Dle výzkumu polovina Čechů vnímá exekuce jako nespravedlivé, vymáhat by je měl soud nebo zaměstnanec státu

Vymáhání dluhů a obecně exekuce vyvolávají napříč populací negativní emoce. Mnohým lidem, ať už přímou zkušenost s exekucí mají či nikoli, tato praxe nahání husí kůži a nepovažují ji za fair play.

Dle průzkumu společnosti Behavio, který proběhl v polovině února 2021 na vzorku 1 000 respondentů v kategorii 18+, považuje exekuce za nespravedlivé plných 49 % českých občanů. Vymáhání pohledávek má nálepku neférovosti a problematičnosti.

TIP: Otázkou financí, půjček, nebankovních úvěrů a dluhů se zabývá portál NavigátorÚvěrů.cz. Pomůže a poradí v případné dluhové pasti a nabídne mnohá řešení.

Průzkumu se účastnili náhodní dotazovaní. Nejedná se tedy o reprezentativní zastoupení lidí v aktuálním exekučním řízení. Že je téma vymáhání dluhů ožehavé a důležité, dokazuje odpověď 83 % populace. Jako vážný problém dneška vidí exekuce více než polovina dotazovaných. S tím, že jsou exekuce fér, souhlasí pouhá 3 procenta z celkového počtu lidí.

Oproti této menšině stojí bezmála polovina populace s názorem, že exekuce nejsou vůbec férově nastavené. Zbývajících 45 % to vidí tak, že je současný systém někde na půl cesty.

Sociologové Behavio

87 % populace volá po legislativní změně a žádá, aby exekutora místo věřitele vybíral soud. Pro 78 % lidí je podstatné, aby exekuce vykonávali státní nebo soudní zaměstnanci. Poslanecká sněmovna novelu zákona chystá. Mělo by se v ní zobrazit přidělování exekutora soudem.

Spadnout do dluhové pasti bylo zejména kvůli pandemii snazší než kdy dřív. Otázka exekucí tak nabývá nečekaných rozměrů.

K otázce povinnosti hradit své dluhy se však Češi staví shovívavěji. Celých 63 % lidí ochotno od vymáhání dluhů, úroků a penále upouštět. Naopak 16 % chce aby dlužníci uhradili vše, 19 % hlasovalo jen pro část dluhu.

V současnosti má více než polovina lidí nějaký druh půjčky (hypotéka, leasing, spotřebitelský úvěr…) a 7 % z těchto dlužníků přiznává, že mají problém své závazky splácet. Co dělat, když nezvládám splácet půjčku?

Pro kohokoli v exekuci nebo komu exekuce teprve hrozí, vycházejí vstříc různé nebankovní finanční ústavy. Nabízejí ve složité životní situaci pomoc v podobě půjčky pro dlužníky, okamžité půjčky pro dlužníky nebo půjčku v exekuci. Nicméně je nutné si uvědomit, že tyto ústavy velmi dobře vědí, v jaké situaci se jejich klienti nachází a mnohdy nabízejí půjčky pro dlužníky, aby si na své přišly v nadcházejících exekucích.

Dle exekutorské komory se loni nacházelo v exekuci 720 tisíc lidí, avšak je pravděpodobné, že se situace kvůli koronavirové krizi bude zhoršovat. Dle expertů na dluhovou problematiku a dle zkušeností z ekonomické krize v roce 2008 se nyní schyluje k exekucím, které dozrají za 2 až 3 roky.

Koloběh půjček, úvěrů, neuhrazených splátek, upomínek, urgencí a soudních obsílek se točí pomalu, avšak jistě.

Vůči exekutorům pociťuje řada lidí vztek

Profese exekutora v lidech probouzí rozporuplné emoce. Mnozí exekutorům přisuzují vazbu na politiky a tvrdí, že jsou zkorumpováni. Čím nižší vzdělání lidí, tím vyšší míru vzteku a nespokojenosti k exekutorům cítí.

  • 3/4 lidí jim vyčítají, že vydělávají na cizím neštěstí
  • 1/2 je přesvědčena, že mají nadprůměrné odměny
  • 1/4 považuje funkci exekutora za profesi jako každou jinou
  • 1/3 má za to, že exekutoři dělají jen svou práci

Exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva. Je vázán Ústavou ČR, zákony a soudními rozhodnutími. Musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru práva a složit slib ministru spravedlnosti.

Soudní exekutory sdružuje Exekutorská komora, která je stavovskou organizací profesní samosprávy. Exekutoři jsou jmenování ministrem spravedlnosti a členství v Exekutorské komoře je pro ně povinné ze zákona. Komora dohlíží na jejich úřední činnost a garantuje kvalitu exekucí.

Exekutorskou komoru zřizuje zákon č. 120/2001 Sb., čili zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční řád). Komora je právnickou osobou a jejím jménem jedná prezident jako její statutární orgán.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang