Moderní architektura staví na lehkých obvodových pláštích

Jednoduché linie bez zbytečných příkras a velká až obrovská okna se v současné architektuře komerčních a kancelářských objektů stala něčím samozřejmým. Při návrzích i realizacích těchto objektů je kladen důraz především na přívětivost, nízkou energetickou náročnost, ale i rychlost samotné realizace.

Navíc výsledné stavby lahodí oku a nesou jistý punc nadčasovosti, který je k nezaplacení. Typickým znakem budov v dynamicky se rozvíjejících obchodních čtvrtích jsou především lehké obvodové pláště.

Lehké obvodové pláště jsou tu již desítky let, jen stále mění svou podobu

V oblasti výstavby komerčních, ale i průmyslových budov se začaly první lehké obvodové pláště prosazovat již v 60. letech. Samozřejmě, že nedosahovaly takových užitných vlastností a propracovaného vzhledu, ale před nápaditostí tehdejších architektů by bylo vhodné smeknout.

V současné době jsou lehké obvodové pláště komerčních i řady veřejných objektů tvořeny především hliníkovou konstrukcí a sklem. Právě postupné proměny i tohoto jednoho elementu dokazují, že architekturu lze z jistého pohledu považovat za obor, který prochází neuvěřitelně rychlým procesem evoluce.

První budovou, která se mohla pyšnit prosklenou hliníkovou fasádou byla budova ředitelství OSN v New Yorku, která byla dokončena v roce 1952. Od té doby však hliníkové fasádní systémy urazily pořádný kus cesty.

Jen krása k úspěchu už dávno nestačí

Jak asi každý ví, tak právě provoz budov je z velké části zodpovědný za každodenní produkci CO2, který způsobuje globální oteplování a nežádoucí změny klimatu. Za tak vysokým číslem stojí především vysoký poměr budov, které jsou energeticky neefektivní. Z tohoto důvodu je nutné klást mnohem tvrdší požadavky na nově vznikající objekty v stavebním fondu, aby mohlo, být v budoucnu dosaženo uhlíkové neutrality.

I lehké obvodové pláště z hliníku a skla samozřejmě následují tento směr, krásný puristický vzhled těchto fasádních systémů je pak spíše příjemným doplňkem. Navíc může být toto opatření vnímáno společností, ale i potenciálními investory za jistý důkaz společenské odpovědnosti.

Za vysokou oblibou těchto fasádních systémů nestojí jen unikátní vzhled interiérů uvnitř budovy, ale i snadná údržba, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhá životnost. Díky tomu se tyto systémy začínají hojně objevovat i u obytných novostaveb či při jejich rekonstrukcích.

I hliníkové fasádní systémy se mohou lišit svým vzhledem

Nejrozšířenějším typem tohoto fasádního systému je bezesporu provedení sloupko-příčkové, není však jediné a stavbě můžete dopřát i méně tradiční vzhled. Druhým nejčastějším typem konstrukce těchto fasád jsou elementové systémy, které se někdy nazývají jako modulové či blokové. Nejméně obvyklé jsou pak fasádní systémy terčové. Navíc odlišit zevní plášť můžete i pomocí různobarevných provedení konstrukčních prvků či různých krycích lišt.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang