Solární panel na balkon – domácí elektrárna, fotovoltaika, cena

Solární panely na balkon se stávají čím dál tím populárnější alternativou pro ty, kteří chtějí šetřit peníze za elektřinu a zároveň šetřit životní prostředí. I když člověk nemá k dispozici střechu, kde by mohl instalovat klasickou solární elektrárnu, s balkonovými solárními panely může i tak vyrábět vlastní energii. Vyplatí se pořízení solárního panelu na balkon?

V posledních letech roste zájem o obnovitelné zdroje energie a jedním z nejdostupnějších a nejefektivnějších řešení pro domácnosti jsou solární panely. Instalace solárních panelů na balkon se stává stále populárnější volbou, zejména pro obyvatele bytových domů, kteří chtějí snížit své energetické náklady a přispět k ochraně životního prostředí.

Tento článek se podívá na výhody, možnosti a praktické aspekty instalace solárních panelů na balkon.

Shrnutí obsahu

Balkonové solární panely se skládají z jednoho nebo více fotovoltaických panelů, které přeměňují sluneční záření na elektřinu.

Existují dva hlavní typy balkonových solárních panelů – systémy bez baterie a systémy s baterií.

Výhody solárních panelů na balkon – snížení účtů za elektřinu, zvýšení energetické nezávislosti, relativně nízká investice a snadná instalace.

Nevýhody solárních panelů na balkon – nižší produkce energie, závislost na slunečním záření a vhodnost pro menší spotřebu.

Solární panely na balkon

Solární panely na balkóně jsou kompaktní a praktickou možností pro výrobu elektrické energie ze slunečního světla, zejména pokud člověk nemá přístup ke střeše.

Solární panely na balkon mohou mít různé podoby a funkčnost. Existují jednodušší fotovoltaické systémy bez baterie, které se často připojují přímo do běžné zásuvky. Tímto způsobem lze solární panel snadno a bez nutnosti složitých technických úprav zprovoznit svépomocí.

Jiné modely vyžadují dodatečné transformátory nebo speciální síťové zásuvky k oddělení od elektrické sítě. V obou případech je získaná energie určena k přímé spotřebě, což umožňuje pokrytí části energetických potřeb domácnosti za pomoci solární energie.

Instalace solárních panelů na balkon je skvělým způsobem, jak využít obnovitelnou energii, snížit náklady na elektřinu a přispět k ochraně životního prostředí. Přestože vyžaduje určité investice a plánování, dlouhodobé přínosy ve formě úspor a ekologického dopadu jsou značné.

Praktické aspekty instalace solárních panelů na balkon

Při plánování instalace solárních panelů na balkon je třeba zvážit několik faktorů:

 1. Orientace a osvětlení: Pro maximální efektivitu by měl být balkon orientován na jih, jihovýchod nebo jihozápad. Je také důležité zajistit, aby nebyl zastíněn okolními budovami nebo stromy.
 2. Velikost a nosnost balkonu: Solární panely a jejich konstrukce mohou být těžké, proto je třeba ověřit nosnost balkonu a zvolit vhodné řešení. Existují i lehčí varianty panelů, které jsou vhodné pro menší nebo starší balkony.
 3. Povolení a legislativa: Před instalací je důležité zjistit, zda je potřeba stavební povolení nebo souhlas majitele budovy či družstva. Pravidla se mohou lišit v závislosti na lokalitě a typu budovy.
 4. Údržba a přístupnost: Panely je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby si zachovaly svou účinnost. Při instalaci je třeba myslet i na to, aby byly snadno přístupné.
 5. Náklady a návratnost investice: Zvážit počáteční náklady na instalaci a odhadnout, jak rychle se vrátí investice prostřednictvím úspor na účtech za elektřinu.

Balkonový solární systém má potenciál vyprodukovat až 1 000 kWh elektrické energie ročně. Konečné číslo může být ovlivněno lokalitou a místními podmínkami. Skutečná produkce energie může být ve výsledku nižší než očekávaná, zejména pokud jsou na daném místě menší sluneční záření nebo jsou časté stíny, které snižují efektivitu solárních panelů.

Je důležité mít na paměti, že výkon solárních panelů může být ovlivněn různými faktory a skutečná produkce energie může kolísat.

Solární panel – výhody a nevýhody

Solární panely se stávají čím dál tím populárnější alternativou pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Nabízí řadu výhod, avšak je důležité zvážit i některé nevýhody, než se do nich člověk investuje.

Výhody:

 • Obnovitelný zdroj energie: Solární energie je čistý a obnovitelný zdroj energie, který neprodukuje žádné emise skleníkových plynů ani jiné znečišťující látky. To znamená, že pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a bojovat proti změně klimatu.
 • Snížení nákladů na elektřinu: Solární panely pomohou snížit spotřebu energie ze sítě, čímž se ušetří peníze na účtech za elektřinu. V závislosti na spotřebě a cenách energií se investice do solárních panelů může vrátit v horizontu 5 až 10 let.
 • Zvýšení energetické nezávislosti: S vlastním solárním systémem bude člověk méně závislý na dodávkách energie ze sítě. To mu může dát větší kontrolu nad energetickými náklady a ochránit před výpadky proudu.
 • Nízké nároky na údržbu: Solární panely jsou spolehlivé a vyžadují jen minimální údržbu. Jejich životnost je obvykle 25 až 30 let.
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti: Nemovitosti se solárními panely se obvykle prodávají za vyšší ceny.

Nevýhody:

 • Vysoké počáteční investice: Pořizovací cena solárních panelů a jejich instalace může být vysoká. Je důležité zvážit návratnost investic v podobě úspor na energiích a potenciálního nárůstu hodnoty nemovitosti.
 • Závislost na slunečním záření: Množství energie, kterou solární panely vyrobí, závisí na množství slunečního záření. V zimních měsících nebo v oblastech s nízkým slunečním svitem bude produkce energie nižší.
 • Omezená úložná kapacita: Systémy bez baterie nedokáží ukládat energii pro pozdější použití. To znamená, že vyrobenou energii musíte spotřebovat okamžitě, nebo se ztrácí do sítě.
 • Vhodnost pro menší spotřebu: Solární panely jsou vhodné pro napájení menších spotřebičů a zařízení. Pro napájení celého domu bude pravděpodobně potřeba větší systém.
 • Estetické dopady: Někteří lidé považují solární panely za nevzhledné a rušivé pro vzhled domu.

Zda se člověku solární panely vyplatí, závisí na jeho individuálních potřebách a okolnostech.

Typy solárních panelů na balkon

Při výběru solárních panelů na balkon je důležité zvážit několik faktorů, jako je rozpočet, dostupný prostor, potřeba energie a typ systému. Zde je podrobnější přehled dvou hlavních typů solárních panelů na balkon:

1. Systémy bez baterie

Tyto systémy se jednoduše připojí do zásuvky a vyráběnou elektřinu dodávají přímo do domácí sítě. Jsou levnější a jednodušší na instalaci, avšak neumožňují ukládat elektřinu pro pozdější použití.

Výhody:

 • nižší cena
 • snadná instalace
 • žádná údržba baterie

Nevýhody:

 • nelze ukládat energii pro pozdější použití
 • vyrobená energie se spotřebuje okamžitě, nebo se ztrácí do sítě
 • méně vhodné pro oblasti s častými výpadky proudu

2. Systémy s baterií

Tyto systémy zahrnují baterii, která umožňuje ukládat elektřinu vyrobenou během dne pro použití v noci nebo v době, kdy slunce nesvítí. Jsou dražší a složitější na instalaci, avšak nabízí větší flexibilitu a soběstačnost.

Výhody:

 • ukládání energie pro pozdější použití
 • větší energetická nezávislost
 • vhodné pro oblasti s častými výpadky proudu
 • možnost prodeje přebytečné energie do sítě (v závislosti na místních regulacích)

Nevýhody:

 • vyšší cena
 • složitější instalace
 • vyžaduje údržbu baterie

Kromě výše uvedených typů existují i ​​další varianty balkonových solárních panelů, které se liší:

 • Výkonem: Panely s větším výkonem vyrobí více energie, avšak jsou také dražší.
 • Typy panelů: Monokrystalické panely jsou obvykle efektivnější, avšak dražší než polykrystalické panely. Existují také tenkovrstvé panely, které jsou lehčí a flexibilnější, ovšem méně efektivní.
 • Přenosností: Některé panely jsou navrženy tak, aby byly přenosné a mohly se snadno přemísťovat, zatímco jiné jsou určeny k trvalé instalaci na balkonu.

Při výběru solárních panelů na balkon je důležité poradit se s odborníkem, který pomůže vybrat systém, který nejlépe vyhovuje daným potřebám a rozpočtu. Odborník také může pomoci s instalací panelů a zajistit, aby systém fungoval správně.

Solárních panely – cena

Cena solárních panelů na balkon se liší v závislosti na několika faktorech.

Solární panely – cena se odvíjí od:

 • Typ panelu: Monokrystalické panely: 5 000 Kč – 10 000 Kč za panel / polykrystalické panely: 4 000 Kč – 8 000 Kč za panel / tenkovrstvé panely: 3 000 Kč – 6 000 Kč za panel.
 • Výkon panelu: Panely s větším výkonem (např. 400 Wp) jsou dražší než panely s menším výkonem (např. 300 Wp).
 • Značka: Známé značky solárních panelů bývají dražší než méně známé značky.
 • Prodejce: Ceny se mohou lišit v závislosti na prodejci.
 • Příslušenství: Pro instalaci je potřeba také příslušenství jako měnič, kabely a konektory. To může cenu dále zvýšit.

Přibližná orientace cen:

 • Samotné panely: 3 000 Kč – 10 000 Kč za panel
 • Příslušenství: 2 000 Kč – 5 000 Kč
 • Celkem: 5 000 Kč – 15 000 Kč za panel (včetně panelů a příslušenství)

Příklad:

Balkonový systém s jedním monokrystalickým panelem o výkonu 400 Wp a příslušenstvím by mohl stát přibližně 8 000 Kč – 15 000 Kč.

Při průměrné ceně elektřiny okolo 5 Kč/kWh solární panel vyrábějící 400 kWh ušetří až 2 000 Kč za rok. Investice ve výši 15 tisíc Kč by se tak měla vrátit za 7 – 8 let. Lze přitom počítat zhruba s provozem po dobu 20 let.

V České republice existují dotační programy, které pomohou s financováním solárních panelů na balkon. Informace o dotacích a financování jsou na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Fotovoltaika – cena

I když koupě solárních panelů může být poměrně jednoduchá záležitost, jejich provozování může překvapit. Některé balkonové fotovoltaiky jsou totiž schopny odesílat nepoužitou elektřinu zpět do elektrické sítě.

V Německu, odkud se tyto modely dovážejí, jsou tyto přetoky povoleny. V České republice však za tento typ provozu hrozí pokuty. Pokud má člověk zájem využívat podobné balkonové solární elektrárny, musí je nahlásit svému dodavateli elektřiny.

Je nezbytné uzavřít novou smlouvu s distributorem nebo zajistit instalaci speciálního zařízení, které zabrání přetokům elektřiny zpět do sítě.

V opačném případě majitel solárních panelů na balkon riskuje pokutu za překročení povoleného výkonu a neoprávněné dodávky do elektrické sítě. Výše pokuty se může lišit v závislosti na konkrétním dodavateli elektřiny, avšak může dosáhnout až 1 700 Kč bez DPH za každou kilowatthodinu nepovoleně dodané elektřiny.

Ceny fotovoltaiky se mohou lišit v závislosti na několika faktorech, včetně regionu, typu panelů, výkonu, výrobce, instalace a aktuálních trendů na trhu. V roce 2022 byly průměrné ceny instalací fotovoltaiky v České republice od několika desítek tisíc korun do několika set tisíc korun, v závislosti na kapacitě a komplexitě systému.

Je důležité vzít v úvahu nejen náklady na samotné panely, avšak i na další komponenty jako jsou invertory, montážní konstrukce, elektrická zařízení a instalace.

Solární panely na balkon – povolení

Při instalaci solárních panelů na balkon je pravděpodobné, že se majitel bude potýkat s několika překážkami.

Ve stanovách společenství vlastníků jednotek (SVJ) často bývá vyžadován souhlas ostatních vlastníků v situacích, kdy má dojít ke změně vzhledu budovy. Instalace solárních panelů na balkon do této kategorie rozhodně spadá.

Balkony jsou totiž z právního hlediska považovány za společné části budovy, a to i v případě, že jsou přístupné jen z daného bytu. Pokud člověk bydlí v nájemním bytě, je samozřejmě zapotřebí získat souhlas majitele bytu.

Vzhledem k těmto skutečnostem jsou solární panely na balkoně momentálně okrajovou záležitostí. Jejich nákup a instalace vyžadují výrazně vyšší míru zapojení ze strany pořizovatele než střešní fotovoltaika. Proto podobná řešení jsou aktuálně spíše u solárních nadšenců. Nicméně nízká cena a snadná dostupnost pravděpodobně povedou k jejich rychlému rozšíření.

Solární panel 450w

Solární panel 450w má výkon 450 Wp, tzn. za ideálních podmínek vyprodukuje 450 wattů energie za hodinu. To je poměrně vysoký výkon pro jeden panel, takže je ideální pro systémy, kde je prostor omezený.

Existuje několik typů solárních panelů 450W. Nejčastěji se používají:

 • Monokrystalické panely: Jsou dražší, zato mají vyšší účinnost (až 22 %).
 • Polykrystalické panely: Jsou levnější, avšak s nižší účinností (kolem 18 %).
 • Tenkovrstvé panely: Jsou nejlevnější, avšak s nejnižší účinností (kolem 15 %).

Velikost panelu se liší v závislosti na výrobci a typu, avšak obecně se pohybuje okolo 1900 mm x 1100 mm. Hmotnost panelu se pohybuje okolo 20 kg.

Cena solárního panelu 450W se liší v závislosti na typu, značce a prodejci. Obecně se cena pohybuje mezi 5 000 Kč a 10 000 Kč za panel. Solární panely 450W mají obvykle životnost 25 až 30 let.

Flexibilní solární panel

Flexibilní solární panel je typ solárního panelu, který je vyroben z materiálů, které mu umožňují ohýbat se a přizpůsobovat se různým povrchům. To je v kontrastu s tradičními solárními panely, které jsou vyrobeny ze skla a křemíku a jsou tuhé a křehké.

Flexibilní solární panely jsou inovativní variantou tradičních panelů a nabízejí několik výhod:

 1. Flexibilita: Tyto panely jsou ohybatelné, což umožňuje instalaci na různých površích (zakřivených nebo nepravidelných). To je užitečné zejména pro mobilní zařízení.
 2. Lehkost: Flexibilní panely jsou obvykle lehčí než klasické pevné panely, což zjednodušuje jejich přepravu a instalaci.
 3. Mobilita: Jsou ideální pro použití na kempování, do karavanu, na lodě nebo další mobilní zařízení, kde je flexibilita a nízká hmotnost důležitými faktory.
 4. Estetický design: Flexibilní panely se mohou lépe přizpůsobit estetice povrchů, na které jsou instalovány, což je atraktivní pro některé designově orientované projekty.

Na druhou stranu flexibilní panely mají obvykle nižší účinnost než tradiční panely, tzn. vyprodukují méně energie ze stejného množství slunečního záření. Flexibilní solární panely jsou také obvykle dražší a mohou mít kratší životnost než tradiční panely.

Domácí elektrárna

Domácí elektrárna je systém, který umožňuje výrobu elektrické energie přímo v domácnosti. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly nezávislost na centrální energetické síti, snižovaly náklady na elektřinu a podporovaly ekologickou výrobu energie.

Existuje několik typů domácích elektráren, které využívají různé zdroje energie, jako jsou sluneční záření, vítr, voda a biomasa. Zde je přehled nejběžnějších typů domácích elektráren:

 • Solární elektrárny: Fotovoltaické panely přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. Jsou nejběžnější formou domácí elektrárny díky relativně jednoduché instalaci a široké dostupnosti technologií.
 • Větrné elektrárny: Domácí větrné turbíny mohou být instalovány na pozemku a využívají větrnou energii k výrobě elektřiny. Jsou vhodné zejména pro oblasti s dostatečným a konstantním větrem.
 • Vodní elektrárny: Mikrohydroelektrárny využívají energii tekoucí vody (například z potoka nebo řeky) k výrobě elektřiny. Tento typ je však omezen na oblasti s dostupným a vhodným vodním zdrojem.
 • Biomasové elektrárny: Spalují organický materiál (dřevo, zemědělský odpad, bioplyn) k výrobě tepla a elektřiny. Mohou být efektivní v oblastech s dostatkem biomasy.

Domácí elektrárna má několik výhod, které mohou motivovat lidi k jejímu zřízení.

Výhody domácí elektrárny

Energetická nezávislost: Domácí elektrárna umožňuje domácnostem generovat vlastní elektřinu ze zdrojů obnovitelných energií, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny. Tím se snižuje závislost na dodavatelích energie a cenové fluktuace na trhu.

Úspora nákladů: I když pořízení domácí elektrárny může být zpočátku velkou investicí, dlouhodobě umožňuje domácnostem snížit své energetické náklady. Generování vlastní elektřiny ze slunce nebo větru může výrazně snížit cenu energie za měsíc.

Ochrana životního prostředí: Získávání energie z obnovitelných zdrojů jako je slunce nebo vítr má mnohem menší dopad na životní prostředí než tradiční metody těžby fosilních paliv. Domácí elektrárny tak pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a ochraňovat životní prostředí.

Dlouhodobá nejlepší investice: Instalace domácí elektrárny je dlouhodobou investicí do budoucnosti. Mnoho zemí poskytuje dotace nebo daňové úlevy pro občany, kteří investují do obnovitelných zdrojů energie, což může zvýšit atraktivitu této investice.

Domácí elektrárna napojená na různá úložiště energie a její ceny. Cena pokrývá instalaci, samotnou technologii, vyřízení dokumentů a DPH.

Celkově lze říci, že domácí elektrárna představuje udržitelný a ekonomický způsob, jak získávat elektřinu pro domácnost, což může být přitažlivé pro lidi, kteří chtějí snížit svou závislost na tradičních energetických zdrojích a přispět k ochraně životního prostředí.

Před instalací je však důležité provést důkladnou analýzu a zvážit náklady, účinnost a možnosti propojení s elektrickou sítí.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang