Plánujeme těhotenství

Všichni víme, že těhotenství je období, které by maminka měla prožít v klidném a bezpečném prostředí. Těhotenství by mělo být jedním z nejkrásnějších období v jejím životě a je třeba se na tuto životní etapu dobře připravit. Těhotenství má být plánovaným aktem z důvodu ochrany zdraví maminky a správného vývoje miminka.

Těhotenství a návykové látky

Zásadním činem v době plánování těhotenství, ale také v průběhu celého těhotenství, je vyvarovat se konzumace alkoholu, užívání drog a kouření cigaret. Všechny tyto návykové látky velmi zásadně ovlivňují zdravý vývoj plodu a to zejména v prvním trimestru.

Před plánovaným početím by měla maminka ze svého prostředí vyloučit veškeré nežádoucí vlivy, které by mohly narušit průběh těhotenství a zdravý vývoj miminka.

Musíme si uvědomit, že právě na začátku těhotenství vznikají základy pro všechny orgány, tělesné i nervové funkce. Postižení těchto tělesných nebo psychických funkcí v prvním, ale i dalších trimestrech může mít fatální následky pro další vývoj plodu.

Užívání léků v těhotenství

Užívá-li maminka pravidelně či nepravidelně nějaké léky, je třeba, aby se o užívání léků v těhotenství poradila se svým lékařem. Některé léky nejsou pro správný vývoj miminka vůbec škodlivé, naopak některé musí maminka vysadit před začátkem těhotenství a nahradit je jinými. Z tohoto důvodu nelze tuto problematiku podceňovat, je nutné stále myslet na správný vývoj plodu.

Těhotenství a pracovní prostředí

Plánujete-li těhotenství, nesmíte zapomenout také na prostředí, ve kterém pracujete. Pracujete s olovem, rtutí, jste rentgenový laborant? Jestliže ano, je třeba už před plánovaným těhotenstvím změnit své zaměstnání. Určitě bude možné domluvit se v zaměstnání a nechat se dočasně přeřadit na jiné pracovní místo, kde se škodliviny nevyskytují.

Těhotenství a domácí zvířata

Máte-li doma domácího mazlíčka, nechte jej řádně očkovat proti vzteklině a ostatním nemocem. Závažným onemocněním, které se přenáší domácími zvířaty, nejčastěji kočkou, respektive jejím trusem, je toxoplasmosa.

Pro dospělého člověka není nijak nebezpečná a léčí se antibiotiky. Avšak pro nenarozené miminko je velmi vážnou, život ohrožující hrozbou. V prvním a druhém trimestru těhotenství tedy zamezte zejména manipulaci s kočičí toaletou, její čištění přenechejte dalším rodinným příslušníkům. Raději svého domácího mazlíčka na toto přechodné období dejte na hlídání třeba babičkám.

Těhotenství a dědičné nemoci

Než začnete plánovat těhotenství je třeba zjistit, zda se ve vaší rodině objevily dědičné nebo vývojové nemoci. Pokud ano, informujte o této skutečnosti svého lékaře. Ten zajistí specializované genetické vyšetření.

Specialista na genetiku vyhodnotí stupeň rizika ohrožení vašeho miminka dědičnou chorobou nebo vrozenou vývojovou vadou ještě před začátkem těhotenství.

Budete-li minimalizovat všechny rizikové faktory, budete mít větší šanci, že bude těhotenství bez  komplikací a vaše miminko se bude vyvíjet ve zdravém a klidném prostředí. Pokud jste tak ještě neučinila, přečtěte si také náš seriál „Těhotenství týden po týdnu“, kde získáte další informace o průběhu těhotenství týden po týdnu.

Copyright © 2023 Human.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang