Lze získat půjčky v insolvenci?

Půjčka v insolvenci je složitý finanční problém, se kterým se potýká mnoho jednotlivců i podniků. Orientace v možnostech a určení nejlepšího postupu může být skličující, ale je důležité znát dostupné možnosti. A jak je to s půjčkami pro osoby, které nemají české občanství?

Půjčka v insolvenci je složitá záležitost s mnoha úskalími. Především získat půjčku v insolvenci je obtížné. Většina bank a nebankovních společností půjčky v insolvenci neposkytuje.

 • Půjčky v insolvenci se obvykle vyznačují vysokým úrokem a RPSN.
 • Mohou se připočítat další poplatky za vyřízenísprávu a pojištění.
 • Půjčky v insolvenci se obvykle splácejí v delším časovém horizontu.
 • Půjčka v insolvenci negativně ovlivňuje bonitu. To může ztížit získání dalších půjček i po oddlužení.

Registr insolvencí může způsobit problém se získáním potřebných financí, nicméně nějaká řešení existují. Mohou pomoci nebankovní společnosti nebo zejména soukromí věřitelé. Najdou se také lichváři, kteří opravdu půjčí, nicméně to není ideální řešení, které by měli lidé využít.

Co je to insolvence?

Insolvence je situace, kdy osoba není schopna splácet dluhy, které si nahromadila. Může k tomu dojít z různých důvodů, např. nevydělávají dostatek peněz na pokrytí svých výdajů, nesplácejí splátky úvěrů nebo jsou předluženi.

Jakmile fyzická osoba nebo organizace není schopna plnit své finanční závazky, je prohlášena za insolventní. Věřitelé, banky a další finanční instituce proti nim mohou podniknout právní kroky, aby získali zpět své dlužné peníze.

Délka insolvence se liší v závislosti na zvoleném způsobu řešení a dalších faktorech. Zpeněžení majetkové podstaty může trvat řádově měsíce až několik let, v závislosti na složitosti a hodnotě majetku.

Oddlužení:

 • Splátkový kalendář: 5 let (60 měsíců) v běžných případech.
 • 3 roky: Možné v případě, že dlužník uhradí 60 % závazků během 36 měsíců.
 • 100 % závazků: Kratší doba, pokud dlužník uhradí 100 % závazků, včetně odměny insolvenčního správce.

Další faktory:

 • Vytíženost soudu: Může prodloužit dobu trvání insolvenčního řízení.
 • Složitost případu: Komplikované případy s mnoha věřiteli a spory o pohledávky trvají déle.
 • Spolupráce dlužníka: Aktivní přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení může dobu zkrátit.

Po ukončení insolvence je dlužník ještě 5 let evidován v insolvenčním rejstříku. Výmaz z rejstříku provádí insolvenční soud na žádost dlužníka. Pro jednotlivce může platební neschopnost značně ztížit možnost vzít si půjčku.

Obecně platí, že věřitelé při rozhodování o schválení či neschválení půjčky posuzují finanční situaci jednotlivce. Pokud je osoba v platební neschopnosti, je to pro věřitele znamení, že poskytnutí půjčky je spojeno se zvýšeným rizikem.

Toto riziko se ještě zvyšuje, pokud již dotyčná osoba má dluhy, protože věřitelé mohou usoudit, že daný člověk nemá prostředky své závazky splatit.

V těchto případech je velmi nepravděpodobné, že by půjčka od tradičních bank byla schválena. Nicméně nebankovní společnosti nabízí řešení i pro osoby, které mají záznam v registru insolvencí, neboli v insolvenčním rejstříku.

Půjčky pro osoby v insolvenci

I pro osoby se záznamem v registru insolvencí existují možnosti, které poskytnou tolik potřebné finance. Není možno očekávat pomoc od tradiční banky, nicméně nebankovní instituce a soukromí věřitelé mohou být řešením.

Nebankovní sektor má řešení pro každého, nicméně je třeba dát pozor na lichváře.

Peer to peer půjčky

Soukromé půjčky jsou obvykle nezajištěné, což znamená, že věřitel nepožaduje žádné zajištění nebo zástavu, aby si žadatel mohl půjčit peníze. Díky tomu mohou být půjčky atraktivní pro ty, kteří čelí platební neschopnosti a raději by neriskovali svůj majetek kvůli půjčkám.

Proces žádosti o půjčku od soukromé osoby ihned se může lišit v závislosti na věřiteli. Obvykle však budou vyžadovat, aby dlužník doložil, že je schopen půjčku splatit. To může zahrnovat doložení měsíčního příjmu, věku, bydliště, historie zaměstnání a další finanční údaje.

Úrokové sazby půjček od soukromé osoby mohou být vyšší než u jiných tradičních zdrojů půjček, a to z důvodu vyššího rizika. Před uzavřením jakékoli smlouvy o půjčce je důležité věřitele důkladně prozkoumat. Dlužník musí rozumět všem podmínkám, úrokové sazbě, splátkovému kalendáři a případným poplatkům spojeným s půjčkou.

Dalším důležitým aspektem soukromých půjček je splácení. Je důležité zajistit, aby byla půjčka splacena včas, protože v opačném případě může věřitel účtovat poplatky z prodlení. Zajištění včasného splácení půjčky je nejlepší způsob, jak si udržet dobré vztahy s věřitelem.

Půjčka od soukromé osoby ihned je řešením, které může pomoci lidem v insolvenci, nicméně dlužník by se měl snažit nejdříve vyřešit své stávající dluhy, než na sebe uvalí další.

Půjčky bez registru

Díky tomuto typu půjčky může dlužník získat finanční prostředky, i když je v platební neschopnosti. Je však důležité si uvědomit, že dlužník je stále zodpovědný za splácení půjčky a plnění svých závazků. Tyto půjčky se prezentují jako půjčky bez registru, půjčky online ihned na účet nonstop, SMS půjčky a další.

Obecně jsou tyto půjčky mnohdy schvalovány bez požadavku na prověření bonity (tedy nahlížení do záznamů v registru dlužníků) nebo prokázání schopnosti dlužníka půjčku splácet. Úrokové sazby těchto půjček jsou obvykle vyšší než u tradičních půjček a doba splatnosti půjčky je často kratší.

Kromě toho může být od dlužníka požadováno, aby jako zástavu za půjčku poskytl majetek, například nemovitost, vozidlo nebo jiné movité věci. Ve většině případů lze úrokovou sazbu a výši splátek dohodnout tak, aby dlužníkovi zajistily přiměřené splácení.

Půjčky pro lidi v insolvenci nakonec nabízejí možnost, jak získat peníze díky online nonstop půjčkám ihned na účet a jiným možnostem i v případě, že všechny ostatní varianty mohou být nedostupné.

Nebankovní společnost nabízí také půjčky pro osoby, které nemají trvalý pobyt v ČR. Často jsou vyhledávané například půjčky pro Slováky. Tyto půjčky jsou pro věřitele rizikovější, nicméně i cizinci, kteří bydlí na území České republiky někdy potřebují pomoct. Půjčka pro Slováky je tak řešením, které může pomoci překlenout například těžké nečekané období mezi výplatami.

Nebankovní půjčky v insolvenci mají často vysoký úrok.

Půjčky od lichváře

Vzít si půjčku od lichváře může být velmi nebezpečné a riskantní, i když je lichvář, který opravdu půjčí, vždy dostupnou možností. Krátkodobě nabízejí půjčky s vysokým úrokem těm, kteří nemohou získat nouzový kapitál jiným způsobem.

Tyto půjčky jsou téměř nelegální a jsou nabízeny za přemrštěné poplatky za služby, které by jinde nebyly dostupné. Lichváři se při splácení těchto půjček často uchylují k nátlaku a výhrůžkám. Lichváři mohou také porušovat zákon tím, že půjčují peníze bez platné smlouvy o půjčce nebo si účtují vyšší než povolené úroky.

Vzít si půjčku od lichváře také znamená mít co do činění s dravým věřitelem, který se nezastaví před ničím, aby získal půjčené peníze zpět. Pokud se stane, že dlužník nesplácí, může se náhle ocitnout v nebezpečné a zranitelné situaci, protože lichvář se s největší pravděpodobností uchýlí k nezákonným taktikám, jako jsou výhrůžky, obtěžování a zastrašování, aby získal splátky zpět.

Kromě toho se lichváři mohou uchýlit i k závažnějším formám trestné činnosti, jako je vydírání, aby si zajistili splacení půjčky. Půjčce od lichváře je třeba se vždy vyhnout, protože může dlužníkovi způsobit vážné finanční, emocionální a dokonce i fyzické následky. Vždy je lepší zajistit si půjčky z renomovaných a legitimních zdrojů.

Alternativy k půjčce v insolvenci

 • Sociální pomoc: V případě akutní finanční nouze je možné požádat o sociální dávky a pomoc.
 • Finanční poradenství: Odborná pomoc s dluhy a sestavením splátkového kalendáře.
 • Oddlužení bez půjčky: Insolvenční řízení s cílem zbavit se dluhů bez nutnosti jejich splácení.

Člověk by měl důkladně zvážit všechny aspekty půjčky v insolvenci před jejím sjednáním. Poradit se s odborníkem a ujistit se, že zvládne splácet dluh i s úroky a poplatky.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang