Pozor na půjčky mezi členy rodiny – smlouva o půjčce peněz

Půjčování peněz mezi rodinnými příslušníky je běžné a považuje se za slušnost. Neslušné je naopak půjčku odmítnout. Tuto praxi zná asi tři čtvrtiny Čechů. Půjčka od rodiny je často bezúročná a může mít velmi volná pravidla. Taková půjčka však má svá úskalí a nezřídka se podepíše na vzájemných vztazích. Jak tomu předejít?

Myšlenka o půjčce v rodině napadá lidi v různých situacích. Nejčastěji v případě, kdy banka odmítne úvěr, například úvěr na podnikání. Pokud disponují členové rodiny větším majetkem, může být taková půjčka řešením. I půjčka v rodině by však měla mít jasná pravidla stanovená v písemné smlouvě, předejde se tak mnohým nepříjemnostem.

Výhody půjčky mezi blízkými

Půjčování v rodině, stejně jako půjčka mezi přáteli, má svoje klady i zápory. K výhodám patří především tyto body:

 • jednoduchost – není třeba řešit žádost o půjčku u banky a čekat, jestli bude schválena
 • nulové úroky – bezúročná půjčka – pokud na to přistoupí věřitel, dohoda musí být oboustranná
 • absence smlouvy – v rámci rodiny a mezi přáteli si lidé věří, to však může být velkým úskalím v případě, že se splácení půjčky zkomplikuje
 • možnost splácet, jak se to hodí – pokud to vyhovuje věřiteli, je možné domluvit se na nepravidelných a různě vysokých splátkách

Důležité je, aby dohoda vždy vyhovovala oběma stranám a byla dodržována, přestože není podepsána smlouva.

Nevýhody půjčky mezi blízkými

Nevýhody mohou potkat především ty, kteří peníze poskytli. K nejčastějším potížím patří tyto:

 • absence smlouvy – chybí hmatatelný důkaz, že půjčka proběhla, důrazně se doporučuje smlouvu o půjčce sepsat i v rámci rodiny
 • citové pouto – na city může dlužník zaútočit, když nesplácí a věřitel se s dluhem připomíná anebo hrozí vyšší instancí

V zásadě jsou dva druhy dlužníků. Jedni, kteří staví rodinu nebo přátele nade vše a mají silnou vnitřní motivaci peníze co nejrychleji splatit. Druzí, kterým jsou bohužel peníze přednější. Může se tak stát, že věřitel neuvidí ani své peníze, ani dlužníka, ač spolu až do půjčky perfektně vycházeli.

TIP: Jak se zachovat v případě, že je v rodině manipulátor?

Smlouva o půjčce v rodině

Půjčky, které se uskuteční mezi příbuznými, se zpravidla uzavírají bez písemné smlouvy. Tím si rodina zakládá na potenciální problém a zhoršení vztahů. Zvlášť, když jde o větší sumu peněz.

Nezáleží, zda jde o člena rodiny nebo o přítele, věřitel by se měl vždy jistit písemnou smlouvou o půjčce. Není nutné notářský zápis, smlouvu lze sepsat i bez notáře.

Smlouva o půjčení peněz nemusí být žádný složitý dokument. Aby byla smlouva o půjčce právně platná, stačí zahrnout tyto údaje:

 • jméno dlužníka a věřitele – kdo komu půjčuje
 • výše částky – kolik věřitel půjčuje dlužníkovi
 • datum a způsob splatnosti – do kdy a jakým způsobem dlužník peníze vrátí
 • výše odměny za poskytnutí půjčky – pokud se příbuzní dohodnou například na výši úroku (když se nejedná o bezúročnou půjčku)
 • co se stane, pokud dlužník peníze nevrátí nebo vrátí se zpožděním – například nabíhání úroků za zpoždění
 • datum a podpisy dlužníka a věřitele

U soudu je taková smlouva brána jako zásadní důkaz. Smlouva může také obsahovat výši úroku. Pokud je smlouva sepsaná u notáře a obsahuje doložkou svolení k vykonatelnosti, není třeba absolvovat soud. Věřitel se může obrátit rovnou na exekutora.

Při půjčce od člena rodiny by se měla vždy sepsat smlouva o půjčce.

Prověření dlužníka

I když jde o rodinu, je lepší se přesvědčit, jestli na splacení dluhu vůbec příbuzní mají. Mnohdy totiž může být půjčka řešením jiných dluhů, nebo dokonce exekuce. Každého lze prověřit v registru dlužníků, mezi důvěryhodné patří insolvenční rejstřík nebo centrální evidence exekucí.

Může se také stát, že člověk má s příbuznými negativní zkušenosti, avšak se nechá k půjčce znovu přemluvit. V tom případě odborníci doporučují obrátit se na notáře. Ten může smlouvu opatřit tzv. doložkou svolení k vykonatelnosti. Ta umožňuje řešit případné nesplacení dluhu rovnou s exekutorem a rodina se tak vyhne soudu.

Co dělat, když dlužník nesplácí?

Pokud je k půjčce v rodině sepsána smlouva, je věřitel v mnohem lepší situaci než v případě půjčky bez smlouvy. V rámci zachování dobrých vztahů je vhodné řešit situaci nejprve domluvou. Osobní kontakt a vlídný tón může uklidnit situaci, nabídka splátkového kalendáře bývá také přijatelným řešením.

Horší je, pokud na dobře míněné nabídky dlužník nereaguje. V další fázi se věřitel může obrátit na advokáta, který dlužníkovi pošle předžalobní upomínku. To je poměrně účinná metoda. Když žádná domluva nestačí, je třeba se obrátit na soud.

Zpočátku je nutné zaplatit výdaje na soudní poplatky, ty se však po vyhraném sporu žalobci vrátí. Soudní poplatky se vždy naúčtují straně, která prohraje.

V případě neexistence smlouvy musí věřitel prokázat, že se půjčka vůbec uskutečnila. Stačí k tomu například e-mailová korespondence, svědecké výpovědi nebo výpis z účtu s převodem peněz. Pokud dlužník peníze nevrátí ani po soudním rozhodnutí, přichází na řadu exekuce.

Lidi ve špatné finanční situaci, kteří jsou zatížení exekucí, může zajímat okamžitá půjčka pro dlužníky, půjčka s exekucí, půjčka na směnku nebo půjčka pro nezaměstnané. Rychlá půjčka pro každého včetně dlužníků s exekucí je však považována za nejrizikovější půjčku na českém trhu.

TIP: Jak je to s dědictvím dluhů v případě úmrtí?

Alternativní půjčky

Absolvovat soudní jednání s členem rodiny nebo s přítelem si většina lidí nepřeje. Je dobré se před půjčkou v rodině zamyslet nad možnými alternativami. V bance si lze nastavit výši splátek tak, aby neohrožovala rodinný rozpočet. Když dojde k potížím se splácením, bankéř pomůže najít řešení.

Pravděpodobně sice při půjčce ve finanční instituci zaplatí člověk něco navíc, nicméně každá férová společnost na oplátku nabídne jasná pravidla. Předem daný přehled o výši splátky, době splácení i o způsobu řešení situací, které mohou během splácení nastat.  

Vyplatí se poohlédnout po různých akcích, novinkách zvýhodněných půjčkách např. pro studenty nebo novomanžele. Stále populárnější jsou také sdílené půjčky – například s partnerem či partnerkou půjčka na rekonstrukci, půjčka na auto nebo na vybavení společné domácnosti.

Při samotném výběru poskytovatele úvěru je dobré zhodnotit tzv. RPSN, které kromě úroku zahrnuje také další náklady na úvěr. Předejde se tak nepříjemnému překvapení, které mohou připravit další poplatky spojené s úvěrem. Pozor je třeba dát zejména u půjčky na směnku.

V případě zamítnutí půjčky ze strany banky se lidé často poohlíží po nebankovních půjčkách. Ty mají mnohem benevolentnější podmínky pro získání úvěru. Zejména u nižších částek není obvykle nutno dokládat příjmy, jedná se tedy o půjčky bez doložení příjmu.

Na webu NavigátorÚvěru.cz lze najít řadu inspirativních článků na téma půjčky a úvěry. Mnoho lidí zajímá například švýcarská půjčka či recenze na nebankovní půjčky. Čtenáři se mimo jiné mohou dozvědět, jak funguje stavební spoření nebo která je nejlepší banka v ČR.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang