Zatopte si ekologicky a pohodlně

Dnešním trendem se stává vyhledávání ekonomického, ale hlavně automatického způsobu vytápění. Samozřejmě, že velkou zásluhu na tomto směřování v oblasti vytápění nesou emisní normy, jejichž nedodržení může být od příštího roku sankciováno.

Ekologie, náročnost obsluhy a ekonomické možnosti

Ačkoli se dnes stále častěji mluví o vytápění tepelnými čerpadly nebo plynovými kondenzačními kotli, patří tuhá paliva k velmi oblíbeným způsobům vytápění, a to zejména z důvodu nákladů na pořízení a vlastní ceny používaných paliv. V případě tepelných čerpadel řadu lidí odradí jeho vysoká pořizovací cena, u plynových kondenzačních kotlů nedostupnost samotné přípojky.

Jistě, pořizovací cena kotle na tuhá paliva, který splňuje emisní požadavky také není nejnižší, ale stále je na ně možné využít tzv. kotlíkové dotace, roce 2021 v rekordním objemu. Kotlíková dotace na kotel ke spalování biomasy, dřeva nebo dřevěných pelet pak činí až 85 %.

Kromě toho však řada lidí volí i podle náročnosti obsluhy, zde pak vyhrává naopak tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo vytápění peletami v automatizovaném kotli.

Brikety, dřevo nebo pelety?

Brikety i pelety se řadí k ušlechtilým palivům, protože při jejich spalování nevznikají zplodiny, které by poškozovaly ovzduší a jejich produkce CO2 je nejen nízká, ale výrazně vyšší objem CO2 pohltil zpracovaný strom při svém růstu v přírodě. Navíc brikety i pelety jsou zpracovány z vedlejších surovin dřevozpracujícího průmyslu, tedy z třísek a hoblin. V briketách se navíc mohou vyskytnout i jiné organické zbytky jako je kůra.

Brikety i pelety se zpracovávají za působení tepla a tlaku a tvarují se do předem daných tvarů. Pelety jsou tvarovány do malých válečků a brikety pak svým tvarem imitují cihly či roury.

Dřevo je sice tradiční palivo a jedná se také o obnovitelný zdroj, ale kromě vysoušení a štípání není nijak zpracováváno a rozhodně tak nedokáže nabídnout stejné užitné vlastnosti jako brikety nebo pelety. Nemluvě o tom, že daný strom často neposkytl jinou užitnou hodnotu. Byl tedy poražen jen proto, aby shořel, což je vlastně škoda. Pokud se přesto rozhodnete topit dřevem, nezapomeňte si pro snazší přenášení a pořádek pořídit koš na krbové dřevo.

Výhřevnost

Důležitým ukazatelem, který by vás měl u každého paliva zajímat, je jistě výhřevnost. Pokud si porovnáte tento parametr u dřeva, briket a pelet, zjistíte, že výhřevnost dřeva se liší dle druhu stromu i když ne nijak výrazně. Obecně jsou jehličnaté dřeviny výhřevnější než listnaté. Samozřejmě bukové poleno je těžší než stejné smrkové, ale kilogram paliva vyhraje smrk.

To využívají lisované brikety i pelety, které navíc obvyklou výhřevnost suchého dřeva snadno překonají díky nižšímu obsahu vody. Pokud porovnáte výhřevnost paliv ve stejné kvalitativní třídě, vyhrávají dřevěné brikety a pelety s výhřevností mezi 17-18 MJ/kg a teprve pak je vysušené dřevo, které se dle typu a obsahu vody pohybuje s výhřevností mezi do 14 MJ/kg.

Nevadí vám přikládání? A co další údržba?

Při volbě paliva je důležité se zamyslet i nad skutečnostmi související s náročností topení a údržby kotle. Pokud vám nevadí ručně přikládat do kamen nebo krbu jsou vhodnou volbou brikety, pro které není možné použít automatické přikládání. S briketami nemusíte tak často přikládat, jako když topíte dřevem. Brikety totiž díky své hustotě hoří velmi dlouho.

V případě, že se nechcete o přikládání starat je vhodné volit automatický kotel na pelety nebo aspoň jeho poloautomatickou verzi. V případě plně automatického kotle jsou pelety přepravovány ze sezónního zásobníku pomocí dopravníku či pneumaticky, u poloautomatu musíte sem tam zásobník naplnit ručně.

Oproti dřevu pak mají brikety a pelety mnohem nižší popelavost a není tak nutné neustále odebírat velké množství popela. Popelavost u briket a pelet se pohybuje okolo 0,5 % u dřeva je popelavost přímo úměrná množství kůry na polenech.

S výše uvedenými ukazateli pak souvisí i potřeba údržby kotle, v případě briket a pelet je údržba kotle minimální, protože jej není nutné nijak často čistit. U dřeva je pak nutné, se pravidelně starat o zanešení kotle či komína sazemi.

Jaké mají ještě pelety a brikety výhodu oproti dřevu?

Velkou výhodou oproti dřevu jsou nižší prostorové požadavky na skladování topiva na zimu. Brikety a pelety totiž díky své vysoké hustotě zabírají mnohem méně prostoru a je tak jednodušší udržet je v suchu.

Další velkou výhodou briket a pelet pak je, že je s nimi možné topit ihned. Dřevo však musí, alespoň dva roky vysychat, aby dosáhlo požadované výhřevnosti a dalších užitných vlastností.

Náklady na vytápění výrazně ovlivní doba nákupu paliva

Abyste mohli na topení ušetřit i více jak 10 %, je optimální doba nákupu pelet a briket právě teď, tedy na konci topné sezóny. Je pravidelným trendem, že nákupní cena tuhých paliv je zjara až o 15 % nižší, než tomu bylo v zimě. Pokud máte dostatečně velký zásobník na pelety či brikety, který vám pojme palivo i na celou topnou sezónu, můžete ušetřit i tisíce korun a nedělat si v době letních dovolených vrásky s rychlým nákupem paliv před nastávajícím podzimem.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang