Výhody a nevýhody práce na živnost

Práce na volné noze – práce na živnost může být skvělým způsobem obživy a pro mnoho lidí představuje zajímavou volbu povolání. Stejně jako u jiných forem práce však existují výhody i nevýhody, které je třeba předem zvážit.

Práce na živnostenský list je do určité míry osvobozující. Nabízí větší časovou flexibilitu a neomezenou výši výdělku. Někdo také přemýšlí nad otázkou, jestli s.r.o., nebo živnost. Zde jsou rozdíly týkající se finanční i administrativní náročnosti. Příkladem je zakladatelská listina.

Pokud s.r.o. zakládá pouze jeden zakladatel, musí zákonem stanovenou zakladatelskou listinu mít. Nicméně to už je zase jiná kapitola, tento článek se zabývá prací na živnost a tím, jaké má výhody a nevýhody.

Výhody práce na živnostenský list

Jednou z největších výhod práce na volné noze je, že má člověk nad svou prací větší kontrolu. Bude si moci vybrat typ práce a projekty, které přijme, a bude také rozhodovat o tom, kolik času věnuje jednotlivým projektům a kolik si za své služby naúčtuje.

Navíc nemusí shánět vzory životopisu ke stažení a ucházet se někde o práci. Vzor životopisu ke stažení by totiž nikoho neoslnil, neboť osoba pracující na živnost je svým šéfem a nemusí tak prokazovat vzdělání ani kvalifikaci.

Je zde také velká flexibilita, pokud jde o to, kdy se rozhodne člověk pracovat a kdy chce mít volno, což umožní větší svobodu při určování vlastní pracovní doby a práci z pohodlí domova.

Další výhodou práce na volné noze je možnost vydělat si více peněz. Ti, kdo pracují na vlastní pěst, mají často větší kontrolu nad tím, kolik si za své služby účtují, což jim může otevřít cestu k vyšším příjmům. V závislosti na typu práce, kterou osoba vykonává, má také možnost své sazby podle potřeby zvýšit nebo snížit, což dává ještě větší potenciál maximalizovat své výdělky.

K práci na živnostenský list se často uchylují třeba maminky na mateřské.

Nevýhody práce na živnost

Práce na živnostenský list má však i některé nevýhody. Jednou z hlavních je nejistota zaměstnání. Jako osoba na volné noze nemá člověk jistotu stálé měsíční výplaty, protože se mu nemusí podařit udržet stálý přísun práce.

Navíc zde nejsou výhody, jako je zdravotní pojištění nebo placená dovolená, a člověk je také zodpovědný za placení vlastních daní.

Pro úspěšnou práci na živnost je také třeba převzít iniciativu, pokud jde o vyhledávání nových klientů a správu stávajících. Ačkoli mnoho pracovníků na volné noze využívá k hledání nových zákazníků síťové stránky a online katalogy, stále se může jednat o časově náročný a obtížný proces, takže živnostník bude muset být ochoten věnovat čas a úsilí marketingu a navazování kontaktů.

V neposlední řadě může být s prací na volné noze spojena finanční zátěž. Živnostník musí neustále platit za zdravotní a sociální pojištění. Také musí hradit veškeré vlastní kancelářské potřeby, materiály a nástroje, stejně jako veškerý software nebo služby, které ke své práci potřebuje.

Práce na volné noze je pro mnohé skvělou volbou, ale před přechodem je důležité pochopit výhody a nevýhody této práce. Přestože je zde velký potenciál vyšších příjmů a větší kontroly nad svou prací, jsou s tím spojena i rizika, jako je nedostatečná jistota zaměstnání a nutnost investovat do nákladů na kancelář i materiál.

Často provozovanou živností jsou například taxislužby.

Jak zařídit živnostenský list?

Pokud se někdo rozhodne pro práci na živnostenský list, musí si jej nejprve zařídit. Prací na živnost je více druhů, většina jich patří do živností volných a k založení živnosti postačí jen občanský průkaz. Druhů je ale více.

Další druhy živností:

  • vázané (optik, účetní, masér),
  • řemeslné (zedník, instalatér, pokrývač)
  • koncesované (např. lihovarník, výroba munice)

K těmto druhům živnosti je třeba doložit vzdělání, praxi a odbornou způsobilost. Pokud nemá osoba vzdělání v daném oboru ani požadovanou délku praxe, může se za tuto osobu zaručit někdo jiný, tedy odpovědný zástupce. Ten se zúčastňuje na provozování živnosti a poskytuje zpětnou vazbu a hodnocení dané práce.

Každý, kdo se zažádat o živnostenský list, musí být plnoletý a svéprávný. Tedy musí mít více než 18 let a musí být způsobilý ke všem právním úkonům. Takový člověk také nesmí mít záznam v rejstříku trestů. K zažádání stačí navštívit živnostenský úřad v místě bydliště, na tomto samém úřadě se také řeší záležitosti týkající se přerušení živnosti.

Co s sebou k založení živnosti:

  1. vyplněný jednotný registrační formulář
  2. občanský průkaz
  3. poplatek ve výši 1 000 Kč
  4. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu, pokud podnikání probíhá na jiné adrese, než je trvalé bydliště

Formulář je možno na živnostenský úřad doručit také písemně, nicméně lepší je dostavit se osobně. Živnostenský úřad zapíše do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti do živnostenského rejstříku, vydá živnostníkovi výpis z živnostenského rejstříku a přidělí IČO.

Pokud si živnostník přeje přerušit živnost, není to problém, nicméně je třeba si pečlivě zjistit, kde všude je nutné to ohlásit a to například:

  • do 8 dnů od přerušení živnosti OSSZ
  • do 8 dnů od přerušení živnosti zdravotní pojišťovně
  • do 15 dnů od přerušení živnosti finančnímu úřadu

Přerušení živnosti také neosvobozuje živnostníka od podávání daňových přiznání. Ty se musejí podávat stále, byť jsou nulové.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang