Průzkum trhu: Klíč k úspěšnému podnikání

Možná máte pocit, že jste přišli na skvělý podnikatelský nápad, který nemá chybu. Pokud svému nápadu věříte vy sami, je to určitě první krok k úspěchu, nejdůležitější ale je, co si o něm myslí potenciální zákazníci. Jak to zjistíte? Udělejte marketingový průzkum trhu. 

Definice průzkumu trhu 

Odborníci definují průzkum trhu zhruba takto: „Jde o systematický proces sběru, analýzy a vyhodnocování dat, který slouží k hlubšímu porozumění trhu a poskytuje podklady pro rozhodování ve strategii a marketingu.“ 

Proč se pustit do průzkumu trhu? 

Kvalitní průzkum trhu vás určitě bude něco stát. Proto se na začátku ujistěte, že hodnota zjištěných informací pro vás bude větší než náklady vynaložené na jejich sběr. Jaké otázky by vám určitě měl průzkum trhu zodpovědět: 

  • Zda bude o váš produkt nebo službu zájem. 
  • Co od daného produktu nebo služby zákazníci očekávají. 
  • Jaká je nejvhodnější forma marketingu pro oslovení potenciálních zákazníků. 
  • Kdo jsou vaši největší konkurenti na trhu. 

Možností, co vše můžete pomocí průzkumu trhu zjistit, je nespočet a vždy záleží na tom, co je vaším cílem.  

Jak postupovat pro realizaci úspěšného průzkumu trhu? 

1, Definujte cíle 

Jak se říká – kdo nemá cíl, nemůže trefit. Pro průzkum trhu to platí také. Definovat si, co chcete zjistit, je prvním důležitým krokem.  

S vymezováním cílů by vám mohla pomoct metoda SMART. Podle této metody by každý váš stanovený cíl měl být specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově vymezený.  

2, Naplánujte průzkum 

V této fázi je potřeba se rozhodnout, jaké metody průzkumu trhu využijete – spolu s tím souvisí i určení rozpočtu a sestavení harmonogramu. 

Standardně se nejprve provádí sekundární výzkum neboli výzkum od stolu. Ten je postavený na již dříve získaných datech, která jsou dostupná například ve výkazech nebo databázích. Mezi výhody sekundárního výzkumu patří nízká cena a rychlost, na druhou stranu jsou získaná data spíše obecnějšího charakteru.  

Druhou fází je primární výzkum neboli výzkum v terénu. V tomto případě získáváte konkrétní data, která vás zajímají, přímo od potenciálních zákazníků. K tomu můžete využít dva typy metod: 

  • Kvantitativní metody: Pomocí nich můžete získat numerická data od velkého vzorku účastníků. Typickým příkladem kvantitativní metody průzkumu trhu je dotazník s uzavřenými otázkami
  • Kvalitativní metody: Využijete, pokud chcete získat subjektivní názory účastníků a hlouběji jim porozumět. Mezi nástroje, které můžete využít patří třeba rozhovory nebo skupinové diskuze

3, Získejte data

Co jste v předchozí fázi naplánovali, v této zrealizujete. Pokud jste se rozhodli například pro průzkum trhu pomocí dotazníků, tak nyní je čas dotazníky rozdistribuovat mezi respondenty a získat odpovědi. 

4, Zpracujte získané informace 

Dalším důležitým krokem je získaná data kvantitativního i kvalitativního charakteru zanalyzovat. Můžete použít statistické metody, matematické a grafické modely, ale i psychologické a sociologické analýzy.  

Nakonec je potřeba interpretovat výsledky a vyvodit závěry. Jinými slovy ze zpracovaných informací získat odpovědi na vaše otázky, důležité poznatky a odhalit zajímavé trendy. 

Vidíte, že provést kvalitní průzkum trhu, který vám přinese relevantní informace, je náročný proces, který vyžaduje čas. Pokud byste chtěli objevit nové obchodní příležitosti, zanalyzovat trh i konkurenci, pak nechte průzkum trhu na odbornících.

Zdroj hlavní foto: Freepik

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang