Pozastavení živnosti – stručný návod

Práce na živnost nabízí určitou dávku svobody, možnost vyšších výdělků a časovou flexibilitu. Ti, kteří hledali lukrativní povolání a rozhodli se pro budování kariéry na živnostenský list, se ale mohou setkat s neúspěchem. Jak funguje pozastavení živnosti a kdy se může hodit?

Pozastavení živnosti se řeší na stejném úřadě jako sjednání živnosti. Přerušení živnosti je jednoduché, má ale pár pravidel. Založení živnosti nezabere vůbec hodně času, podmínkou pro sjednání je plnoletost a bezúhonnost. Pak stačí jen zajít na nejbližší živnostenský úřad a vzít s sebou:

 • vyplněnou žádost o založení živnosti
 • 1000 korun na poplatek za vznik živnosti
 • doklady, které prokazují kvalifikaci k vykonávání živnosti
 • nájemní smlouvu / souhlas s umístěním sídla společnosti nebo výpis z katastru v případě, že sídlo živnostníka není totožné s trvalým bydlištěm

O bezúhonnosti se úřad přesvědčí sám a není tak třeba žádat o výpis z rejstříku trestů. Pokud byl žadatel trestaný, neznamená to, že nemá šanci živnost získat. Záleží však na okolnostech, za jakých byl trestný čin spáchán.

Jaké jsou druhy živností?

Živnosti se dělí na dvě skupiny, a to na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnost je taková, ke které není třeba získat žádné speciální vzdělání či odbornost. Nejčastěji se zakládají volné živnosti pod které spadá zhruba 80 různých činností.

Patří sem například:

 • výroba textilií, textilních výrobků a oděvů
 • výroba a oprava obuvi
 • knihařské a kopírovací práce
 • výroba plastových a pryžových výrobků
 • umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • stavba a výroba plavidel
 • výroba zdravotnických prostředků
 • nakládání s odpady
 • velkoobchod a maloobchod
 • ubytovací služby

Jako další podskupina ohlašovacích živností jsou živnosti řemeslné. K této živnosti už potřebuje podnikatel odbornou způsobilost. Příkladem může být například zednictví, klempířství, montáže a opravy. Pro provozování těchto živností je třeba maturita, výuční list v oboru nebo praxe nejméně 6 let.

Poslední jsou vázané živnosti. Sem patří například účetnictví, masérské salony, provoz autoškoly. Zde je již blíže specifikováno, jaké vzdělání a způsobilost je na konkrétní předmět podnikání potřeba.

Koncesované živnosti jsou zakládány na základě souhlasu státu. Pro získání živnosti na takový předmět podnikání je potřeba konkrétního orgánu státní správy. Patří sem například výroba zbraní a nakládání s municí, pohřební služby, provoz cestovních kanceláří a tak dále. Samozřejmě je také splnit podmínky odborné způsobilosti, které se liší v závislosti na předmětu podnikání.

Malířství spadá pod živnosti řemeslné.

Povinnosti živnostníka

Živnostník má díky práci na živnostenský list mnoho výhod. Nicméně takové podnikání má i své povinnosti, které je třeba pečlivě hlídat a dodržovat.

 • Daňová evidence – každý živnostník musí vést účetnictví a evidovat faktury. Někdo si účetnictví dělá sám, nicméně dobrá účetní se může hodit. Daně se spravují na základě paušální daně nebo podle skutečnosti. Oboje má své výhody a nevýhody, nicméně to už je na osobním uvážení.
 • Zdravotní a sociální pojištění – každý živnostník musí hradit zálohy za zdravotní pojištění. Pojistné se vypočítává z vyměřovacího základu, nicméně pro každý rok je určována minimální výše. Sociální pojištění je dobrovolné. Také je pro OSVČ povinné hradit důchodové pojištění.
 • Silniční daň – každý živnostník, který má auto k podnikání, musí také hradit silniční daň.

Povinností je samozřejmě více, nicméně tyto jsou ty nejzákladnější. Ne všechny podmínky se týkají všech podnikatelů, s tím případně spolehlivě poradí odborník na podnikání a účetnictví.

Pozastavení živnosti

Každý živnostník může kdykoliv živnost ukončit či pozastavit z jakéhokoliv důvodu, nejčastějšími důvody pro přerušení živnosti jsou však například sezónní práce. Ukončení živnosti je trvalé a v případě, že bude chtít živnostník podnikání obnovit, bude muset znovu absolvovat proces k získání nové živnosti.

Pozastavení živnosti nabízí podnikateli možnost se k předmětu podnikání kdykoliv vrátit. Obnovení živnosti je zdarma. Živnostník musí na živnostenském úřadě sdělit, na jak dlouho bude živnost pozastavena.

Podnikatel si nemusí lámat hlavu nad tím, že neví datum obnovy. To lze uvést třeba až za 30 let. Samozřejmě kdyby se rozhodl přerušení živnosti ukončit, může tak udělat i mnohem dříve.

Přerušení živnosti má svá pravidla, těmi hlavními je nahlásit pozastavení živnosti na následující úřady:

 • Správě sociálního zabezpečení, a to přesně do 8. dne následujícího měsíce po přerušení
 • zdravotní pojišťovně živnostníka, a to přesně do 8 dnů od přerušení
 • Finančnímu úřadu, a to přesně do 15. dne následujícího měsíce po přerušení

Buď lze všechny úřady obeznámit zvlášť, nebo na živnostenském úřadě vyplnit takzvaný změnový list. Díky němu budou obeznámeny všechny úřady.

Přerušit živnost lze i přes internet, a to například datovou schránkou nebo emailem. Změnový list lze stáhnout na příslušných stránkách ministerstva, vyplnit jej a zaslat preferovaným způsobem.

Po přerušení živnosti však čekají na podnikatele ještě nějaké povinnosti, které je třeba si pohlídat. Zaprvé by měl živnostník zaplatit poslední zálohy na sociální a zdravotní pojištění – jde o zálohy za měsíc, kdy byla živnost pozastavena.

Také je třeba myslet na daňové přiznání, i kdyby bylo nulové, týká se to těch živnostníků, kteří nejsou v paušální dani.

Obnovení živnosti

Pro obnovení živnosti je třeba opět vyplnit změnový list na živnostenském úřadě. Úřad poté do 30 dnů po podání živnosti doručí potvrzení o tom, že je živnost obnovena, a živnostník se může vrátit ke své původní činnosti, ve které dříve podnikal.

Je také třeba myslet na to, aby byly znovu řádně a včas hrazeny zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ta se může hradit v minimální předepsané částce, zbytek se dopočítá později podle skutečných příjmů. Živnost lze samozřejmě zase obnovit i přes datovou schránku.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang