzumace kofeinu a alkoholu. Vhodný je zvýšený příjem vitaminu B12.

Vitamin B12 je nezbytný pro udržení zdravého nervového systému. Nedostatek vitaminu B12, B-6 nebo B-1 může vést ke vzniku třesu rukou. Doporučená denní dávka (RDA) vitaminu B12 pro dospělé je 6 mcg, ale během užívání jiných léků, které brání vstřebávání vitaminu, ho bude potřeba více.

Vitamin B12 lze užívat ve formě tobolek, injekcí nebo se nachází v běžných potravinách. Vejce, mléko, maso a většina živočišných produktů přirozeně obsahují vitamin B12. Mnoho obilovin je také obohaceno o vitaminy.

TIP: Výše zmíněné metody nemusí pomáhat a léčit jen třes rukou. Většina z nich je i účinným bojovníkem v boji proti nadměrnému pocení rukou.

Cviky na třes rukou

Lékař může pacienta odkázat na léčbu u fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta nebo doporučit cviky na třes rukou, které lze provádět doma. Například:

 • Stisknutí antistresového míčku nebo rukojeti na dvě až deset vteřin, uvolnění a opakování 10krát na každé ruce.
 • Krouživé otáčení zápěstí může udržovat šlachy a vazy pružné. Záměrné pohyby rukou mohou zabránit hromadění synoviální tekutiny, což zabraňuje třesu nebo ho snižuje.
 • Kroucení lehkého závaží s rukama opřenýma o stůl a dlaněmi směřujícími vzhůru.

Zátěžová rukavice na ruce: Zátěžová rukavice je adaptační pomůcka navržená ergoterapeuty. Rukavice se dodávají v různých hmotnostech. Rukavice poskytují jedinci s třesem větší stabilitu ruky a mohou snížit potřebu pacienta podstoupit operaci.

Jak ovládnout třes rukou relaxací

Stres, úzkost a další psychické problémy mohou vyvolat třes rukou. Na třes rukou ze stresu, je vhodné vyzkoušet relaxační techniky, jako jsou dechová cvičení, navození uvolněné atmosféry, cvičení jógy a meditace. Na internetu existuje nespočet videí, které ukazují jak ovládnout třes rukou pomocí meditace.

Masážní terapie může také uzdravit svaly rukou postižené třesem a zároveň uklidnit se a snížit stres v mysli a těle. Další častou příčinou třesu je únava, protože pro správné fungování těla a nervového systému je důležitý dostatek odpočinku. Průměrný dospělý člověk potřebuje přibližně sedm až devět hodin spánku. Může to pro člověka být i cesta, jak se zbavit třesu rukou celkově, jak ho zastavit.

Pro relaxaci je dobré zvolit i vhodné okolnosti. Doporučuje se obklopit se bylinkovou vůní. Mezi bylinky na třes rukou se řadí například třezalka, levandule a tymián. Nápoj z těchto bylinek třes rukou může být dočasnou cestou, jak ovládnout třes rukou.

Léčba svalovéhu třesu pomocí léků

Někteří lidé s esenciálním třesem nepotřebují léčbu, pokud jsou jejich příznaky mírné. Pokud však esenciální třes ztěžuje práci nebo každodenní činnosti, je čas se poradit s lékařem o možnostech léčby. Třes těla může být léčitelný různými léky. Beta-blokátory, antikonvulziva, léky proti záchvatům a aminokyseliny patří mezi běžně předepisované léky na to, jak zastavit třes rukou.

Beta-blokátory: Beta-blokátory, které se obvykle používají k léčbě vysokého krevního tlaku, pomáhají u některých lidí zmírnit třes, například propranolol (Inderal, InnoPran XL, Hemangeol). Tyto léky nemusí být vhodné, pokud při astmatu nebo určitými srdečními problémy. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat únavu, závratě nebo srdeční problémy.

Léky proti záchvatům: Léky proti epilepsii, jako je primidon (Mysoline), mohou být účinné u lidí, kteří nereagují na beta-blokátory. Mezi další léky, které mohou být předepsány, patří gabapentin (Gralise, Neurontin, Horizant) a topiramát (Topamax, Qudexy XR, jiné). Mezi nežádoucí účinky patří ospalost a nevolnost, které obvykle během krátké doby vymizí.

Trankvilizéry: Lékaři mohou k léčbě osob, u nichž napětí nebo úzkost zhoršuje třes, použít benzodiazepinové léky, jako je klonazepam (Klonopin). Mezi vedlejší účinky může patřit únava nebo mírná sedace. Tyto léky je třeba užívat s opatrností, protože mohou vytvářet návyk

Injekce onabotulinumtoxinuA (botox): Botoxové injekce mohou být užitečné při léčbě některých typů třesu, zejména třesu hlavy a hlasu. Botoxové injekce mohou zlepšit třes až na tři měsíce v kuse. Pokud se však botox používá k léčbě třesu rukou, může způsobit slabost prstů. Pokud se botox používá k léčbě třesu hlasu, může způsobit chraptivý hlas a potíže s polykáním.

Jak zastavit třes rukou – chirurgický zákrok

V některých případech třesu, zejména esenciálního třesu, může být nutná operace. K dispozici je minimálně invazivní proces zavedení neurostimulátoru do mozku, který se nazývá hluboká mozková stimulace (DBS). Podobně jako kardiostimulátor vysílá neurostimulační zařízení elektrické impulzy, které mohou zabránit vzniku třesu těla.

Dalším chirurgickým zákrokem pro jedince s esenciálním třesem je thalamotomie. Při této konkrétní operaci se zasahuje do thalamu na jedné straně mozku. Tato operace se často provádí na opačné straně mozku, než je dominantní ruka. Výsledky operace pak ovlivní a zmírní příznaky dominantní ruky. Vedlejší účinky operace jsou často dočasné, ale mohou zahrnovat potíže s řečí, zmatenost a problémy s rovnováhou. Celkově je to ale cesta, jak zastavit třes rukou.

Kdy navštívit doktora?

Pokud má člověk třes rukou, měl by vyhledat odbornou pomoc dříve než později a předejít tak zhoršení závažného zdravotního stavu. Léky, které zpomalují nástup a progresi neurologických poruch, by mohly být zásadním krokem ke zvládnutí zdraví.

Na druhou stranu zdravotník může informovat, že stačí ve svém životě omezit stres nebo přejít na kávu bez kofeinu. V každém případě by mělo být prioritou zjistit, jaká je příčina třesu rukou.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang