Stavební spoření – jak docílit nejvyššího výnosu?

Stavební spoření patří mezi velmi oblíbené a Čechy hojně využívané finanční produkty. Jedná se nejen o bezpečnou a výhodnou formu spoření, ale také o způsob, jak si následně sjednat úvěr na bydlení. Pro stavební spoření platí určitá pravidla, která je potřeba dodržovat, aby byl výnos co nejvyšší. Jaká to jsou? Na co všechno je potřeba si dávat pozor?

Stavební spoření se již dlouhodobě drží na předních příčkách oblíbenosti spořicích produktů. Často se o něm mluví jako o nejvýhodnější a nejbezpečnější formě spoření. Není proto divu, že ho často zakládají rodiče svým dětem hned při narození. Nemusejí jim přitom spořit žádnou velkou částku, ale při jejich plnoletosti přesto budou mít poměrně slušnou finanční zásobu na start do dospělého života.

Bezpečnost investice v tomto případě představuje zákonné pojištění vkladů až do výše 100 000 eur, tedy zhruba 2,6 milionů korun. Díky tomu se člověk nemusí o své peníze bát.

Ačkoliv název napovídá, že by se naspořené finanční prostředky měly investovat do „stavby“, tj. například na pořízení nového bydlení nebo rekonstrukci, není tomu tak. Finance lze využít na cokoliv – na výdaje spojené s nemovitostmi, na dovolenou, na financování svého koníčku nebo klidně i na nový automobil.

Podmínky stavebního spoření

Stavební spoření se uzavírá na tzv. vázanou dobu 6 let. Během této doby se nedoporučuje finanční prostředky vybírat. Ne, že by to nebylo možné, ale je to nevýhodné. O tom ale až později.

Jednou z výhod stavebního spoření je sympatické úročení vkladů. Mění se v závislosti na poskytovateli, v současnosti je to obvykle více než 1 %.

Druhá výhoda spočívá ve velmi příjemném státním příspěvku. Získání přitom není ničím podmíněno. Jeho výše činí 10 % z roční naspořené částky, maximálně však stát přispěje částkou 2 000 Kč.

Maximální limit státního příspěvku předurčuje optimální roční, resp. měsíční vklad. Ten by měl za rok dosahovat ideálně 20 000 korun, aby byla státní podpora co nejvyšší. Při rozpočítání na měsíční platby to vychází na zhruba 1 700 Kč. Při těchto parametrech vyjde stavební spoření jednoznačně nejlépe.

Úročení a státní příspěvek mohou za celkovou míru zhodnocení, která se u stavebního spoření pohybuje nad 3,5 %. A to už není zanedbatelné.

Vklady na stavební spoření

Podmínky pro vklady na stavební spoření jsou poměrně benevolentní. Mohou mít měsíční, čtvrtletní, pololetní, ale také jen roční periodicitu.

Ani mimořádný vklad nepředstavuje větší problém, pakliže bude nad rámec sjednaného spořícího kalendáře.

Frekvence vkladů výši státního příspěvku nijak neovlivňuje. K vyplacení státního příspěvku je podstatná pouze suma ročního vkladu uskutečněná vždy do silvestrovské půlnoci. Díky tomu mají šanci získat maximální státní příspěvek například i ti, kteří si teprve 31. prosince stavební spoření uzavřou (pakliže se jedná o pracovní den a stavební spořitelny mají otevřeno). Stačí pak jen ideálně v hotovosti vložit na účet stavební spořitelny vklad 20 000 Kč.

Peníze lze samozřejmě posílat i bezhotovostně, ale zde musí mít člověk na paměti, že převod peněz z banky do banky obvykle nějaký čas trvá. Naopak prakticky okamžitě se peníze převádí v případě posílání finančních prostředků v rámci jedné banky.

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření je jedním z důvodů, proč si lidé stavební spoření vůbec uzavírají. V tomto případě se už jedná o účelový úvěr a musí být tedy spjatý s řešením bytových potřeb. Pokud někdo nepotřebuje příliš vysokou sumu na bytové výdaje, naprosto si vystačí právě s úvěrem ze stavebního spoření. Není potřeba si brát hypotéku, zastavovat nemovitost ani si shánět ručitele.

Důležitá je také skutečnost, že pakliže už klient má uzavřeno stavební spoření, při požadavku na úvěr ze stavebního spoření se neprověřuje bonita.

Pro možnost čerpání úvěru ze stavebního spoření musí žadatel splnit hned několik podmínek:

 • spořit alespoň 2 roky
 • naspořit alespoň stanovenou část cílové částky (nejčastěji 40 nebo 50 %)
 • dosáhnout minimálního hodnotícího čísla

Patrně všem budou jasné první dvě podmínky. Co je ale hodnotící číslo? Je to ukazatel, který si každá stavební spořitelna určuje tak trochu podle svého. Na výpočet hodnotícího čísla má vliv například doba spoření, výše naspořené částky i cílová částka. Zjednodušeně řečeno, jedná se o „rating“ klienta.

Úroková sazba je u úvěru ze stavebního spoření fixní po celou dobu splácení. I to může být pro mnoho lidí rozhodující, protože mají jistotu, že jim splátky budou s postupem času růst. Navíc, výši úrokové sazby zná klient hned při uzavření samotného stavebního spoření – dokonce je uvedena i ve smlouvě. Ze zákona musí být klientovi stavebních spořitelen umožněno úvěr kdykoliv předčasně a bez sankcí splatit.

Pakliže by kdokoliv potřeboval úvěr dříve než po splnění výše uvedených podmínek, může požádat o úvěr překlenovací.

Nevýhody stavebního spoření

Doposud to vypadá, jako kdyby stavební spoření ani žádné nevýhody nemělo. Bohužel, není tomu tak. Vadou na kráse jsou poplatky, kterým se většinou příliš vyhnout nedá (pouze při různých marketingových akcích jednotlivých stavebních spořitelen).

Prvním poplatkem, se kterým se žadatel u stavebního spoření setká, je poplatek za uzavření smlouvy. U většiny poskytovatelů se jedná o cca 1 % z cílové částky. Neobvyklá pak není platba ani za vedení účtu, která se může vyšplhat až k několika stovkám ročně.

Poslední poplatek, resp. v tomto případě spíše sankce, pak stavební spořitelny účtují v případě, že nebude dodržena vázaná doba 6 let a výběr naspořených prostředků proběhne dříve. V takovém případě ale klient přichází také o úročení a statní podporu. Díky tomu se stavební spoření hodí hlavně pro ty, kteří vědí, že naspořené peníze nebudou potřebovat předčasně vybírat.

Poskytovatelé stavebního spoření

Společností na trhu stavebního spoření rozhodně není tolik, jako tomu je například u poskytovatelů nebankovních půjček. Zájemce o stavební spoření může vybírat „jen“ z následujících možností:

 • Českomoravská stavební spořitelna
 • Modrá pyramida
 • Raiffeisen stavební spořitelna
 • Stavební spoření České spořitelny
 • Wüstenrot

Základní podmínky stavebního spoření od jednotlivých společností prezentuje následující tabulka:

PoskytovatelPoplatek za uzavření smlouvyPoplatek za vedení účtu (ročně)Úroková sazba spoření (vč. případného úrokového bonusu)Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření
Českomoravská stavební spořitelna 1 %360 Kč 1,2 %3,60 %
Modrá pyramida 1 %300 Kč1,0 %3,49 %
Raiffeisen stavební spořitelna 1 %3201,2 %2,99 %
Stavební spořitelna České spořitelny 1 %3251 %2,99 %
Wüstenrot 1 %3241,2 %1,99 %

Stavební spoření mohou nabízet i další subjekty, vždy se ale jedná pouze o zprostředkování stavebního spoření některého z výše jmenovaných poskytovatelů.

Další možnosti spoření

Stavební spoření není pochopitelně jedinou možností, jak zhodnocovat své peníze. Lze si zvolit také další formy, například:

 • spořicí účty
 • termínované vklady
 • státní dluhopisy

Každá forma má odlišné podmínky, hodí se pro jiné případy a nabízí jinou míru zhodnocení. To nejdůležitější k jednotlivým alternativám stavebního spoření nabízí následující přehled:

Spořicí účty

Spořicí účty jsou prakticky formou běžných bankovních účtů, nabízejí ale vyšší zhodnocení uložených financí. Jedná se o spoření s minimálním rizikem a z tohoto důvodu bývají i výnosy na spořicích účtech nízké.

Peníze uložené na spořicích účtech lze obvykle kdykoliv vybrat – nejsou vázány na určitou dobu. Některé banky však pracují s tzv. výpovědní lhůtou. Spořicí účty mohou být různě zaměřené. Velká poptávka je po spořicích účtech pro děti, které se sjednávají pro osoby mladší 18 let. Poskytují je ale jen některé bankovní instituce.

Termínované vklady

Spořicí účet může mít také podobu termínovaného vkladu. Odlišuje se tím, že zde není možné kdykoliv vybrat naspořené peníze. Vždy se dopředu sjednává období, po které není možné s penězi vůbec disponovat. Může přitom jít jen o několik týdnů, ale také o řadu let.

Co se týká úroku, může být buď fixní po celou dobu trvání vkladu nebo variabilní. V druhém případě se mění v závislosti na výši úrokových sazeb na finančním trhu. Zájemce o termínovaný vklad si také může vybrat ten s jednorázovou splatností nebo termínovaný revolvingový vklad. Aktuálně nejvyšší nabídky nabízí úrokovou sazbu v řádu několika procent.

Státní dluhopisy

Bezpečné zhodnocení peněz, ale s poměrně nízkými výnosy. Tak by se daly stručně charakterizovat státní dluhopisy. Typ státních dluhopisů pro fyzické osoby začal být vydáván až v roce 2018 pod názvem Dluhopis Republiky.

Občané mají v současnosti na výběr ze tří typů Dluhopisu Republiky, které se liší především mírou zhodnocení. Řeč je o dluhopisu s fixním výnosem (konstantní roční výnos), dluhopisu proti-inflačním (výnos podle vývoje spotřebitelských cen s navýšením o marži 0,5 %) a dluhopisu reinvestičním (rostoucí roční výnos).

Výběr správného spořicího produktu

Při výběru správného spořicího finančního produktu by si měl zájemce předem odpovědět na několik otázek. Patří k nim to, zda bude moci dávat pravidelně určitou sumu peněz pryč nebo se bude jednat spíše o vklady jednorázové.

Druhá otázka by se měla týkat potřeby uložené peníze vybírat. Pakliže k tomu není jednoznačná odpověď, doporučuje se spíše počítat s variantou, která výběr umožňuje.

A v neposlední řadě hrají roli také případné plány do budoucna. Pakliže bude zapotřebí financovat bytové potřeby, rekonstrukci či nákup nové nemovitosti, je stavební spoření spolu s úvěrem ze stavebního spoření tou správnou volbou.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang