Učení 2.0: Moderní metody a strategie při získávání znalostí

Jako učení označujeme celoživotní proces získávání nových dovedností, postojů, hodnot a znalostí. Netýká se pouze dětských let strávených v lavicích. Moderní profese kladou důraz na průběžné vzdělávání, se kterým si ale dospělí leckdy neví rady.

Existuje ideální způsob učení? Odborníci se neshodují ani na jednotné definici, natož pak na správných metodách. Velkou roli při učení hrají individuální predispozice, kterým pomůžeme podpůrnými prostředky, kam v poslední době řadíme i oblíbený kratom.

Činitelé ovlivňující učení

Ačkoliv neznáme přesnou definici učení, rozlišujeme dva druhy faktorů, které tento proces ovlivňují, a to:

  • vnější činitele,
  • vnitřní činitele.

Mezi vnější činitele ovlivňující učení řadíme okolní prostředí, teplotu v místnosti, organizaci práce a osobnost učitele. Důležité je říct, že se často jedná o faktory, se kterými nic neuděláme, a buď vzdělávání odložíme, nebo si na ně zvykneme.

Mnohem tvárnější jsou vnitřní činitelé. Jak název napovídá, jedná se o faktory týkající se tělesného a psychického stavu jedince. Patří sem například míra odpočinku, individuální schopnosti, temperament a schopnost soustředění.

Zlepšení procesu soustředění

Proces učení se skládá z kombinace dvou kognitivních procesů, a to soustředění a paměti.

V případě paměti mluvíme o schopnostech zaznamenání, uložení a uchování informací a zkušeností. Se zvyšujícím se věkem paměť slouží méně spolehlivě. K jejímu zlepšení pomáhají paměťová cvičení, případně doplňky stravy jako ginkgo biloba.

Jak zlepšit soustředění? Jednou z látek, která eliminuje rušivé vlivy, je bílý kratom. Prášek z rostliny Mitragyna speciosa zvyšuje koncentraci a mentální ostrost a při správném dávkování se uživatel snáze dostane do stavu stoprocentního soustředění.

Bílý kratom také pozitivně ovlivňuje náladu. Jak uvádíme výše, psychický stav je při učení jedním z klíčových faktorů. Ze školních let si asi většina z nás pamatuje na to, že v dobrém rozpoložení se soustředíme lépe a učení nám jde snáz.

Důležité je správné dávkování

O kratomu se toho napsalo již dost a jeho správné dávkování nechybí prakticky v žádném článku. Dobře odměřené množství totiž výrazně ovlivňuje jeho účinky a kratom díky tomu přináší požadované účinky.

Bílý kratom se vyrábí sušením listů rostliny Mitragyna speciosa. Na rozdíl od jiných druhů se ale suší včetně stonků a bílých žilek, které dávají bílému prášku jeho specifické účinky. 

V menších dávkách navozuje euforické stavy a zvyšuje energii. Uživatelům, kteří s kratomem začínají, doporučujeme dávku kolem 2 gramů. Takové množství hlavu nakopne tak akorát a nedojde k tříštění koncentrace v důsledku psychoaktivního působení prášku.

Při větších dávkách má kratom naopak sedativní účinky. I toho ale můžete při procesu učení využít. Psychická regenerace je pro správné uchování a zapamatování nově nabytých informací důležitá stejně jako samotné soustředění. Díky těmto účinkům kratom také podporuje spánek a usínání.

Nejlepší metody učení?

Jak se správně učit? Těžko najdeme univerzální odpověď. Současná doba ovšem přináší moderní metody učení. Dlouhodobý trend navíc ukazuje ke stále větší inklinaci k užívání přírodních látek, jako je nejen kratom, ale i ginkgo biloba, guarana a další.Proces učení je individuální proces, při němž je důležité vědomé vnímání vlastní osobnosti. Někdo k němu potřebuje naprostý klid, jiný zase hudbu. Činitelů, které učení ovlivňují, je celá řada. Přesto najdeme způsoby, kterými některé neblahé vlivy potlačíme a jiné naopak upřednostníme.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang