Pomoc při ztrátě zaměstnání a ošetřovné člena rodiny

Ztráta zaměstnání je velmi nepříjemná situace pro rozpočet i pro psychiku člověka. Prvním krokem při ztrátě zaměstnání by mělo být přihlášení na úřad práce a průzkum volných pracovních pozic. Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění, kterou pobírá člověk (zaměstnanec), jenž nemůže chodit do práce. Co obnáší přihlášení na Úřad práce ČR a co je ošetřovné?

Jak postupovat při ztrátě zaměstnání

Ztratit stálou práci není jistě nic příjemného. I pro člověka vykonávajícího zaměstnání, které ho nenaplňuje, není ztráta práce úlevou. Přijít o stálý příjem s sebou přináší i další nepříjemnosti ve formě psychické nepohody. Platit účty musí každý z nás a řešit situaci půjčkami bez doložení příjmů není nejlepší volbou. Ani půjčky bez doložení příjmu nejsou vhodným řešením na úhradu bydlení, potravin a účtů za povinné ručení. Nemá-li člověk stálý příjem, nebude schopný zaplatit ani své náklady, ani měsíční splátky půjčky.

Přihlášení na úřad práce ČR by měla být první věc, kterou provede člověk po ztrátě zaměstnání. Přihlášení na úřad práce může být provedeno ve dvou variantách:

  • Jako uchazeč o zaměstnání
  • Jako zájemce o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání je osoba, která požádá Úřad práce ČR o zprostředkování zaměstnání, případně o podporu v nezaměstnanosti. Zájemce o zaměstnání je osoba, která má aktuálně zaměstnání, chce však změnit zaměstnání nebo je tato osoba ohrožena ztrátou dosavadního zaměstnání. Na Úřadu práce ČR se podává několik formulářů, nejčastěji jde o Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání), Žádost o podporu v nezaměstnanosti a Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Rekvalifikační kurz a povinnost vůči ÚP

Žádost o podporu v nezaměstnanosti není možné podat samostatně, ale pouze v kombinaci se žádostí o zprostředkování zaměstnání. Další možností je projevit zájem o zvolenou rekvalifikaci, tedy o rekvalifikační kurzy s akreditací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Zájemce o takový rekvalifikační kurz může požádat o částečnou nebo o plnou úhradu Úřadem práce ČR.

Jakmile se podaří najít novou práci, je povinností osoby oznámit tuto skutečnost příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do práce. Jestliže nedojde k řádnému oznámení, hrozí této osobě sankční vyřazení s negativními následky pro budoucí evidenci na úřadu práce.

Ošetřovné jako dávka zaměstnancům

Dalo by se říci, že ošetřovné je „překážkou“ pro zaměstnance ve vykonávání práce. Ošetřovné je jednou ze šesti dávek nemocenského pojištění určených pro zaměstnance, kteří nemohou vykonávat své zaměstnání kvůli péči o člena rodiny nebo o dítě mladší 10 let. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) poskytuje celkem 6 dávek, kterými jsou nemocenská, ošetřovné člena rodiny, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Na ošetřovné má nárok každý zaměstnanec (nikoliv OSVČ), který nemůže pracovat, jelikož pečuje o dítě mladší 10 let nebo o jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje kvůli nemoci nebo úrazu nezbytně ošetřování jinou osobou. Nárok na ošetřování člena rodiny vzniká zaměstnanci, který je nemocensky pojištěný. Další podmínkou je, že ošetřovaná osoba žije ve společné domácnosti se zaměstnancem. Tato podmínka neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzné v přímé linii a sourozence, manžela, manželky apod. O ošetřovném rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla nebo je po úrazu.

Výše a výpočet ošetřovného

Pro výpočet ošetřovného se považuje základ. Základem je denní vyměřovací základ, tedy průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla se jedná o 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Vyměřovací základy (denní příjmy) se sečtou a vydělí se počtem kalendářních dnů. Získaná částka tvoří denní vyměřovací základ.

Dále se denní vyměřovací základ redukuje pomocí tří redukčních hranic, čímž získáme tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Výše ošetřovného činí od 1. kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Pro výpočet ošetřovného se doporučuje použít příslušnou kalkulačku na webových stránkách MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí).

Ošetřovné je možné čerpat maximálně 9 dní. Výjimkou je situace, kdy je rodič samoživitel. Samoživitel čerpá ošetřovné po dobu až 16 dní, pečuje-li o dítě mladší 16 let, které zatím nedokončilo povinnou školní docházku. Způsob výplaty dávky si určuje sám její příjemce. Peníze je možné vyplatit buď na bankovní účet, anebo v hotovosti na pobočce České pošty. U hotovostní výplaty dávky ošetřovného hradí pojištěnec náklady za doručení.

Copyright © 2024 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang