Jak vytvořit název firmy – čemu se vyhnout, na co myslet?

Pro začínající podnikatele je nejdůležitějším prvkem právě název firmy. Musí být nezaměnitelný, snadno zapamatovatelný a především originální. Při výběru názvu firmy musí být zohledněno několik faktorů. Jak vymyslet název firmy? Na co si při výběru dávat pozor a čemu se vyvarovat?

Nezáleží na tom, jestli si název vymyslí sám podnikatel nebo tato úloha padne na někoho více zkušeného, například na agenturu. Vždy se musí myslet na to, že název bude firmu reprezentovat po celou dobu její existence.

Spotřebitel se často rozmýšlí právě na základě názvu firmy, jelikož ten tvoří první dojem. I z tohoto důvodu by měl být název firmy snadno zapamatovatelný a nezaměnitelný.

TIP: V začátku podnikání a startu nové firmy není žádný základní kapitál přiliš velký. Vhod přijde podnikatelský úvěr, ještě lépe úvěr pro začínající podnikatele.

Název by měl být snadno k napsání podle poslechu. Předem by si měl podnikatel stanovit, jestli chce časem expandovat i do zahraničí, a přihlédnout k tomu už teď na začátku.

Co promyslet, než firma dostane svůj název

Při výběru názvu firmy by se nemělo nic uspěchat, a vše by se mělo dobře promyslet. Jak již bylo řečeno výše, název si s sebou nese firma po celou dobu její existence.

Zde je seznam 6 otázek, na které by si měl podnikatel odpovědět, a pomůže mu to při hledání ideálního názvu.

 1. Jaký mají lidé (spotřebitelé) problém nebo potřebu?
 2. S jakým řešením firma přichází? Jaké je poslání firmy?
 3. Jaký je produkt či služba, tedy řešení problému spotřebitelů?
 4. Jaké jsou výhody produktu či služby, a které z nich jsou unikátní?
 5. Co by se mělo lidem vybavit, když budou přemýšlet o firmě?
 6. Jak to vypadá s konkurencí? Jaké mají oni názvy?

Po důkladném zodpovězení těchto otázek by mělo být jasnější, jak by měl název vypadat a co by měl obsahovat.

Jak vytvořit název firmy?

Možností je opravdu mnoho. V případě, že se do vymýšlení názvu pouští podnikatel sám, měl by si na pomoc přizvat i další lidi. Více lidí, více nápadů. A takový brainstorming je v tuto chvíli na místě.

Je důležité si každý nápad napsat, i kdyby se to zpočátku zdálo být jako hloupost. Člověk nikdy neví, kdy se mu to bude hodit a třeba právě od toho špatného názvu se pak odvodí ten výsledný.

 • Obecný název

Znamená to tedy, že název firmy bude obyčejné slovo či slovní spojení, které nějakým způsobem souvisí s podnikáním. V tomto případě to nebude originální název, a budoucí podnikatel by si měl dát pozor, aby na takový název šla uplatnit ochranná známka.

 • Asociace a hra se slovy

Na papír se sepíší všechna slova, která souvisí s podnikáním, slova, která souvisí se značkou a tak dále. V rámci hry se slovy se pak slova vzájemně propojují, mění se předložky a koncovky, až může z toho vzniknout ideální a originální název.

Možností, jak vymyslet ten správný název, je mnoho. Je potřeba zkusit co nejvíce možností.
 • Jméno zakladatele

Často se lze setkat s tím, že je firma pojmenována po svém zakladateli, či dvojici zakladatelů. Z často vyskytujících se jmen se originální název nikdy nestane, a opět by mohl být problém s ochrannou známkou. Je tedy nutné mít opravdu originální příjmení, které si lidé snadno zapamatují a dostane ochrannou známku.

Většinou se k příjmení do názvu přidává i obor, ve kterém člověk podniká. Lze se s tím setkat například v řemeslných oborech nebo v advokátních kancelářích.

 • Složený název

Ten se dělá právě v případech, kdy jsou zakladatelé dva, a každý by rád měl v názvu kus svého příjmení. Pomocí spojení slov nebo jejich částí pak vznikají jedinečné názvy.

 • Akronymy a zkratky

Oblíbenými názvy jsou také zkratky, např. KFC, ČVUT, ČSOB a mnoho dalšího. Tento způsob je již poněkud zastaralý, a na určitou skupinu spotřebitelů by to mohlo působit negativně. Proto je lepší sáhnout po akronymech – tedy po počátečních slabikách vybraných slov, a složit z toho slovo úplně nové. Například Čedok, Vodafone nebo Tesco.

Kritéria

Výše je popsáno, jak vymyslet název pro firmu tak, aby co nejvíce zaujal. Existuje ale několik kritérií, na které by si měl člověk odpovědět dřív, než vypustí název do světa a bude reprezentovat jeho firmu.

 • Je název snadno zapamatovatelný? Když o firmě někdo uslyší, vybaví si název i později?
 • Dokážou ho lidé bez problému napsat a vyslovit? Nemá velké rozdíly ve výslovnosti oproti psané verzi?
 • Odlišuje se od konkurence? Není název podobný, jako má konkurence? Není možnost, že si to lidé spletou?
 • Vztahuje se k oboru podnikání? Představí si pod tímto názvem lidi to, v čem firma podniká? Dá se to odhadnout?
 • Vyvolává chtěné asociace? Dokážou lidi odvodit chtěné asociace už jen podle názvu firmy?
 • Nebude v budoucnu název firmu omezovat? Co když bude v budoucnu firma expandovat do zahraničí, není název omezující? Nebudou s ním mít cizinci problém?
 • Je volná internetová doména? Název firmy by se měl shodovat s URL adresou.
 • Bude možné získat ochrannou známku? Není už podobný název a povolí to Úřad průmyslového vlastnictví?

Pokud název splňuje výše uvedená kritéria, pak má podnikatel vyhráno a může se pustit do dalších kroků.

Výše uvedená kritéria pomohou v rozhodnutí, zda je název tím správným pro firmu.

Doména a ochranná známka

Po výběru názvu je dobré udělat registraci domény. V této době je podnikání na internetu už nutností, a proto se firma neobejde bez vlastních internetových stránek či e-shopu. Je dobré mít vlastní doménu, aby se název firmy shodoval s URL adresou, protože lidé to právě pod názvem firmy budou vyhledávat.

Stránka Tovarnik.cz zprostředkovává nákup a prodej domén, a svým zákazníkům pak pomůže s veškerou administrativou.

V neposlední řadě je nutné myslet na registraci ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Znamená to pak, že stejný, anebo snadno zaměnitelný název, pak nesmí mít žádná jiná firma ve stejné produktové třídě.

Za 5 000 korun pak firma získá ochrannou známku na 10 let ve 3 zvolených produktových třídách. Žádost je poměrně snadná a člověk ji zvládne vyplnit sám, i bez právní pomoci.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang