Daňový ráj – co to je, jak to funguje?

Příjmy z daní jsou pro ekonomiky států klíčové. Existují však státy nebo regiony, které umožňují společnostem a jednotlivcům významně snížit daňovou zátěž nebo ochránit a ukrýt majetek. Takovým místům se říká daňový ráj. Co je to daňový ráj? Jak funguje daňový ráj? Je legální založit firmu v daňovém ráji? Fungují i České firmy v daňových rájích?

Americký státník Benjamin Franklin prohlásil v 18. století, že na světě není nic jisté, kromě smrti a daní. Moderní a globalizovaný svět však hovoří proti tomuto často citovanému rčení. V daňových rájích lze za určitých podmínek dosáhnout až nulového daňového zatížení.

Daně jsou v životě společnosti vždy nepříjemnou okolností. Logicky se každá společnost snaží vyhnout této povinnosti, co nejvíce to lze, nebo snížit svou daňovou zátěž na minimum. Česká republika patří k zemím, kde je daňové zatížení poměrně značné. Proto lze najít i české firmy v daňových rájích.

Co je daňový ráj?

Co je to daňový ráj? Pojem daňový ráj je rozšířený termín, hojně užívaný v našich i zahraničních médiích, přesná definice však nikde upravena není. Název daňový ráj je přeložen z anglického výrazu tax haven a v dalším významu znamená také daňový přístav či daňové útočiště.

Daňový ráj je stát, který nevybírá od svých rezidentů, fyzických a právnických osob, daň z příjmu a obvykle ani žádné jiné daně. Tuto ekonomickou strategii obvykle volí menší státy, které tím lákají podnikatele a investory do své země

Tato strategie je v současném globalizovaném světě více než kdy dříve aktuální a daňové ráje si proto zachovávají svoji roli i dnes.

Daňovými ráji bývají často ostrovy jako například Seychely.

Jako daňové ráje jsou označovány země, ve kterých jsou udělovány velmi nízké nebo nulové daně z příjmů a z majetku. Obchodní společnosti zde často nemusí vést daňovou evidenci. Velmi často se jedná o země ostrovní, například daňový ráj Kypr, Bermudy nebo Seychely.

Jako daňové ráje bývají někdy mylně označovány státy, které nabízejí pouze malé nebo velmi nízké daňové zatížení. Skutečný daňový ráj toho však poskytuje mnohem více. Jde především o výrazné zjednodušení administrativy, snadné zakládání firem či stabilní právní prostředí. Daňový ráj se snaží podnikatelům zjednodušit život co nejvíce to lze.

Vyhledávaná je i anonymita. Ve většině daňových rájů nejsou registry vlastníků či akcionářů veřejně přístupné. Někteří podnikatelé se také uchylují do daňových rájů v obavě o svou bezpečnost. Nezřídka zde hledají způsob jak schovat majetek podnikatelé po podání žádosti o rozvod nebo při výpočtu výživného.

Jak funguje daňový ráj?

Ve většině případů jsou firmy a nadace založené v daňových rájích osvobozené od daně z příjmů. Případně se státu odvádí jen paušální poplatek řádově ve stovkách amerických dolarů. Zjistit vlastníky firmy založené v daňovém ráji jde jen s obtížemi nebo vůbec. V čele takových firem čele stojí obvykle nastrčení bílí koně nebo místní právníci, které váže mlčenlivost.

Státy jsou daňovými ráji především kvůli penězům. Zahraniční zakladatelé firem vytvářejí práci pro tamní právníky, účetní a nejrůznější asistenty. Například vláda Mauricia uvedla, že kdyby země přestala být daňovým rájem, minimálně 5 000 lidí by přišlo o práci.

I firmy sídlící v daňových rájích a podnikající například v EU musí dodržovat místní zákony, platit za zaměstnance zákonné odvody a daně a samozřejmě také platí řadu daní a poplatků. Rozhodně není pravda, že pro firmu v daňovém ráji najednou přestanou platit zákony.

V daňových rájích také nesídlí pouze různé pochybné firmy, naopak řada firem jsou zcela důvěryhodné a legitimní právnické osoby.

Kde se nacházejí daňové ráje?

Daňové ráje se nacházejí po celém světě. Může jít o suverénní státy jako je Panama, Nizozemsko a Malta. Některé daňové ráje se nacházejí v územních celcích, což platí třeba pro americký stát Delaware, nebo jsou součástmi teritorií, jako například Kajmanské ostrovy.

K nejoblíbenějším daňovým rájům světa patří například Kajmanské ostrovy, Panama, Seychely, Hong KongBelize nebo Gibraltar či Velká Británie. Spojené státy americké obvykle nejsou považovány za klasický daňový ráj, ovšem za splnění určitých podmínek jako daňový ráj fungují.

Existují mezinárodní organizace, které vedou černou listinu daňových rájů, které používají nespravedlivou daňovou soutěž. Největší prestiž mají tyto organizace:.

  • OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zahrnující více než 30 států, včetně hlavních rozvinutých států
  • FATF – Financial Action Task Force, mezinárodní mezivládní orgán pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Každá z jurisdikcí označovaná jako daňový ráj se svými výhodami liší a každá je vhodná pro jiné účely. V praxi se proto někdy daňové ráje různě kombinují tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo zamýšleného účelu při zakládání firmy v daňovém ráji.

Daňové ráje vyhledávají také čeští podnikatelé. K nejoblíbenějším patří stát New York, Kypr, Malta, Belize, Marshallovy ostrovy a Britské Panenské ostrovy.

Daňový ráj Panama

Panama je malým státem ležícím na pomezí Jižní a Střední Ameriky, který kontroluje strategický Panamský průplav. Panama patří mezi jedny z nejstarších daňových rájů na světě. Panama podepsala Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

S Českou republikou uzavřela Panama Smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Na základě této smlouvy se i vzájemně vyměňují daňově relevantní informace mezi oběma státy.

Nejčastější využití panamské společnosti je toto:

  • registrace lodí – panamský lodní registr je největší na světě
  • soukromá nadace (podle zákona z r. 1995) – nástroj využitelný především pro ochranu majetku
  • holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví
  • přímý prodej zboží či služeb – v případě, kdy není potřebné využívat systém smluv o zamezení dvojího zdanění a nehrozí riziko srážkových daní

Daňová optimalizace pomocí offshore společností v Panamě není vhodná pro rezidenty EU.

Daňový ráj Monaco

Monacké knížectví je druhý nejmenší stát na světě po Vatikánu. Monaco je považováno za daňový ráj, protože se zde neplatí daň z příjmu fyzických osob, daň z bohatství ani daň z majetku

Z tohoto důvodu se knížectví těší přílivu značného počtu bohatých osob převážně ze států Evropy, jejichž příjmy pocházejí mimo Monaco. Část z nich tvoří celebrity, jako například piloti Formule 1, většinou se však jedná o méně známé podnikatele.

Monacké knížectví je městský stát ležící na středomořském pobřeží francouzské riviery a také vyhledávaný daňový ráj bohatých Evropanů.

Monaco bývalo kritizováno za nedostatečnou spolupráci na zveřejňování informací týkajících se financí, nízkou transparentnost a podíl na nespravedlivé daňové soutěži. Od roku 2009 se Monaco zavázalo k zavedení a dodržování mezinárodních daňových norem schválených téhož roku na setkání členských států G20.

Ve zprávě OECD z roku 2012 je již Monaco vedeno jako stát dodržující mezinárodní daňové standardy. Monacké úřady se zavázaly k poskytování informací kontrolním orgánům ve věci praní špinavých peněz.

Daňový ráj Kypr

Kyperská republika je ostrovní daňový ráj ležící ve východní části Středozemního moře. Kypr je členem Evropské unie i eurozóny. Kypr podepsal Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

S Českou republikou uzavřel Kypr Smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Tato smlouva umožňuje vzájemnou výměnu daňově relevantních informací mezi oběma státy.

Kypr daňový ráj jako jedna z mála evropských zemí má uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění i s jinými daňovými ráji, např. se Seychely. Díky této skutečnosti je možné přenést daňovou povinnost z Kypru např. na Seychely, kde je nulová daň z příjmu.

Nejčastější využití kyperské společnosti je založení holdingové a mateřské společnosti – nulová daň z dividendy, z prodeje akcií akciové společnosti či obchodních podílů apod.

Holandsko daňový ráj

Daňový systém v Holandsku se zaměřuje na přilákání zahraničního kapitálu a skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je nabídnout daňové úlevy a dotace. Holandsko má například s mnoha zeměmi dohody o zamezení dvojího zdanění.

Nizozemsko, Švýcarsko či Irsko patří mezi patnáctku nejvýznamnějších daňových rájů, které mezi sebou soutěží o to, kdo nabídne firmám co nejnižší daně.

Holandsko poskytuje atraktivní podmínky nadnárodním společnostem. Metody, kterými to dělá, jsou konkurence schopné, přesto je však nelze srovnávat s tradičními daňovými ráji.

Holandsko spolupracuje s mezinárodními organizacemi s cílem snížit daňové úniky. Vláda řeší řadu opatření proti daňovým únikům.

Lichtenštejnsko daňový ráj

Lichtenštejnsko je od roku 1924 spojeno měnovou a celní unií se Švýcarskem, je členem OSN a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Domácí hospodářství v Lichtenštejnsku prosperuje především díky bankovnímu sektoru.

Nízké zdanění a dodržována anonymita je důvodem, proč je v zemi zaregistrováno přibližně 74 tisíc firem. Základní sazby daně jsou:

  • firmy platí pouze daň z výnosu v rozmezí od 7,5 % do 20 %
  • občané platí daň v rozmezí 3,24 % do 17,10 %
  • DPH má tři sazby daně – základní 7,6 %, sníženou 3,6 % a super sníženou 2,4 %
  • daň z majetku se pohybuje od 0,06 do 0,89 %

Česko má s Lichtenštejnskem účinnou smlouvu o dvojím zdanění a výměnu informací o daňových záležitostech lze provádět od roku 2015.

Jak založit firmu v daňovém ráji?

Mnozí si pod pojmem daňový ráj představují složitý systém, co se týká založení firmy a její správy. Jak založit firmu v daňovém ráji? Ve většině případů je to velice jednoduché a není na místě bát se byrokratických požadavků, jak je často zvykem v případě českých společností.

Díky stabilní a zlepšující se ekonomické a geopolitické situaci daňových rájů, tedy jurisdikcí s výhodným daňovým režimem, roste jejich popularita i prestiž.

Založit si tzv. offshore společnost v daňovém ráji je velmi jednoduché. Stačí k tomu telefon a email. Na internetu lze najít řadu společností, které nabízejí založení firmy v daňovém ráji. Klient si může zvolit stát či oblast, kde si přeje společnost založit.

Společnosti, které nabízí založení a prodej firmy v daňovém ráji obvykle nabízejí také poradenské služby a dovedou zařídit klientovi firmu na míru.

Tyto společnosti zaujímají samozřejmě pozitivní postoj k daňovým rájům. Poukazují na to, že využívání daňových rájů je dnes velmi časté. Veřejností byly daňové ráje v minulosti vnímány spíše negativně, avšak dnes jsou všeobecně vnímány pozitivně, a proto se i velké globální společnosti netají, že mají sídlo právě v jednom z daňových rájů.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang