Generace Y – co je pro ni typické?

Jako generace Y bývají označovány osoby, které se narodily zhruba od poloviny osmdesátých do poloviny devadesátých let. Často se o nich mluví také jako o miléniálech. Mají vskutku různorodou pověst. Absolutně typické je pro ně ovšem to, že se již od velmi útlého věku setkávali s informačními technologiemi a jsou pro ně samozřejmostí. Tím se výrazně odlišují od generace předchozí.

Označení generace Y poprvé použil časopis Advertising Age v roce 1993. Mínil tím osoby narozené roku 1982 a později. Označení let, kde se rodila generace Y, se v dostupných zdrojích liší. Obecně se ale jedná o zhruba polovinu 80. let až polovinu 90. let.

V rámci české historie se tedy jedná o ty, kteří se narodili v období kolem sametové revoluce (odtud i používané pojmenování Havlovy děti). Dětství sice mohli prožít ještě za dob komunismu, nebyli jím už ale tolik ovlivněni. A i jejich výchova tomu odpovídá. Rodiče generace Y neměli možnost se příliš projevovat, svým potomkům se ale naopak snažili vštípit pocit, že mají neomezené možnosti.

Typické vlastnosti generace Y

Generace Y se od předchozí generace velmi výrazně liší. Mladí lidé z generace Y jsou flexibilní, nebojí se nových výzev a změn, mají dostatečné sebevědomí a jsou si vědomi vlastní jedinečnosti. Jsou otevření novým myšlenkám.

Generace Y touží po rovnováze mezi soukromím a prací. Jsou ovšem schopni jedno s druhým skloubit – pracovat během cestování, využívat home office apod.

Zároveň, jak již bylo zmíněno, mají od dětství možnost užívat informační technologie a berou je jako samozřejmou a nedílnou součást každodenního života. Je pro ně přirozené komunikovat prostřednictvím moderních systémů. Zde je ovšem potřeba zmínit netolismus – závislost na internetu a sociálních sítích.

Se sociálními sítěmi je spojeno i využívání různých světových jazyků ke komunikaci. Generace Y se běžně učí cizím jazykům už od nízkého věku. Jedinci také často přemýšlí, jak se naučit anglicky tak, aby mohli vycestovat nebo případně žít v zahraničí.

Generace Y v zaměstnání

I z pohledu pracovních návyků se odlišují od starších ročníků. Dokáží pracovat velmi efektivně, zvládají multi-tasing, nebojí se nových výzev, chtějí růst. Po svém zaměstnavateli požadují adekvátní ocenění jejich práce a pakliže ohodnocení neodpovídá jejich představám, neváhají své schopnosti nabídnout raději někde jinde.

V souvislosti s touto nezávislostí je někdy generace Y vnímána jako zhýčkaná a líná. Předchozí generace byla zvyklá u jednoho zaměstnavatele zůstat mnoho let, proto fluktuaci generace Y chápou jako neschopnost se přizpůsobit.

Pravda je taková, že lidé z generace Y nechtějí svůj život obětovat práci (jak tomu bylo u starších lidí zvykem). V ideálním případě se snaží, aby pro ně práce představovala i radost.

Snaží se o rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a určité skloubení těchto dvou součástí jejich života – oceňují proto například možnost práce online z domova, teambuildingové akce a jiná neformální setkání, kde kromě pracovních záležitostí pěstují i osobní vazby.

TIP: Jak sepsat životopis, kupní smlouvu nebo plnou moc? Díky vzorům smluv ke stažení je vytvoření formálního dokumentu otázkou pár minut.

Generace Y má zaměstnavatelům co nabídnout, pokud je zaměstnavatel schopen nabídnout něco i jim. Do určitého věku jsou schopni obětovat práci maximum, přesto ale myslí na rodinu a na svůj osobní život. Tvrdě pracují především proto, aby si žili na požadované úrovni, mohli si v soukromí dovolit cestovat a kupovat si vše, co chtějí, a aby následně byli schopni zabezpečit sebe a svoji budoucí rodinu.

Přesto však generace Y nepatří k zarputilým šetřílkům. Naopak, peníze berou jen jako prostředek k tomu, jak něco získat. Nedělají si přílišné finanční zásoby, žijí současností, nikoliv budoucností.

Zdravý životní styl

Charakter lidí generace Y, jejich pracovní návyky a styl uvažování se pochopitelně nemusí líbit každému. Co jim ovšem nelze upřít je fakt, že myslí na své zdraví a oproti starší generaci žijí podstatně zdravěji a přemýšlejí ekologicky.

Zdravý životní styl ke generaci Y patří.

Jsou ochotni utrácet více za zdravé potraviny, nezávadné zboží, ekologické výrobky. Pečlivě se starají o svůj vzhled a mají vztah ke sportu.

Problém současné generace Y

Rovnováha mezi osobním a pracovním životem, možnost cestování, home office. To vše zní celkem idylicky, ale ve skutečnosti za tím stojí řada problémů.

Jak již bylo zmíněno, generace Y oddaluje založení rodiny a mnozí říkají, že si tím prodlužují mládí. Ve skutečnosti se ale může jednat spíše o ekonomickou nutnost. Pokud člověk zakončí své vzdělání titulem na vysoké škole zhruba v 25 letech, obvykle nemá prostředky na to, aby hned založil rodinu.

Tato generace je velmi vynalézavá, co se týče vydělávání peněz na internetu. Mladí lidé se snaží najít co nejvíce způsobů, jak vydělat co nejlehčeji více peněz, a to například vyděláváním na Instagramu.

Chybí například vlastní bydlení. Úvěrů se tito mladí lidé sice nebojí, ale při současných cenách nových nemovitostí většinou není jiná možnost než si vzít hypotéku. I k tomu je ovšem zapotřebí mít poměrně dost vlastních peněz. Jak je našetřit?

TIP: Hypotéka Česká spořitelna je jedním z řešení. Pro ty, kteří uvažují o pořízení nového bydlení, se nabízejí také různé formy stavebního spoření. Jak se vyznat v jednotlivých nabídkách bank, s tím poradí stavební spoření – srovnání.

Mnoho mladých tuto situaci řeší tím, že ještě na prahu třicítky bydlí u svých rodičů a šetří si na vlastní byt. Někdo by mohl říct, že se jedná o vychytralost a pohodlnost, ale při hlubším zamyšlení se příliš mnoho jiných alternativ nenabízí.

V neposlední řadě je potřeba zmínit skutečnost, že zatím jen velmi málo firem nabízí generaci Y to, co od práce očekávají. Trend se sice mění, ale spíše pozvolna.

Srovnání s generací X a Z

V současnosti se rozlišují generace X, Y a Z. Co je generace Y a co je pro ni typické už je jasné, co lze ale říct o těch zbylých dvou? Pro každou z nich je vlastní určitý vzorec chování, a to s ohledem na možnosti, které konkrétní doba poskytovala nebo poskytuje:

  • generace X: lidé narození od 60. do 80. let 20. století,
  • generace Z: lidé narození kolem přelomu tisíciletí.

Generace X vyrůstala v dobách komunismu. Obvykle byli „členové“ této generace velmi loajální ve svém zaměstnání, zůstávali na stejných postech dlouhá léta. Po sametové revoluci se jim otevřeli nečekané možnosti a mnozí tuto novou situaci pojali jako nový životní začátek. Získávali čím dál větší sebevědomí a chtěli ukázat veškeré své schopnosti a dovednosti. Pro generaci X jsou typické dlouhodobé životní hodnoty.

Generace Z, tj. maximálně dnešní dvacátníci, mají pohled na svět absolutně odlišný. Jedná se velmi často o individuality, kteří se zaměřují především na sebe sama, a to nikoliv jen v hanlivém slova smyslu. Věří svým schopnostem a dovednostem, rychleji dospívají. Moderní technologie jsou pro ně životně klíčové, sdílení svých zážitků s okolním světem prostřednictvím sociálních sítí považují za samozřejmé.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang