6 nejlepších aplikací na rozpoznávání rostlin

Správné rozpoznání rostliny zahrnuje pozorování a znalosti různých charakteristik rostliny, jako je tvar listů, uspořádání, květy, plody, struktura stonku a celkový růstový habitus. Tyto znaky mohou pomoci při rozlišování různých druhů a určování konkrétní rostliny. Nicméně nejedná se vůbec o jednoduchou věc a proto jsou pro tyto účely různé aplikace.

Kromě toho lze k přesné identifikaci použít pokročilé techniky, jako je analýza DNA. Určování rostlin je důležitou dovedností, kterou využívají botanici, zahradníci, zahradníci a všichni, kdo se zajímají o rostliny. K dispozici je také řada terénních průvodců, aplikací a online zdrojů, které pomáhají při určování rostlin.


Shrnutí 3 nejdůležitějších bodů o aplikacích na rozpoznávání rostlin:

1. Nejlepší aplikace:

 • Existuje mnoho aplikací na určování rostlin, například PlantSnap, PictureThis, Plantix, iNaturalist, Seek od iNaturalist a FlowerChecker.
 • Nejlepší aplikace závisí na individuálních potřebách, zeměpisné poloze a osobních preferencích.
 • Vždy je dobré vyzkoušet různé aplikace a zjistit, která z nich poskytuje nejpřesnější výsledky.

2. Jak fungují:

 • Aplikace na rozpoznávání rostlin používají algoritmy rozpoznávání obrazu a strojového učení k identifikaci rostlin z fotografií.
 • Porovnávají extrahované rysy z fotografie s rozsáhlou databází botanických profilů.
 • Přesnost identifikace se může lišit v závislosti na kvalitě snímku, rozmanitosti a kvalitě databáze a složitosti identifikované rostliny.

3. Budoucnost:

 • Aplikace na rozpoznávání rostlin přináší revoluci v botanice a zahradnictví.
 • V budoucnu se očekává další vylepšení této technologie a zvýšení rozpoznávaných druhů.
 • Tato inovace slibuje posílení povědomí o rostlinném světě a přínos ve vzdělávání a ochraně přírody.

Nejlepší aplikace na rozpoznávání rostlin

Aplikace na určování rostlin si získaly oblibu díky svému pohodlí a přesnosti při určování různých druhů rostlin. Zde jsou některé z nejlepších dostupných aplikací na určování rostlin:

 • PlantSnap
 • PictureThis
 • Plantix
 • iNaturalist
 • Seek od iNaturalist
 • FlowerChecker

I když se jedná o některé z nejlepších aplikací na rozpoznávání rostlin, nejlepší aplikace může individuálně záviset na konkrétních potřebách, zeměpisné poloze a osobních preferencích. Vždy je dobré vyzkoušet různé aplikace a zjistit, která z nich poskytuje nejpřesnější výsledky v dané oblasti.

PlantSnap

PlantSnap je mobilní aplikace, která uživatelům pomáhá snadno identifikovat rostliny. Aplikace jednoduše vyfotí rostlinu a pomocí pokročilé technologie strojového učení a rozpoznávání obrazu přesně určí její druh.

Kromě toho aplikace poskytuje podrobné informace o identifikované rostlině, včetně jejího původního areálu, charakteristických vlastností, například v přírodní kosmetice, a rad pro pěstování. PlantSnap také umožňuje uživatelům vytvářet si osobní sbírky rostlin, sdílet své objevy s globální komunitou a vyhledávat rady odborníků.

Aplikace je k dispozici na platformách iOS i Android, takže je oblíbenou volbou pro nadšence do přírody, zahrádkáře a botaniky.

PictureThis

PictureThis je mobilní aplikace, která pomáhá uživatelům identifikovat rostliny a květiny pouhým cvaknutím fotoaparátu. Využívá pokročilou technologii umělé inteligence k okamžitému rozpoznání více než 10 000 různých druhů rostlin, včetně například guzmánie jazýčkovité, a poskytuje uživatelům přesné informace, tipy pro péči a užitečné rady.

Aplikace také umožňuje uživatelům vytvořit si osobní knihovnu rostlin, připojit se ke komunitě nadšenců do rostlin a spojit se s odborníky, kteří jim poskytnou další pomoc. Jedná se o pohodlný a uživatelsky přívětivý nástroj pro milovníky rostlin, zahrádkáře a všechny, kteří se zajímají o svět přírody.

Plantix

Plantix je mobilní aplikace, která pomáhá zemědělcům a zahrádkářům identifikovat a řešit zdravotní problémy rostlin.

Využívá umělou inteligenci a technologii rozpoznávání obrazu k analýze nahraných snímků rostlin a poskytuje okamžitou diagnózu spolu s doporučením léčby. Aplikace pokrývá širokou škálu plodin a disponuje rozsáhlou databází chorob rostlin, což z ní činí cenný nástroj pro nadšence i profesionály.

Plantix také umožňuje uživatelům spojit se s ostatními členy komunity, sdílet znalosti a klást otázky týkající se zdraví rostlin nebo toho, jak bojovat se škůdci.

Aplikace Plantix pomáhá pěstitelům řešit i to, když je rostlina něčím napadená.

iNaturalist

iNaturalist je vědecká aplikace pro lidi, která umožňuje uživatelům určovat a zaznamenávat rostliny, živočichy a další organismy, s nimiž se setkají v přírodě.

Využívá umělou inteligenci, která pomáhá identifikovat druhy na základě fotografií, a poskytuje platformu pro sdílení pozorování s komunitou přírodovědců a vědců. Aplikace pomáhá uživatelům dozvědět se více o místní biologické rozmanitosti a přispět k vědeckému výzkumu a úsilí o ochranu přírody po celém světě.

Seek od iNaturalist

Aplikaci Seek vyvinula společnost iNaturalist a je navržena tak, aby pomáhala uživatelům identifikovat rostliny a živočichy v jejich okolí pomocí technologie rozpoznávání obrazu.

Prostřednictvím aplikace mohou uživatelé vyfotografovat nebo nahrát obrázek rostliny nebo živočicha a aplikace jim okamžitě poskytne identifikaci druhu a příslušné informace o daném druhu.

Aplikace Seek také podporuje uživatele v objevování a poznávání přírody tím, že nabízí výzvy, odznaky a úspěchy na základě jejich pozorování. Jedná se o uživatelsky přívětivý nástroj, který podporuje zvědavost, znalosti a zapojení do světa přírody.

FlowerChecker

FloweChecker je mobilní aplikace, která pomáhá uživatelům identifikovat různé druhy květin a rostlin. Po jednoduchém nahrání fotografie aplikace obrázek analyzuje a poskytne informace o názvu, druhu a užitečných detailech květiny.

Nabízí také další funkce, jako je objevování blízkých zahrad, sdílení nálezů s ostatními uživateli a vytváření osobní sbírky identifikovaných květin. Celkově je FloweChecker užitečným nástrojem pro milovníky květin a přírody.

Jak správně určit druh rostliny

Pro správnou identifikaci rostliny lze postupovat podle několika kroků:

 • Pozorování fyzických vlastností rostliny: Člověk musí věnovat pozornost celkové velikosti a tvaru, struktuře listů, struktuře stonku, charakteristice květů (barva, tvar, uspořádání) a dalším jedinečným znakům, jako jsou trny nebo neobvyklé vzory růstu.
 • Pořízení jasných fotografií: Dobré je pořídit detailní fotografie rostliny zblízka se zaměřením na její listy, květy a stonek. Měly by být dobře osvětlené a ukazovat rostlinu z různých úhlů.
 • Použití průvodců nebo aplikací na určování rostlin: Používají se spolehliví průvodci určováním rostlin nebo aplikace pro chytré telefony, které poskytují informace a obrázky různých druhů rostlin.
 • Zúžení potenciálních druhů: Člověk porovná pozorované znaky a fotografie s informacemi uvedenými v určovací příručce nebo aplikaci. Je nutné přiřadit znaky rostliny k nejbližším dostupným shodám.
 • Porovnání více zdrojů: Ideální je nahlédnout do různých průvodců nebo aplikací pro určování rostlin, aby si člověk ověřil správnost určeného druhu rostliny.
 • Vyhledání odbornou pomoc: Pokud není člověk schopen rostlinu přesně identifikovat nebo pokud se zdá, že se jedná o vzácný či unikátní druh, měl by zvážit možnost obrátit se na místní botanickou zahradu, školku nebo zahradníka, které mu mohou pomoci svými odbornými znalostmi.
 • Ověření u botanika nebo odborníka: Pro definitivní určení, zejména pokud je rostlina vzácná, zvažte kontaktování profesionálního botanika nebo odborníka na rostliny, který může poskytnout odborné znalosti a potvrdit určení.

Je dobré pamatovat na to, že určování rostlin může být náročné a někdy nemusí být možné definitivně určit druh bez pomoci odborníka.

Jak fungují aplikace na určování rostlin?

Aplikace na rozpoznávání rostlin obvykle využívají k identifikaci rostlin kombinaci algoritmů rozpoznávání obrazu a strojového učení. Funguje podobně jako aplikace na rozpoznávání hub. Zde je zjednodušený přehled fungování těchto aplikací:

 1. Snímání obrazu: Uživatelé vyfotografují rostlinu, kterou chtějí identifikovat, pomocí fotoaparátu svého chytrého telefonu.
 2. Zpracování snímků: Aplikace nejprve snímek předzpracuje úpravou jasu, kontrastu a odstraněním šumu na pozadí, aby se zvýšila kvalita fotografie. Tím je zajištěno, že znaky rostliny jsou lépe rozeznatelné.
 3. Extrakce prvků: Aplikace poté z obrázku extrahuje relevantní rysy, jako je tvar, barva, textura a vzory. Tyto rysy se použijí k vytvoření jedinečné digitální reprezentace rostliny.
 4. Databáze a algoritmus: Aplikace porovnává extrahované rysy s rozsáhlou botanickou databází, která obsahuje mnoho druhů rostlin a jim odpovídající rysy. Každý rostlinný druh má v databázi uloženu svou specifickou sadu rysů.
 5. Strojové učení: Aplikace používá algoritmy strojového učení k analýze a porovnání extrahovaných znaků s databází. Algoritmy se učí z rozsáhlého souboru dat známých rostlin, což jim umožňuje identifikovat společné vzory a vlastnosti, které pomáhají rozlišovat mezi jednotlivými druhy rostlin.
 6. Shoda a identifikace: Aplikace porovná extrahované rysy s nejbližším odpovídajícím profilem rostliny v databázi. Na základě nejbližší shody aplikace poskytne uživateli nejpravděpodobnější identifikaci rostliny.
 7. Důvěra a návrhy: Aplikace může také poskytnout skóre důvěryhodnosti, které označuje spolehlivost identifikace. Pokud je skóre důvěryhodnosti nízké, může navrhnout podobné rostliny nebo poskytnout další informace, které pomohou zpřesnit identifikaci.
 8. Zpětná vazba od uživatele a vylepšení: Mnoho aplikací má také mechanismus zpětné vazby, kde mohou uživatelé identifikaci potvrdit nebo opravit. Tato zpětná vazba pomáhá algoritmus v průběhu času vylepšovat a zpřesňovat proces identifikace.

Je důležité poznamenat, že různé aplikace mohou používat různé varianty výše uvedených kroků a přesnost identifikace se může lišit v závislosti na kvalitě snímku, rozmanitosti a kvalitě databáze a složitosti identifikované rostliny. Každá aplikace navíc nemusí sedět každému, podobně jako například aplikace na hubnutí, na jídlo a další specifické aplikace.

Pro správnou identifikaci je nutno věnovat pozornost i těm nejmenším detailům.

Aplikace na rozpoznávání rostlin – budoucnost

V závěru lze konstatovat, že aplikace na rozpoznávání rostlin přináší revoluční změny v botanice a zahradnictví. S využitím umělé inteligence umožňuje rychlé a přesné identifikace rostlin prostřednictvím fotografií. Tato technologie není pouze užitečná pro odborníky, ale i pro běžné milovníky přírody. Kromě identifikace nabízí i informace o péči a ekosystému konkrétního druhu.

V budoucnu se čekává další vylepšení této technologie a zvýšení rozpoznávaných druhů, čímž se stane nezbytným nástrojem pro všechny zájemce o botaniku a ochranu přírody. Tato inovace slibuje posílení povědomí o rostlinném světě a přínos ve vzdělávání a ochraně přírody.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang