Svátky v Německu – kdy jsou a kdy mají obchody zavřeno

V Německu se slaví mnoho svátků, které mohou být zajímavým způsobem, jak poznat místní kulturu. Největší z nich jsou Vánoce, Velikonoce a Silvestr, ovšem každý region má také své vlastní tradice a svátky. Jaká data si zapsat do kalendáře při plánování cest do Německa?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Němci jsou velmi hrdí na svou historii a slavení svátků, státních i náboženských, je tradice.

Nejpopulárnějším svátkem v Bavorsku je Oktoberfest, slavnost piva, která se koná v Mnichově každoročně v září.

Většina německých obchodů má zavřeno v neděli, bez ohledu na svátky.

V Německu se slaví mnoho svátků, které jsou spojeny s historickými, náboženskými nebo kulturními událostmi. Tyto svátky jsou důležitou součástí německé kultury a tradic a mají významný vliv na každodenní život obyvatel země.

Němci jsou velmi hrdí na svou historii a tradice, a proto jsou svátky vždy důležitou součástí jejich života. Na mnoha místech se pořádají trhy, kde je možné ochutnat tradiční jídla a nápoje nebo si koupit ručně vyráběné dárky.

Svátky v Německu

Svátky jsou důležitou součástí kulturního a náboženského života v Německu. Každý měsíc má německý kalendář několik významných dní, které jsou oslavovány různými tradicemi. Jaké jsou ty nejdůležitější svátky v Německu?

1. ledna – Den jednoty Německa (Tag der Deutschen Einheit). Tento svátek připomíná den sjednocení Německa, které nastalo po pádu Berlínské zdi v roce 1989. Je to státní svátek, kdy si Němci připomínají jednotu své země a boj za upřímnost, svobodu a demokracii.

6. leden – Tři králové (Heilige Drei Könige). Katolický svátek, který připadá na 12. den po Vánocích. Je to den, kdy podle biblické tradice Tři králové přinesli dary Ježíši Kristu. Lidé se podél ulic a náměstí mohou setkat s průvodem tří králů, kteří nosí dary, a vypřahují se vozy s koníčky.

14. února – Den svatého Valentýna (Valentinstag) se stejně jako v mnoha jiných zemích, tak i v Německu, slaví jako svátek lásky a přátelství. Květiny, přáníčka a drobné dárky jsou běžným způsobem, jak vyjádřit své city svému partnerovi nebo přátelům.

Předvelikonoční období – Postní neděle (Passionszeit). Německý postní čas začíná šest nedělí před velikonočními svátky. Je to období přípravy na Velikonoce a lidé se snaží o spravedlnost a pokoru před bohem. Tradičními jídly jsou ryby a luštěniny, ovšem mnoho lidí se snaží o omezení konzumace masa.

23. března – Den díkůvzdání (Erntedankfest) je převážně protestantský svátek, který se slaví v různých oblastech Německa. Je to den, kdy lidé děkují za bohatství plodin a dalších dárků, které jim přináší příroda.

Svatomartinské koště (Sankt-Martin-Tag). Svatý Martin byl ve středověku biskupem v Tours ve Francii a jeho svátek se slaví po celé Evropě. V Německu tento svátek připadá na poslední neděli před adventem a je to tradiční den pro děti. Děti vytvářejí lampiony a svítí po ulicích v průvodu, přičemž zpívají staré písně a dostávají sladké dárky.

4. adventní neděle – Advent. Adventní neděle připadá většinou na začátek prosince a je to den pro přípravu na Vánoce. Křesťané se připravují na narození Ježíše Krista a věří, že adventní doba je důležitá pro obnovu své víry. Zároveň v tomto období lidé také připomínají význam rodiny a přátelství.

24. prosince – Štědrý den (Heiligabend). Pro většinu Němců je Štědrý den nejdůležitějším dnem v roce. Je to den, kdy rodina připravuje vánoční večeři a shromáždí se okolo vánočního stromu. Dárky jsou rozbalovány a vánoční písně jsou zpívány. V některých částech Německa také na Štědrý den chodí děti s košíkem plným ovocných a sladkých dárků, přičemž zpívají vánoční písně a dostávají drobné dárky od sousedů.

25. prosince – První vánoční svátek (Erster Weihnachtstag). Protestanti i katolíci si tento den připomínají narození Ježíše Krista. Je to den pro odpočinek a strávení času s rodinou a přáteli.

26. prosince – Druhý vánoční svátek (Zweiter Weihnachtstag) je též znám jako Svátek svatého Štěpána a je významný hlavně pro katolíky. Je to den pro setkání s rodinou, návštěvy přátel a tradiční vánoční oběd.

Tyto svátky jsou nejdůležitější a nejvíce slavené. Jsou plné historie, náboženství a kulturních tradic, které jsou důležité pro německou identitu a způsob života. Oslavování těchto svátků je v Německu velmi důležité a vždy přináší spoustu radosti, zábavy a příležitostí k setkání s rodinou a přáteli.

Státní svátky v Německu – kdy je zavřeno

V Německu se slaví několik státních svátků, které jsou většinou spojeny s náboženskými nebo historickými událostmi. Tyto svátky jsou uvedeny níže a jsou zároveň dny, kdy jsou většinou zavřené obchody a úřady. Jaké jsou státní svátky v Německu, kdy je zavřeno, a kdy tak naplánovat dovolenou?

 • 1. ledna – Nový rok (Neujahr)
 • 1. května – Den práce (Tag der Arbeit)
 • 3. října – Den německého sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
 • 25. a 26. prosince – Vánoce (Weihnachten)

Kromě těchto státních svátků existují i náboženské svátky, které jsou v Německu považovány za významné, a kdy jsou zavřené obchody a úřady. Patří mezi ně například:

 • Velký pátek (Karfreitag)
 • Velikonoční pondělí (Ostermontag)
 • Nanebevstoupení (Christi Himmelfahrt)
 • Druhý svátek vánoční (Zweiter Weihnachtstag).

Tyto svátky se každý rok liší, protože jsou vázány na pohyblivé datum v kalendáři. V Německu je také zvykem uzavírat obchody v neděli, s výjimkou několika málo vybraných nedělí v roce, které jsou povolené pro prodej. Patří mezi ně například:

 • Adventní neděle (Adventssonntag)
 • Velikonoční neděle (Ostersonntag)

Většina obchodů je však v neděli zavřených a slouží pouze jako den odpočinku a rodinného shromáždění.

Jaké jsou svátky v Německu – Sasko

Sasko je jedním ze spolkových států Německa a má bohatou tradici svátků a oslav. Svátky v Sasku jsou z velké části spojené s náboženskými a folklórními tradicemi, avšak najdou se zde i některé moderní státní svátky.

Mezi nejznámější svátky v Sasku patří například Velikonoce, Vánoce, Den práce, a regionální oslavy, jako je Den země Královského Saského říše. Jaké další svátky v Německu Sasko slaví?

 • Den práce (1. května)
 • Den sjednocení (3. října)
 • Velký pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý datum)
 • Svátek práce (1. května)
 • Svátek míru (8. května)
 • Den dětí (1. června)
 • Den německého jednotnictví a zániku NDR (3. října)
 • Dušičky (2. listopadu)
 • Štědrý den (24. prosince)
 • 1. svátek vánoční (25. prosince)
 • 2. svátek vánoční (26. prosince)

V Sasku nechybí kulturní akce a festivaly, jako Mezinárodní filmový festival v Drážďanech nebo Mezinárodní poutě v Lipsku.

Jaké jsou svátky v Německu – Bavorsko

V Německu je mnoho svátků po celý rok, ovšem v Bavorsku je několik významných, které se liší od ostatních regionů země. Patří mezi ně například Drei Königstag (Tříkrálový den), který je oslavován 6. ledna, nebo Tag der Deutschen Einheit (Den německého sjednocení) 3. října.

Dalším důležitým svátkem je Mariä Himmelfahrt (Nanebevzetí Panny Marie) 15. srpna, který má v Bavorsku delší tradici než v ostatních částech Německa.

A jaké jsou další svátky v Německu Bavorsko?

 • Nový rok (1. ledna)
 • Bavorský den díkůvzdání (6. ledna)
 • Velký pátek (pátek před Velikonocemi)
 • Velikonoční pondělí
 • První máj (Den práce)
 • Den práce (3. října)
 • Svatodušní pondělí
 • Den sjednocení Německa (3. října)
 • Výročí narození Martina Luthera (31. října)
 • Vánoce (25.-26. prosince)
 • Silvestr (31. prosince)

Nejpopulárnějším svátkem v Bavorsku je však Oktoberfest, slavnost piva, která se koná v Mnichově každoročně v září. Tento festival přitahuje tisíce návštěvníků z celého světa a je symbolem bavorské kultury a tradice. Bavorské svátky jsou plné zábavy, dobrého jídla a pití a jsou skvělou příležitostí poznat tento kus Německa a jeho bohatou historii a tradice.

Křesťanské svátky v Německu – zajímavosti

Jaké jsou ty nejzásadnější křesťanské svátky v Německu a kdy se slaví?

Advent – Adventní doba je pro Němce velmi důležitá. V této době se zdobí domy vánočním světlem a adventními věnce. Každý adventní neděli se zapaluje nová svíčka na adventním věnci a rodina se schází k tradičnímu adventnímu obědu, který se skládá například z bramborového salátu a vařené ryby.

Vánoce – Vánoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem v Německu. Oslava začíná už 24. prosince večerem zabalených dárků a vánoční večeří. Tradičními vánočními pokrmy jsou pečená husa, bramborový salát a vánoční cukroví.

8. Druhý vánoční svátek – 26. prosince se v Německu slaví druhý vánoční svátek. Ten je vyhrazen pro odpočinek a relaxaci po vánočním shonu a rodiny se scházejí k tradiční vánoční večeři.

Tři králové – 6. ledna se v Německu slaví tři králové, kteří podle legendy přišli z východu přinést dary Ježíši. Tento svátek se slaví tradičním pochodem s kostýmovanými třemi králi.

Velikonoce – Velikonoce jsou dalším důležitým křesťanským svátkem v Německu. Oslavy začínají ve středu popela a vrcholí Velikonoční nedělí a pondělím. K tradičním velikonočním pokrmům patří hladké mazance, tradiční pečivo ve tvaru zajíce nebo beránka, dále vajíčka, zelený salát a karbanátky.

Všechny svaté – 1. listopadu je v Německu svátek Všech svatých, který je spojený s památkou na zemřelé. V tento den se navštěvují hroby a zdobí se svíčkami.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang