Jak se připravit na pohovor – otázky 

jak-se-pripravit-na-pohovor

Blíží se pracovní pohovor? Dobrá příprava pomůže na interview uspět a získat pracovní nabídku. Lze podniknout řadu kroků (před pohovorem i po něm) a udělat skvělý dojem na potenciálního zaměstnavatele.

Dle studií uchazeči stráví před pohovorem až sedm hodin informováním se o společnosti. Mnoho uchazečů si také zjišťuje informace o osobě, která pohovor vede. Protože je pohovor často stresující, až 70 % účastníků průzkumu si své odpovědi nacvičuje nahlas.

Kromě projevu je potřeba si na pohovor připravit také dokumenty, jako je motivační dopis či životopis – vzor ke stažení zdarma je možné nalézt online.

Příprava na pohovor

Jak prozkoumat společnost, jak si nacvičit otázky a odpovědi na osobní pohovor, jak se na pohovor obléknout, jak uspět na pohovoru a jak postupovat po interview? Jak by měla vypadat detailní příprava na pohovor? A jak má případně vypadat portfolio?

Důležitou součástí přípravy na pohovor je věnovat čas analýze nabídky práce, pokud je k dispozici. Je vhodné zvážit, co společnost u kandidáta hledá. Bude se hodit seznam dovedností, znalostí a odborných i osobních vlastností, které zaměstnavatel požaduje a které jsou pro úspěch na daném pracovním místě rozhodující.

Po sestavení seznamu kvalifikačních předpokladů pro danou pracovní pozici pomůže sepsat seznam svých předností a porovnat je s požadavky na pracovní pozici. Silnými stránkami mohou být certifikáty, zkušenosti, odborná kvalifikace, schopnosti, počítačové dovednosti a znalostní báze. Tyto přednosti lze uvést při odpovědi na otázku, proč se na danou pozici výborně uchazeč hodí.

jak-uspet-na-pohovoru-3449784
Pracovní pohovor nemusí být stresující. Sebevědomí a dobrá nálada jsou půlkou úspěchu.

Pokud jsou v popisu práce uvedeny požadavky, s nimiž žadatel o práci nemá přímé profesní zkušenosti, může se zamyslet nad tím, co v práci nebo jinde v životě udělal a co dokazuje, že požadované dovednosti má. Pokud pracovní pozice vyžaduje předchozí manažerské zkušenosti a uchazeč nikdy nebyl titulárním manažerem, možná vedl nějaký projekt, mentoroval a školil kolegy nebo zaskakoval za svého šéfa v době jeho nepřítomnosti.

Před pohovorem nelze zapomenout připravit se na své největší nedostatky, například na mezery v životopise. Pokud je v životopise období, kdy uchazeč nebyl zaměstnán, vyplatí se zamyslet nad tím, co kandidát za tu dobu získal. Možná se naučil důležitým životním dovednostem nebo zažil osobní růst, což lze prezentovat jako své přednosti.

TIP: Při změně zaměstnání se nelze vyhnout vyvázání z předchozích úvazků. Jak správně sepsat a podat výpověď z pracovního poměru napoví následující vzory: Výpověď ze strany zaměstnance – vzor, Výpověď z pracovního poměru – vzor a Okamžitá výpověď dohodou – vzor. Při změně zaměstnání potřebuje nový zaměstnanec také výpis ze zdravotní dokumentace.

Pokud uchazeč cestoval, může hovořit o tom, co se naučil při poznávání nových kultur a jak tyto poznatky přenese do svého zaměstnání. Pokud se staral o dítě nebo někoho blízkého, mohl by hovořit o tom, jak jej tato zkušenost formovala a poskytla nové perspektivy.

Příklady z minulých pracovních zkušeností, které souvisejí s pracovním místem, budou skvělou volbou a dokáží nasbírat uchazeči cenné plusové body. Pokud personalista požádá popsat situaci, kdy byla v minulosti určitá dovednost nebo schopnost využita, bude kandidát připraven odpovědět ihned bez dlouhého přemýšlení.

Jak se připravit na pohovor – průzkum společnosti

Než se kandidát o místo zúčastní pracovního pohovoru, je důležité zjistit si co nejvíce informací o dané pracovní pozici i o společnosti. Průzkum firmy je důležitou součástí přípravy na pohovor, neboť se náboráři často ptají, proč si uchazeči vybrali zrovna tento konkrétní podnik. Tímto způsobem bude možné zjistit, zda uchazeči společnost a její kultura vyhovují.

Stručnou představu o společnosti podají její webové stránky, konkrétně záložka „O nás“. Lze si přečíst články o firmě v oborových časopisech i na sociálních sítích a získat představu o tom, jak si společnost stojí v porovnání s jinými organizacemi ve stejném oboru. Také recenze společnosti od klientů a od současných a bývalých zaměstnanců jsou zajímavým referenčním zdrojem.

Vyplatí se také věnovat čas využití svých kontaktů a zjistit, zda se v okruhu známých a přátel nenachází někdo, kdo by mohl pomoci získat při pohovoru výhodu oproti ostatním kandidátům. V každém případě je to dobrá cesta, jak se připravit na pohovor.

Jak odpovídat na pohovoru

Čas věnovaný nácviku odpovědí na otázky při pohovoru, které budou pravděpodobně položeny, není ztracený čas. Pomůže to zachovat klid, až se personalista zeptá, a nebude třeba hledat vhodnou odpověď z patra. Stačí požádat přítele nebo člena rodiny.

Podstatou je snažit se vést cvičný pohovor ve stejném formátu jako skutečný pohovor. Pokud se například jedná o telefonický pohovor, může přítel či příbuzný uchazeči zavolat a procvičit si, jak odpovídat na pohovoru po telefonu.

Jak se připravit na pracovní pohovor – oblečení

S přípravou oblečení na pohovor není doporučováno čekat na poslední chvíli. Oblečení by mělo být připraveno alespoň 24 hodin denně, čisté a srovnané. Jak se obléct na pohovor?

Bez ohledu na typ pracovního pohovoru by měl být první dojem skvělý. Jedná-li se o pohovor na profesionální obchodní pozici, je nutné se obléct odpovídajícím způsobem do business oblečení.

Uchazeči o práci v neformálnějším prostředí, například v obchodě nebo restauraci, nemusejí na sobě mít oblek s kravatou, ovšem stále je důležité být čistý a upravený a zapůsobit na zaměstnavatele pozitivním dojmem. Při oblékání na pohovor je také důležité myslet na make-up a doplňky.

To, jak si na pracovní pohovor kandidát upraví vlasy, je téměř stejně důležité jako oblečení, které si na pohovor vezme. Koneckonců, osoba, která vede pohovor, si všimne všeho, včetně oblečení, účesu a líčení, a uchazeč má jen několik sekund na to, aby udělal skvělý dojem.

Co si vzít na pracovní pohovor

Je důležité vědět, co si vzít (a co si nebrat) na pracovní pohovor. Mezi položky, které je vhodné si přinést, patří portfolio seznam referencí, seznam otázek, které chce kandidát personalistovi položit, něco na psaní poznámek a další kopie životopisu. Strukturovaný životopis – vzor k nalezení volně na internetu.

U osobního pohovoru je důležité předem vědět, kam se na pracovní pohovor dostavit a vyhnout se tak pozdnímu příchodu. Google Mapy nebo podobná aplikace jsou ideální pro získání instrukcí. Vyplatí se také předem ověřit, zda je možné u společnosti zaparkovat.

Jak se představit na pohovoru 

Správná etiketa při pohovoru je důležitá. Nezapomenout zdvořile a mile pozdravit recepční, personalistu a všechny ostatní, s nimiž se uchazeč setká. Představení se je stejně důležité, jako co říkat na pohovoru.

Během pohovoru je základem dodržovat tyto body:

 • Sledovat řeč svého těla
 • Pevně potřást rukou
 • Navazovat oční kontakt
 • Udržet pozornost

Na tom všem lze zapracovat při cvičných pohovorech s přáteli či příbuznými.

Jak se chovat na pohovoru 

Během pracovního pohovoru je naslouchání stejně důležité jako odpovídání na otázky. Je důležité naslouchat tazateli, dávat pozor a v případě potřeby si vzít čas na sestavení vhodné odpovědi a nebádat na poslední chvíli, co říct na pohovoru.

Důležité je také náboráře zaujmout. Rozhovor by měl probíhat tak, aby si uchazeč s personalistou vybudovali vztah, a nejednalo se jen o strohé odpovědi na otázky. Vlastní otázky pro náboráře ohledně pracovního místa i společnosti jsou velmi vítané. Na co se ptát na pohovoru?

priprava-na-pohovor-8647182
Kdo je připraven, není překvapen. Tak by se dal charakterizovat pracovní pohovor.

Kdo se neptá na otázky ohledně náplně práce, pracovního místa a společnosti, dává personalistovi de facto najevo, že o dané místo nejeví přílišný zájem. Je žádoucí ptát se na detailní denní program, co vše bude v kandidátově kompetenci, jaké jsou vztahy na pracovišti, jaká je firemní kultura co se dress code týče, zda fungují team buildingy, apod.

Být autentický je nejlepší způsob, jak se chovat na pohovoru. Lidé, kteří se během pracovního pohovoru chovají autenticky, si vedou celkově lépe než ti, kteří se snaží vyhovět zájmům a očekáváním tazatele. Snaha být někým, kým uchazeč není, totiž vyžaduje spoustu duševní energie, což v konečném důsledku zvyšuje úzkost a může zničit snahu o vytvoření pozitivního, autentického vztahu s tazatelem.

Pracovní pohovor v angličtině 

Existuje velké množství pracovních pozic, které se bez cizího jazyka, zpravidla anglického, neobejdou. Namátkou to jsou pozice ve firmách se zahraničním stykem od asistentky, přes nákupčí až po ředitele. Dále recepční v hotelech, číšníci v restauracích v centrech měst, nebo pracovníci cestovních kanceláří.

Tam, kde je angličtina na denním programu, a to nejen písemně, nýbrž i v osobním a telefonickém styku, bude plynulost řeči zásadní. Při pracovním pohovoru se zpravidla personalista nejen zeptá, zda uchazeč jazyk ovládá, avšak také povede část interview v daném jazyce, aby zjistil, jakou úrovní kandidát disponuje.

Bude tak kontraproduktivní se dostavit na pracovní pohovor v angličtině na pozici například zahraničního televizního reportéra, pokud uchazeč zvládne v cizí řeči říci jen základní fráze.

Kandidát, který anglicky mluví plynně, bez velkého tréninku hravě zvládne představení v angličtině. Pohovor pro něj nemusí být stresující ani pro pozice, kde je vyžadována jen mírně pokročilá znalost jazyka. Stačí si předem připravit několik úvodních vět o sobě, o svých zkušenostech a znalostech.

Pro mnoho personalistů je mnohem důležitější, že je kandidát schopen pohotově v cizím jazyce reagovat a komunikovat, než bezchybná gramatika. Soustředit se tedy jen na správný slovosled a správné časy, nikoli na obsah, může přinést více škody než užitku. 

Poděkování za pohovor 

Zda pohovor proběhl dobře, lze poznat dle toho, pokud bude interview trvat déle než 30 minut, bude diskutováno o platu nebo padne pozvánka na druhé kolo pohovoru. Na pracovní pohovor lze navázat děkovným e-mailem, v němž uchazeč zopakuje svůj zájem o danou práci.

Děkovný e-mail může být následný „prodejní“ dopis, v němž uchazeč může zopakovat, proč o práci stojí. Je také ideální příležitostí probrat vše důležité, na co se personalista při pohovoru zapomněl zeptat nebo na co kandidát nedokázal odpovědět tak důkladně nebo tak dobře, jak by si býval přál. Poděkování za pohovor je vítanou tečkou za vzájemně strávenou schůzku.

Nejčastější otázky při pohovoru 

Nebylo by skvělé přesně vědět, jaké otázky personalista položí při pracovním pohovoru? Není doporučováno mít na každou otázku z pohovoru připravenou odpověď, avšak jisté konkrétní myšlenky by měl mít uchazeč předem uspořádané. Nejčastější otázky při pohovoru jsou následující.

Přijímací pohovor – otázky  

 • Řekněte mi něco o sobě.
 • Proveďte mě svým životopisem.
 • Jak jste se dozvěděli o této pozici?
 • Proč chcete pracovat v této společnosti?
 • Proč chcete tuto práci?
 • Proč bychom měli zaměstnat právě vás?
 • Co můžete společnosti přinést?
 • Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?
 • Co považujete za své slabé stránky?
 • Jaký je váš největší profesní úspěch?
 • Povězte mi o výzvě nebo konfliktu, kterému jste v práci čelili, a jak jste se s ním vypořádali.
 • Povězte mi o okamžiku, kdy jste prokázali vůdčí schopnosti.
 • Kdy jste nesouhlasili s rozhodnutím, které bylo učiněno v práci?
 • Povězte mi o případu, kdy jste udělali chybu.
 • Proč opouštíte své současné zaměstnání?
 • Proč jste byli propuštěni?
 • Můžete vysvětlit, proč jste změnili profesní dráhu?
 • Jaký je váš současný plat?
 • Co se vám na vaší práci líbí nejméně?
 • Co hledáte na nové pozici?
 • Jaký typ pracovního prostředí preferujete?
 • Jaký je váš styl práce?
 • Jaký je váš styl řízení?
 • Jak by vás popsal váš šéf a spolupracovníci?
 • Jak se vyrovnáváte s tlakem nebo stresovými situacemi?
 • Co rádi děláte mimo práci?
 • Jak si stanovujete priority ve své práci?
 • Co vás motivuje?
 • Co vás trápí?
 • Jak se vám líbí, když vás někdo řídí?
 • Považujete se za úspěšného?
 • Jaké jsou vaše kariérní aspirace?
 • Jaké je vaše vysněné zaměstnání?
 • S jakými dalšími společnostmi jste vedl/a pohovory?
 • V čem jste jedinečný?
 • Co bych měl vědět, co není uvedeno ve vašem životopise?
 • Jaká jsou vaše platová očekávání?
 • Co si myslíte, že bychom mohli dělat lépe nebo jinak?
 • Kdy můžete nastoupit?
 • Je ještě něco, co byste chtěl, abychom věděli?
 • Máte na nás nějaké otázky?

Zhruba tak probíhá každý pracovní pohovor. Otázky jsou většinou neměnné a měly by pomoci personalistovi získat co nejvíce informací o uchazeči, relevantních k danému místu.

Jak vést pracovní pohovor 

Ostřílení personalisté i začínající náboráři občas tápou, jak vést pracovní pohovor. Matoucí může být zejména změna pracovního trhu, výkyvy v jednotlivých oborech a přístup zájemců o práci.

Nacvičené otázky z předchozích let tak už nemusejí vyhovovat a stačit a je potřeba vedení interview aktualizovat. Zaznít by u pohovoru měly zejména kandidátovy silné stránky, jeho vzdělání a motivace k dalšímu růstu.

Upřímnost se cení na obou stranách, proto není žádoucí zatajovat vybrané skutečnosti o pracovní pozici, případně společnosti jako takové. Mlžení okolo výše platu uchazeče spíše odradí. V dnešní době nemůže nikdo předpokládat, že se do práce nechodí pro peníze.

Na co se ptát kandidáta při pohovoru? Pohovor by měl obsahovat přímé otázky na konkrétní témata související s daným zaměstnáním. Směrodatné a věcné. Zároveň by měl být vedený ve vstřícném a přátelském duchu a neměl by uchazeče rozhodit nepatřičnými dotazy jako „Kde se vidíte za pět let?“

Pohovorová klišé podobného typu už dávno vyšla z módy a kandidáti mají většinou na podobné otázky předpřipravené nic nevypovídající odpovědi. Pohovor by neměl být zbytečně protahován. Hodina bohatě stačí, občas bývá vše podstatné řečeno již po pár minutách.

Zpětná vazba by měla být podána v předem domluvený termín. Slíbí-li personalista, že se ozve do dvou dnů, měl by tak učinit. V opačném případě to hovoří o nepříliš silné profesionalitě celé společnosti.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang