Virtuální sídlo – ano či ne?

Ještě před samotným založení firmy je nezbytné znát adresu jejího budoucího sídla. Je třeba ji uvést jednak u notáře, kterého je nutné navštívit za účelem vyhotovení zakladatelského právního jednání společnosti ve formě notářského zápisu, tak při návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Sídlo představuje jeden z identifikačních údajů právnické osoby. Je jednou z nezbytných náležitostí zakládajícího dokumentu společnosti. Bez toho, aniž byste měli vyřešenou otázku ohledně umístění sídla, není možné firmu založit.

Ve většině případů se jedná o adresu, kde je vykonávána převážná část činnosti právnické osoby, nebo kde zasedají členové jejího statutárního orgánu a odkud je firma řízena. Sídlo může mít podobu také virtuální kanceláře. Takové sídlo se označuje jako virtuální sídlo firmy. Využití virtuální kanceláře jako sídla společnosti je zcela v souladu se zákony.

Podstata virtuálního sídla

Virtuální sídlo představuje službu pro podnikatele, která umožňuje pronájem konkrétní adresy, která je následně zapsána do obchodního rejstříku jako sídlo společnosti. Virtuální sídlo je ve většině případů využíváno pouze jako fakturační a korespondenční adresa, nejedná se tak o skutečné využívání pronajatých prostor jako kanceláře.

Jako virtuální sídla fungují také adresy společností v zemích, kterým se říká daňový ráj. Založit firmu v daňovém ráji je pro podnikatele většinou velmi výhodné především kvůli nízkým daním v těchto zemích. Na jedné adrese oficiálně sídlí i několik tisíc společností.

Výhody virtuálního sídla

Využití virtuálního sídla je vhodné především pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou mít jako sídlo zapsanou adresu jinou – např. místo bydliště. Virtuální sídlo představuje také nejjednodušší způsob, jak být spojován s prestižní adresou, jejíž nájem by byl jinak velmi nákladný. Sídlo společnosti na žádané a známé adrese může mít vliv jednak na zákazníky, ale též na obchodní partnery.

Jedním z nejčastějších důvodů pro využití virtuálního sídla je finanční stránka. Zejména ti, kteří pro své podnikání nepotřebují kancelář nebo jednací prostory, mohou výrazně ušetřit prostřednictvím pronájmu virtuálního sídla. Není výjimkou, že na jedné adrese má sídlo více společností, čímž se výrazně snižuje cena nájmu daného prostoru.

Nevýhody virtuálního sídla

Se sídlem zapsaným do veřejného rejstříku zákon spojuje poměrně závažné důsledky, když stanoví, že právnická osoba nemůže namítat skutečnost, že má skutečné sídlo v jiné místě, než které je zapsáno do veřejného rejstříku, proti osobě, která s právnickou osobou komunikuje prostřednictvím zapsaného sídla – např. zasílání pošty.

Je proto třeba zajistit, přebírání poštovní korespondence na zapsané adrese. Naštěstí však většina poskytovatelů virtuálních sídel tuto službu také zajišťuje prostřednictvím přeposílání převzaté pošty.

Největší nevýhodou virtuálního sídla zůstává skutečnost, že se jedná pouze o pronájem adresy, ale ne skutečného prostoru, který by mohl být občasně využíván pro obchodní jednání. Opět lze však uvést, že někteří poskytovatelé nabízejí spolu s virtuálním sídlem i možnost využití jednacích místností či kanceláří.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang