Co je to láska – jak se pozná, definice a druhy

laska-2

Romantická láska je jedním z nejstálejších námětů pro umělecká díla napříč staletími. Od písní a básní až po romány a filmy. Jak je to však s láskou a vědou? Co je to láska?

Po romantické lásce touží každý. Lidé jsou schopni pro ni přinést nepředstavitelné oběti. Láska může někoho přivést ze stavu extáze do nejhlubšího zoufalství. Bez lásky si lze jen těžko představit, že by se lidský druh mohl vyvinout. Láska je vděčným tématem celé řady knih, romantických filmů, písní, ale třeba i výtvarných děl.

Lidé obecně potřebují k přežití vztahy. Někteří lidé projdou životem, aniž by kdy zažili romantickou nebo sexuální přitažlivost, a to je v pořádku. Potřebnou lásku můžou získat ze vztahů s rodinou a přáteli.

Jiným se daří, když mají v životě jak přátele, tak romantické partnery. Možná si někdo život bez romantiky nedokáže představit a usiluje o vztahy v naději, že najde toho pravého partnera nebo partnery.

Co je to vlastně láska a jaký je to pocit být zamilovaný?

Láska

Láska je cit, který lidi poutá a zavazuje k sobě navzájem. Z pohledu evoluční psychologie se láska vyvinula proto, aby udržela rodiče dětí pohromadě tak dlouho, aby přežili a dosáhli pohlavní dospělosti.

Láska, náklonnost a cit mají důležitý vliv na pohodu a kvalitu života. Je prokázáno, že láskyplné vztahy jsou spojeny s:

 • nižším rizikem srdečních onemocnění
 • snížením rizika úmrtí po infarktu
 • lepšími návyky
 • delším životem
 • nižší hladinou stresu
 • menšími depresemi
 • nižším rizikem cukrovky

Z vědeckého hlediska romantická láska způsobuje nárůst aktivity v oblastech mozku, které jsou bohaté na dopamin, mozkovou chemickou látku, která zlepšuje náladu.

Ovšem existuje tenká hranice mezi láskou a nenávistí. Psychologové zjistili, že člověk nejčastěji nenávidí lidi, které zná, a to nejčastěji proto, že ho nějakým způsobem zradili. Mezi nejčastější objekty nenávisti patří bývalí manželé, kolegové a další členové rodiny.

Co je to láska – definice lásky

Písničku, ve které se zpívá „láska je láska„, zná asi každý. Avšak co je to láska? Dá se nějak popsat?

V dnešní společnosti má každý z nás jinou definici lásky. Každý prožívá lásku jinak a žádná univerzální definice lásky neexistuje. Co je to láska? Láska může být definována jako soubor emocí a chování, které se vyznačují intimitou, vášní a oddaností. Zahrnuje péči, blízkost, ochranu, přitažlivost, náklonnost a důvěru.

Láska může být jednoduše pocit bezpečí. Lásku lze také popsat jako naprostou zranitelnost v něčí blízkosti a schopnost důvěřovat, že jeho nedostatky nebudou zneužity proti němu.

Láska může mít různou intenzitu a může se v průběhu času měnit. Je spojena s celou řadou pozitivních emocí, včetně štěstí, vzrušení, životní spokojenosti a euforie, avšak může vést i k negativním emocím, jako je žárlivost a stres.

Pokud jde o lásku, někteří lidé by řekli, že je to jedna z nejdůležitějších lidských emocí. Přestože však patří k nejstudovanějším projevům chování, je stále nejméně pochopená. Vědci například diskutují o tom, zda je láska biologický, nebo kulturní fenomén.

co-je-to-laska-6653161
Láska je intimita, vášeň, oddanost. A také pocit bezpečí a důvěry.

Druhy lásky

Lásku řeší lidé od dávných věků. Ve starověkém Řecku bylo tak těžké definovat pocit lásky, že filozofové rozlišili 4 druhy lásky. Tyto druhy lásky jsou:

 • storge
 • filia
 • eros
 • agapé

Storge je obvykle definována jako láska mezi členy rodiny, jako jsou sourozenci a rodiče. Tento druh lásky je považován za vyspělejší a nejpřirozenější druh lásky. Je emotivní a nejméně dbá na to, zda je dotyčná osoba hodna lásky.

Například ženy mohou díky tomuto druhu lásky nadále milovat své děti navzdory skutečně hroznému chování dětí. Chování, které by netolerovaly u svých přítelkyň nebo manželů.

Dalším druhem lásky je eros. Eros je láska erotická, vášnivá. Často je to vše o potřebě a jde spíše o osobu, která se cítí sexuálně přitažlivá, než o osobu, která je ohniskem této lásky. Je to návykové. Eros může způsobit velkou radost i velký smutek.

Philia je láska přátel a sobě rovných. Může to být láska mezi milenci, když jsou spolu už dlouho a už to není tak žhavé. Je to láska, která je dobrá pro lidské zdraví. Dotek milované osoby. Dotek filie snižuje krevní tlak.

Lidé v láskyplných vztazích pociťují lásku, méně navštěvují lékaře, mají méně bolesti a více pozitivních emocí. Všechny tyto pozitivní důsledky filie lásky, láskyplného přátelství činí člověka odolnějším, když přijdou těžké časy.

A konečně agapé, které je známé jako božská láska nebo také láska k lidem. Láska po vzoru lásky křesťanského Boha k lidem a lásky člověka k Bohu. Je to láska, která se dává bez ohledu na to, zda je opětována.

Je to láska bez jakéhokoli vlastního prospěchu. Tento druh lásky je důležitý v procesu odpuštění.

Odpuštění je důležité pro zdraví, protože neschopnost odpustit je spojena s hněvem a řadou nepříliš dobrých zdravotních následků. Je to láska, která nastavuje velmi tvrdou laťku, avšak může být základem štěstí a spokojenosti.

Jak se pozná láska?

Když se člověk někoho zeptá, zda je láska komplikovaná, je velká pravděpodobnost, že odpoví „ano“ nebo přinejmenším „někdy“. Část komplikací lásky pramení z toho, že může být náročné, když osoba, kterou člověk miluje, necítí totéž.

Láska může komplikovat život také proto, že má různé podoby a člověk nemusí hned poznat, který typ lásky cítí. Láska nevypadá vždy stejně. A prochází určitými fázemi.

První záchvěv lásky, kdy se člověk do někoho bezhlavě zamiluje, často vypadá spíše jako poblouznění, doplněné spoustou vzrušení a nervozity. A když je to vzájemné? Euforická blaženost, kterou mnoho lidí zažívá, může oba partnery udržet v naprosté vzájemné náklonnosti.

Časem se tento právě zamilovaný pocit často změní v něco méně nabitého, avšak stabilnějšího a trvalejšího. Jak se pozná láska?

V počátečních fázích zamilovanosti zvyšuje emocionální vzrušení hladinu kortizolu v těle, což způsobuje bušení srdce, motýly v žaludku a nepříjemně zpocené ruce. Dalšími chemickými látkami ve hře jsou oxytocin, který prohlubuje pocity náklonnosti, a vazopresin, který je spojován s důvěrou, empatií a sexuální monogamií.

Klíčovou součástí lásky je důvěra a pocit bezpečí, že se člověk může někomu svěřit se svými osobními slabostmi nebo zranitelnostmi. Tyto pocity často naznačují rozvíjející se lásku.

Milovat někoho často znamená chtít s ním trávit spoustu času. Pokud tedy někdo zjistíte, že touží po společnosti jiného víc než kdy dřív, je to způsob, jak se pozná láska.

Zamilovanost a láska

Zamilovanost a láska jdou ruku v ruce. Není to však pravidlem. Mít rád, milovat nebo být zamilovaný jsou různé pojmy. Ne vždy se musí zamilovanost rozvinout v lásku.

Každý vztah začíná vášnivou láskou, která průběžně klesá. Důvody jsou různé. Jak se partneři o sobě navzájem více dozvídají a získávají větší jistotu ohledně dlouhodobé budoucnosti vztahu, rozvíjí se rutina.

Příležitostí k prožívání nových věcí a vzrušení může také ubývat, stejně jako četnost sexuálních aktivit. To může způsobit, že vášnivá láska ustoupí. Ačkoli se s poklesem vášnivé lásky nesetkávají všechny páry, různé studie uvádějí, že tento útlum zažívá přibližně 20-40 % párů.

Naproti tomu je zjištěno, že partnerská láska obvykle s časem roste. Ačkoli se podle výzkumů většina romantických vztahů skládá jak z vášnivé, tak z partnerské lásky, právě absence nebo snížení partnerské lásky, více než lásky vášnivé, může negativně ovlivnit dlouhověkost romantického vztahu.

K lidem, které má člověk rád, často pociťuje vřelost a blízkost. Když někoho miluje, prožívá stejné pozitivní myšlenky a zážitky, jako když má někoho rád. Prožívá však také hluboký pocit péče a oddanosti vůči dané osobě.

Být „zamilovaný“ zahrnuje všechny výše uvedené skutečnosti, avšak také pocity sexuálního vzrušení a přitažlivosti. Vášnivou lásku lidé obvykle považují za „zamilovanost“. Zahrnuje pocity vášně a intenzivní touhu po někom, až do té míry, že mohou obsedantně myslet na to, že chtějí být v jeho náručí.

Přitažlivost a náklonnost se mohou v průběhu času měnit a růst stejně jako zamilovanost a láska. Lásku lidé cítí a projevují mnoha způsoby.

Jak vyznat lásku?

Každý vztah dříve nebo později dospěje do bodu, kdy bude někdo z partnerů chtít vyslovit ono pověstné „miluji tě“. Jak najít správné načasování a jak vyznat lásku? Nebo jak vyznat lásku, když ten druhý o naší zamilovanosti ani neví?

Pokud je někdo z odhalování svých citů mimořádně nervózní, může zkusit své lásce něco naznačit a uvidí, jak zareaguje. Navázat oční kontakt, hravě svého milého poškádlit nebo mu poslat koketní zprávu.

Možná se to bude zdát divné, avšak když si člověk předem promyslí, co chce říct, a dokonce si to v hlavě trochu nacvičí, může se zbavit tlaku, až přijde čas sdělit své pocity.

Vyjádření svých pocitů prostřednictvím textové zprávy může odstranit jakýkoli okamžitý šok ze situace, což příjemci usnadní poskytnout smysluplnou odpověď. Neexistuje jediný správný způsob, jak někomu sdělit, co ten druhý cítí.

Kdo se rozhodne říct své lásce, co k ní cítí, měl by se ujistit, že vybral správné místo. Není dobré vyznávat lásku v přeplněné kavárně. Vyznání lásky třeba na procházce, na pláži nebo v parku je rozhodně lepší.

Člověk by se neměl snažit chovat jinak a myslet si, že ho jeho láska přijme lépe. Pokud tomu tak je, pak to pravděpodobně stejně není ten pravý člověk. Nervozita je samozřejmě normální, avšak člověk by se měl snažit zachovat klid a zůstat věrný tomu, kým je.

I když člověk najde způsob, jak vyznat lásku, milovaná osoba nemusí city opětovat. Myšlenka, že milovaná osoba přizná, že necítí to samé, může být strašná. Člověk by v takové chvíli neměl zapomenout, že pokud se setká s odmítnutím nebo nezájmem, není to konec světa. Život půjde dál.

Jak najít lásku?

Zaručený návod na to, jak najít lásku, neexistuje. Ať člověk dělá, co dělá, vždycky bude při hledání toho pravého záležet na štěstí. Existuje však několik věcí, které může udělat, aby proces hledání toho pravého proběhl o něco hladčeji.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že potřebují partnera, aby se cítili šťastní a spokojení. Avšak je to práv naopak. Až se bude člověk cítit šťastný a spokojený, bude připravený na lásku.

Říká se sice, že láska přijde, když ji člověk nejméně čeká, vždy je však nutné „něco“ udělat. Kdo chce najít lásku, musí vyrazit mezi lidi. Zapojit se do společenských skupin, jít do baru nebo si dát inzerát na online seznamku. Staré dobré tipy, které platí stále.

Není třeba zoufat, pokud to nevyjde napoprvé ani napodruhé. Dobří muži a dobré ženy jsou všude, pokud člověk hledá. Lidé si často stěžují, že se s nikým neseznámí, avšak pak jdou ven a celou dobu mají sklopenou hlavu a zírají do mobilů.

Ať už je člověk kdekoli, má se rozhlédnout po místnosti, abys zjistil, kdo se na něj dívá. Navázat tři vteřiny oční kontakt s milým cizincem a usmát se nic nestojí. Třeba to může být první krok k tomu, jak najít lásku.

Kdo hledá skutečnou lásku, neměl by hledat romantiku, nýbrž partnerství. Romantika je sice na rande a v manželství je občas zábavná, avšak je to partnerství, které člověka dostane z těžkých časů.

Přitažlivost je při hledání lásky důležitá, člověk ji však nemusí cítit hned. Ta okamžitá jiskra je spíše o chtíči a méně o věcech skutečných vztahů. Emoce se mohou časem měnit a prohlubovat.

Najít lásku sice není jednoduché, ovšem rozhodně to stojí za pokus. Pokud člověk plánuje romantickou schůzku, může vyzkoušet otázky na rande, aby se z konverzace dozvěděl co nejvíce.

Jak probudit v muži lásku?

Neexistuje jediný a jednotný způsob, jak probudit v muži lásku. Každý vztah je jedinečný a každý člověk si přináší svou vlastní minulost z předchozích vztahů.

Láska potřebuje čas a ke každému přichází jiným tempem. A někdy nepřijde vůbec. Všechny předchozí zkušenosti muže se vztahy spolu s jeho osobností ovlivní, jak dlouho mu bude trvat než se zamiluje. Žena by to neměla vzdávat, pokud to nebude hned.

V dnešní době jsou ženy rády samostatné. Avšak muži se rádi cítí potřební. Jistě, každá žena může sama vyměnit pneumatiku nebo žárovku, to však neznamená, že musí. Požádat muže o pomoc ho utvrdí v tom, že ho žena potřebuje a stojí o něj.

Trávení času odděleně je pro páry zdravé. Každý může dělat své věci nebo trávit čas s přáteli. Čas strávený odděleně zajišťuje rovnováhu ve vztahu a dává to oběma příležitost postrádat jeden druhého. Když žena muži chybí, myslí na ni. Myslí na své city k ní. A to je dobře.

Muže je potřeba chválit. I ženy přece mají rády, když jim někdo složí kompliment nebo poděkuje. Tak proč by to nemělo fungovat i naopak?

Stejně jako mají muži rádi, když je někdo potřebuje, mají také rádi, když někdo obdivuje, jak jsou mužní. Mužnost není jen o testosteronu a svalech. Je to o tom, že se k lidem muž chová nebo je galantní. Skutečná mužnost je být zranitelný a empatický. Ať už to pro ženu znamená cokoli, měla by dát muži najevo, že tyto vlastnosti obdivuje.

Poslední rada, jak probudit v muži lásku, zní: nesnažit se muže změnit. Muže nikdy, ale opravdu nikdy nezmění. Vážně.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang