Jak opravit dveře – návod, i renovace a srovnání

Oprava poškozených dveří může představovat různé úrovně komplexity v závislosti na povaze problému a schopnostech opraváře. Jednoduché nedostatky, jako jsou uvolněné panty či špatně seřízené západky, obvykle lze snadno vyřešit s minimálním nářadím a základními znalostmi. Tyto opravy často nevyžadují hluboké odborné dovednosti a mohou být prováděny domácími majiteli s poměrně malým úsilím. Jak tedy na opravu dveří?

Existuje řada návodů a postupů pro tyto běžné problémy, které majitelé domů mohou využít k údržbě a opravě svých dveří. Tyto postupy mohou zahrnovat použití speciálních materiálů, techniky přesného měření a práci s ručními nástroji. Celkově řečeno, s dostatečnými znalostmi a přístupem k vhodným zdrojům může mnoho oprav dveří provést každý zručný jednotlivec.

Jak opravit dveře – běžné problémy

Utáhnout uvolněné panty: Pokud se dveře prohýbají nebo vržou, může to být způsobeno uvolněnými panty. Je dobré se ujistit, že jsou všechny šrouby na závěsech dotažené. V případě potřeby vyměnit poškozené šrouby nebo přidat delší, aby lépe držely.

Vyrovnat dveře: Pokud se dveře zasekávají nebo se špatně zavírají, mohou být špatně seřízené. Zkontroluje se, zda dveře sedí v rámu rovnoměrně. Pokud tomu tak není, mírně se povolí šrouby na závěsech, upraví polohu dveří a poté se šrouby opět utáhnou. Návod na to, jak srovnat dveře, je níže.

Oprava zaseknuté západky: Pokud se zasekává západka dveří, drhne nebo se špatně chytá, může to být způsobeno špatným seřízením. Nejprve se zkusí západka namazat sprejem na bázi silikonu nebo grafitového prášku. Pokud to nepomůže, bude možná nutné seřídit úderovou desku na rámu dveří. Povolí se její šrouby, mírně se přemístí a znovu šrouby utáhnou, dokud nebude západka správně vyrovnaná.

Oprava poškrábaného nebo poškozeného povrchu: Pokud mají dveře drobné škrábance nebo rýhy, lze je opravit pomocí plniče dřeva. A jak renovovat dveře? Poškozené místo se jednoduše očistí, nanese se tenká vrstvu plniče, nechá se zaschnout, zbrousí se a poté se dveře v případě potřeby znovu natřou nebo zušlechtí.

Vyměnit poškozené nebo rozbité díly: V případě vážnějšího poškození bude možná nutné vyměnit některé části dveří, například panty, kliky nebo madla. Poškozený díl se změří, zakoupí se v železářství vhodná náhrada a nainstaluje se podle pokynů výrobce.

Výměna těsnění proti průvanu: Pokud dveře propouštějí průvan nebo mají opotřebované povětrnostní pásky, je třeba je vyměnit. Odstraní se staré pásky proti povětrnostním vlivům, vyčistí se místo a nainstalují se nové těsně podél rámu dveří, aby se zajistilo řádné utěsnění.

Oříznout dveře: Pokud spodní část dveří táhne po podlaze nebo koberci, lze je mírně zastřihnout, aby se získala správná vůle. Pomocí ruční nebo motorové pily se rovnoměrně ubere malé množství ze spodní části a poté se zbrousí do hladka.

Dveře byly renovovány. Následně jim byl vyměněn obyčejný zámek za bezpečnostní.

Jak renovovat dveře – 8 jednoduchých kroků

Renovace dveří může být uspokojivým a proměnlivým projektem. Zde je návod, jak renovovat dveře v 8 krocích:

 1. Odstranit dveře ze závěsů: Dveře se sejmou tak, že se odšroubují panty od rámu. Položí se na stabilní pracovní plochu.
 2. Odstranit starou povrchovou úpravu: Pokud mají dveře stávající povrchovou úpravu, odstraní se pomocí chemického odstraňovače nebo broušením. Pokud se brousí, začne se s hrubozrnným brusným papírem a postupně přechází na jemnější zrnitost, dokud se starý povrch zcela neodstraní.
 3. Opravit případná poškození: Zkontroluje se, zda dveře nevykazují známky poškození. Praskliny, promáčkliny nebo díry se vyplní pomocí plniče dřeva. Plnič se nechá zaschnout a poté se zbrousí do hladka.
 4. Celá dvířka přebrousit: Pomocí jemného brusného papíru se obrousí celý povrch dveří, včetně hran a rohů.
 5. Zvolit novou povrchovou úpravu: Mezi možnosti patří barva, mořidlo nebo lak. Zváží se styl dveří, celková estetika prostoru a své osobní preference.
 6. Nanášení nové povrchové úpravy: Pokud člověk natírá, nanese štětcem nebo válečkem rovnoměrnou vrstvu barvy. Mezi jednotlivými vrstvami se lehce přebrousí, aby se dosáhlo hladšího povrchu. Při lakování se nanáší štětcem nebo houbou tenké, rovnoměrné vrstvy laku a před nanesením další vrstvy se nechá každá vrstva zaschnout.
 7. Výměna kování: V případě potřeby se vymění veškeré kování na dveřích, jako jsou kliky, panty nebo zámky. Je nutno se ujistit, že kování odpovídá nové povrchové úpravě.
 8. Znovu zavěsit dveře: Po úplném zaschnutí povrchové úpravy se znovu připevní dveře k závěsům a podle potřeby se seřídí, aby se hladce kývaly a správně zapadaly.

Dodržením těchto kroků lze dveře úspěšně renovovat a dodat jim svěží a aktualizovaný vzhled.

Jak srovnat dveře v 8 krocích

Zde je návod, jak srovnat dveře v 8 jednoduchých krocích:

 1. Identifikace problému: Zjištění, zda jsou dveře prověšené, zda se třou o podlahu nebo zda jsou špatně srovnané s rámem. To pomůže pochopit konkrétní problém, který je třeba řešit.
 2. Utáhnutí uvolněných šroubů: Zkontrolují se šrouby závěsů a utáhnou všechny, které mohou být uvolněné. Uvolněné šrouby mohou přispívat k prohýbání nebo nesouososti dveří.
 3. Odstranění dveří: V případě potřeby se dveře vyjmou z pantů pomocí šroubováku nebo vrtačky. To umožní snadněji na nich pracovat.
 4. Posunutí pantů: Zkontrolují se panty na dveřích a rámu. V závislosti na problému bude možná nutné závěsy vyměnit nebo seřídit, aby se zajistilo, že správně unesou váhu dveří.
 5. Upravení polohy závěsů: Pokud jsou dveře v nesprávné poloze vůči rámu, lze panty mírně posunout, aby se poloha napravila. Mírně se povolí šrouby závěsů, změní poloha dveří a poté se šrouby opět utáhnou.
 6. Obroušení dveří: Pokud dveře drhnou o podlahu nebo rám, může být nutné pomocí hoblíku nebo smirkového papíru odstranit z postižené oblasti přebytečné dřevo, dokud dveře správně nedosednou.
 7. Nové zavěšení dveří: Po provedení nezbytných úprav se dveře znovu připevní k pantům. Je nutné se ujistit, že se hladce otáčejí a správně lícují s rámem.
 8. Vyzkoušení dveří: Otevřou se a zavřou dvířka několikrát, aby bylo jisté, že se již neprohýbají, netřepí a nejsou v nesouososti. Pokud se stále vyskytují problémy, bude možná nutné zopakovat některé z předchozích kroků nebo vyhledat odbornou pomoc.

Nesmí se zapomínat, že závažnější problémy s rovnáním dveří mohou vyžadovat odbornou pomoc, zejména pokud zahrnují rozsáhlé opravy nebo úpravy.

Dveře se po opravě a renovaci musí vyzkoušet, zda vše funguje tak jak má.

Jak opravit díru ve dveřích

Postup u jak opravit díru ve dveřích obvykle spočívá v zalátání otvoru vhodným materiálem a jeho následné úpravě tak, aby odpovídal zbytku dveří. Zde je návod krok za krokem, jak opravit dveře ze dřeva ve kterých je díra:

Shromáždění potřebné nástroje a materiály:

 • Tmelící nůž
 • Plnič na dřevo nebo epoxidový plnič
 • Smirkový papír (různé zrnitosti)
 • Čistý hadřík
 • Barva nebo mořidlo

Připravení otvoru:

 • Vyčistit otvor a jeho okolí čistým hadříkem

Oprava větších otvorů (o průměru větším než 1,5 cm):

 • Pokud jsou kolem otvoru uvolněné nebo odštípnuté hrany, opatrně se odstraní pomocí dláta nebo smirkového papíru.
 • V případě potřeby se nanese na obnažená dřevěná vlákna kolem otvoru tenká vrstva lepidla na dřevo.
 • Pokud je otvor poměrně velký, je dobré zvážit vložení dřevěných kolíků natřených lepidlem na dřevo šikmo do otvoru. Tím se získá dodatečnou oporu.

Vyplnění otvoru:

 • Pomocí tmelu se nanese na otvor plnič dřeva nebo epoxidový plnič a vyhladí se tak, aby byl v rovině s povrchem dveří.
 • U větších otvorů je nutno nanést dostatečně silnou vrstvu plniva, aby zakryla dřevěné hmoždinky nebo jakoukoli použitou výztuhu, a ujistit se, že řádně přilne. Vyhladí se pomocí tmelu.

Přebroušení opraveného místa:

 • Po zaschnutí výplňového materiálu se oblast brousí postupně jemnějším brusným papírem, dokud není hladká a v jedné rovině s okolním povrchem dveří.

Dokončení oprav:

 • Očistí se vybroušené místo čistým hadříkem, aby se odstranil veškerý prach.
 • V případě potřeby se aplikuje základní nátěr, zejména pokud jsou dveře lakované, aby opravené místo dostatečně přijalo barvu nebo mořidlo.
 • Opravené místo se natře barvou nebo mořidlem podle stávající povrchové úpravy dveří.
 • Nakonec v případě potřeby se nanese na celé dveře bezbarvý ochranný nátěr (lak nebo tmel), aby byla zajištěna jednotná povrchová úprava.

Podle těchto pokynů by měl být každý schopný opravit díru v dřevěných dveřích a obnovit jejich vzhled.

Příprava a výběr těch správných nástrojů pro renovaci dveří, je jeden z nejdůležitějších kroků při opravě.

Oprava dveří – závěr

Významnější poškození dveří, jako je zlomený rám nebo silné pokřivení, však může vyžadovat pokročilejší dovednosti a specializované nástroje. V těchto případech může být nutné vyhledat pomoc profesionálního truhláře nebo servisu pro opravu dveří. Stejně tak může odbornou pomoc vyžadovat i oprava speciálních dveří, jako jsou například bezpečnostní dveře.

Dveře jsou navrženy tak, aby vydržely pravidelné používání, a jsou konstruovány tak, aby vydržely. Pokud se dveře rozbijí, je to často způsobeno vnějšími faktory, jako je nadměrná síla, nehody nebo nedostatečná údržba. Obecně platí, že za normálních okolností nejsou rozbité dveře častým jevem.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang