Ošetřování člena rodiny – podmínky

Ošetřování člena domácnosti je název sociální dávky, která je mimo jiné vyplácena rodičům, kteří nemohou docházet do zaměstnání kvůli uzavření škol a školek v době mimořádných opatření proti koronaviru. Jaké jsou podmínky na začátku roku a jak to bude vypadat po ukončení mimořádných opatření?

Co znamená ošetřování člena rodiny

Tato sociální dávka, často nazývaná ošetřovné, „ošetřovačka“ nebo paragraf na dítě, je jednou ze sedmi dávek vyplácených z nemocenského pojištění. Spousta lidí si jej plete se zdravotním pojištěním, ale jedná se o něco jiného. Nemocenské pojištění jsou povinni platit pouze zaměstnanci, u OSVČ je dobrovolné a za státní pojištěnce se neplatí vůbec.

Právě z nemocenského pojištění se vyplácí nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství nebo otcovská nebo právě příspěvek na ošetřování člena rodiny. Platí se České správě sociálního zabezpečení, která také ošetřovné vyplácí. Proti tomu zdravotní pojištění náleží zdravotním pojišťovnám a jsou z něj placeny lékařské úkony.

Ošetřování člena rodiny má dvě podoby:

  • Krátkodobé ošetřování – trvá maximálně 9 dní a je možné např. u nemocného dítěte do 10 let, ale také u jiného člena domácnosti. Uděluje se nejen kvůli nemoci, ale také z důvodu uzavření školy nebo školky z různých důvodů.
  • Dlouhodobé ošetřování – od roku 2018 je možné člena domácnosti ošetřovat až po dobu 90 dní. Podmínkou je, že ošetřovaný musel strávit alespoň 7 dní v nemocnici.

Je důležité zmínit, že navzdory názvu nemusí jít o ošetřování člena rodiny, ale domácnosti. Pokud s vámi v bytě žije stará neprovdaná sestřenice z druhého kolena, máte stejný nárok na dávku jako při ošetřování vlastního dítěte. Je to jedna ze zdravotních překážek ve výkonu práce, za kterou máte nárok na náhradu mzdy.

V některých případech je spíše než ošetřovné na místě příspěvek na péči. Někdy ale nemusí být tento příspěvek přiznán, a v takových případech přichází na řadu u nepřiznaného příspěvku na péči odvolání – vzor lze nalézt online.

Ošetřování člena rodiny – podmínky v době pandemie Covid-19

I když je ošetřovačka vlastně běžnou záležitostí, do povědomí široké veřejnosti se dostala v uplynulém roce kvůli plošnému uzavření škol a školek, které přišlo jako mimořádné opatření proti šíření koronaviru. Vzhledem k tomu, že se toto opatření dotklo desítek tisíc rodin, došlo k mnoha úpravám. Jaké má ošetřování člena rodiny podmínky?

  • Došlo ke zvýšení příspěvku. Ošetřovné se na začátku roku 2020 vyplácelo ve výši 60 % vyměřovacího základu, dnes je to už 80 %.
  • Na mimořádné ošetřovné mají nově nárok i OSVČ. V jejich případě se ale nejedná o klasickou sociální dávku, ale vlastně o dotační program. Výše ošetřovného se v tomto případě nepočítá jako procenta z výdělku, ale je pevně stanoveno na částku 400 Kč za den.
  • Došlo také k prodloužení doby vyplácení. Příspěvek na ošetřování člena rodiny se bude vyplácet tak dlouho, dokud budou zavřené výchovné a vzdělávací instituce.

Jak žádat o příspěvek na ošetřování člena rodiny

Za běžných okolností o potřebě ošetřování rozhoduje lékař, který vyplní příslušný tiskopis. Ten potom předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který jej odešle na příslušnou správu sociálního zabezpečení. V případě ošetřovného z důvodu uzavření školy vyplní příslušný formulář rovnou žadatel, ale cesta přes zaměstnavatele k ČSSZ je stejná.

Dnes je postup prakticky totožný. Formulář se v tomto případě jmenuje Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část a vyplňuje jej žadatel. V tiskopise je nutné uvést identifikační údaje o dítěti i žadateli (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště), o kterou školu se jedná, důvod uzavření a také bankovní účet, na které má být příspěvek poukázán.

Tento formulář je nutné vyplnit vždy za každý uplynulý měsíc znovu a odeslat jej na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Na webových stránkách ČSSZ je možné formulář vyplnit online.

Žádost o ošetřovné si mohou nově podat také OSVČ. V tomto případě se nejedená o sociální dávku vyplácenou ČSSZ, ale o mimořádnou dotaci vypisovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. O příspěvek je tedy nutné žádat přímo na stránkách tohoto ministerstva.

Pro vyplnění formuláře je nutné vyplnit identifikační údaje OSVČ (jméno a příjmení, IČ, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, resp. sídla) a identifikační údaje ošetřovaného. Součástí je také čestné prohlášení, že ošetřovatel vykonával samostatně výdělečnou činnost jako hlavní pracovní poměr. Vyplněnou žádost mohou OSVČ poslat datovou schránkou, poštou nebo emailem (pokud mají elektronicky ověřený podpis).

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang