Profesní portrét – vzor životopisu, registrace na úřadu práce

Ve světě pracovních míst je každý jedinec neustále na cestě k rozvoji a realizaci svých pracovních cílů. Tato kariérní cesta je složitým labyrintem plným výzev i příležitostí. Jak obstát na pracovním trhu? Jakou roli hraje při ztrátě zaměstnání úřad práce?

K důležitým tématům profesního portrétu patří životopis – osobní vizitka, která odráží dovednosti, zkušenosti a aspirace konkrétního uchazeče o práci. Získání zaměstnání, které odpovídá očekáváním a ambicím daného člověka, vyžaduje strategii, trpělivost a dobře zformulovaný plán.

Úřady práce pak hrají klíčovou roli při propojování lidí s pracovními příležitostmi a poskytují podporu v celém spektru profesního růstu.

Ucházím se o práci – životopis

Životopis je dokument, který shrnuje klíčové informace o profesní historii, vzdělání, dovednostech a dalších relevantních aspektech uchazeče, aby potenciálním zaměstnavatelům poskytl přehled o svém pracovním profilu. Cílem životopisu je zaujmout zaměstnavatele a přesvědčit je, že je uchazeč vhodným kandidátem pro danou pracovní pozici.

Zde jsou hlavní části, které by životopis měl obsahovat:

 1. Kontaktní informace: Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail.
 2. Profil: Krátký odstavec, který shrnuje profesní cíl, dovednosti a zkušenosti.
 3. Profesní zkušenosti: Pracovní historie v opačně chronologickém pořadí (nejnovější pracovní místo první). Pro každou pozici uvést název společnosti, místo, období a stručný popis povinností a dosažených výsledků.
 4. Vzdělání: Včetně názvu školy, místa, typu studia a dokončení. Zahrnout také certifikáty nebo další vzdělávací kvalifikace.
 5. Dovednosti: Relevantní pro danou pracovní pozici (technické dovednosti, jazykové znalosti, softwarové nástroje).
 6. Jazykové znalosti: Úroveň znalosti každého jazyka.
 7. Zájmy (volitelně).
 8. Reference (volitelně): Kontaktní informace na referenční osoby. Je však žádoucí od nich nejdříve získat jejich souhlas.

Je důležité udržovat životopis aktuální a přizpůsobit ho každé individuální pracovní příležitosti. Struktura a obsah se mohou lišit v závislosti na praxi v dané oblasti a očekáváních zaměstnavatelů.

Vzor životopisu ke stažení

Na internetu lze dají najít různé šablony a návody, jak napsat ten nejlepší životopis. Kde najít vzor životopisu ke stažení? Stačí do internetového vyhledávače zadat tato klíčová slova a zobrazí se seznam stránek, kde si lze nechat sestavit životopis sobě na míru.

Získané vzory lze upravit podle svých potřeb a specifik pracovní pozice, na kterou se člověk hlásí. Životopis by měl být strukturovaný, snadno čitelný a zaměřený na klíčové dovednosti a zkušenosti. Další možností je také odprezentovat svůj kariérní profil kreativnějším způsobem, univerzální vzor životopisu volnou formou však neexistuje.

Registrace na úřadu práce

Pokud je občan ve fázi hledání nového zaměstnání, může být v mezičase registrován na pracovním úřadě. Proces registrace na úřadu práce může zprvu stresovat, ovšem není se čeho obávat. Obecně platí, že úřady práce slouží k poskytování podpory v hledání zaměstnání, poskytování informací o pracovních příležitostech a nabízení dalších služeb spojených s prací a zaměstnáním.

Obecné kroky při registraci na úřadu práce:

Před samotnou registrací je dobré se informovat o místním úřadu práce, jeho pracovních hodinách, dostupných službách a požadavcích pro registraci.

 • Příprava dokladů, které mohou být vyžadovány při registraci (občanský průkaz, průkaz totožnosti, nebo jiné identifikační dokumenty).
 • Zápočtový list z posledního zaměstnání, výpověď nebo dohoda o ukončení pracovního poměru.
 • Vyplnění registračního formuláře: Osobní údaje, informace o vzdělání, pracovní historii apod.
 • Osobní návštěva místního úřadu práce (dohodnutá schůzka nebo návštěva během otevírací doby).

Individuální konzultace s pracovníkem úřadu práce po registraci poskytne informace o pracovních příležitostech. Úředník může poradit v hledání zaměstnání nebo poskytnout informace o podpůrných programech.

Úřad práce posléze rozhodne, zda má člověk nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti a v jaké výši (dle věku). Pokud nárok na dávky nemá, bude stále být moci veden v registraci a bude mu hrazeno státem sociální a zdravotní pojištění. V průběhu registrace na ÚP ČR se od člověka očekává aktivní hledání nového zaměstnání.

Opětovné přihlášení na úřad práce

Najde-li občan nové pracovní místo, ovšem kvůli okolnostem si jej neudrží, případně odejde dobrovolně sám, může být znovu registrován na úřadu práce. Pro opětovné přihlášení na úřad práce by měly být splněny stejné kroky jako při původní registraci:

 1. Zjistit si, jaký postup platí pro opětovné přihlášení na úřad práce v dané oblasti. Uchazeč se může podívat na oficiální webové stránky úřadu práce nebo kontaktovat jejich infolinku.
 2. Připravit si veškeré doklady, které by mohly být potřeba pro opětovné přihlášení. To může zahrnovat občanský průkaz, průkaz totožnosti, nebo jiné relevantní dokumenty.
 3. Podle pokynů se dostavit na úřad práce osobně během otevírací doby.
 4. Požádat o potřebné formuláře na přihlášení nebo opětovné přihlášení a vyplnit je.
 5. Předat úřadu práce vyplněné formuláře a příslušné doklady, které ověřují identitu uchazeče a případné změny od jeho poslední návštěvy úřadu práce.
 6. Aktualizovat své osobní a pracovní informace, pokud došlo ke změnám od poslední návštěvy.
 7. Lze požádat o individuální konzultaci s pracovníkem úřadu práce, pokud dotyčný potřebuje poradit s hledáním práce nebo se dozvědět o aktuálních pracovních příležitostech.

Opětovné přihlášení by mělo být jednoduché, pokud má uchazeč o práci všechny potřebné dokumenty a informace k dispozici.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang