Vývoj smyslů miminka během těhotenství

Jak se v průběhu těhotenství vyvíjejí smysly miminka? Miminko se může chlácholit a uklidňovat hlazením těhotného bříška. Miminko už v době těhotenství vnímá a rozeznává matčin i otcův hlas a reaguje na matčino duševní rozpoložení

Miminko začíná vyvíjet své smysly již během těhotenství. Smysly se v průběhu těhotenství vyvíjejí velmi intenzivně. Jejich prostřednictvím je pak schopné vnímat nejen sebe, nicméně i své okolí. Prostřednictvím smyslů se již v těhotenství utváří pevné pouto mezi ním a matkou, které se po narození velmi intenzivně rozvíjí.

Hmat

Miminko má vyvinutý hmat přibližně od 18. týdne těhotenství. Je schopné vnímat matčinu ruku přiloženou na stěnu břišní. Matčiny doteky v průběhu těhotenství jsou prvním intenzivním kontaktem s dítětem a pozitivně ovlivňují jeho další vývoj.

Doteky představují nejčastější způsob komunikace maminky s děťátkem. Hlazení bříška v těhotenství děťátko uklidňuje a navozuje u něj pocity bezpečí.

Vývoj hmatových schopností plodu je fascinujícím procesem, který začíná velmi brzy během těhotenství. Zde je stručný přehled vývoje hmatu u plodu:

 1. Vytváření nervových spojení: Již od počátku těhotenství dochází k formování nervových spojení v mozku plodu. Nervový systém, včetně receptorů citlivých na dotyk, se začíná vyvíjet velmi brzy.
 2. První kontakt: Od asi 8. týdne těhotenství mohou být vidět první známky, že plod reaguje na doteky (reakce na jemné pohyby v děloze).
 3. Reakce na vnější podněty: Kolem 18. týdne může plod reagovat na vnější podněty, jako jsou doteky břicha matky nebo lehké tlaky na břišní stěně.
 4. Chuťové a čichové vnímání: Hmatové vnímání je také spojeno s chuťovým a čichovým vnímáním, protože tyto smysly jsou vzájemně propojeny. Plod může vnímat chemické látky v plodové vodě, včetně chutí.
 5. Rozpoznávání dotyků: Kolem 25. týdne se vyvíjejí oblasti mozku spojené s vnímáním dotyku a hmatu. Plod může reagovat na různé druhy dotyků a tlaků.
 6. Rozvoj jemné motoriky: Kolem 28. týdne se začínají vyvíjet dovednosti jemné motoriky, což je důležité pro schopnost cíleného pohybu a dotyku.
 7. Vibrace a pohyby: Plod začíná vnímat vibrace a pohyby, což může zahrnovat pohyby plodové vody a pohyby matčina těla.
 8. Hmatová stimulace: Kolem 11. týdne jsou vytvořeny základy kožních receptorů, které jsou důležité pro hmat.

I přesto, že plod vykazuje citlivost na doteky a pohyby již během těhotenství, plně vyvinuté hmatové schopnosti a schopnost cíleného pohybu se budou dále rozvíjet a zdokonalovat po narození, kdy bude mít miminko možnost interagovat se svým okolím.

Sluch

Je vědecky podložené, že dítě již v průběhu těhotenství slyší. Jeho sluch je vyvinutý kolem 7. měsíce těhotenství. Nejprve slyší to, co se děje v matčině těle. Slyší například tlukot jejího srdce, zvuky provázející trávení a střevní peristaltiku.

Později rozezná matčin hlas, ví, kdy promlouvá k němu nebo zda hovoří s někým jiným. Důležitý je zejména tón hlasu. Matčin hlas je dítěti nejmilejší a je schopné jej rozeznat ihned po narození.

Vývoj sluchu plodu je také zajímavý proces, který začíná velmi brzy během těhotenství. Zde je přehled klíčových fází vývoje sluchu u plodu:

 1. Vytváření sluchového orgánu: Ucho se začíná vyvíjet již ve velmi rané fázi embryonálního vývoje, kolem 3. až 4. týdne těhotenství. Struktury ucha postupně procházejí vývojem, včetně vnějšího ucha, středního ucha a vnitřního ucha.
 2. První sluchové schopnosti: Od 18. týdne těhotenství mohou být detekovány první známky sluchové schopnosti plodu. To zahrnuje schopnost reagovat na zvuky v prostředí kolem matky. Miminko může vnímat zvuky, jako je hlas matky, tep srdce, trávení a vnější zvuky.
 3. Rozvoj sluchových cest v mozku: Kolem 25. týdne začínají nervové cesty spojené se sluchem v mozku plodu růst a vyvíjet se. Toto je důležitý krok v rozvoji plně funkčních sluchových schopností.
 4. Rozpoznávání hlasu: Studie naznačují, že plod může rozpoznávat hlas matky a dokonce reagovat na specifické zvuky, které byly přehrávány během těhotenství. Tato schopnost rozpoznání hlasu může být pozorována i po narození.
 5. Reakce na hudbu: Kolem 25. týdne těhotenství může plod reagovat na hudbu. Některé studie naznačují, že miminko může preferovat určité hudební styly, které byly prezentovány během těhotenství.

Sluch plodu je zpočátku omezený a stále se vyvíjí. Plné a diferencované sluchové vnímání se rozvíjí až po narození, kdy miminko začne vnímat různé zvuky a postupně se učí reagovat na zvuky ve svém okolí.

Zrak

V začátku těhotenství má miminko oči zavřené. Oči miminka se otevírají kolem 30. týdne těhotenství a zavírají se jen ve spánku. Zrak jako smyslový orgán v průběhu těhotenství miminko nijak speciálně nevyužívá.

Vývoj zraku plodu je komplexní proces. Zde jsou klíčové aspekty vývoje zraku plodu:

 1. Vytváření očí:
  • Týden 4-7: Oči se začínají vyvíjet ve velmi raném stadiu embryonálního vývoje. V této fázi vznikají základy očí a začínají se formovat struktury, jako jsou čočky a duhovky.
 2. Uzavření očních víček:
  • Týden 9-10: Oční víčka se začínají uzavírat. I když jsou oči ještě zcela uzavřené, tento proces je důležitým krokem ve vývoji očí.
 3. Otevření očních víček:
  • Týden 26-28: Oční víčka se začínají otevírat. Oči však nejsou zpočátku plně funkční, a to až do pozdějších stadií těhotenství.
 4. Rozvoj sítnice:
  • Týden 16-22: Sítnice, která je odpovědná za vnímání světla a přenášení vizuálních informací do mozku, začíná vyvíjet své základní struktury.
 5. Rozvoj očních svalů:
  • Týden 7-9: Oční svaly se začínají vyvíjet, což je nezbytné pro pohyb očí.
 6. Vnímání světla:
  • Týden 20-24: Plod začíná vnímat světlo, i když oči jsou stále uzavřené. Světlo proniká přes břišní stěnu matky a plodovou vodu.
 7. Diferenciace duhovky:
  • Kolem týdne 28: Duhovka začíná reagovat na světelné podněty a rozvíjí schopnost se stahovat a rozšiřovat v reakci na světlo.
 8. Dokončení vývoje očí:
  • Týden 35-40: Oči plodu jsou plně vyvinuté ke konci těhotenství, avšak dokončení zrakového systému může stále probíhat po narození.

I přesto, že plod vykazuje některé známky zrakových schopností během těhotenství, plně funkční a diferencované vnímání světa kolem sebe se rozvíjí až po narození, kdy jsou oči plodu plně otevřené a zrak je aktivně používán k vnímání a interpretaci vizuálních informací.

Chuť

Od 4. měsíce těhotenství miminko ví, jak chutná plodová voda. Rozlišuje sladkou, slanou a hořkou chuť. V plodové vodě převládá sladká chuť, i proto mají novorozenci rádi sladké:

 1. Vytváření chuťových pohárků:
  • Týden 7-8: První stadia vývoje chuťových pohárků na jazyku se objevují velmi brzy v embryonálním období.
 2. Rozvoj chuťových receptorů:
  • Týden 13-15: Chuťové pohárky a chuťové receptory na jazyku a v ústní dutině začínají být více diferencované a citlivé na chutě.
 3. Přítomnost chutí v plodové vodě:
  • Týden 13-15: Plod může začít vnímat chutě prostřednictvím plodové vody. To je částečně způsobeno tím, že složky matčina jídla se mohou dostat do plodové vody a ovlivnit vnímání chutí plodu.
 4. Odezva na sladké a hořké chutě:
  • Kolem 21. týdne: Plod může začít reagovat na sladké a hořké chutě. Studie ukazují, že plod může preferovat sladké chutě a vykazovat odpor vůči hořkým chutím.
 5. Rozvoj olfaktorických receptorů:
  • Týden 28-30: Olfaktorické receptory v nose plodu začínají být více diferencované, což přispívá k vnímání vůní.
 6. Přizpůsobení reakcí na vůni a chuť:
  • Poslední trimestr: Plod může reagovat na vůně a chutě, které pocházejí z potravy, kterou matka konzumuje, a může projevovat preference nebo nesnášenlivost k určitým chutím.

Plné rozpoznávání a rozlišování chutí se rozvíjí až po narození. Po narození je chuťový systém plodu vystaven novým a rozmanitějším chutím, což umožňuje dítěti postupně rozvíjet své preference v oblasti jídla.

Čich

Miminko má vyvinutý čich asi od 20. týdne těhotenství. Plně jej však využívá záhy po porodu, kdy zejména podle vůně poznává svoji maminku.

Vývoj čichového smyslu plodu:

 1. Vytváření čichových buněk:
  • Týden 5-6: Čichové buňky se začínají formovat v nosní dutině plodu. Během tohoto času jsou již přítomny buňky, které budou reagovat na vůně.
 2. Rozvoj čichových receptorů:
  • Týden 11-15: Čichové receptory se stávají více diferencovanými a citlivými na různé vůně. To je doba, kdy plod začíná vykazovat první známky reakce na vůně v prostředí.
 3. Přítomnost vůní v plodové vodě:
  • Týden 13-15: Plod může začít vnímat vůně prostřednictvím plodové vody, protože složky z matčina jídla mohou proniknout do amniové tekutiny.
 4. Odezva na vůně:
  • Kolem 25. týdne: Některé studie naznačují, že plod může reagovat na určité vůně a může vykazovat preferenci nebo nesnášenlivost k určitým pachům.
 5. Rozvoj olfaktorických receptorů:
  • Týden 28-30: Olfační receptory, které jsou zodpovědné za vnímání vůní, jsou více diferencované, což zvyšuje schopnost plodu vnímat různé pachy.
 6. Odezva na matčiny vůně a výživu:
  • Poslední trimestr: Plod může reagovat na matčiny vůně a přizpůsobovat své reakce podle toho, co matka konzumuje.

I když se čichový systém plodu vyvíjí během těhotenství, plná funkce a využívání čichových schopností nastává až po narození. Dítě postupně rozpoznává a reaguje na různé pachy ve svém okolí.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang